Організація маршрутних автобусних перевезень пасажирів на прикладі ВАТ "Атасс-Боріспіль"

Вміст

Вступ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Характеристика ВАТ «Атасс-Бориспіль»

1.2 Характеристика автобусних маршрутів №754 та №5

1.3 Аналіз стану організації перевезень пасажирів та пропозиції щодо його удосконалення

1.4 Висновки по розділу 1

РОЗДІЛ 2. АНАЛИЗ, ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

2.1 Аналіз результатів обстеження пасажиропотоків

2.1.1 Коефіцієнти нерівномірності обсягу перевезень

2.1.2 Коефіцієнт нерівномірності обсягу перевезень за днями тижня

2.2 Нормування швидкостей руху

2.3 Визначення і формування необхідної кількості транспортних засобів

2.4 Розробка математичної моделі для аналізу тягово-швидкісних та  експлуатаційно-технологічних властивостей автобусів

2.4.1 Розрахунок показника результативності технологічного впливу АТЗ при розгоні ТВр(s) для першої передачі

2.5 Визначення режимів роботи транспортних засобів

2.6 Обґрунтування техніко-експлуатаційних показників використання транспортних засобів та розрахунок показників виробничої програми

2.6.1 Розрахунок показників виробничої програми

2.6.2 Продуктивність автобуса

2.6.3 Загальна місткість автобуса

2.6.4 Розрахунок середніх значень техніко-експлуатаційних показників

2.7 Висновки по розділу 2

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ ПАСАЖИРІВ

3.1 Розклади руху транспортних засобів

3.2 Організація праці водіїв

3.3 Організація державного контролю за роботою автотранспорту

3.4 Організація диспетчерського управління рухом транспортних засобів

3.5 Заходи щодо забезпечення культури та якості обслуговування

3.5.1 Для забезпечення культури обслуговування пасажирів в АП пропонує наступні заходи

3.5.2 Для забезпечення безпеки дорожнього руху пропоную3.5.2 Заходи зі збереження паливо-мастильних матеріалів та дотримання енергозберігаючих технологій

3.5.3 Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки

3.6 Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЄКТНИХ РІШЕНЬ

4.1 Виробнича програма з експлуатації транспортних засобів

4.2 Собівартість перевезень

4.2.1 Розрахунок погодинної заробітної плати

4.2.2 Фонд додаткової заробітної плати

4.2.3 Відрахування на соціальні заходи

4.2.4 Паливо мастильні матеряли

4.2.5 Витрати на автомобільні шини

4.2.6 Амортизаційні відрахування на повне відновлення транспортних засобів

4.2.7 Накладні витрати

4.2.8 Обов’язкове страхування

4.3 Фінансово-економічні показники

4.3.1 Балансовий прибуток

4.3.2 Відрахування до державного бюджету

4.3.3 Чистий прибуток

4.3.4 Рентабельність перевезень

4.4 Економічна ефективність

4.4.1 Показники ефективності використання основних засобів

4.4.2 Показники ефективності використання праці

4.5 Висновки до розділу 4

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Проведення інструктажу

5.2 Начальник відділу охорони праці

5.3 Інженер з охорони праці

РОЗДІЛ 6. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

6.1 Організація цивільної оборони на об'єктах господарської діяльності

6.2 Сили та засоби Цивільної оборони

організація маршрут автобус перевезення пасажир


Вступ

Автомобільний транспорт займає в Україні провідне місце не тільки в економіці, але і в соціальній сфері, з огляду на його природне призначення: він є єдиним видом транспорту який доставляє пасажирів та вантажі і може функціонувати незалежно від інших видів транспорту. В цілому провізні спроможності автотранспорту повною мірою повинні відповідати потребам народного господарства і населення та сприяти розвитку економіки країни.

Пасажирський автомобільний транспорт це один з основних і найбільш розповсюджених видів пасажирського транспорту нашої країни. Він широко обслуговує транспортні потреби міського та сільського населення, забезпечує масові та індивідуальні перевезення пасажирів парком автобусів і легкових автомобілів, який щороку зростає.

Серед усіх видів пасажирського транспорту перевагу має автобусний транспорт, який є найбільш масовим. Задовольняючи потреби населення у перевезеннях, автобусний транспорт впливає на рівень продуктивності праці та побутового обслуговування, розвиток культури і дозвілля. В зв’язку з цим і удосконалення міських, приміських пасажирських перевезень має важливе соціальне значення. Незадовільне функціонування транспорту суттєво відображається на економіці країни, тобто на роботі підприємств, установ, магазинів, шкіл, а також житті громадян. Сьогодні потреба населення в перевезеннях задовольняється не повністю: великі витрати часу пасажирів на переміщення, необхідне підвищення комфортності поїздок і розв’язання першочергових проблем технічного та технологічного забезпечення приміського транспорту. Час очікування, вартість проїзду, викликають нарікання у мешканців міст та сіл. Автобусний транспорт забезпечує більше 63% загального обсягу перевезень всіх видів пасажирського транспорту. Пасажирообіг складає близько 68% загального пасажирообігу. Пасажирські перевезення виконуються автобусами загального користування і відомчої приналежності.

Вирішення багатьох транспортних завдань залежить від ефективності автобусної мережі, адже сукупність маршрутів пасажирських перевезень на транспортній мережі пов’язана територіально і в часі. Створення матеріальної мережі або вдосконалення діючої являє собою одну з важливих проблем в організації пасажирських перевезень тому, що від рівня її формування значною мірою залежить ефективність використання транспортних засобів та якість транспортного обслуговування.

Основні положення розвитку пасажирських перевезень викладені в Концепції розвитку транспортного комплексу України. На підставі Концепції розробляються регіональні програми розвитку автомобільного транспорту загального користування

Основними завданнями регіональних програм розвитку автомобільного транспорту загального користування є обґрунтовані та заплановані показники
якості транспортного обслуговування, безпеки перевезень населення на визначений період та заходи щодо їх реалізація з урахуванням умов соціально-економічного розвитку України.

Актуальність Концепції зумовлена необхідністю додержання відповідних термінів та пропозицій розвитку національної транспортної системи, захисту економічних інтересів України та законних інтересів підприємств транспорту та споживачів транспортної продукції, забезпечення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту, створення умов для безпечного функціонування транспорту, обмеження монополізму та розвитку Концепції.

Концепція ґрунтується на визначенні пріоритетного розвитку пасажирських перевезень, державній підтримці цієї галузі, а також забезпеченні державного управління діяльністю цієї сфери, що здійснюється шляхом проведення та реалізації економічної (податкової, фінансово-кредитної, тарифної, інвестиційної) та соціальної політики, включаючи надання дотацій на пасажирські перевезення.


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Характеристика ВАТ «Атасс-Бориспіль»

Відкрите акціонерне товариство «Автотранспортна акціонерна співдружність Славутич-Бориспіль» (ВАТ «Атасс-Бориспіль») є правонаступником прав та зобов’язань колишнього державного підприємства «Бориспільське АТП-13212», розташоване у м. Бориспіль, в займає земельну ділянку загальною площею 6.1 га. З 1956 року підприємство було першим перевізником авіапасажирів на маршруті «Аеропорт м. Бориспіль – пл. Перемоги м. Київ».

Станом на 01.01.10 року підприємство має в своїй власності 210 одиниць автотранспортних засобів, з яких 185 одиниці – є автобуси та мікроавтобуси для обслуговування міських, приміських та міжміських автобусних маршрутів. Це переважно автобуси марок: Вольво, Ікару-260, Ікару-256, ЛАЗ-695, ГАЗ-2705, Богдан-А091, Богдан-А092, Івеко-2005626, Мерседес.

Головним завданням автотранспортного підприємства є задоволення потреб населення в автотранспортних послугах, виконання державного замовлення перевезень, раціональне використання автотранспортних засобів, забезпечення безпеки та якості перевезень пасажирів.

Очолює акціонерне товариство Голова правління, який здійснює керівництво ним відповідно Статуту.

Керівником підприємства є директор, який являється юридично відповідальною особою за виконання планових показників і дотримання фінансової дисципліни.

Директору підпорядковані безпосередньо керівники служб: експлуатації, технічної безпеки, а також керівники всіх функціональних відділів: кадрів, постачання, планово-економічного і бухгалтерії.

Підприємство має сучасну виробничу базу, ремонтні відділення, допоміжні служби. Ремонтна зона, де проводяться профілактичні, діагностичні та ремонтні роботи транспортних засобів, укомплектована усім необхідним устаткуванням.

Предметом і метою діяльності підприємства є:

- повне задоволення потреб населення в перевезеннях;

- виконання перевезення пасажирів на 24 міських, 7 приміських, 2 міжміських, 10 таксомоторних маршрутах;

- використання прогресивних форм і методів організації процесу перевезень, впровадження новітніх технологій;

- збільшення продуктивності праці та зниження собівартості перевезень.

На підприємстві працює 719 працівники, з яких 49 – керуючі персоналом; 323-водії, 147 – ремонтні робітники та обслуговуючий персонал;

100 – кондуктори-касири.

Перевезення пасажирів здійснюється за договором з районними та місцевими органами влади. Згідно договору та постанови Кабміну, обласна державна адміністрація, місцеві органи влади повинні відшкодовувати підприємству кошти за перевезення пільгових категорій пасажирів, але перерахування не покривають повністю витрати: так не враховується перевезення пенсіонерів, інвалідів загального захворювання та інші.

Не дивлячись на складні умови роботи підприємства в ринкових умовах господарювання, керівництво та колектив наполегливо працюючи, успішно завершили 2010 рік.

Виконання перевезень за рік характеризується такими показниками:

Таблиця 1.1 – Аналіз роботи ВАТ «Атасс-Бориспіль» за 2010р.:

ПоказникиЗначення
Виробнича база
Кількість автомашин на кінець періоду, од.63
Місткість (загальна), пас/м-ць2028
Коефіцієнт випуску парку0,80
Техніко-експлуатаційні показники
Тривалість робочого дня, год10,8
Коефіцієнт використання пробігу0,972
Середня відстань поїздки пасажира, км16,8
Коефіцієнт використання місткості0,540
Середньодобовий пробіг, км318
Виробнича програма
Перевезено пасажирів, тис.чол4576,6
Виконано пас.км, тис.пас.км76886,9
Загальний пробіг, тис.км4955,7
Пробіг з пасажирами, тис.км4859,2

Невиконання показників регулярності руху пояснюється амортизованими транспортними засобами, важким фінансовим станом підприємства через надмірно великі ціни на пальне, експлуатаційні матеріали, запасні частини та недотримання доходів через перевезення великої кількості пільгових категорій пасажирів.

Підприємство є на сьогоднішній день збитковим.

1.2 Характеристика автобусних маршрутів №754 та №5

Перевезення пасажирів автобусами загального користування здійснюється по маршрутній мережі, яка складається з автобусних маршрутів. Заданий у дипломному проекті автобусний приміський маршрут №754 с. Іванків – Київ АС «Видубичі», був відкритий 18 грудня 2005 року. Перевізником виступає ВАТ «Автотранспортна акціонерна співдружність «Славутич-Бориспіль», яке зареєстроване за адресою 08362, Київська область, Бориспільський район, с.Старе, вул. Заводська, буд. 1 АТП знаходиться в м.Бориспіль по вул.. Горького, 53. На маршруті працюють два автобуси марок Ікарус, Богдан, Івеко.

Довжина нульових пробігів від АТП до с.Іванків в прямому і зворотному напрямках складає по 11 км.

З початкового пункту перший автобус відправляється о 6 год. 30 хвилин. Шлях прямування за маршрутом проходить: с. Іванків, трасою Київ-Харків через м. Бориспіль до м. Києва (АС «Видубичі»).

Довжина маршруту у прямому і зворотному напрямках становить 40,8 км. Час рейсу у прямому і зворотному напрямках по 57 хвилин.

Час закінчення роботи 20 год. На всій протяжності маршруту асфальтне покриття І та II категорії. По всій довжині маршруту встановлені відповідні дорожні знаки.

На маршруті є 1 нерегульований залізничний переїзд, який знаходиться в м.Бориспіль по вул. Київський Шлях.

Швидкості руху на маршруті: технічна – 50 км/год; сполучення – 40,2 км/год; експлуатаційна – 36 км/год.

Автобусний приміський маршрут №5 м.Бориспіль – с.Кийлів, був відкритий 24 грудня 1991 року.

На маршруті працює 4 автобуси марок ЛАЗ, Ікарус, Богдан, Івеко.

До початкової зупинки автобус прямує із АТП по вул. Польовій, Коцюбинського. Довжина нульових побігів в прямому і зворотньому напрямках складає по 2,5 км.

З початкового пункту перший автобус відправляється о 5 год. 05 хвилин. Шлях прямування за маршрутом проходить: м.Бориспіль через села Глибоке та Вороньків.

Довжина маршруту у прямому і зворотному напрямках становить 25 км. Час рейсу у прямому і зворотному напрямках складає по 45 хвилин.

Час закінчення роботи о 21 год. 32 хвилини. На всій протяжності маршруту асфальтне покриття І та II категорії. По всій довжині маршруту встановлені відповідні дорожні знаки.

Швидкості руху на маршруті: технічна – 44 км/год; сполучення – 36 км/год; експлуатаційна – 33 км/год.


1.3 Аналіз стану організації перевезень пасажирів та пропозиції щодо його удосконалення

Головним показником якості перевезення є: комфортабельність поїздки, час доставки пасажирів та безпека перевезень.

Вивчивши та проаналізувавши організацію перевізного процесу пасажирів на автобусних приміських маршрутах №754 та №5, можна констатувати про існування ряду недоліків, серед яких найважливішими є:

- невідповідність транспортних засобів виду перевезень та вимогам пасажирів, щодо забезпечення якості транспортного обслуговування (використовуються автобуси Івеко та ЛАЗ);

- застаріле обладнання виробничо-технічної бази підприємства не дає можливості якісно діагностувати транспортні засоби;

- відсутність достатньої кількості запасних частин для своєчасного та якісного ремонту автомобілів негативно впливає на коефіцієнт технічної готовності;

- значне дублювання маршрутів маршрутними таксомоторами інших перевізників;

- відсутність належного контролю з боку органів ДАІ за культурою поведінки учасників дорожнього руху, що особливо стосується перевізників приватної форми власності, які систематично створюють аварійні ситуації при під’їзд до зупинок.

На маршруті №754 у системі диспетчерського управління рухом автобусів існують недоліки, невідповідність основним завданням диспетчерського управління, а саме:

- не здійснюється належний контроль за своєчасним випуском автобусів на лінію;

- не здійснюється належний контроль за регулярністю руху автобусів на маршруті

- не контролюється наповнення автобусів в різні періоди доби

- не регулюється рух автобусів при порушенні розкладу.

Удосконалення організації перевезень можна досягти за рахунок:

- вибору типу автобуса раціональної місткості, раціонального розподілу автобусів по маршрутах, відповідно даним пасажиропотоків в години „пік” та „міжпікові” години, вибору доцільного інтервалу руху;

- постійного збирання інформації про величину та характер
пасажиропотоків з використанням раціональних методів;

- обстеження, аналізу характеру зміни пасажиропотоків;

- розрахунок енергозберігаючих технологій;

- нормування швидкостей руху;

- обґрунтованого вибору та оптимального розміщення зупинок;

- вибір раціональних режимів роботи водіїв;

- посилення контролю за санітарним станом автобусів;

- вдосконалення технології проведення ремонтних робіт, проведення ремонтних робіт вночі та в період денного відстою автобусів;

- підвищення культури обслуговування;

- впровадження передових технологій у перевізний процес;.

- постійного контролю за станом дорожнього покриття, прийняття мір для негайного проведення ремонтних робіт.

1.4 Висновки по розділу 1

У першій частині дипломної роботи розглянуто теоретичні аспекти роботи пасажирського транспорту та транспорту в цілому та зокрема автопарку. Наведена коротка характеристика ВАТ «Атасс-Бориспіль», розглянуто особливості та види пасажирського транспорту, а також визначено недоліки в організації приміських перевезень. Також проаналізовано основні засади ефективності діяльності підприємства та наведені напрямки щодо покращення та підвищення ефективності приміських перевезень пасажирів на прикладі ВАТ «Атасс-Бориспіль».


РОЗДІЛ 2. АНАЛИЗ, ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

2.1 Аналіз результатів обстеження пасажиропотоків

Для характеристики потреб населення в перевезеннях, систематичного аналізу умов перевезень пасажирів, розробки та введення раціональної системи організації руху автобусів на маршрутах необхідно мати дані про пасажиропотоки.

Пасажиропотік характеризує навантаження транспортної мережі міста за напрямками руху в кожний період часу. Пасажиропотоки характеризуються потужністю. Дані про потужність пасажиропотоків використовуються для вибору автобусів необхідної місткості та визначення необхідної кількості автобусів, що забезпечували б раціональну ефективність їх використання та високий рівень обслуговування пасажирів.

Пасажиропотоки змінюються за своєю структурою в часі і в просторі, за своїм спрямуванням і інтенсивністю зростання, утворюючи відповідні стійкі спади за годинами доби, днями тижня і сезонами року.

В даній магістерський роботі пасажиропотоки були обстежені табличним методом. Результати обстеження зведені в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1 – Пасажирообмін зупиночних пунктів, пасажиропотоки, пасажирообіг на маршруті №754.

Прямий напрямокЗворотній напрямок

Назва зупин-

Ки

Дов-жина пере-гонуКількість пасажирівТранспортна робота, пас.км

Назва зупин-

ки

Дов-жина пере-гонуКількість пасажирівТранспортна робота, пас.км
Зайш-лоВийш-лоПрої-халоЗайш-лоВийш-лоПрої-хало
123456123456
Іванків641Київ АС Видубичі83
Бориспіль, вул. Каховська757196414487

Київ ст.м.

Харківська

8,147683672,3
Бориспіль АС3,146846792104,9

Київ ст.м.

Бориспіль-ська

2,71445591509,3
Гора6,560416414166,5Проліски7,036797034921
Чубинське1,838276601188Щасливе1,422103660924
Мал.Олек-сандрівка1,625596711073,6Мал.Олек-сандрівка1,64516579926,4
Щасливе1,664286371019,2Чубинське1,61887608972,3
Проліски1,48234673942,2Гора1,82462539970,3

Київ ст.м.

Бориспіль-ська

7,03517215047Проектирование участка технического обслуживания подвижного состава ОАО "Павловский Машзавод"


Регулювання та технічний огляд приладів електрообладнання на автомобілі ЗАЗ-1102


Технология технического осмотра и ремонта автомобиля КамАЗ-5460 с восстановлением коленчатого вала


Тяговой расчёт ленточного конвейера


Конструкция тепловоза ТЭП70


Актуально: