Техніко-економічне обґрунтування перевезення пасажирів автомобільним транспортом за маршрутом м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Менеджменту»


Курсовий проект

з дисципліни „Планування соціально-економічного розвитку”

на тему:

«Техніко-економічне обґрунтування перевезення пасажирів автомобільним транспортом за маршрутом м.Переяслів-Хмельницький – м.Бориспіль»


Виконав: ст гр.МА-IV-2

Свириденко О.М.

Перевірила: доцент каф «Менеджменту»

Головніна О.Г.

Київ – 2008


Зміст

Реферат

Вступ

1. Характеристика підприємства

2. Характеристика існуючих маршрутів

3. Визначення пасажиропотоку на маршруті №68

4. Вибір рухомого складу

5. Розрахунок техніко-експлуатаційних та техніко-економічних показників вибраного рухомого складу

6. Обґрунтування собівартості перевезень

7. Стратегії маркетингу

8. Фінансовий результат

Висновки

Список використаної літератури

Графічна частина


Реферат

Курсовий проект складається з 8 розділів, виконана на 38 сторінках, має 7 таблиць, 3 схеми, 3 рисунка, для розрахунку різних величин було використано 30 формул.

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.

В першому та другому розділах подані характеристика нового підприємства та порівняльна характеристика нового та існуючих маршрутів

В третьому розділі проведено дослідження пасажиропотоку на маршруті «м. Переяслав-Хмельницький – м. Бориспіль»(№68)

В четвертому розділі представлене обґрунтування вибору рухомого складу.

В п’ятому розділі проведені розрахункитехніко-експлуатаційних та техніко-економічних показниківвибраного рухомого складу.

В шостому розділі розроблені стратегії маркетингу.

В сьомому розділі проведено обґрунтування собівартості перевезень та визначення одиниці послуги.

В восьмому розділі вирахувано фінансовий результат.


Вступ

Для того, щоб розвантажити головний пасажиропотік в місті і відбувається створення даного маршруту спочатку лише для Київського району, в подальшому планується забезпечення даними послугами і інші райони Київщини. Оскільки кількість жителів збільшується з кожним роком, а існуючі види транспорту не забезпечують повністю перевезення, тому дане підприємство розширюватиме маршрути.

За останні п'ять років пасажиропотік Київщини суттєво зріс. Транспортні потоки по місту та району стали більш врівноваженими, а транспортний рух спостерігається, як правило, в пятницю та вихідні дні.


1. Характеристика підприємства

Приватне підприємство «Буспастранс»- підприємство, яке займається одним видом діяльності - пасажирські перевезення в місті Переяслав-Хмельницький та районі. А саме здійснює перевезення жителів міста Переяслав-Хмельницький по маршруту м. Переяслав-Хмельницький – м. Яготин – с. Згурівка – м. Березань – с. Баришівка – м. Бориспіль. В подальшому, по мірі розвитку планується залучення жителів і інших міст та селищ.

Засноване ПП «Буспастранс» 2008 року

Місцезнаходження підприємства : місто Переяслав-Хмельницький, вулиця Леніна,68.

Основними засобами підприємства є: адміністративний корпус, автостоянка відкритого типу, 3 маршрутних таксі марки «Богдан» А091.

Середня заробітна плата (ЗП) на підприємстві 2728грн.

ПП «Буспастранс» не має своєї станції технічного обслуговування (СТО) та автозаправочної станції (АЗС), і тому користується послугами СТО та АЗС, що розташовані неподалік підприємства.

Всі автомобілі ПП «Буспастранс» застраховані по виду обов’язкового страхування цивільно - правової відповідальності власників наземних транспортних засобів компанією «Гарантавто».

2. Характеристика існуючих маршрутів

Розглянемо порівняльну характеристику двох маршрутів: діючого (№407) і одного нещодавно створеного(№68) - маршрут №407:м. Переяслав-Хмельницький – с. Жовтневе – с. Переяславське – с. Баришівка – с. Кірове – с. Синьківка - м. Бориспіль. Маршрут функціонує з 2000 року, автомобілі на маршрут подаються не досить часто, швидкість руху незначна (досить часто, можна чути скарги клієнтів ).

Маршрут №68(удосконалений маршрут №407) : м. Переяслав-Хмельницький – м. Яготин – с. Згурівка – м. Березань – с. Баришівка – м. Бориспіль. Маршрут здійснює обслуговування жителів Київської обл.

Більш детальну інформацію відобразимо в табл.2.1

Порівняльна характеристика маршрутів(№407,№68)

Таблиця 2.1

Характеристика:№407№68
Зупинки

Маршрут проходить по: м. Переяслав-Хмельницький – с. Жовтневе – с. Переяславське – с. Баришівка – с. Кірове – с. Синьківка - м. Бориспіль

Маршрут проходить по:

м. Переяслав-Хмельницький – м. Яготин – с. Згурівка – м. Березань – с. Баришівка – м. Бориспіль

Довжина

Довжина маршруту км180

Довжина маршруту км 162
Час їздки хв.180 хв.150

Всі дані таблиці перевірені на практиці.

3. Визначення пасажиропотоку на маршруті №68

Для того щоб проаналізувати доцільність створення нового маршруту м. Переяслав-Хмельницький – м. Яготин – с. Згурівка – м. Березань – с. Баришівка – м. Бориспіль потрібно детально вивчити пасажиропотік на даному маршруті.

Пасажиропотік – це кількість пасажирів, які прямують в певному напрямку за одну годину, Q(пас\год).

Потенційними клієнтами маршруту «м. Переяслав-Хмельницький – м. Бориспіль» є:

– Жителі вказаних міст;

– Пересічні жителі області.

Обстеження пасажиропотоку на запропонованому маршруті по довжині маршруту. Оскільки нас цікавлять мешканці області, простежимо за інтенсивністю руху за талонами в прямому і зворотному напрямку.

Таблиця 3.1 - Визначимо кількість пасажирів, які прямують в напрямку м. Бориспіль і назад (враховуючи і жителів м. Переяслав-Хмельницький) за добу

№ зупинкиНазва зупинкиДовжина перегону, Ln, км
1м. Переяслав-Хмельницький00.00
2м. Яготин43.00
3с. Згурівка39.00
4м. Березань35.00
5с. Баришівка12.00
6м. Бориспіль33.00

Таблиця 3.2 - Дослідження пасажиропотоку по зупинках, визначення об’єму перевезень та пасажирообіг за день в напрямку м. Бориспіль (прямий напрямок)

№ зупинкиДовжина перегону, Ln, кмКількість пасажирів, Qзв

Пасажирообіг, Pзв, пас.км.

(Р= Ln* Qп)

ЗайшлоВийшлоПроїхало (Qп.зв)
100.002222
243.0074251075
339.005822858
435.00121024840
512.009627324
633.0027331089

Всього

162.00

 55

 55

153

4186


Рисунок 3.1 - Діаграма пасажиропотоку в напрямку м. Бориспіль

Таблиця 3.3 - Інтенсивність пасажиропотоку на маршруті «м. Переяслав-Хмельницький – м. Бориспіль»

Графік руху автобуса в напрямку м. БориспільПасажиропотік в напрямку м. БориспільГрафік руху автобуса в напрямку м. Переяслав-Хмельницький

Пасажиропотік

в напрямку м. Переяслав-Хмельницький

Інтенсивність пасажиро- потоку
До м. БориспільДо м. Переяслав-Хмельницький

8,00

3010,3015+
13,001815,3013+
17,002519,30 17+
21,0030+

Виходячи з табл.. 3.3

Qд=148 чол.- облікова кількість перевезених пасажирів.


Рисунок 3.1 - Обсяг перевезень пасажирів за годинами доби на маршруті

З рис.3.1 про обсяг перевезень пасажирів за годинами доби на маршруті свідчить, що найбільша частина перевезень припадає на вечірній час

4. Вибір рухомого складу

Головними критеріями вибору рухомого складу є порівняльна техніко-експлуатаційна характеристика, витрати на вивикористання транспортного засобу, а також, безперечно, на першому місці, є надійність автомобіля.

Прорив у 2000р. автобусів "Богдан" на перше місце за обсягами виробництва в Україні (1236 автобусів А091, реалізація 1202 шт., що вперше за останнє десятиріччя перевищило збут традиційного лідера в Україні — ПАЗ, 1031 шт.), а головне — динаміка росту виробництва і збуту автобусів "Богдан", перший зразок яких з'явився тільки у 1999 р., стали найбільш політичними явищами в автобусобудуванні СНД останнього десятиріччя. Організація абсолютно нового виробництва на Черкаському автобусоремонтному заводі характеризується безпрецедентною динамікою росту: станом на 01.01.2002 р. в експлуатацію було передано 238 малих міських автобусів "Богдан" А091, в 2002 р. — 472. Практично можна констатувати доволі рідкісну ситуацію, коли обсяги збуту обмежуються виробничими можливостями заводу.

Феномен появи і інтенсивного розвитку нового виробника складної машинобудівної продукції в період кризи і економічного занепаду країни має три базові першопричини:

— перехід на абсолютно нову для СНД агрегатну комплектацію вищої світової якості (японського концерну ISUZU);

— перехід на нові кузовні, т.з. клеєні технології, що забезпечує збільшення строку служби кузова в 1,5 — 2 рази у порівнянні з традиційними технологіями, які домінують в СНД;

— перехід на спеціалізовані кузови під конкретні типи перевезень (міські, місцеві, міжміські, туристичні), відхід від універсального кузова типу ПАЗ 3205.

Акцент на якість, попри підвищення вартості автобуса навіть в складному насиченому секторі збуту малих автобусів, де цінова пропозиція і розповсюдженість ПАЗа впродовж десятиліть практично монопольно домінувала, виправдав себе і дозволив у 2002—2003 рр. промислово-інвестиційному холдингу "Богдан" паралельно до вже існуючого виробництва первістка А091 на ВАТ "Черкаський автобус" суттєво розширити модельний ряд з представленням трьох нових базових моделей і організацією їхнього виробництва на новому автобусному заводі "Богдан" з суттєво більшими виробничими площами, провести модернізацію кузова та перехід на екологічні норми Euro 3 базової моделі А091, тобто модель А092 (біля 2 тис. шт. у 2004 р.).

Проведемо коротку порівняльну характеристику малих автобусів,а саме: Богдан А091, ПАЗ3205, Еталон А 079, Уз Отойол М24.9, ЗіЛ25010-4, ТУР А 078, Богдан А064 , Богдан А065,на базі табл.4.1

Порівняльна оцінка автобусів малого класу


Таблиця 4.1

ПраметриБогдан А091

ПАЗ

3205

Еталон

А 079

Уз Отойол М24.9

ЗіЛ

25010-4

ТУР А 078Богдан А064Богдан А065
Габарити,м:
довжина7,277,16,286,67,446,5756,3
висота2,742,952,82,75 2,82,822,692,69
Висота підлоги,мм;610798780780760760610610
Кількість сходинок12222211
Пасажиромісткісь5036-42404022404236
число сидінь2126-2222-202015281517
Повна маса, кг;82007735725072005925740065006200
споряджена маса4600468045004385425040003600
Підвіска

Пнемо

Ресорна

РесорнаРесорнаРесорнаРесорнаРесорнаРесорнаРесорна
Контр. ВитратаПаливал/100ккм.
при 60 км/г
гальм. шлях1526,51515161613,514
з 60 км/год25,233,430,4н/д31,231,22324
Двигун:дизельбензиндизельдизельдизельдизельдизельдизель
модель

ISUZU

4НG

ЗМЗ

5234.10

Технічне обслуговування та ремонт муфти зчеплення


Технічне обслуговування та ремонт ходової частини КамАЗу


Технологический проект грузового АТП на 300 автомобилей


Технологический процесс восстановления ролика опорного катка трактора Т-130


Технологический расчет зоны ТО-1 для АТП, состоящего из 210 автомобилей ВАЗ-21102 с фактическим пробегом с начала эксплуатации 242 тыс.км


Актуально: