Новий європейський дизайн. Тенденції розвитку

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

Факультет дизайну

Кафедра рисунку та живопису

КУРСОВА РОБОТА

«Новий європейський дизайн. Тенденції розвитку»

Студентка Брусенцова А. О. група БДр5-07

Керівник роботи Кузнецова Н.А.

Завідувач кафедри доцент Колесніков В. Г.

м. Київ 2010 р.


ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1 Європейський бренд

1.1.1 Сучасний підхід до візуальної ідентифікації бренду

1.1.2 Візуальні комунікації

1.1.3 Айдентика

1.1.4 Дизайн Apple

1.1.5 Тенденції у дизайні логотипів

1.2 Майбутнє брендингу

1.2.1 Майбутнє ідентифікації

1.2.2 Глобальна зміна середовищ

1.3 Український дизайн – це Європейський дизайн

1.3.1 Проблема становлення дизайн-освіти

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

БІБЛІОГРАФІЯ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Дизайн утворившись як потяг радикальної творчої інтелігенції змінити предметне оточення людини, а через це змінити і саму людину як соціально-утопічна течія, спрямована на покращення існування.

Але дизайн був поглинутий комерційним духом сучасної західної цивілізації.

Втягнутий в масове виробництво, видозмінений дизайн став органічною частиною сучасного соціально-економічного механізму.

В сучасному суспільстві на даному етапі розвитку дизайну є підстави говорити про два різні види дизайну, що, скоріш за все, слідують один за одним: дизайн - як важливий засіб покращення якостей промислових виробів, підвищення економічної ефективності виробництва і оптимізації взаємовідносин між виробництвом та використанням його продуктів ( такий дизайн часто називають класичним); дизайн - як загальне (чи тотальне) проектування предметного середовища, що оточує людину.

Загальне проектування включає в себе комплексне перспективне проектування, яке має забезпечити створення предметних умов вирішення соціальних, естетичних, побутових та деякою мірою психологічних проблем, що існують у сучасному суспільстві.

Для того щоб розпочати конструювання того чи іншого виробу, необхідно виявити його суспільну необхідність, тобто дати йому соціально-якісну оцінку, а також вирішити, в якій кількості слід випускати виріб, щоб він відповідав потребам суспільства. Для визначення того, наскільки даний виріб відповідає вимогам зручності та краси, необхідно розглянути його не як ізольований предмет, а як частину складної системи «Людина – Річ - Середовище».

У відповідності до вимог ергономіки виріб має бути пристосованим до дій людини і мати якості та риси, котрі робили б його дійсно корисним.

Технічні та економічні вимоги до конструювання виробів розробленні досконально, уточнюються постійно задля покращення кінцевого результату.

З позиції дизайну виріб повинен відповідати деяким додатковим вимогам.

Виріб має бути максимально економічним не тільки у процесі виробництва, а й в експлуатації. Він повинен забезпечити загальну рентабельність виробництва навіть тоді, коли використання деяких методів художнього конструювання призведе до подорожчання його виробництва.

При художньому конструюванні (розробці дизайну) виробу повинна бути досягнута повна узгодженість між його фізико-механічними ресурсами та строками його морального старіння, тобто повинна бути забезпечена синхронність його старіння за усіма параметрами.

Дизайн можна визначити як вид цінністного регулювання людських відносин через масову комунікацію маркетингу та торгівлі. Купуючи виріб людина купує не тільки річ, яку потребує, а, ніби відтворює саму себе, збирає себе частинами, відновлює себе, відтворює той образ, який має в неї бути у відповідності до тієї ролі, яку людина відіграє у суспільстві. Виріб визначає деякою мірою статус, відображає світогляд і бачення свого місця у цьому світі. Наприклад Б. Гройс у своїй статті «Мистецтво, дизайн, політика» наводить наступне пояснення цього явища: «Люди, як правило, купують не тому, що їм щось потрібно, а частіше тому, що інші це вже мають. Отже, акт покупки є насправді політичним актом, що і враховує економіка. При покупці речі тієї або іншої відомої фірми люди тим самим маркірують свою приналежність до тієї або іншої суспільної групи. Вся система споживання є системою символічного вписування себе в якийсь візуальний контекст». 1 (1, с.57) «Акт купівлі-продажу не є сьогодні просто економічним актом. Це акт і етичний, і політичний, і естетичний.

Дизайн у ньому виступає абсолютно обов'язковим елементом, інакше товар не буде тим, чим повинен бути. Він буде вартістю, буде споживчою вартістю, але не буде цінністю в широкому розумінні слова.»

Виникла проблема, з критикою якої виступало багато провідних дизайнерів.

Це проблема фетишизації предметів, виробів, їх зовнішньої форми.

Стилізація чи надання надмірного, показного шику зовнішньому вигляду предметів може створити з предметів речі, які матимуть вартість лише за образ який вони втілюють. Провини лише виробників тут не має. Виробники та споживачі сходяться у своїх побажаннях. Адже людині необхідні речі, які б створювали її образ, відображали соціальний та економічний статус, підкреслювали її неповторність та індивідуальність. Але людина може бути поглинута речами, може наступити мить коли процес вибору предметів оточення стане некерованим, речі можуть протистояти людині «стаючи його другою природою без якої він не зможе існувати і яка тепер сама здатна керувати його існуванням».

Комерційна сторона дизайну, його здатність стимулювати прибутковість може утворити багато складнощів для самого дизайнера. Дизайнер стикається з лімітуванням соціального порядку. В умовах конкуренції дизайн використовується як засіб підвищення комерційного успіху виробу, а дизайнер нерідко виявляється простим технічним виконавцем, який має догодити смакам замовника, чи смакам споживача. Замовник та споживач, за цих умов, нав’язують дизайнеру своє уявлення про красу, форму, тощо, дизайнер приречений лише на оформлення виробів, їх стилізацію згідно до вимог замовника чи споживача.

Звісно дизайнер повинен враховувати вимоги та побажання споживача. Але одна справа «враховувати», зовсім інша - сліпо наслідувати їм. «Дизайнер лише тоді одержує творчу задоволеність у роботі, коли надає виробам справжні художні риси, виховуючи тим самим смак споживача, прищеплюючи йому навички естетичного сприйняття справді гарних речей. Дизайнер як професіонал зобов'язаний вести за собою споживача, постійно йдучи на крок поперед нього».

Знання, досвід та навички дизайнера можуть мати вирішальне значення и дозволяють враховувати розмаїття соціальних, психологічних та ідейних факторів. В діяльності дизайнера науковий підхід до вимог проектування того чи іншого предмету і художня творчість зливаються у єдине ціле, що перетворює дизайн в самостійну і специфічну сферу художньої творчості а проектування виробів — в колективну творчість виробників, інженерів, дизайнерів та багатьох інших спеціалістів.

Людина існує у складних взаємовідносинах з оточуючим її світом, в тому числі зі світом речей, механізмів, тощо. Механізми, речі взагалі,повинні слугувати людині як найкраще і складати гармонічне ціле — ось висновок, що зробило людство за сторіччя проектування речей та змін, що воно вносило у оточуюче середовище. Саме цей висновок був покладений у основу сучасного дизайну. Отже, можна казати, що дизайн - це складне соціально-економічне явище, народжене сучасними умовами виробництва, і одвічним бажанням людини покращити своє життя, надати зручності та краси своєму існуванню.

1. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1 Європейський бренд

Світ графічного дизайну та візуального брендингу символічний у своєму прагненні до тенденцій. Панують в ньому тенденції сліпого копіювання і наслідування незрозумілим. Більшість дизайнерів, маркетологів, креативників в нашій країні, на жаль, люди без освіти і без коріння. Пророком у вітчизні може стати кожен, якщо справжня природа речей залишається відкритою лише одиницям - людям, які прагнуть до пізнання. Як недалеко ми пішли у візуальній культурі, легко побачити на прикладах друкованої реклами двадцятип'ятирічної давнини.

1.1.1 Сучасний підхід до візуальної ідентифікації бренду

Бренд - це комплекс вражень, які залишаються в покупця в результаті використання товару. Бренд допомагає: Ідентифікувати, тобто дізнатися товар при згадуванні;

Відбудуватися від конкурентів, тобто виділити товар із загальної маси; Створити у споживачів привабливий образ, що викликає довіру; Зосередити різні емоції, пов'язані з товаром;

Прийняти рішення про покупку і підтвердити правильність вибору, тобто отримати задоволення від прийнятого рішення;

Сформувати групу постійних покупців, які асоціюють з брендом свій спосіб життя; Бренд відбувається, як вважають, від латинського бренд - клеймо, тавро або від скандинавського brandr - палити, випалювати. З давніх часів клейма (бренду) удостоювався лише високоякісний товар. Таврований предмет виділявся серед аналогічних, набуваючи індивідуальність. Продукція з брендом завжди продавалася за вищою ціною. Бренд додає пологовому продукту (тобто продукту без бренду) додаткову цінність. Один з провідних американських фахівців-маркетологів Пітер Дойл описує бренд як "сукупність, що складається з продукту, який задовольняє функціональним потребам споживачів, так і з додаткової цінності, що спонукає покупців відчувати велике задоволення з приводу того, що даний бренд володіє більш високою якістю і більше підходить їм, ніж аналогічні бренди, пропоновані конкурентами ". Дуже часто важливо модернізувати існуючий бренд. З часом будь-який продукт морально застаріває. Тому потрібно не тільки вчасно вводити "революційно нові формули", а й модернізувати вигляд товару. Коли зовні продукт кілька років поспіль не змінюється, у нього практично немає шансів залишатися на піку споживчої уваги. Трохи підправити дизайн - змінити колір кришечки, перефарбувати упаковку - нескладно. За великим рахунком нічого не змінюється, але, знову ж таки, оновлений продукт притягує увагу споживачів.

Витоки більшості сучасних трендів і жанрів надзвичайно прості: жанр «гламур» - глибинна ретуш спочатку поганих фотографій, знятих за участю поганих стилістів і бездарних моделей криворукий фотографами. Всього кілька років - і ось ми вже майже не уявляємо собі портретів без безглуздих виразів обличчя і глибокої ретуші, не зберігає на обличчі ніяких ознак життя. І лише лічені, великі бренди, дорогі журнали роблять по-іншому. Чому? Та тому, щоб зробити тонку, непомітну ретуш потрібен хороший знімок і не слабкі пізнання в анатомії, це складніше, ніж писати портрет. У той час, як «гламурною» ретуші можна навчити будь-кого за три години. Головне не змастити ніс і очі! Останнє прокотить за стиль ... Жанр «гранж» - колажі з поганих матеріалів, тренд «техдізайна» - глянець, що наводиться від безвиході - вивід у фотошопі по картинках, вкраденим з Інтернету - техніка, якій легко опановує будь-яка людина за 3 місяці. Вищий пік - прочитати два розділи з підручника з малювання - те, що стосується світлотіні і відблисків. Чи відомо Вам, що середній вік прекрасних техдізайнеров (в тому числі, модних і популярних в Інтернеті) 19-22 року? «Мокра підлога», діагональні відблиски і градієнти на всьому підряд - квінтесенція того, що зараз модно називати «стиль веб-два -нуль ». Ще гірша ситуація у візуальній ідентифікації. Озираємося на класичні логотипи? Час, коли логотип «Еппл» міг стати впізнаваним вже пройшло. Ми любимо і пам'ятаємо леттерінг «Кока-коли», тому що бачимо його щодня з раннього дитинства. Найчастіше навіть дизайнери забувають про це подумати. Скажу вам по секрету - варто придивитися до будь-якого звичного за багато років логотипу - баунті там, або тік-так з професійної точки зору і помічаєш, що це - дуже неякісна робота. Але ми до неї звикли настільки, що всього цього не помічаємо. Класичні логотипи, наведені в кожному підручнику з маркетингу, далеко не завжди гарні, вони просто звичні. Квадратик або коло в якості логотипу - це дуже крутий мінімалізм, але у нього немає шансів виділитися, запам'ятатися ... Дизайнери і арт-директора замикаються у своєму соціумі і колі, вони мріють про ідеальний світ - їх кращі роботи - для ідеальних людей ... Прості люди їх просто не помітять! Тонкощі і нюанси в лігатура логотіпізірованного назви доступні тільки тим, хто зрозумів, що написано на початку речення ... Отже, ми намагаємося, робимо досконалу, прекрасну роботу, але її не помічають? Саме! Краща система ідентифікації бренду така, що її можна не помічати, але при цьому, не можна не впізнати і не можна сплутати, навіть підсвідомо.

1.1.2 Візуальні комунікації

Усвідомленого маркетингу і рекламі вже більше ста років. Але ще всього двадцять років тому ніхто не міг подумати, що образи візуальної комунікації вийдуть за межі листівок та друкованої реклами в газетах і перемістяться в телевізор, Інтернет, електронні табло, flash-ролики. Навіть повно кольорова поліграфія була не так давно складним і дорогим процесом, ніхто не чув тоді про чотири фарбових друкованих верстатах ... Не так давно логотип був тим символом, який можна було намалювати за 3 секунди і шляхом будь-якого тиражування поширити на будь-якому матеріалі. Як штамп. Щось просте, технологічне. Сьогодні сучасні методи комунікації, Інтернет, відео, дозволяють товару мати образ, який розкриває себе з допомогою максимально багатих способів візуальної передачі інформації. Логотип, колір і шрифт - нескінченно мала частина системи візуальної ідентифікації бренду в сучасних конкурентних умовах. Глобалізація і злиття великих ринків висувають нові вимоги до впізнаваності і внутрішнім змістом бренду. Стандарти візуальної ідентифікації стають всеосяжними, вони визначають ключові принципи стилістичного і ідеологічної єдності всіх візуальних аспектів комунікації бренду. І, найголовніше, в «прекрасне новому світі» - ринок перенасичений візуальними образами брендів настільки, що конкурувати на ньому стало дуже складним завданням. І це - тільки вершина айсберга. В Україні не існує візуальної культури брендингу. Більшість логотипів і систем ідентифікації відверто копіюють західні зразки або навіть своїх найближчих конкурентів. Споживач кожен день виявляється похованим під хвилею візуального сміття - продукту життєдіяльності некваліфікованих дизайнерів і недалеких маркетологів. Все це знижує рецептивний рівень селективного фільтра сприйняття, або, висловлюючись простою мовою - змушує людини ігнорувати 90% зусиль з ідентифікації бренду. Також частою і небезпечною тенденцією є безпідставна брендинг - впровадження нової стилістики і більш високого рівня гарантій і обіцянок без будь-яких змін в реальній роботі бізнесу.

Приклад з життя: стоячи в задушливому приміщенні, в 40-градусну спеку, без кондиціонера та вентилятора, в черзі до каси вже 30 хвилин, знаючи, що в вікні тебе зустріне хамуватий касир, важко сприймати проекцію теплого та дружнього способу банку «Надра». І чомусь не хочеться навіть на заклик на плакаті «якщо Ви вважаєте, що рівень обслуговування не відповідає рівню якості і сервісу - будь ласка, зверніться до начальника відділення і Вас чекає приємний сюрприз». Бачив я цю начальницю неодноразово. Ніяких приємних сюрпризів від неї чекати не доводиться ...  Від більшості своїх колег-дизайнерів, консультантів з брендінгу в різні роки я чую, по-суті, одне і теж: в нашій країні (та й у Росії, в загальному) немає візуальної ідентифікації, немає візуального брендингу - є тільки «фірмовий стиль» . Мій фірмовий стиль - сорочка в смужку. А мій - все червоне! А мій - ось, як у нього ... Порівняйте звучання словосполучень «Фірмовий стиль» і «Система стандартів візуальної ідентифікації бренду». Є різниця? Перше - дизайнерський «фінт вухами», стиль нової колекції - сукні з пакетів для сміття. Друге - декларація системи стандартів, правил, норм, обмежень і прийомів. Не менш «матірною» стало нині і слово «брендбук». Нарівні зі словом «бренд» - це термін, який пояснює по-різному кожен, хто його використовує. Словом «брендбук» часто позначають все на світі. На Україну, наприклад - нікому не потрібний збірка оригінал-макетів і дві сторінки «бла-бла» від авторів. За кордоном - «книгу бренду» - багато «бла-бла» про суть бренду, його внутрішню ідею, підхід до креативної роботи з брендом, характер графіки і комунікацій, оформлену раскрасівимі картинками. В Одесі (суто регіональна специфіка) - розробку стандартів візуальної ідентифікації (мабуть, щоб не вживати словосполучення «фірмовий стиль»), іноді доходить до «клініки»: «Ви можете зробити нам брендбук? Ну, як годиться, з назвою, з логотипом, з фірмовими квітами? ... ».

Альтернативу цьому терміну бояться застосовувати самі розробники - «керівництво з впровадження стандартів візуальної ідентифікації», «керівництво по візуалізації бренду для дизайнерів» - зрозуміло, що це серйозні документи, написання яких вимагає не менше зусиль, ніж написання хорошого підручника. Зрозуміло, що це ніяк не можна зробити за 5 000 грн. Але ринок вимагає доступних цін ... Все частіше логотип втрачає свою чільну роль на вершині ланцюжка графічних образів. Епоха брендингу тільки лише харчових товарів і фінансових організацій пройшла. Все більше завдань виникає у сфері послуг, торгівлі, інформаційно-ємних галузях. Там, де логотип у чистому вигляді зустрічається у візуальній комунікації вкрай рідко. Так, за традицією, що межує з ритуалом, його ставлять у куточку або на звороті листівки, він висить в правому кутку відеоролика, в нижньому рядку білборда - маленький, всіма забутий, непотрібний. Та й для продуктів харчування він майже втратив свій сенс - логотипи там скрізь, бренди, саббренд, сателіти, генерики - по п'ять лого на одну упаковку, по 100 - на одну полицю в супермаркеті. Будь-який фахівець з FMCG-брендінгу скаже вам, що споживач давно сприймає упаковку продукту цілком - колірною плямою. Деякі горе-фахівці тому навіть стали називати в підручниках з маркетингу упаковку товару «комбінованим товарним знаком» ... Епоха «чистого знака» проходить стрімко - намагаючись врятувати старого друга, дизайнери навішують на нього скляні ефекти, відблиски, тіні, градієнти - намагаючись продовжити йому життя. Навіть гігант «Apple» не уникнув цієї долі, підтверджуючи відому тезу про те, що, створений сьогодні, цей логотип б не працював ... Брендінг пред'являє до логотипів нового покоління інші вимоги - пластичність, природна динамічність (всім вже набридла висмоктана з пальця анімація в логотипах, в яких вона не передбачена - але відео, флеш та інші медіа вимагають від лого динаміки), зручність підстроювання під будь-яку композицію, без втрати ролі знака в ній ... Поїзд простих форм пішов давним-давно.

Ще двадцять років тому, напевно, видали патент на останню стоїть закорлючку. Всі подальші експерименти в цій області - явний провал завдання створення впізнаваності і конкуренції образів. Саме тому я кажу «прощай, звичний логотип». Логотип нового покоління зовсім інший. Часто, він тривимірний, часто він - неіснуюча фігура або фігура зі складною топологією - загальне тільки в одному - він легко запам'ятовується, впізнається і не виглядає надумано. Наскрізна система візуальної ідентифікації - що це? Ми часто говоримо «сучасна система візуальної ідентифікації бренду повинна бути інтегральною і наскрізний», але що це означає на практиці? Загалом-то, все просто - наскрізна айдентіка є всепроникною - вона пластична, легко трансформується для потреб будь-якого візуала, звернення. Достатня і надлишкова система образів і правил, яка не витісняє сенсу, але і не втрачається сама. Щоб краще зрозуміти, що це означає - давайте розглянемо типові помилки. Вірна ознака поганого логотипу - самодостатній, гордий значок, який відкидає будь-яке сусідство, який комфортно себе почуває тільки посеред великого білого аркуша. Вірна ознака присутності «фірмового стилю» - це коли все, що може зробити дизайнер - це вліпити логотип на весь аркуш, під обріз або здубльовані його, зробивши «водяним знаком». Двічі чи тричі навіть повторений логотип - це ще не система ідентифікації. Фірмовий колір і фірмовий блок (безкоштовні додатки до «не менше фірмовому» стилем) - як багато в цих звуках для серця російської ... Для початку - про концепцію «фірмового блоку» - тут все просто і зрозуміло - зібрати в стійку композицію лого, адреси з телефоном, яку-небудь смужечку з рюшіком і накидати на всі макети. Ctrl + C, Ctrl + V - просто, зручно, фірмово, стильно ... допомагає це створення стійкої системи ідентифікації - навряд чи ... Такий блок споживач миттєво вчиться ігнорувати - селективний фільтр, біла пляма на сітківці ока, якщо хочете. Та ж історія про добре відомий в дизайнерських колах стиль «лого в лівому куті». Кожен молодий дизайнер рано чи пізно осягає велике Дао - він заливає весь аркуш червоним кольором і ставить на ньому маленьке біле лого, або заливає лист зеленим кольором - а логотип робить золотим - це не має значення, головне, що виглядає неймовірно круто: лаконічно, витримано, стильно. Навіть клієнт не може стримати своє «ааах» ...

Тільки от один підступ - фірмового кольору, навіть коли його дуже багато, недостатньо для ідентифікації - виділитися він не дозволяє. Навпаки, відкриває плиту над братською могилою однакових жертв «фірмового брак стилю». Або ось - округлені куточки, ще одне болюче тренд сучасного дизайну. Одна з найважливіших завдань сучасної системи візуальної ідентифікації - зробити все її елементи, починаючи від лого - осмисленими і застосовними. Ситуація, коли знак повинен бути великим і головним у композит, а інакше він не потрібен і його не видно, не повинна виникати в принципі. Також і з вторинними елементами - їм не місце на задвірках композиції. Я називаю це "органічністю системи".


1.1.3 Айдентика

Завдання наскрізний айдентики - ідентифікація повідомлення, моментальне, підсвідоме, безпомилкове визначення належності повідомлення, макету, носія до конкретного бренду. Саме тому будь-яке повідомлення, будь-візуал повинен більш ніж на 50% складатися з елементів системи ідентифікації. Первинні і вторинні елементи, характерні ознаки у верстці і шрифтах, колірна домінанта. У русі у споживача є 5 секунд на те, щоб вважати приналежність звернення - це є визначальним у прийнятті рішення про те, чи цікаво це йому. Саме за рахунок моментального зчитування приналежності працює система ідентифікації в зрізі довгострокового брендингового ефекту і ефекту зйомки. Незалежно від того, чи цікавить респондента повідомлення - він згадує про марку. Бренд первинні суті дробових комунікацій. Чим глибше проникнення системи ідентифікації в суть первинних складових візуальної комунікації - тим краще. Простіше кажучи, чим більше простих елементів в макеті або ролику говорить про бренд - тим більш значуща перемога дизайнерів. Сьогодні безглуздо говорити про систему ідентифікації, яка не описує і не проникає в дизайн сайту, відео-рекламу і презентаційний контент. Головне, не перегнути палицю ... Хіромантія - це така наука про читання ліній на руках. Ніби як, на руках людини написано все минуле, майбутнє, всі хвороби ... Таку ж хіромантію розповідають горе-маркетологи і горе-дизайнери про своїх логотипах - ця лінія символізує зростання, ця пляма - наші прагнення, а чайка - натякає на височину намірів ... Знайоме? Усвідомте собі - споживач не хоче «читати» Ваш логотип. Він не збирається гадати по ньому, передбачати долю і обчислювати місію вашого бізнесу. Загалом-то, він не дуже хоче навіть читати вашу рекламну поліграфію, але вже логотип ... Звільніть! Завдання системи візуальної ідентифікації не в тому, щоб пояснювати сенс логотипу. Логотип магазину керамічної плитки повинен щось говорити про магазин, без відеоряду, без титрів? Ні! Сенс лого - запам'ятатися і викликати асоціації, пов'язані з магазином! Виділити магазин із загального потоку, пов'язати з певними емоціями. Легко здогадатися, що зображення телефону в логотипі не допоможе легкої ідентифікації телефонної компанії просто тому, що приналежність логотипу ідентифікує титр «Телефонна компанія Уралтелеком», наприклад. А якщо в рекламі, бланках і бордах не буде титру - це величезна помилка. Телефон у логотипі просто зайвий, він - вірний шлях надійно загубитися серед сотень інших телефончиком і телефонних трубок ... Консерватизм в підходах до ідентифікації вже породив традиційну проблему - пам'ятаємо рекламу, але не пам'ятаємо що рекламувалося.

Вся справа в тому, що всередині системи візуальних стандартів найчастіше немає місця для фантазії. Все, що може зробити дизайнер по цих гайдлайнам - повісити стрічку зверху і смужечку знизу. Цим споживача не зачепиш, і тому основна дія розгортається якраз між стилеобразующими елементами, відсуваючи їх на другий і навіть третій план - так люди звикають не помічати бренду за зверненням ... Один з перших проривів на нашому ринку зробили британці Wollf & Oliins та їх айдентіка Білайну. Гранично просто. Чорні та жовті смуги, але не внизу або вгорі макета і навіть не навколо літер - скрізь! На предметах, у відео, на сайті, всередині іміджів, в логотипі ... Наскрізна система, все проникаючий візуальні ознаки бренду. Ми очікували хвилі наслідувачів, але нічого подібного не сталося. Бренд «Білайн» залишається впізнаваним ось вже 5 років. Аналогічна історія відбулася і зі скандально відомим ребрендингом UMC у МТС. Швидко усвідомивши помилки на етапі виведення бренду і усунувши «яєчний» акцент з комунікації та філософії, МТС стрімко набрав обертів і зараз має ідеальну впізнаваність. Значно перевищує впізнаваність UMC навіть на піку його "розкрутки". Клієнт або споживач - перша скрипка в будь-якому маркетинговому оркестрі. Всі зусилля спрямовані на нього.

На дворі 21-е століття і варто запам'ятати, що ще до початку робіт над ідентичністю бренду варто задуматися про те, де споживачеві має бути зустрічатися з нашими працями найчастіше. Адже якщо це маленький магазинчик - то носії - вивіска, тара, цінники, пакети - обмежені в розмірах і виразних засобах. Якщо бізнес - це юридична контора, то жити логотипу тільки на візитках та на бланках з папками, тихо і непомітно. А якщо велика мережа супермаркетів - то хто побачить її візитки і бланки? Білборди, відео, Інтернет, партизанські медіа, інтер'єр і екстер'єр, система навігації і корпоративний журнал - носії стилю, створюють величезний простір, яким ми зобов'язані скористатися. Якщо ресторан: носії - меню, інтер'єри, листівки, фірмовий одяг, зовнішня реклама.

Все частіше виникають завдання, коли традиційний, монохромний логотип не потрібен в принципі. Наприклад, бізнес ведеться в онлайні - це інформаційний портал - соціальна мережа. Реклама тільки по ТБ і на rich-media в мережі, бланки тільки електронні для відправки по e-mail. Фантастика? Реальність!Розуміти споживача - це значить не тільки знати і використовувати те, де ми зіткнемося з ним. Це, в першу чергу, розуміти що він хоче побачити. Якщо йому не потрібен Ваш логотип і стиль, якщо Ви - найкраща у місті компанія з пошукової оптимізації сайту, наприклад, вам абсолютно ні до чого давати рекламу. Ваші клієнти приходять за рекомендацією - вам не потрібна ніяка система айдентики. Ваша ідентичність це Ви самі!

1.1.4 Дизайн Apple

Одна з відмінних особливостей продуктів компанії Apple - це її неповторний дизайн, який вже встиг стати іконою стилю в комп'ютерній індустрії. Коли персональні комп'ютери тільки почали з'являтися, їх було мало, ніхто і не думав про дизайн. Перші споживачі продукції Apple Computers не надавали особливого значення зовнішньому вигляду комп'ютера. На першому місці був пошук рішень для зменшення ваги і габаритів. Однак, через кілька років, ситуація кардинально змінилася. Персональні комп'ютери стали дуже затребуваним товаром, і, природно конкуренція на комп'ютерному ринку загострилася. Крім досягнень в технічній сфері потрібно було придумати щось таке, що стало б додатково виділяти продукцію Apple із загальної маси. Саме тому в компанії велика увага стали приділяти дизайну. На сьогоднішній день можна сміливо стверджувати, що Apple випереджає моду. Багато компаній, навіть досить великі, без докорів совісті переймають багато вдалі рішення. Що вже говорити про тих китайських фірмах, які майже один в один скопіювали дизайн продукції Apple. Оригінальний стиль продукції компанії - цілком і повністю заслуга геніального дизайнера Джонатана Айва, який займається стилем Apple з 1992 року. Кожна деталь MacBook - від плавних форм корпусу unibody до скляного трекпеда Multi-Touch - ретельно продумана і опрацьована.

Колишній програміст Apple Франсіско Толмаскі, який працював над Safari для iPhone, а нині - засновник стартапу 280 North, відкрив секрет Apple у створенні вдалих дизайнерських рішень. Він простий, як і все геніальне. Саме дизайнери займають в Apple привілейовані становище. Тільки вони вирішують, яким бути остаточного продукту, не рахуючись зі складнощами реалізації. На програмістів лягає важка ноша пошуку нових, часом, абсолютно неймовірних рішень. Підтверджуючи ці слова, в одному зі своїх інтерв'ю колишній директор Apple Джон Скаллі розповів кумедну історію. У ній один його друг, один з вендер компанії Apple, розповідає про свої враження від відвідин однієї зустрічі в Apple і інший в Microsoft. Відмінною особливістю зустрічі в Apple було спільне шанобливе ставлення до "класу дизайнерів". Адже тільки в Apple дизайнери звітують прямо виконавчому директору. А в Microsoft ідею дизайну обговорювали виключно "технарі". Дизайнери на зустрічі взагалі не були присутні. Про результати таких різних підходів судити споживачеві.

споживання бренд логотип конкурентний

1.1.5 Тенденції у дизайні логотипів

Логотипи - це знаки, образи, придумані для легкого розпізнавання. Вони використовуються організаціями самих різних типів по всьому світу - від міжнародних корпорацій до благодійних фондів, від політичних партій до місцевих громад і шкіл. Вони також можуть символізувати окремі товари і послуги. Більшість людей вважають логотипи лише символами, що містять якийсь абстрактний або іконографічний елемент, на зразок "галочки" Nike або панди "Всесвітнього фонду дикої природи" Але логотип точно так само може бути всього лише комбінацією типографических елементів: літер, слів, цифр і знаків пунктуації, набраних певним шрифтом (як, наприклад, у 3M і Kellogg's). І в багатьох випадках він насправді таким і є. Більшість знаків характеризується одночасним використанням слів і символів. Найчастіше ми бачимо слово, в якому одна з букв обігрує який-небудь образ, або образ, що містить назву компанії. Логотипи, або так звані "символи брендів" (створених компаніями), звичайно є невеликою частиною значно більшої системи ідентифікації, яка може включати в себе нову назву і слоган, розробку "архітектури бренду" і послідовне застосування корпоративної моделі образів і "тону мови". Однак логотип, без сумніву, є центральною частиною системи ідентифікації і ключовим чинником для її сприйняття людьми. Створення символічного образу зазвичай вважається найбільш істотним елементом графічного мистецтва дизайнерів. Саме передача змісту кількома лініями, перетворення великого і складного в щось просте й унікальне являє собою одну з головних труднощів для сучасних художників. У компаній, що займаються графічним дизайном, немає продукції, подібної до цієї, яка б залучала таку ж увагу публіки і піддавалася б настільки ретельному вивченню. Немає і кращого способу заявити про себе всьому світу.

На сайт проекту LogoLounge.com за останні півтора року було надіслано більше 35 000 логотипів з усього світу. Була виконана величезна робота у порівнянні та класифікації зібраних лого. І так, час підвести підсумки. Прозорість у дизайні логотипів перестала бути трендом. Вона настільки часто зустрічається, що перейшла в розряд типових прийомів. Все частіше використовуються відтінки яскравих кольорів. Мабуть впливають екранні кольору. Ми все більше занурюємося в RGB, і менше живемо в CMYK-світі. Роль тексту в логотипі зростає. Замовники і дизайнери ставлять за мету зробити логотип маркетинговим інструментом. Слова допомагають зробити повідомлення більш коротким і прямим. Деякі лого просто нафаршировані інформацією. Використання кольору стало ще більш нестримним. Колірна палітра веселки перестала бути таким собі символом і все більше ілюструє концепцію повного спектру, більш широкого вибору або додаткових можливостей. Дуже радує тенденція свіжого дизайну з країн Східного блоку. Там є якась свобода, яку втратили дизайнери Заходу. На відміну від західних колег вони схильні представляти замовникові більш широкий діапазон варіантів, розглядаючи завдання з різних сторін. Звичайно, всі концепції не можуть бути вдалими, але сил на експерименти і проби вони не шкодують. Скандинавський дизайн теж порадував позитивним зрушенням в легшому, свіжому напрямку. У скандинавських країнах завжди віддавалася перевага чистим лініям в дизайні. І зараз там відбувається пошук нових і сучасних рішень у цьому руслі. Що ще особливого в цьому році? Присутня почуття оптимізму у багатьох проектах. Або, принаймні, клієнти намагаються заявити, що їм нічого не страшно.

Набагато більше з'явилося ламаних ліній, ограновування і анімації.  Різноманітні комбінації кіл, особливо вкладення один в одного і зменшення розмірів. Зелений колір все ще широко розповсюджений, але не так домінує, як раніше. Це вносить свіжість у будь-яку палітру. Ще один важливий момент. Протягом багатьох років успішність логотипу пов'язували з формою. Такі логотипи використали один або кілька кольорів. Зараз все більше приділяється уваги оформленню логотипу. Його форма, поверхня служить полотном для передачі задуму. Як і раніше гарна графіка і оригінальна ідея мають вирішальне значення в успіху логотипу, але поверхневі ефекти додають нові грані для передачі змісту. Варто відзначити, що цей щорічний огляд не є книгою рецептів успішного логотипу, а лише виступає списком основних трендів в розробці логотипів за минулий рік. Це дозволяє простежити в яких напрямках розвивається дизайн логотипів і працювати з урахуванням цих тенденцій. Кубізм Цей стиль одержав популярність завдяки таким талановитим митцям, як Пабло Пікассо і Жорж Брак, який заснував кубізм. Спрощення складних форм і кольорів з допомогою граней надає якусь естетичну привабливість. Зараз подібні ефекти легко отримати за допомогою програм. Але ручна робота все ж робить ефект більш привабливим. Подібні форми є продовженням багатопроменевої зірки. Особливу привабливість вони набувають при використанні тривимірних ефектів. Часто викликають математичні і таємничі асоціації. Як правило, будівля складається з центру і множинних променів або граней і балансує на межі хаосу і порядку. Ставить завданням підкреслити, що складність теж може бути організована. Агресивна форма поверхні характеризує певні якості замовника. Прийом розмитості зображення дозволяє затримати погляд глядача хоча б для того, щоб розпізнати графіком. Але частіше за цим стоїть якась ідея. Іноді набагато цікавіше розпізнати задумку логотипу, ніж отримати пряму відповідь в лоб, але важливо не перемудрувати, щоб не викликати у глядача почуття неспроможності побачити ідею. Система хаотичних звиваються відростків. Відрізняється від квіткових завитків і закручувань з геометричною закономірністю. Привертає своїм природним і природним безладом. Недосконалість, яке не відштовхує, як рукописне лист у порівнянні з масовим спамом. Накладення об'єктів з різними кольорами для отримання пересічних областей. Як правило, використовують чисті, світлі тони або кольору, щоб при накладенні отримати більш темні. Найчастіше використовують палітру CMYK або RGB.

Прийом часто служить для демонстрації інтеграції частин в єдине ціле або навпаки розбивку цілого на складові частини. Іноді додають зміщення елементів в одному напрямку, що надає відчуття динаміки і руху. Одна велика форма формується групуванням безлічі інших маленьких форм. Часто використовують для демонстрації переваг об'єднання в єдине ціле. Таким чином, навіт

Подобные работы:

Актуально: