Первинний облік у сільськогосподарському підприємстві

Міністерство освіти і науки України

Допущений до захисту:

Заступник директора по НВР

______________

Дипломна робота

Тема:Первинний облік у сільськогосподарському підприємстві

Випускник: Безверха Світлана Анатоліївна

Група № 421

Спеціальність: 5.050.111 «Бухгалтерський облік»

Розрахунково – пояснювальна записка

с. Балин

2010 р.


Робоча програма

По предмету:Бухгалтерський облік

Спеціальність: Молодший спеціаліст Бухгалтерський облік

№п/п

Тема

Всього

К-сть годин

Аудиторні

Самостійне вивчення

10

Первинний облік у сільськогосподарському підприємстві

36

16

20

1 Первинний облік у структурних підрозділах, галузях рослинництва.

8

2 Первинний облік у структурних підрозділах, галузях тваринництва

8

3 Первинний облік у промислових, допоміжних та інших виробництвах.

10

4 Первинний облік на складах, токах і вагових.

10

Актуально: