Автоматизація бухгалтерського обліку ТОВ "Хлібороб"

Зміст

1    Природна характеристика господарства, та аналіз його фінансово-господарської діяльності

1.1 Характеристика господарства

1.2 Економічні і соціальні умови виробництва

1.3 Спеціалізація господарства і результати його виробничо-фінансової діяльності

2    Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

2.1 Економічний зміст та завдання обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

2.2 Первинний облік руху поголів’я тварин

2.3 Звітність про наявність та рух тварин

2.4 Методи оцінки тварин

2.5 Синтетичний і аналітичний облік тварин на вирощування та відгодівлі

2.6 Інвентаризація тварин

3    Застосування комп’ютерної техніки

3.1 Дослідження функцій текстового редактора Word

3.1.1 Дослідження функції Менню Формат – Напрямок тексту

3.1.2 Дослідження функції Менню Таблиця – таблиці

3.2 Дослідження функцій редактора електронних таблиць Excel

3.2.1 Дослідження функції Менню Счет

3.2.2 Дослідження функції меню Формат → Комірка

3.3 Використання редактора електронних презентацій PowerPoint

3.4 Застосування редактора баз даних Access

3.5 Оформлення графічної частини

4    Висновки і пропозиції

5    Список використаної літератури


Вступ

Указ Президента України «Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики передбачає інтеграцію України у світовій економічні відносини та перебудову системи економічної інформації відповідно до міжнародних стандартів».

Звідки випливає, що бухгалтерський облік – це система знань в основу якої покладено економіку, право і математику. Водночас це й практична робота – спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксування господарських операцій. Відповідно тут висвітлено пізнавальну і практичну мету бухгалтерського обліку. Пізнавальна мета – це розуміння предмету і методу бухгалтерського обліку та їх складових. Практична мета полягає в умінні на практиці застосовувати одержані знання – організовувати облік сільського господарства, враховуючи різнобічне значення облікової інформації.

В умовах ринкової економіки значну роль відіграє бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати підприємствами.

Сільськогосподарські підприємства є суб’єктами підприємницької діяльності. Їхні види визначаються за формами власності і формами господарювання. Функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності регламентується Конституцією України, Земельним кодексом України, а також законами України: «Про власність», «Про форми власності на землю», «Про підприємство», «Про колективне сільськогосподарське підприємство», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про селянське господарство».

Згідно із законодавством на підприємствах бухгалтерський облік здійснюється на приватних, в сільськогосподарських кооперативах, господарських товариствах, селянських господарствах.

Для ведення бухгалтерського обліку у ТОВ «Хлібороб» здійснюється з дотриманням вимог національних стандартів. Для кожної ділянки поточного обліку розкриваються економічна сутність та визначаються характерні особливості, формуються завдання бухгалтерського обліку.

У такій важливій сфері людської діяльності як виробництво застосовуються станки з числовим програмним керуванням гнучкі автоматизовані комплекси, робото технічні системи, автоматизовані лінії тощо. Комп’ютерні технології інтенсивно застосовуються у галузях виробництва.

Основними програмами для роботи в бухгалтерії є: Word, Excel, PowerPoint, Access та «1 С Підприємство».

Word призначений для створення текстових документів, таблиць та різних екранних малюнків проте з таблицями легше працювати в Excel що складається з суцільної електронної таблиці. PowerPoint служить для створення електронної презентації, Access для створення та друку нових баз даних, таблиць, запитів та звітів. Програма «1 С Підприємство» призначена для вирішення широкого кола задач.


1. Природна характеристика господарства, та аналіз його фінансово-господарської діяльності

1.1 Характеристика господарства

ТОВ «Хлібороб» села Завадівка розташоване в Південній частині Чемеровецького району в зоні Західного Лісостепу.

За господарством закріпленні угіддя загальна площа яких становить 682 га та основні засоби.

Середня відстань масивів від села становить 3-5 км, від центрльно господарського двору 3,5-5,5 км. Зв’язок між населеним пунктом, господарським двором, земельними масивами здійснюється при допомозі шляхів внутрішнього та міжміського сполучення.

Рельєф територій земельних угідь розташований на схилах до 10-12% саме господарство розміщене в центрі населеного пункту на рівнині.

У загальному рельєф території господарства не визначається складністю і дозволяє проводити повністю механізований обробіток ґрунту.

Кліматичні умови даного господарства сприятливі для вирощування всіх сільськогосподарських культур.

1.2 Економічні і соціальні умови виробництва

Земельні ресурси – це національне багатство нашої країни, важлива умова життя і діяльності суспільства, матеріальна основа розвитку сільського господарства, база для розміщення і функціонування усіх галузей народного господарства.

Тому найбільш повне і раціональне використання землі для виробництва продукції є найважливішим завданням сільського господарства.

Склад земельних угідь у ТОВ «Хлібороб» розглянемо у нижче наведеній таблиці.

Таблиця №1. Склад і структура земельних угідь по ТОВ «Хлібороб»

Види угідь2008 рік2009 рік2010 рік
Площа гаСтруктура %Площа гаСтруктура %Площа гаСтруктура %
Земельні угіддяС/г угіддяЗемельні угіддяС/г угіддяЗемельні угіддяС/г угіддя
12345678910
Загальна земельна площа всього490100х672100х672100х

З них:

а)рілля

490х672х672х
б)пасовища---
в)сіножатті---
г)багаторічні насадження---
Ліси---
Водоймища---
Актуально: