Проект дільниці по технічному огляду та ремонту для двигуна автомобіля Chery Elara

Міністерство освіти України

Вінницький технічний коледж

Спеціальність 5.05070205

ПРОЕКТ ДІЛЬНИЦІ ПО ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТА РЕМОНТУ ДЛЯ ДВИГУНА АВТОМОБІЛЯ CHERY ELARA

Лист погодження індивідуального завдання

Курсовий проект

(вид індивідуального завдання: курсовий чи дипломний проект / розрахункова, графічна, практична чи науково-технічна робота)

Будова і екслуатація автомобілів та тракторів

Студент гр.3ЕА - 1 Чумак В.О.

Керівник роботи, викладач

Ситніков О.О.

М. Вінниця 2010


Курсовий проект з предмету: “Будова і експлуатація автомобілів та тракторів" містить сторінок, рисунків, табл, умовні позначення, джерел.

Виконав: студент групи 3ЕА-1 Чумак В.О.

Прийняв: Ситніков О. О.

Курсовий проект на тему: “Проект дільниці по ТО та ремонту для двигуна автомобіля Chery Elara”.

В даному проекті розглянуто загальну будову та принцип дії двигуна Chery Elara його ремонт та діагностику. Розрахована чисельність працівників і вибране обладнання для ПР і ТО двигуна даного автомобіля. Приведені дані з охорони навколишнього середовища, охорони праці, та вартість комплектуючих.


Зміст

Вступ

1. Аналіз науково-технічної інформації

1.1 Призначення та класифікація двигунів

1.2 Будова та принцип дії двигуна Chery Elara

1.3 Схеми

2. Основна частина

2.1 Характеристика об’єкту проектування

2.1.1 Загальна характеристика дільниці по ремонту

2.1.2 Вихідні дані до курсового проекту

2.2 Розрахунок виробничої програми ТО і Р рухомого складу АТП

2.2.1 Визначення і корегування періодичності і трудомісткості ТО і Р рухомого складу

2.3 Розрахунок виробничої програми по ТО і Р РС в кількісному вираженні

2.3.1 Визначення коефіцієнтів технічної готовності і випуску

2.3.2 Визначення річного пробігу групи автомобілів

2.3.3 Визначення річної і добової програми ТО і Р РС

2.4 Розрахунок виробничої програми ТО і ПР РС в трудовому вираженні

2.5 Розподіл трудомісткостей ТО і ПР по видах робіт

2.6 Розрахунок чисельності робітників

2.7 Вибір обладнання

3. Технічне обслуговування та ремонт

4. Вартість комплектуючих

5. Охорона праці

Висновок

Література

Додатки


Перелік скорочень

РС - рухомий склад;

ТО - технічне обслуговування;

ПР - поточний ремонт;

КР - капітальний ремонт;

СО - сезонне обслуговування;

ЩТО - щоденне технічне обслуговування;

Асп - списочна кількість автомобілів;

lс-д - середньо-добовий пробіг;

Др, Др. з. - дні роботи в рік автомобілів і зон ТО і ПР;

К1, К2, К3, К4, К5 - коефіцієнти коректування періодичності і трудомісткості ТО і ПР;

КLто, КLкр, К4, Кtто, Кtпр - результуючі коефіцієнти коректування відповідно періодичності ТО, пробігу до КР, часу простою в ТО, трудомісткості ТО, трудомісткості ПР;

Lнто, tнто - нормативні значення періодичності і трудомісткості обслуговувань;

Lто, tто - фактичні значення періодичності і трудомісткості обслуговувань;

Nрто, Nдто - кількість обслуговувань за рік і за добу;

αт, αв - коефіцієнти технічної готовності і випуску автомобілів;

Фя, Фш - фонд робочого часу явочного і штатного працівників;

Ті - річний об’єм обслуговувань.


Вступ

У даному курсовому проекті описана будова і принцип дії двигуна автомобіля Chery Elara. Викладено також основи експлуатації, технічного обслуговування і ремонту, дано деякі практичні рекомендації.

Курсовий проект містить відомості по принципу роботи основних механізмів та систем двигуна. Також висвітлено питання організації експлуатації автомобіля, та порядок виконання технічного обслуговування і ремонту.

Дане курсове проектування включає в себе і загальні відомості по призначенню та класифікації двигунів.

Одним із найважливіших розділів даної роботи являється “Основна частина", у якій виходячи з умов експлуатації автомобілів скореговується пробіг до ТО - 1, ТО - 2, КР і трудоємкість виконання робіт, після чого враховується трудоємкість ТО та ремонту. Ще у цьому розділі визначається кількість працівників, вибирається технологічне обладнання для ТО, визначається площа приміщення і приводиться план дільниці по технічному обслуговуванні та ремонту.

Загалом курсовий проект передбачений для сприяння підтриманню дорожніх транспортних засобів у технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді, забезпечення надійності, економічності, безпеки руху та екологічної безпеки.


1. Аналіз науково-технічної інформації1.1 Призначення та класифікація двигунів

Двигуном називається машина, в якій той або інший вид енергії перетворюється в механічну роботу. Двигуни, в яких теплова енергія перетворюється в механічну роботу є тепловими.

Двигун внутрішнього згорання - це тепловий двигун, усередині якого

відбувається спалювання палива й перетворення частини теплоти, що виділилася, на механічну роботу.

Двигуни внутрішнього згорання бувають:

поршневі, в яких увесь робочий процес здійснюється у циліндрах;

без поршневі, наприклад газотурбінні, в яких робочий процес послідовно здійснюється у повітряному компресорі, камері згорання та газовій турбіні.

На переважній більшості сучасних автомобілів установлюють поршневі двигуни внутрішнього згорання.

За способом сумішоутворення й запалювання палива автомобільні поршневі двигуни поділяються на дві групи:

Із зовнішнім сумішоутворенням і примусовим займанням палива від електричної іскри (карбюраторні і газові).

Із внутрішнім сумішоутворенням і займанням палива від стискання з нагрітим повітрям у наслідок його сильного стисканні в циліндрі (дизельні).

Двигуни внутрішнього згорання класифікують також за способом займання робочої суміші - з примусовим займанням і із займанням від стискування і

за способом здійснення робочого циклу - двохтактні і чотиритактні, з наддувом і без наддуву; за способом охолоджування - з рідинним і повітряним охолоджуванням; по розташуванню циліндрів - однорядні з вертикальним, похилим горизонтальним розташуванням; дворядні з v-подібним і опозитним розташуванням. Класифікація поршневих двигунів внутрішнього згорання приведена в структурній схемі (рисунок 1.1)


Рисунок 1.1 - Класифікація поршневих двигунів внутрішнього згорання

Робочі цикли в більшості автомобільних двигунах здійснюється за чотири ходи поршня (впуск, стискання. Робочий хід, випуск), тому ці двигуни називаються чотирьохтактними.

Вихідною ознакою класифікації прийнятий рід палива, на якому працює двигун. Газоподібним паливом для ДВЗ служать природний, зріджений і генераторний гази. Рідке паливо є продуктами переробки нафти: бензин, гас, дизельне паливо та ін. Газорідинні двигуни працюють на суміші газоподібного і рідкого палива, причому основним паливом є газоподібне, а рідке використовується як запальне в невеликій кількості. Багатопаливні двигуни здатні тривалий час працювати на різних паливах в діапазоні від сирої нафти до високооктанового бензину.

1.2 Будова та принцип дії двигуна Chery Elara

Chery Elara обладнана двигуном: SQR481H, основні характеристики якого приведені в таблиці 1.1.

Двигун чотирьохциліндровий з рядним розташуванням циліндрів, з водним охолодженням, з верхнім розташуванням клапанів (два розподільних вала, 16 клапанів), з системою контролю часу згорання паливної суміші, системою контролю зміни кута випередження запалення і багатоточковим вприском палива. Він був розроблений на замовлення австрійською фірмою AVL. Двигун внутрішнього згоряння складається з кривошипно - шатунного механізму і механізму газорозподілу. Кривошипно - шатунний механізм слугує для перетворення зворотно - поступального руху поршня на обертальний рух колінчастого вала.

До кривошипно - шатунного механізму належать такі деталі: картер (блок циліндрів) з головкою й ущільнювальними прокладками; поршнева група (поршні, поршневі кільця, поршневі пальці); шатуни; колінчастий вал; маховик; піддон картера.


Таблиця 1.1 - Основні характеристики двигуна SQR481H:

 Діаметр циліндра, мм 83,5
 Хід поршня, мм 90
 Робочий об'єм, л 1,971
 Степінь стиснення 10: 01
 Порядок роботи циліндрів 1 - 3 - 4 - 2
 Корисна потужність (при 5500 об/хв), кВт 95
 Крутний момент (при 4000 об/хв), Н. м 180
 Мінімальний рівень використання палива, г/кВт. ч 301
 Компресія в циліндрах, бар 10
 тиск в системі живлення, бар 4
 Температура початку відкриття клапана термостата, С 87
 Температура повного відкриття клапана термостата, С 104
 Свічі запалення NGK (R7DTC), BOSCH SUPER R6 FR7DTC
 Повітряний фільтр

 Сухого типу, з паперовим

Фільтруючим елементом

 Система випуску відпрацьованих газів З нейтралізатором
Актуально: