Показники роботи залізничної станції

ЗМІСТ

Вступ

1. Технічна та експлуатаційна характеристика станції та під’їзних колій підприємств

1 Техніко-експлуатаційна характеристика станції

1.2 Техніко-експлуатаційна характеристика під’їзних колій підприємств

1.3 Вибір найбільш раціонального рухомого складу для перевезення заданих вантажів

1.4 Вантажопотоки та вагонопотоки на максимальну добу

1.5 Поїздопотоки станції

2. Організація вантажної та комерційної роботи

2.1 Керування вантажною та комерційною роботою

2.2 Організація комерційних операцій

2.3 Визначення строків навантаження та вивантаження вантажів

3. Організація технічної роботи станції

3.1 Організація роботи СТЦ

3.2 Обробка поїздів по прибуттю та відправленню

3.3 Організація приймально-здавальних операцій

3.4 Організація маневрової роботи

4. Особливості роботи станції та під’їзних колій підприємств в зимових умовах

5. Охорона праці і навколишнього середовища при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт

6. Технічні умови навантаження і кріплення панелей перекриття ПК 42-15 у 4-вісному піввагоні

7. Економічна частина

7.1 Визначення класності станції

7.2 Штат станції та фонд оплати праці

7.3 Розрахунок річних експлуатаційних витрат

7.4 Продуктивність праці та собівартість продукції станції

8. Графічна модель роботи станції і під’їзних колій підприємств

9. Розрахунок показників роботи станції та під’їзних колій підприємств

Висновки

Список літератури


ВСТУП

Вантажна та комерційна робота – одна з галузей залізничного транспорту, спрямована на одержання прибутків від перевезень вантажів, багажу, пасажирів. Комерційна експлуатація є єдиним прибутком, що забезпечує зовнішні зв’язки залізниці з галузями господарства та громадянами.

Основними завданнями організації вантажної та комерційної роботи є:

– виконання плану перевезень;

– організація схоронності вантажів, що перевозяться;

– зменшення транспортних витрат та стимулювання вагонопродуктивної праці за рахунок зменшення ціни початково-кінцевих операцій;

– раціональне використання рухомого складу.

Поряд з основним завданням - задоволення потреб господарства по сумарному об’єму перевезень, потрібен розвиток технологій, що забезпечує ритмічні перевезення вантажів, доставку їх в обумовлені строки. Для цього потрібно підготувати основний базис технічних засобів, щоб забезпечити повну збалансованість між доходами та витратами, підвищити рентабельність роботи галузі та ефективно вирішувати соціальні питання.

Завдання даного дипломного проекту – розробка єдиної технології організації роботи вантажної станції та під’їзних колій підприємств.

Основним напрямком в роботі станції по новій технології є інтенсифікація використання технічних засобів, введення нових технологій та ведучих методів праці.

У дипломному проекті на підставі заданих обсягів роботи виконано ряд розрахунків та розроблено графічну модель з встановлення необхідних параметрів і умов роботи станції та під’їзних колій підприємств. Визначені основні якісні та кількісні показники роботи станції, що характеризують ефективність її роботи.


1. ТЕХНІЧНА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦІЇ ТА ПІД’ЇЗНИХ КОЛІЙ ПІДПРИЄМСТВ

1.1 Техніко-експлуатаційна характеристика станції

Станція “М” є вантажною станцією І класу, яка обслуговує промислові підприємства міста “М” та прилягаючих до нього районів.

Примикаючий до станції перегін обладнаний АБ. Спеціалізація колій станції наведена в таблиці 1.1.

На станції виконуються:

– прийом та відправлення пасажирських, приміських та вантажних поїздів;

– розформування поїздів та передач;

– переробка місцевих вагонів;

– відчеплення груп вагонів від групових та збірних вантажних поїздів;

– формування поїздів та передач на під’їзні колії;

– технічний та комерційний огляд вагонів.

Вантажна робота в основному сконцентрована на під’їзних коліях підприємств. На станції є вантажний район, де проводиться навантаження та розвантаження вагонів силами та засобами залізниці.

Маневрова робота виконується тепловозами ЧМЕ-3. Передаточні поїзди обслуговуються локомотивами 2ТЕ121. Станція обладнана внутрішньостанційним зв’язком, а з підприємствами, які мають під’їзні колії, зв’язок при допомозі за допомогою АТМ міста.

Експлуатаційна робота станції характеризується наступними показниками: річний вантажообіг – 4220 тис. т., навантаження – 2428 тис. т., вивантаження – 1792 тис. т.

Спеціалізація колій станції "М" наведена у таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 – Спеціалізація колій станції “М”

№ коліїНайменування та призначення колії
1Головна
2Приймально-відправна для пасажирських та приміських поїздів
3Приймально-відправна для вантажних поїздів
4Приймально-відправна для вантажних поїздів
5Приймально-відправна для вантажних поїздів
6Приймально-відправна для вантажних поїздів
7Сортувальна ( Шахта )
8Сортувальна ( Завод “Буддеталь” )
9Сортувальна (Вантажний район)
10Маневрова витяжка
11Маневрова витяжка
Актуально: