Загальні відомості про компанію Житомирське ЗАТ "Ліктрави"

Зміст

1. Загальні відомості про компанію Житомирське ЗАТ «Ліктрави»

2. Товарна номенклатура ЗАТ «Ліктрави»

3. Аналіз ефективності товарної номенклатури

4. Побудова ринкового профілю товарних ліній

5. Аналіз ступеня відповідності товарної номенклатури потребам ринку

6. Розроблення заходів щодо модифікації товарної номенклатури підприємства

7. Розроблення системи заходів щодо посилення товарної марки і бренда

8. Економічне обґрунтування заходів з підвищення ефективності товарної політики

Висновки

Список використаних джерел


1. Загальні відомості про компанію Житомирське ЗАТ «Ліктрави»

ЗАТ Житомирське «Лікарські трави» (скорочено «Ліктрави») засноване у 1928 році. За більш ніж 80 років роботи з невеликої бази по переробці лікарської рослинної сировини завод переріс в потужне підприємство. Підприємство займається заготівлею лікарської рослинної сировини, її переробкою та фасуванням, виробництвом і продажем лікарських засобів, товарів народного споживання та іншими видами діяльності. Знаходиться за адресою м. Житомир, 1001, вул. Київське шосе, 21.

ЗАТ "Ліктрави" засноване на колективній формі власності. Жодна людина в Товаристві не володіє більш ніж 5% акцій Товариства.

Вже понад 5 років у ЗАТ «Ліктрави» існує науковий центр, який розробляє та впроваджує у виробництво нові види продукції. Очолює його доктор фармацевтичних наук, професор Петро Печерський.

Всі лікарські засоби, що випускаються заводом зареєстровані дозволені до застосування Міністерством охорони здоров'я України. Вся продукція що реалізується, супроводжується сертифікатами якості, виданими відділом технічного контролю заводу і аналогічними паспортами державної інспекції по контролю якості лікарських засобів (6).

Місія ЗАТ «Ліктрави»: «Зберегти лідируюче положення в галузі шляхом задоволення потреб споживачів на високому рівні, а також за рахунок покращення управління господарською діяльністю підприємства».

З метою доведення роботи підприємства до вимог GMP, GDP та GLP будується склад зберігання сировини, проведено реконструкцію діючих складів зберігання готової продукції. Проведено велику роботу з метою доведення виробничої дільниці до сучасних вимог виробництва, охорони праці робітників, охорони навколишнього середовища, здійснено реконструкцію виробничих приміщень, обладнано сучасну припливно-витяжну вентиляцію з системою охолодження припливного повітря в літній період року.

Партнерами заводу є великі дистриб’юторські компанії країни, співробітництво з якими дає можливість доставити продукцію на полиці кожної аптеки України. Відповідний рівень дистрибуції дає підприємству можливість експортувати продукцію до Республіки Білорусь, Молдови, Таджикистану та інших країн світу (9).

Основні економічні та фінансові показники діяльності підприємства

При аналізі руху та функціонування стану основних засобів підприємства (таблиця 1.1) вартість основних засобів постійно зростає і за три роки вартість збільшилась на 4802.7 тис грн.. або більше ніж на 60 %. Темп зростання і темп приросту основних засобів складають 27,75 %. При аналізі показників функціонального стану основних засобів можна сказати, що коефіцієнт зносу за останні три роки зменшився на 5,39% при аналізі на початку року і на 2,66% в кінці року. А коефіцієнт придатності збільшився на 5,39% на початку року і на 2,66% на кінець року.

За три роки дохід від реалізації продукції (табл. 1.2) збільшився на 9696,5 тис. грн., або на 36% в порівнянні з 2007 роком. Чистий дохід від реалізації також збільшився на 3815,6 тис. грн. Якщо проаналізувати операційні витрати, то видно, що всі витрати за три роки значно збільшилися, так собівартість реалізованої продукції збільшилась на 2891,9 тис. грн., адміністративні витрати збільшилися майже в 1,5 рази, а витрати на збут збільшилися майже в два рази. Лише інші операційні витрати за три роки трошки зменшилися. Валовий прибуток збільшився, але це збільшення незначне всього на 7%. Валовий прибуток у % до чистого доходу від реалізації продукції зменшився на 2,1 %. При аналізі прибутку від операційної діяльності видно, що у 2009 році в порівняні з 2007 роком збільшився на 3756,8 тис. грн., тобто майже на 1,5 рази. Фінансових та інвестиційних витрат в 2008 та 2009 роках зовсім не було. Прибуток від звичайної діяльності в 2009 році склав 8117 тис. грн., а в динаміці за три роки зріс на 3003,2 тис. грн., тобто збільшився в 2009 році в порівнянні з 2007 роком на 58%. Так як надзвичайних доходів і надзвичайних витрат і податку з надзвичайного прибутку не було то чистий прибуток повністю дорівнює прибутку від звичайної діяльності і складає в 2009 році 8117 тис. грн.. Якщо взяти чистий прибуток у % до прибутку від реалізації продукції то за три роки збільшився на 3,1%. А якщо взяти чистий прибуток у % до валового прибутку то в порівнянні 2009 року з 2007 роком зріс на майже 50%.

Таблиця 1.1 - Аналіз руху та функціонування стану основних засобів ЗАТ «Ліктрави»

з/пВиди пасивів2007р.2008р.2009р.Зміни (+/-)
Вихідна інформація, тис. грн.
1Вартість основних засобів на початок року6294,46459,38638,42344
2Вартість основних засобів на кінець року6459,38638,4112624802,7
3Нарахована амортизація за рік198,9335,1514,5315,6
4Знос основних засобів:
а) на початок року2684,62883,53218,6534
6) на кінець року2883,53218,63733,1849,6
Показники рух у основних засобів
5Річний приріст (+) або зменшення (-), тис. грн.164,92176,12623,62458,7
6Темп зростання (зниження). %102,62133,74130,3727,75
7Темп приросту (зменшення), %2,6233,7430,3727,75
8Період обороту, років32,122,5316,34-15,76
Показники функціонального стану основних засобів
9Коефіцієнт зносу, %
а) на початок року42,6544,6437,26-5,39
б) на кінець року45,8148,8343,15-2,66
10Коефіцієнт придатності, %
а) на початок року57,3555,3662,745,39
6) на кінець року54,1950,1756,852,66

Таблиця 1.2 - Аналіз фінансових результатів діяльності ЗАТ «Ліктрави»

№ з/пВиди пасивів2007 р.2008 р2009 р.Зміни (+/-)
1Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)26771,13168436467,69696,5
2Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)28446,636563,632262,23815,6
3у % до доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)106,3115,488,5-17,8
4Операційні витрати, у тому числі:
а) собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);16464,818323,819356,72891,9
б) адміністративні витрати;1857,520652758,2900,7
в) витрати на збут;1187,61536,21901,2713,6
г) інші операційні витрати.2087,52025,11941,1-146,4
5Валовий прибуток (збиток)11981,818239,812905,5923,7
6у % до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)42,149,940-2,1
7Прибуток (збиток) від операційної діяльності6849,28312,1106063756,8
8Фінансові та інвестиційні доходи212,6833,6800587,4
9Фінансові та інвестиційні витрати243,400-243,4
10Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування6818,49153114064587,6
11Податок на прибуток від звичайної діяльності1704,62546,532891584,4
12Прибуток (збиток) від звичайної діяльності5113,86606,581173003,2
13у % до прибутку від звичайної, діяльності до оподаткування7572,271,2-3,8
14Надзвичайні доходи0000
15Надзвичайні витрати і податки з надзвичайного прибутку0000
16Чистий прибуток (збиток)5113,86606,581173003,2
17у % до прибутку (збитку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)19,120,922,23,1
18у % до валового прибутку (збитку)42,736,262,920,2

При аналізі таблиці показників рентабельності капіталу ЗАТ «Ліктрави» (табл. 1.3) можна зробити висновок, що по всім показникам рентабельність капіталу збільшилася в 2009 році в порівнянні з 2007 роком. Наприклад: загальна рентабельність капіталу виросла на 5,3 %. Загальна рентабельність і чиста рентабельність власного капіталу також збільшуються і досягли в 2009 році 35,9% і 25,5% відповідно. При аналізі рентабельності фондів, можна сказати, що загальна і чиста рентабельність фондів виросла на 15,4 і 9,1 % відповідно (7).

Таблиця 1.3 - Аналіз показників рентабельності капіталу ЗАТ «Ліктрави»

№ з/пВиди пасивів2005 р.2006 р2007 р.Зміни (+/-)
Вихідна інформація, тис. грн.
1Середньорічна вартість капіталу23077,227067,9327559677,8
2Середньорічна вартість власного капіталу22274,526287,8317859510,5
3Середньорічна вартість основних засобів6376,97548,99950,23573,3
4Середньорічна вартість оборотних виробничих фондівИсследование потребительских предпочтений потенциальных заказчиков подсветки


Исследование состояния рынка стиральных машин в Республике Беларусь


Інформаційне і програмне забезпечення кон’юнктурних досліджень


Інформаційні системи в маркетингу


Логистические принципы, применяемые в управлении фармацевтическими предприятиями города Твери


Актуально: