Аналіз ступеня відповідності товарної номенклатури потребам ринку

1. Загальні відомості про компанію Житомирське ЗАТ «Ліктрави»

ЗАТ Житомирське «Лікарські трави» (скорочено «Ліктрави») засноване у 1928 році. За більш ніж 80 років роботи з невеликої бази по переробці лікарської рослинної сировини завод переріс в потужне підприємство. Підприємство займається заготівлею лікарської рослинної сировини, її переробкою та фасуванням, виробництвом і продажем лікарських засобів, товарів народного споживання та іншими видами діяльності. Знаходиться за адресою м. Житомир, 1001, вул. Київське шосе, 21.

ЗАТ «Ліктрави» засноване на колективній формі власності. Жодна людина в Товаристві не володіє більш ніж 5% акцій Товариства.

Вже понад 5 років у ЗАТ «Ліктрави» існує науковий центр, який розробляє та впроваджує у виробництво нові види продукції. Очолює його доктор фармацевтичних наук, професор Петро Печерський.

Всі лікарські засоби, що випускаються заводом зареєстровані дозволені до застосування Міністерством охорони здоров'я України. Вся продукція що реалізується, супроводжується сертифікатами якості, виданими відділом технічного контролю заводу і аналогічними паспортами державної інспекції по контролю якості лікарських засобів (6).

Місія ЗАТ «Ліктрави»: «Зберегти лідируюче положення в галузі шляхом задоволення потреб споживачів на високому рівні, а також за рахунок покращення управління господарською діяльністю підприємства».

З метою доведення роботи підприємства до вимог GMP, GDP та GLP будується склад зберігання сировини, проведено реконструкцію діючих складів зберігання готової продукції. Проведено велику роботу з метою доведення виробничої дільниці до сучасних вимог виробництва, охорони праці робітників, охорони навколишнього середовища, здійснено реконструкцію виробничих приміщень, обладнано сучасну припливно-витяжну вентиляцію з системою охолодження припливного повітря в літній період року.

Партнерами заводу є великі дистриб’юторські компанії країни, співробітництво з якими дає можливість доставити продукцію на полиці кожної аптеки України. Відповідний рівень дистрибуції дає підприємству можливість експортувати продукцію до Республіки Білорусь, Молдови, Таджикистану та інших країн світу (9).

Основні економічні та фінансові показники діяльності підприємства

При аналізі руху та функціонування стану основних засобів підприємства (таблиця 1.1) вартість основних засобів постійно зростає і за три роки вартість збільшилась на 4802.7 тис грн. або більше ніж на 60%. Темп зростання і темп приросту основних засобів складають 27,75%. При аналізі показників функціонального стану основних засобів можна сказати, що коефіцієнт зносу за останні три роки зменшився на 5,39% при аналізі на початку року і на 2,66% в кінці року. А коефіцієнт придатності збільшився на 5,39% на початку року і на 2,66% на кінець року.

За три роки дохід від реалізації продукції (табл. 1.2) збільшився на 9696,5 тис. грн., або на 36% в порівнянні з 2007 роком. Чистий дохід від реалізації також збільшився на 3815,6 тис. грн. Якщо проаналізувати операційні витрати, то видно, що всі витрати за три роки значно збільшилися, так собівартість реалізованої продукції збільшилась на 2891,9 тис. грн., адміністративні витрати збільшилися майже в 1,5 рази, а витрати на збут збільшилися майже в два рази. Лише інші операційні витрати за три роки трошки зменшилися. Валовий прибуток збільшився, але це збільшення незначне всього на 7%. Валовий прибуток у% до чистого доходу від реалізації продукції зменшився на 2,1%. При аналізі прибутку від операційної діяльності видно, що у 2009 році в порівняні з 2007 роком збільшився на 3756,8 тис. грн., тобто майже на 1,5 раза. Фінансових та інвестиційних витрат в 2008 та 2009 роках зовсім не було. Прибуток від звичайної діяльності в 2009 році склав 8117 тис. грн., а в динаміці за три роки зріс на 3003,2 тис. грн., тобто збільшився в 2009 році в порівнянні з 2007 роком на 58%. Так як надзвичайних доходів і надзвичайних витрат і податку з надзвичайного прибутку не було то чистий прибуток повністю дорівнює прибутку від звичайної діяльності і складає в 2009 році 8117 тис. грн. Якщо взяти чистий прибуток у% до прибутку від реалізації продукції то за три роки збільшився на 3,1%. А якщо взяти чистий прибуток у% до валового прибутку то в порівнянні 2009 року з 2007 роком зріс на майже 50%.

Таблиця 1.1 – Аналіз руху та функціонування стану основних засобів ЗАТ «Ліктрави»

з/п

Види пасивів

2007 р.2008 р.2009 р.

Зміни (+/–)

Вихідна інформація, тис. грн.

1Вартість основних засобів на початок року6294,46459,38638,42344
2Вартість основних засобів на кінець року6459,38638,4112624802,7
3Нарахована амортизація за рік198,9335,1514,5315,6
4Знос основних засобів:
а) на початок року2684,62883,53218,6534
6) на кінець року2883,53218,63733,1849,6

Показники рух у основних засобів

5Річний приріст (+) або зменшення (–), тис. грн.164,92176,12623,62458,7
6Темп зростання (зниження).%102,62133,74130,3727,75
7Темп приросту (зменшення), %2,6233,7430,3727,75
8Період обороту, років32,122,5316,34-15,76

Показники функціонального стану основних засобів

9Коефіцієнт зносу, %
а) на початок року42,6544,6437,26-5,39
б) на кінець року45,8148,8343,15-2,66
10Коефіцієнт придатності, %
а) на початок року57,3555,3662,745,39
6) на кінець року54,1950,1756,852,66
Актуально: