Управління кредитними ризиками комерційного банку

Вступ

Кредитні ризики, з огляду на пріоритетність та високу прибутковість кредитних операцій, є визначальними в діяльності вітчизняних і зарубіжних банків. Негативна дія кредитних ризиків завдає банкам значних втрат і є однією з найвагоміших причин їхнього банкрутства. За цих умов особливої актуальності набуває проблема регулювання кредитних ризиків банків. Причому ця актуальність підсилюється у зв’язку з приходом в Україну іноземних банків, що загострює конкуренцію на ринку банківських послуг і, відповідно, потребує від вітчизняних банків застосування ефективних механізмів забезпечення конкурентоспроможності їх діяльності, серед яких важливу роль відіграє регулювання кредитних ризиків. З теоретичної точки зору проблема оцінки кредитних ризиків комерційних банків є актуальною з огляду на те, що для «молодого» банківського сектору України єдина усталена система оцінки ризиків, зокрема і кредитних, ще не склалася. Тому будь-які розробки у даному напрямку мають важливе як теоретичне, так і практичне значення. Крім того, дана тема є актуальною з огляду на проблеми, що виникають при веденні фінансової діяльності суб’єктами банківської системи в Україні. На сьогодні ці проблеми ускладнюються негативним зовнішнім економічним та політичним кліматом в країні. Тому аналіз особливостей діяльності комерційного банку в Україні та пошук шляхів її покращення сприятиме вирішенню важливих питань.

Предметом дослідження є управління кредитними ризиками комерційного банку на прикладі МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Об’єктом дослідження є методологія та методика оцінки кредитних ризиків даного банку.

Для досягнення мети поставлені основні задачі:

1. Комплексне вивчення особливостей ведення діяльності даного банку, його історії та специфіки банківських продуктів, що пропонуються клієнтам.

2. Комплексний аналіз системи ризик-менеджменту ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

3. Висвітлення досвіду управління кредитними ризиками та способів підвищення ефективності цього процесу.

Дана робота є корисною з огляду на поєднання практичного застосування методик оцінки кредитних ризиків комерційного банку (на прикладі МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», що є базою практики) з теоретичним обгрунтуванням необхідності і шляхів підвищення ефективності управління ними.

Таким чином, можна зробити висновок, що розкриття даної теми дасть змогу відповісти на ряд важливих на сьогодні питань, а також дозволить встановити відповідність між практичними навичками та набутим в результаті проходження практики досвідом з теоретичним обґрунтуванням доцільності та результативності управління кредитними ризиками комерційного банку.


1. Загальні відомості про базу практики

1.1 Коротка характеристика «Райффайзен Банк Аваль»

Банк Аваль входить до банківської холдингової групи Райффайзен Інтернешнл Бенк-Холдинг АГ (станом на 1 січня 2008 року група володіла 93,5 проц. акцій банку). Головним банком Групи РЦБ є розташований у Відні Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ). РЦБ ­ третій за розміром банк Австрії і центральна установа австрійської банківської групи Райффайзен (РБГ). Станом на 31 грудня 2006 року, консолідований баланс групи РБГ досяг 205 млрд. євро, що дозволило їй стати найбільшою банківською групою країни за обсягом загальних активів. Група забезпечує приблизно чверть усіх обсягів австрійського банківського ринку і має найбільшу банківську мережу в країні, що нараховує понад 2250 відділень та майже 22000 працівників. Заснований у 1927 році, РЦБ надає повний спектр комерційних та інвестиційних банківських послуг в Австрії і вважається першопрохідником у Центральній та Східній Європі.

ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» є одним із найбільших банків у нашій країні. Він посідає друге місце за розміром активів серед українських банків, а також займає провідні позиції на ринку фінансових послуг. Послугами Банку користуються більш ніж 3,2 млн. приватних клієнтів та понад 200 тис. корпоративних клієнтів. Серед них такі відомі в Україні та за кордоном підприємства як ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат», СП «UMC», ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Галактон», НАЕК «Енергоатом», ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», ЗАТ «Росинка» тощо.

Загальнонаціональна мережа Банку Аваль включає 1400 структурних підрозділів, розташованих у великих містах, обласних та районних центрах, містах обласного підпорядкування та окремих селах у всіх регіонах України. Переважна більшість із них є повнофункціональними відділеннями, що надають приватним та корпоративним клієнтам повний перелік стандартних та новітніх банківських послуг на найвищому рівні.

Високоякісне оперативне обслуговування клієнтів по всій Україні забезпечується власними мережами наземного цифрового та супутникового зв’язку, системою електронного обігу, використанням передових банківських та інформаційних технологій у бізнес-процесах Банку. На стадії впровадження знаходиться інтегрована система роздрібного бізнесу на основі програмного комплексу Bankmaster RS. Повномасштабне втілення цієї системи дозволить значно прискорити обслуговування клієнтів та забезпечити їм можливість користування банківськими продуктами у будь-якому підрозділі Банку, незалежно від того, в якому з них було відкрито рахунок.

2002 року Банк увійшов у «Топ-100 банків Центральної та Східної Європи» рейтингового агентства Standard&Poor’s. За підсумками 2001–2003 рр. провідні українські видання неодноразово визнавали Банк Аваль кращим банком України за найважливішими показниками. Минулого року звання «Кращий банк України-2003» Банку Аваль присвоїв у своєму щорічному рейтингу кращих банків світу «Awards for Excellence-2003» міжнародний журнал фінансових ринків Euromoney.

1.2. Історія розвитку банку: хроніка подій

27 серпня 1992 року Банк Аваль відкрив перший регіональний підрозділ – Миколаївську дирекцію.

4 квітня цього ж року «Аваль» здійснив першу банківську операцію.

27 березня 1992 року Національний банк України у формі відкритого акціонерного товариства зареєстрував акціонерний Банк Аваль. Статутний капітал – 100 000 000 карбованців, реєстраційний номер – 94. «Аваль» відкрив 3 філіала Банку.

27 лютого Збори засновників схвалили створення АКБ «Аваль». Головою Правління банку було обрано Ф. І. Шпиг.

1993 рік: 12 регіональних підрозділів банку розпочали свою роботу. Банк вступив в Асоціацію українських банків. «Аваль» провів другу емісію акцій банку з метою збільшення статутного капіталу до 500 000 000 карбованців. Банк отримав ліцензію НБУ №48 від 10.12.1993 р. на здійснення операцій з валютними цінностями.

1994 рік: 18 квітня на підставі Постанови КМ України №1015 від 10.12.1993 р. «Про заходи щодо прискорення розрахункових операцій, пов’язаних з виплатою пенсій, грошової допомоги і поштових переказів» Національний банк України зареєстрував новий статус Банку Аваль – акціонерний поштово-пенсійний банк із покладанням на нього обов’язків обслуговування Пенсійного фонду і пошти України.

Банк провів третю емісію акцій, статутний фонд збільшився до 5 200 000 000 карбованців.

Банк одержав дозвіл Міністерства фінансів України на здійснення діяльності як депозитарію інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. Банк вперше у своїй історії пройшов міжнародний аудит. Всесвітньо відома компанія Arthur Andersen визнала фінансовий стан банку задовільним. Загальна кількість філіалів і дирекцій Банку Аваль досягла 40.

1995 рік: Банк провів четверту емісію акцій банку з метою збільшення статутного фонду до 184 516 430 000 карбованців. «Аваль» прийняли у міжнародне суспільство міжбанківських розрахунків S.W.I.F.T. Банк одержав офіційну акредитацію для участі в реалізації проектів Європейського банку реконструкції та розвитку.

64 обласні дирекції і філіали, а також 82 віддалені робочі місця успішно працюють у регіонах України.

1996 рік: Банк Аваль провів п’яту емісію акцій банку за підсумками якої статутний фонд банку збільшився до 1 072 318 810 000 карбованців. Банк одержав дозвіл Міністерства фінансів України на здійснення діяльності по випуску й обороту цінних паперів.

АППБ «Аваль» виграв тендер на обслуговування Митного комітету України. Банк розпочав ділінгові операції на валютних і фінансових ринках країн СНД.

Банк Аваль провів шосту емісію акцій банку, у результаті якої статутний фонд збільшився до 19 398 000 гривень. АППБ «Аваль» отримав оновлену ліцензію Національного банку України №10 від 30.12.1996 р. на право здійснення банківських операцій, перелік яких було розширено до 31, серед яких – обслуговування бюджету України.

Банк Аваль відкрив 28 дирекцій і філій, 250 безбалансових відділень. Банк став членом міжнародних платіжних систем Visa і Europay. Власний процесинговий центр (UPC) Банку Аваль розпочав свою роботу.

Банк Аваль випустив першу платіжну картку.

1997 рік: Компанія Western Union визнала Банк Аваль найкращим партнером у Східній Європі. Таке ж рішення було прийнято і в наступні роки.

1998 рік: Кількість регіональних підрозділів Банку Аваль досягла 411. Голова Правління банку Ф. І. Шпиг обраний народним депутатом України.

1999 рік: За підсумками інспектування Національного банку України і Всесвітнього банку – Банк Аваль за системою CAMEL одержав оцінку «2» (найвища оцінка за цією системою – «1»). АППБ «Аваль» випустив першу в Україні спільну платіжну картку UMC-Visa-Aval. Банк Аваль зайняв друге місце в номінації «Банк, у якому ви б розмістили депозит» за підсумками рейтингу всеукраїнського щотижневика «Бізнес».

2000 рік: Компанія Western Union визнала Банк Аваль найбільш творчо орієнтованим агентом системи. Банк Аваль зайняв перше місце у номінації «Банк, у якому ви б розмістили депозит» за підсумками рейтингу всеукраїнського щотижневика «Бізнес».

Голова Правління О.В. Деркач став преможцем у номінації «Банкір року» за підсумками рейтингу всеукраїнського щотижневика «Бізнес». Торгова марка «Аваль» посіла перше місце у Всеукраїнському конкурсі «Бренд року» у номінації «Народне визнання».

Банк Аваль узяв на себе зобов’язання генерального спонсора Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

2001–2004 роки: IFC і Банк підписали угоду про надання фінансування загальним обсягом 35 млн. дол., з яких 20 млн. дол. США є субординованим кредитом і 15 млн. дол. США – основним кредитом. Банк став уповноваженим банком з розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів бюджету м. Києва в іноземній і національній валютах.

Банк і Standard Bank підписали мандат про збільшення синдикованого кредиту 2003 року до 30–50 млн. дол. і його пролонгацію на один рік – до грудня 2005 року.

Банк та ЄБРР підписали угоду про реалізацію проекту з розвитку іпотечного кредитування та відкриття відповідної кредитної лінії у сумі 10 млн. дол. США.

Загальний обсяг чистих активів Банку досяг 12 млрд. грн. Банк став ексклюзивним постачальником в Україну 45 видів золотих і 70 видів срібних монет найвищої якості виробництва монетних дворів Австралії, Греції і Британії.

Статутний капітал Банку досяг 1 млрд. грн., збільшившись на 200 млн. грн. у результаті підписки на прості акції банку 20-ї емісії та привілейовані акції першої емісії. Банк отримав свідоцтва про державну реєстрацію корпоративного і відкритого недержавних пенсійних фондів (НПФ), що стали першими офіційно зареєстрованими в Україні згідно з вимогами діючого законодавства НПФ.

Міжнародна аудиторська компанія Ernst & Young завершила аудит консолідованого балансу Райффайзен Банку Аваль, змін розміру його власного капіталу і звітів про прибуток за підсумками роботи у 2003 р., що підтвердив правильність ведення бухгалтерського обліку і достовірність його фінансової звітності станом на 31 грудня 2003 р.

Головою Спостережної ради Банку обрано Михайла Горовенка, який до того часу працював заступником голови правління банку з питань роботи з персоналом та розвитку регіональної мережі. Банк очолив рейтинг «ТОП-100. Найбільші банки за величиною чистих активів за 2003 р.», що проводився «Інвестгазетою» у межах проекту «ТОП-100. Кращі компанії фінансового сектору».

ЄБРР визнав Банк одним з найбільших банків, що динамічно розвиваються, у регіоні Центральної/Східної Європи та країн колишнього СРСР у межах програми сприяння торгівлі. Банк посів перше місце у номінації «Банк» всеукраїнського рейтингу «Споживчі переваги України-2003», проведеного недержавним аналітичним центром «Інститут реформ».

Банк приступив до промислової експлуатації найбільшого, єдиного в Україні проекту із впровадження інтегрованої банківської системи для роздрібного бізнесу на основі Bankmaster RS. Банк у повному обсязі виконав головні завдання власного бізнес-плану на 2003 рік.

Фінансовий результат Банку після оподаткування за 2003 рік склав 12 млн. грн. (за підсумками 2002 року – 4,4 млн. грн.).

Угода між банком «Аваль», Deutsche Bank AG London (Deutsche Bank), Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB) та Райффайзенбанк Україна про організацію у 2004 році синдикованого кредиту в сумі 45 млн. дол. США визнана журналом Global Trade Review «Найкращою угодою 2004 року».

2005–2006 роки: Акціонери затвердили новий склад спостережної ради Банку. До неї увійшли Голова Правління Райффайзен Інтернешнл (РІ) Герберт Степіч, регіональний директор у країнах СНД, голова департаменту стратегії і забезпечення РІ Джеффрі Міллікан, фінансовий директор, член Правління РІ Мартін Грюль, член Правління РІ Аріс Богданерис і директор з операційної підтримки, член Правління РІ Гейнц Віднер.

За підсумками 2005 року банк «Аваль» визнано найактивнішим серед українських банків за кількістю проведених переговорів у системі Reuters Dealing за підсумками 2005 року.

Загальний обсяг ресурсів, залучених банком «Аваль» в 2005 р. у міжнародних фінансових організацій та іноземних банків, перевищив 500 млн. дол. США, що стало найбільшим показником серед українських банків. У минулому році «Аваль» став першим серед українських банків, що отримав від трьох міжнародних інвестиційних фондів гривневі кошти для розміщення на депозитах на загальну суму більш ніж 910 млн. грн.

У жовтні 2005 року завершено процес придбання 93,5 проц. акцій Банку групою Райффайзен Інтернешнл. Сума угоди стала рекордною для українського банківського сектору та країн СНД і склала 1,028 млрд. дол. США.

Національний банк України затвердив на посаді Голови Правління Банку Володимира Лавренчука. Статутний капітал банку «Аваль» збільшено на 500 млн. грн. до 1,5 млрд. грн.

Банк «Аваль» увійшов у десятку найбільш капіталізованих підприємств України відповідно до рейтингу «ТОП-100. Рейтинг кращих компаній України», складеному «Інвестгазетою».

Європейський банк реконструкції і розвитку визнав «Аваль» одним із найактивніших банків у регіоні Південно-Східної Європи та країн колишнього СРСР у межах програми сприяння торгівлі (TFP).

Агентство Moody’s присвоїло банку «Аваль» довгостроковий рейтинг B2 та короткостроковий рейтинг Not-Prime для депозитів в іноземній валюті, а також D-рейтинг фінансової стабільності (РФС). Усі рейтинги мають стабільний прогноз.

Банк знову було визнано найактивнішим користувачем системи Reuters Dealing серед українських банків за підсумками 2005 р.

Відділення банку названі серед найкращих за підсумками програми «Клуб-500», що проводилась компанією Western Union серед 500 кращих відділень агентів Європи, Близького Сходу, Африки та Південної Азії у 2005 році.

Банк «Аваль» увійшов до трійки найкращих роботодавців серед банків України згідно з рейтингом, складеним маркетинговою компанією «ГФК Юкрейн» на замовлення журналу «Кореспондент».

Банк отримав від ЄБРР позику у розмірі 50 млн. дол. США для підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ). Британський журнал Euromoney присвоїв Банку звання «Кращий банк в Україні».

Банк та Райффайзен-Лізинг Інтернешнл Гмбх (Відень) створили універсальну лізингову компанію Райффайзен Лізинг Аваль.

Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль» перейменовано на Відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль». Міжнародне рейтингове агентство Moody’s присвоїло банку рейтинги Baa1/Prime-2 щодо довгострокових та короткострокових депозитів у національній валюті. Прогноз щодо усіх рейтингів – «стабільний». За національною шкалою агентство присвоїло банку найвищий рейтинг Aaa.ua.

Банк отримав нагороду «Вибір року-2006» за найкращу іпотечну програму.

23 квітня 2007 акціонери Райффайзен Банку Аваль затвердили звіт правління про результати діяльності банку у 2006 році, а також річний звіт та баланс банку за 2006 рік. Відповідне рішення було схвалено 23 квітня 2007 р. на загальних зборах акціонерів Райффайзен Банку Аваль, що відбулися у м. Біла Церква (Київська обл.). Акціонери також визначили основні напрямки діяльності Райффайзен Банку Аваль на 2007 рік та вирішили направити чистий прибуток банку за 2006 рік на виплату дивідендів та до резервного фонду банку на збільшення капіталу. Нарахування та виплата дивідендів буде проводитися і за простими, і за привілейованими акціями Райффайзен Банку Аваль.

Крім того, акціонери банку ухвалили збільшення статутного капіталу банку на 180 млн. грн. за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом здійснення додаткової 23-ї емісії простих іменних акцій банку. Згідно з затвердженими умовами проведення 23-ї емісії акцій банк випустить 1,8 млрд. штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 180 млн. грн.

При цьому, згідно з рішенням акціонерів та виходячи із середньозваженої ринкової вартості акцій банку за останні три місяці, ціна продажу акцій банку 23-ї емісії при їх первинному розміщенні встановлена на рівні 0,85 грн. за одну акцію. Це дозволить банку збільшити регулятивний капітал на 1,5 млрд. грн.

Станом на 1 січня 2007 року чисті активи банку становили майже 28 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель – 20,8 млрд. грн.

Незважаючи на збільшення конкурентного тиску Райффайзен Банк Аваль забезпечує якісне зростання активів і кредитів та утримує ринкову частку. Банк стабільно утримує частку в активах банківської системи на рівні 8,2%, дотримуючись високої якості кредитного портфелю і належного управління ризиками. Протягом 9 міс. 2007 р. активи банку зросли на 48,9% на рівні із зростанням ринку на 49,5%. Райффайзен Банк Аваль є визнаним лідером в кредитуванні приватного сектору, малого та середнього бізнесу та агропромислового сектору в Україні.

1.3 Сучасна структура та організація управління ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Структуру управління банком слід розглядати на трьох рівнях: на вищому – головний офіс, що знаходиться за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9. На другому рівні перебувають обласні дирекції. Третій рівень – структура управління в межах кожної області, що включає відділи та підрозділи в межах обласних дирекцій та відділення банку в межах окремих областей.


1.4. Характеристика діяльності банку та банківських продуктів

«Райффайзен Банк Аваль» пропонує широкий спектр послуг приватним особам, корпоративним клієнтам та іншим банкам.

Послуги приватним особам включають:

1. Грошові перекази

2. Депозитні та поточні рахунки

3. Кредитування

- Автомобілі у кредит

- Авто в кредит без власного внеску

- Житло в кредит

- Житло в кредит на первинному ринку

- Житло в кредит на вторинному ринку

- Приватне будівництво

- Земельна ділянка в кредит

- Кредит під заставу нерухомості

- Товари у розстрочку

- Безпечна розстрочка

- Споживчі цілі

- Кредитна лінія «До зарплати»

- Кредитна лінія «Універсальна»

- Страхові послуги

4. Оренда індивідуальних сейфів

5. Чеки

6. Продаж банківських металів

7. Електронний каталог монет

8. Кастодіальні послуги

9. Відкриття рахунку в цінних паперах

10. Платіжні картки

11. Отримання пенсій через ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

12. Продаж майна

13. Купівля-продаж валюти

14. Мобікод – електронні ваучери

15. Юридичні послуги

16. Оплата рахунків за послуги

Послуги корпоративним клієнтам. Сьогодні банк Райффайзен Банк Аваль обслуговує 214 тис. корпоративних клієнтів. Серед організацій, що віддали перевагу нашому банку – «Укрпошта», Державна Митна Служба України, «Укртелеком», «Український мобільний зв’язок», «Кока-Кола Бевериджиз», «Макдональдз Юкрейн ЛТД», «Чорноморський суднобудівний завод», Львівська кондитерська фабрика «Світоч», «Оболонь», Київський колективний завод безалкогольних напоїв «Росинка», «Цептер Інтернешенл Юкрейн», «Жилет Юкрейн», «Ейвон Косметикс».

Для корпоративних клієнтів Райффайзен Банк Аваль пропонує максимально повний перелік банківських послуг, зокрема – розрахунково-касове обслуговування, кредитування з внутрішніх ресурсів банку й у рамках кредитних ліній міжнародних організацій, усі види документарних операцій, депозити, корпоративні та зарплатні платіжні картки, послуги по електронних каналах зв’язку.

VIP-клієнтам банк забезпечує закріплення за ними персональних менеджерів.

Спектр послуг корпоративним клієнтам передбачає:

1. Розрахунково-касове обслуговування

- Відкриття поточних рахунків

- Відкриття поточних рахунків для формування статутного фонду

- Розрахункове обслуговування

- Касове обслуговування

2. Документарні операції

- Банківські гарантії

- Документарне інкасо

- Порука

- Документарні акредитиви

3. Кредитні операції

- Кредити

- Довгострокові кредити

- Технічний кредит

- Автомобілі у кредит

- Міжнародні кредитні лінії

- Овердрафт

- Кредитування сільгоспвиробників

- Лізинг сільгосптехніки

- Сільгосптехніка у розстрочку

- Засоби захисту рослин у кредит

- Сільгосптехніка в кредит

- Кредити для мікробізнесу

4. Продукти для малого та середнього бізнесу

- Експрес-кредит

- Інвестиційний кредит

- Комерційна іпотека

- Кредит на придбання транспортного засобу

- Овердрафт

- Фінансування поповнення оборотних коштів

- Депозитні рахунки

- Депозит «МСБ-Капітал»

- Депозит «МСБ-Лідер»

5. Операції з цінними паперами

6. Консультацiйні послуги

7. Кастодіальні послуги

8. Депозити

9. Платіжні картки

10. Еквайрінг

11. Купівля–продаж валюти

12. Оренда індивідуальних сейфів

13. Продаж майна

14. Грошові перекази «Аваль-Експрес»

15. Юридичні послуги

16. Недержавне пенсійне забезпечення

Послуги банкам. Райффайзен Банк Аваль активно працює на міжбанківському ринку. Банк має кореспондентські рахунки ностро у 24 найбільших банках Європи й Америки і у 13 банках країн СНД і Балтії. Кореспондентську мережу лоро – та ностро-рахунків представлено на сайті банку.

Банкам-партнерам Райффайзен Банк Аваль пропонує понад 300 видів послуг, серед яких ведення рахунків у ВКВ і ОКВ, здійснення платежів, документарні операції, торгове фінансування, операції з платіжними картками, юридичні, консультаційні та інші послуги.

Райффайзен Банк Аваль – високотехнологічний банк. Тому банк пропонує широкий спектр послуг, що скорочують часові витрати клієнтів у управлінні своїм рахунком з використанням сучасних інформаційних каналів.

До послуг електронними каналами належать:

1. Система «Клієнт-Банк»

2. Мобільний банкінг

3. Продаж електронних ваучерів

4. Аваль-пейдж

5. «АвальТелеВойс»

6. Онлайн-заявка на відкриття платіжної картки для приватних осіб

7. Онлайн-виписка по картковому рахунку, блокування / розблокування платіжної картки

8. Виписка по e-mail

9. Поточні рахунки для юридичних осіб

10. Для системних клієнтів

11. WAP-сервер

12. Система централізованого контролю виконання платежів

13. Інтернет-банкінг

14. Оплата комунальних рахунків через інтернет

Стосовно окремих напрямків діяльності банку, то слід зауважити, що Райффайзен Банк Аваль пропонує клієнтам банку повний перелік юридичних послуг в сфері банківської, зовнішньоекономічної діяльності, претензійно-позовної роботи та інших питань юриспруденції. Згідно з напрямками роботи банку юристи проводять кваліфіковані консультації і здійснюють підготовку й оформлення документації за запитом клієнта.

На сьогоднішній день працівниками Юридичного управління банку проводиться робота за наступними напрямками:

1. Консультації у частині розрахунково-касового обслуговування.

2. Юридичне оформлення документарних операцій і ведення міжнародних розрахунків.

3. Ведення неторгових операцій і операцій з використанням пластикових карт.

4. Розробка і підготовка документації для клієнта.

5. Консультації з питань зовнішньоекономічного, комерційного, податкового, корпоративного, фінансового, цивільного, земельного, трудового, авторського права.

6. Підготовка юридичних висновків з питань діючого законодавства, у тому числі міжнародного.

7. Розробка фінансових схем і форм розрахунків по договорах клієнтів.

8. Розробка, оформлення і супровід усіх видів цивільно-правових договорів, у тому числі зовнішньоекономічних.

9. Створення системи захисту клієнтів від неправомірних дій контролюючих органів.

10.Відновлення і приведення у відповідність з вимогами діючого законодавства внутрішньої документації клієнта.

11.Інші юридичні консультації за запитом клієнта.

Райффайзен Банк Аваль активно залучає кошти населення на депозитні та поточні рахунки в національній та іноземній валюті (доларах США і євро).

Загальна сума внесків фізичних осіб у Райффайзен Банку Аваль на сьогоднішній день складає більше 7 млрд. гривень. Таким чином, загальна динаміка приросту залучених від населення коштів Райффайзен Банку Аваль на сьогодні далеко попереду своїх основних конкурентів. Сьогодні банк пропонує своїм клієнтам рахунки до запитання, депозитні рахунки (з виплатою відсотків наприкінці терміну; термінові – із щомісячною виплатою відсотків; накопичувальні – з можливістю поповнення і додатком відсотків до основної суми депозиту), а також пенсійні рахунки для одержання пенсій.

Крім того, надійність банку для клієнтів-вкладників підтверджується тим, що «Райффайзен Банк Аваль» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб(1). «Райффайзен Банк Аваль» зареєстрований у Реєстрі банків – учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в 1999 році, про що видано відповідне свідоцтво учасника Фонду №112 від 02.09.1999 р.

З 1999 року Райффайзен Банк Аваль регулярно сплачує усі належні збори до Фонду гарантування, розмір яких встановлено діючим законодавством України. На сьогоднішній день сума відрахувань до Фонду складає 0,25% від суми вкладів фізичних осіб станом на початок півріччя та сплачується банком щоквартально.

Між «Райффайзен Банк Аваль» та Фондом укладено генеральну угоду про співробітництво, згідно з якою Райффайзен Банк Аваль може бути визначений банком-агентом Фонду з виплати відшкодувань за рахунок коштів Фонду вкладникам банків-учасників Фонду, у разі настання недоступності вкладів у банку-учаснику.

Крім того, між Фондом та банком укладено угоду від 5 серпня 2002 року про співробітництво з виплати сум відшкодувань за рахунок коштів Фонду вкладникам КАБ «Слов’янський» та АК АПБ «Україна» за місцем проживання вкладників, шляхом переказу коштів траншами по системі «Аваль-Експрес».

Райффайзен Банк Аваль є одним з лідерів карткового бізнесу України та принциповим членом міжнародних платіжних систем VISA International і MasterCard International з 1996 року, активно співпрацює з банками в сфері емісії й обслуговування платіжних, використовуючи безліч гнучких і ефективних схем.

На сьогодні Райффайзен Банк Аваль виступає спонсором (поручителем) для 18 банків – асоціативних та афіліативних членів міжнародних платіжних систем, має 33 агентські угоди.

В розрізі операцій з цінними паперами банк також виступає лідером. «Райффайзен Банк Аваль» проводить з цінними паперами всі операції, передбачені чинним законодавством України. За дорученням клієнтів банк купує і продає корпоративні облігації, акції, векселі. Банк надає послуги з авалювання, інкасації, доміціляції векселів, а також пропонує схеми оформлення розрахунків за допомогою векселів.

Райффайзен Банк Аваль пропонує корпоративним клієнтам розмістити тимчасово вільні кошти у високоліквідні облігації як з портфелю банку, так і інші, що обертаються на ринку. За дорученням клієнта банк може придбати облігації на будь-які терміни: від декількох днів до термінів понад 1 рік. Доходність по корпоративних облігаціях диференціюється за умовами придбання та термінами їх обігу.

Документарні операції дозволяють вирішити ряд проблем клієнтів банку. Реальністю української економіки через обмежені запаси сировини є, з одного боку, промислова спеціалізація і сектор послуг, що постійно розвивається, а з іншого – відносно вузький внутрішній ринок, що спричиняє залежність від зовнішньої торгівлі. Через зростаючі труднощі із платежами, з якими стикаються країни, збільшується значення забезпечення платежів і нових форм співробітництва.

«Райффайзен Банк Аваль» з 1995 року проводяться операції з надання банківських гарантій, поручительств, акредитивів та інкасо. Особливість роботи банку полягає в індивідуальному підході до кожного клієнта у вирішенні можливих питань і проблем при проведенні як внутрішніх, так і зовнішньоекономічних операцій.

«Райффайзен Банк Аваль» пропонує вирішення проблем за допомогою різних схем розрахунків із застосуванням документарних акредитивів, гарантій та інкасо.

Передумовами успіху при проведенні документарних операцій через «Райффайзен Банк Аваль» є наступні фактори:

1. Високий рівень теоретичної підготовки фахівців – стажування і семінари в Deutsche Bank (Frankfurt am Main), Dresdner Bank (Frankfurt am Main), Commerzbank (Frankfurt am Main), Hypovereins Bank (Vienna), Citibank (New York).

2. Практичний досвід службовців банку в проведенні документарних операцій різного рівня складності (у період з 1995 року по 2002 рік проведено більше 1500 документарних операцій).

3. Максимальна швидкість проведення операцій через широку мережу філіалів, розташованих по всій території України.

4. Широка мережа кореспондентських відносин.

5. Широкі можливості сучасних банківських комунікацій: SWIFT, TELEX, SPRINT, E-mail.

6. Оперативність проведення операцій службовцями банку (розгляд і аналіз запропонованого проекту, відкриття авізування, обслуговування, перевірка документів).

7. Помірні тарифи.


2. Індивідуальне завдання

2.1 Загальна характеристика Управління кредитними ризиками ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» на рівні центрального офісу та обласної дирекції

Управління ризиками Миколаївської обласної дирекції представляє структуру регіонального ризик-менеджменту і належить до вертикалі Департаменту управління ризиками.

Управління ризиками Миколаївської обласної дирекції, яке є структурним підрозділом МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» підпорядковане директору департаменту управління ризиками ЦО Банку. Дана структура налічує 6 відділів:

1. Відділ кредитного аналізу;

2. Відділ валютного контролю;

3. Відділ по роботі із заставним майном;

4. Відділ моніторингу, кредитного контролю та адміністрування кредитів;

5. Відділ контролю кредитних процесів приватного та мікробізнесу;

6. Відділ управління ризиками фізичних осіб.

Метою діяльності даного Управління є мінімізація кредитних ризиків Дирекції Банку. Завдання Управління такі:

1. Здійснення якісного моніторингу позичальників та контролю за кредитними операціями юридичних осіб, реалізація і контроль за виконанням кредитної політики Банку, забезпечення систематичного моніторингу кредитного портфеля ОД та контролю за кредитною діяльністю ОД.

2. Забезпечення якісного та своєчасного, нормативно врегульованого супроводження позичальників ОД.

3. Забезпечення здійснення агента валютного контролю по операціях юридичних осіб;

4. Розвиток та вдосконалення вертикалі ідентифікації та оцінки майна, проведення експертної оцінки та переоцінки заставного майна.

5. Моніторинг та контроль реалізації заставного майна позичальників ОД, формування забезпечення повноти та достовірності інформації щодо наявності та стану застави.

6. Розвиток та вдосконалення системи ідентифікації та оцінки кредитного ризику позичальників Банку, розвиток та вдосконалення системи моніторингу та аналізу ринкових ризиків клієнтів корпоративного, середнього та малого бізнесу Банку (забезпечення комплексної та якісної оцінки кредитних ризиків клієнтів, забезпечення підрозділів корпоративного, малого та середнього бізнесу необхідною інформацією про стан та перспективи розвитку цільових ринків.

Управління у своїй роботі керується такими нормативними документами:

­ Конституція України;

­ Закон України «Про банки і банківську діяльність»;

­ Закон України «Про заставу»;

­ Закон України «Про приватизацію державного майна»;

­ Закон України «Про нотаріат»;

­ Закон України «Про цінні папери та фондову біржу»;

­ Закон України «Про власність»;

­ Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;

­ Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

­ Закон України» Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

­ Цивільний кодекс України;

­ Господарський кодекс України;

­ Положення НБУ «Про консорціумне кредитування»;

­ Положення НБУ «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків»;

­ Положення НБУ «Про облік процентних, комісійних доходів та витрат в банках»;

­ Інструкція НБУ «З бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України»;

­ Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»;

­ Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»;

­ Інструкція «Про порядок державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб»;

­ Положення «Про порядок надання Фондом державного майна дозволу на заставу державного майна»;

­ Положення КМУ «Про порядок проведення аукціонів з реалізації заставного майна»;

­ Порядок ведення державного реєстру обтяження заставного майна;

­ Порядок державної реєстрації іпотек;

­ Внутрішніми положеннями Банку.

Специфіка операцій, описаних у перелічених нормативно-правових документах, дає уявлення про діяльність як управління в цілому, так і окремих його відділів зокрема.

Шляхом реалізації перелічених завдань у розрізі відділів Управління досягає поставленої мети – мінімізації кредитних ризиків МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».


2.2 Вивчення досвіду управління кредитними ризиками на рівні відділу по роботі з заставним майном Аналіз фінансового стану банку

Відділ по роботі із заставним майном забезпечує виконання покладених на нього завдань шляхом реалізації таких функцій:

1. Проведення оцінки (переоцінки) за розпорядженнями підрозділів ОД ринкової вартості заставного майна та майна, що пропонується дирекції у власність (придбається ОД) для влаштування відділень;

2. Проведення перевірки складу, наявності, вартості, стану зберігання, ліквідності, відповідності договірним умовам, попереднє визначення правового статусу майна, що пропонується в заставу, прийнято в заставу та заставного майна, що підлягає реалізації:

3. Перевірка відповідності логоворів застави рішенням Правління, кредитних комітетів ОД, визначеній вартості заставного майна;

4. Внесення інформації до бази даних про склад, стан, наявність, правовий статус, вартість, стан зберігання, ліквідність, відповідність договірним мовам майна, що пропонується в заставу, та про зміни відповідних атрибутів, забезпечення достовірності, повноти і своєчасності такої інформації;

5. Отримання, перевірка, ан

Подобные работы:

Актуально: