Аудит господарської діяльності ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Київський Національний Економічний Університет ім. Вадима Гетьмана

Криворізький Економічний Інститут

ОЕФ Кафедра обліку і аудиту

Індивідуальна робота

З дисципліни: Аудит

Виконала: студентка 4 курсу

Групи 6.509-3

Кривий Ріг 2011 р


Зміст

Вступ

1. Характеристика підприємства Відкрите Акціонерне Товариство "Криворізький міськмолокозавод №1"

2. Попередня оцінка аудиторського висновку

3. Договір на проведення аудиту ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

3.1 Предмет договору

3.2 Права та обов'язки сторін

3.3 Порядок здавання та приймання робіт

3.4 Термін виконання робіт

3.5 Вартість робіт та порядок розрахунків

3.6 Відповідальність сторін

3.7 Особливі умови

3.8 Інші умови договору

3.9 Термін дії договору

3.10 Реквізити сторін

4. План програми перевірки ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

5. Програма аудиту фінансової звітності

5.1 Аудиторський висновок про фінансову звітність ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" станом на 31.12.2009

Список використаної літератури


Вступ

Основним видом послуг аудиторських фірм є аудит фінансової звітності підприємств, що здійснюються з метою визначення правильності її складання відповідно до встановлених правил ведення бухгалтерського обліку, її достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам.

Метою аудиту фінансової звітності є складання висновку щодо відповідності фінансової звітності за всіма суттєвими аспектами інструкціям, які регламентують порядок підготовки і подання фінансових звітів. Незважаючи на те, що аудиторський висновок служить основою довіри до фінансової звітності, для користувача це не може служити достатньою підставою для оцінки економічної стабільності підприємства в найближчому майбутньому або ефективності роботи його керівництва.

Основними завданнями аудиту є збирання та обробка достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання і формування на цій основі аудиторських висновків.

Такими завданнями є:

– упевнитись у правомірності створення підприємства і безперервності його функціонування; ознайомитись із системою господарювання і управління; оцінити надійність системи внутрішнього контролю, з’ясувати ефективність системи бухгалтерського обліку; проконтролювати правильність здійснення основних господарських процесів (постачання, виробництво, збут).

– переконатись у повноті первинної документації; проконтролювати правильність ведення поточного бухгалтерського обліку і повноту відображення інформації в облікових регістрах; перевірити фактичну наявність активів, зобов’язань і капіталу, що відображені у фінансовій звітності; перевірити належність відображених у звітності активів, зобов’язань і капіталу (кому вони належать); перевірити постійність дотримання облікової політики суб’єктом господарювання; перевірити правильність ведення бухгалтерських записів та їх відповідність звітному періоду.

– встановити відповідність діяльності підприємства і ведення бухгалтерського обліку чинному законодавству;

– упевнитись у відповідності показників фінансових звітів (бухгалтерської і небухгалтерської звітності);

– висловити незалежну думку щодо результатів перевірки фінансової звітності.

Для того щоб скласти свою думку про достовірність фінансової звітності, аудитор повинен мати обґрунтовану гарантію того, що інформація бухгалтерської документації та інші дані достовірні й достатні. Обґрунтована гарантія — це наявність доказів того, що в цілому у звітності немає істотних перекручень.


1. Характеристика підприємства Відкрите Акціонерне Товариство "Криворізький міськмолокозавод №1"

Cкорочена назва:ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"
ЄДРПОУ:00444932
Юридична адреса:50025 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Окружна 9
Зареєстрований:Виконком Криворізької міської ради Дніпропетровської обл., 08.08.1995
КОАТУУ:1211037500 (ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ р-н)
Діяльність:15.51.0 Перероблення молока та виробництво сиру 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту
Ліцензія:серія АА № 549435 професійна діяльність на ринку цінних паперів: діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, 08.08.1995
Керівник:Хохлова Людмила Анатоліївна, голова правління , тел.: 0564092169
Контактна особа:Маленко Ольга Володимирівна, тел.: 0564271835
Електронна поштова адреса:kgmzl@atrep.com.ua
Актуально: