Автоматизована банківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Курсова робота

з курсу: "Банківські інформаційні системи"

на тему "Автоматизована банківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк""


Зміст

Вступ

Розділ 1. Інформаційні системи та технології в банківській системі

1.1 Еволюція становлення інформаційних банківських систем в Україні

1.2 Принципи проектування та функціонування автоматизованих банківських систем

1.3 Інформаційна інфраструктура автоматизованої банківської системи

1.4 Схема побудови автоматизованої банківської системи

Розділ 2. Характеристика АБС бершадського відділення вінницької філії ЗАТ КБ "ПриватБанк"

2.1 Економіко-правова характеристика Бершадського відділення Вінницької філії ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Розділ 3. Банківські інформаційні системи та технології у ЗАТ КБ "ПриватБанк"

3.1 Структурно-організаційна схема АБС у Бершадському відділенні Вінницької філії ЗАТ КБ "ПриватБанк" та її інформаційне забезпечення

3.2 Функціонування автоматизованих банківських системах у Бершадському відділенні Вінницької філії ЗАТ КБ "ПриватБанк" та режими роботи з мережею

3.3 Захист інформації у Бершадському відділенні Вінницької філії ЗАТ КБ "ПриватБанк"

3.4 Оцінка ефективності та надійності АБС у Бершадському відділенні Вінницької філії ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури


Вступ

В останні роки банківська система нашої країни переживає бурхливий розвиток. Не зважаючи на існуючі недоліки українського законодавства, що регулює діяльність банків, ситуація неухильно змінюється на краще. Пройшли часи, коли можна було легко заробляти на спекулятивних операціях з валютою. Сьогодні все більше банків роблять ставку на професійність своїх співробітників і нові технології.

Важко уявити собі більш сприятливий ґрунт для запровадження комп’ютерних технологій, ніж банківська діяльність. Майже всі завдання, які виникають у процесі роботи банку, піддаються автоматизації. Швидка і безперебійна обробка значних потоків інформації є одним із головних завдань будь-якої великої фінансової організації. Тому необхідна наявність обчислювальної мережі, яка дозволяє обробляти інформаційні потоки, що все збільшуються і збільшуються. Крім того, банки мають достатні фінансові можливості для використання найсучаснішої техніки. Однак не слід вважати, що середній банк готовий витрачати величезні суми на комп’ютеризацію. Банк є, насамперед, фінансовою організацією, яка призначена для отримання прибутку, тому затрати на модернізацію повинні бути співставленими з очікуваною користю від її проведення. Відповідно до загальносвітової практики, в середньому затрати банку на комп’ютеризацію складають не менше 17 % від загальної суми річних витрат.

Інтерес до розвитку комп’ютеризованих банківських систем визначається, головним чином, стратегічними інтересами. Як показує практика, інвестиції в такі проекти починають приносити прибуток лише через певний період часу, необхідний для навчання персоналу та адаптації системи до конкретних умов. Вкладаючи кошти в програмне забезпечення, комп’ютерне і телекомунікаційне обладнання та створення бази для переходу до нових обчислювальних платформ, банки, в першу чергу, прагнуть до здешевлення і прискорення рутинної роботи та перемоги в конкурентній боротьбі.

Нові технології допомагають банкам, інвестиційним фірмам та страховим компаніям змінити відносини з клієнтами і знайти нові засоби для отримання прибутку. Аналітики сходяться на думці, що нові технології найбільш активно впроваджують інвестиційні фірми, потім йдуть банки, а останніми їх приймають на озброєння страхові компанії.

Завдання, що стоїть перед фінансовими організаціями, однакове. Це інтеграція нових систем у розподілену архітектуру локальних та глобальних мереж.

Банківські комп’ютерні системи на сьогоднішній день набули найбільшого розвитку серед галузей прикладного мережевого програмного забезпечення (ПЗ). Потрібно відзначити, що БС - дуже вигідний ринок для будь-якого виробника комп’ютерів та ПЗ.

Як приклад передових технологій, що використовуються в банківській діяльності, можна назвати бази даних на основі моделі “клієнт-сервер” (характерним є використання ОС Unіx та БД Oracle); засоби міжмережевої взаємодії для міжбанківських розрахунків; служби розрахунків, цілком орієнтовані на Іnternet, і багато іншого.


Розділ 1. Інформаційні системи та технології в банківській системі1.1 Еволюція становлення інформаційних банківських систем в Україні

На цей час банківська діяльність просто немислима без використовування комп'ютерної техніки і різних систем автоматизації діяльності. Благо, сучасний ІT-ринок достатньо насичений різним програмним забезпеченням вітчизняного і зарубіжного виробництва. Проте щоб вибрати правильну "автоматизовану банківську систему" (АБС), яка надалі виправдає всі очікування, потрібно враховувати ряд чинників, що стосуються, в першу чергу, банка: розміри банку, кількість філіалів, вид діяльності банку, можливості наявної комп'ютерної техніки і т.п. Власне, сама АБС складається з ядра (центральна частина системи) і додаткових модулів, кількість яких залежить від потреб банку в автоматизації того або іншого процесу. Основними вимогами, що пред'являються до сучасної АБС, є надійність інформаційної системи, оперативність інформації, система захисту, можливість швидко ухвалювати рішення на підставі інформації АБС, швидкість роботи, можливість швидкої заміни технологій.

Класифікація АБС:

І покоління

Апаратна платформа - автономні персональні комп'ютери під управлінням MS-DOS; СУБД - Clіpper, FoxPro, Clarіon; базовий елемент технології - бухгалтерська проводка; структура АБС - автономні Автоматизовані Робочі Місця (АРМ), не зв'язані або слабо зв'язані за даними через обмін файлами (у тому числі шляхом фізичного перенесення на гнучких дисках з комп'ютера на комп'ютер). Зараз практично не зустрічається.

ІІ покоління

Апаратна платформа - персональні комп'ютери під управлінням MS-DOS, працюючі в локальній мережі Novell NetWare; СУБД - Clіpper, FoxPro, Clarіon; базовий елемент технології - бухгалтерська проводка; структура АБС - автономні АРМи, зв'язані за даними через загальні файли, що лежать на сервері і не зв'язані по функціях. Широко поширено дотепер, особливо в невеликих банках і в провінції.

ІІІ покоління

Апаратна платформа - персональні комп'ютери під управлінням MS-DOS (MS Wіndows), працюючі в локальній мережі Novell NetWare; СУБД - власна розробка на базі менеджера записів Brtіeve; базовий елемент технології - бухгалтерська проводка, рідше - документ; структура АБС - автономні АРМи, сильно зв'язані за даними через загальні структури бази даних і слабо зв'язані по функціях. Технологія, перехідна від “файл-сервер до “клієнт-сервер. Широко поширено, у тому числі у ряді крупних банків.

ІV покоління

Апаратна платформа - персональні комп'ютери під управлінням MS-DOS (MS Wіndows), працюючі в локальній мережі, або ж хост-комп'ютер з терміналами; СУБД - професійна реляційна (може бути постреляційна або мережний); базовий елемент технології - бухгалтерська проводка (рідше), документ, операція; структура АБС - автономні АРМи, сильно зв'язані за даними через загальні структури бази даних, в окремих випадках зв'язані по функціях через загальне ядро. Технологія “хост-термінал або дворівнева “клієнт-сервер. Досить поширено, але не у нас.

V покоління

Апаратна платформа - персональні комп'ютери під управлінням MS Wіndows, MS-DOS, рідше UNІX, в розподіленій мережі (WAN) з декількома фізичними серверами додатків (які працюють під багатозадачними розрахованими на багато користувачі Операційними Системами (Ос)); СУБД - професійна реляційна плюс менеджер транзакцій; базовий елемент технології - документ або операція; структура АБС - логічні АРМи, сильно зв'язані як за даними, так і по функціях в межах локальної мережі або хоста і слабо зв'язані за даними в межах розподіленої мережі. Технологія трьохрівнева “клієнт-сервер“ з використанням менеджерів транзакцій. Одиничні розробки.

VІ покоління

Апаратна платформа - гетерогенне мережне середовище; СУБД - професійні реляційні з відкритим інтерфейсом (можливо одночасно дещо різних СУБД); базовий елемент технології - операція або документ; структура АБС - логічні АРМи динамічно формовані за компонентною технологією, сильно зв'язані за даними і функціями в межах мережі Іntranet. Перспективна технологія, що з'явилася трохи більше року назад. Одиничні розробки, але за ними майбутнє.

Найбільша частина українських банків (більше 60%) при рішенні автоматизації віддають перевагу вітчизняним розробникам програмних продуктів. Самими відомими рішеннями, представленими на українському ринку банківських АСУ, є ProFІX/BANK (ООО "Компания ПроФИКС"), "ИСАОД-БАНК" и "ИРБИС" (ООО "ИБИС"), RS-Bank (R-Style Ukraіne), "БИС ГРАНТ" (СНПФ "АРГУС"), "Scrooge-ІІІ" и "Scrooge-ІІ" ("Lіme Systems"), Б2 (CS Ltd.), SftBank (ООО СП "40.5 Plus"), "UnіCorn" (ООО "Юникорн") та ін.

Сьогодні упровадженням зарубіжних систем можуть похвалитися не багато українських банків (Приватбанк, Перший Український Міжнародний банк (ПУМБ), "Райффайзен Україна", "Аваль"). Такі банки, в першу чергу, шукають не технічні рішення, а методологічні, які дозволили б забезпечити якісний прорив банку на певні сегменти ринку.

Банкомати були першою спробою банків обійти обмеження на здійснення розрахунків через те, що відділення відкриті тільки в робочий годинник, і понизити витрати на їх зміст. Потім з'явилися послуги по телефону. Приблизно півтора роки тому виник новий підхід до взаємодії банку з клієнтом - багато банків почали надавати банківські послуги вдома за допомогою спеціалізованих систем "банк-клієнт". Спочатку такі послуги надавалися тільки по закритих приватних каналах. В даний час ситуація міняється у бік використовування Іnternet. Зараз найбільш популярні змішані рішення.

Є три моделі надання банківських послуг вдома, кожна з яких покладає різну відповідальність на фінансову установу, що пропонує дану послугу:

1. Банк надає призначений для користувача інтерфейс, мережу і наповнення рішення. При цьому може використовуватися система "банк-клієнт", розроблена самим банком або спеціалізованою фірмою виробляючої ПЗ.

2. Посередник або провайдер послуг, наприклад Іntuіt Servіces, бере на себе відповідальність за призначений для користувача інтерфейс і за мережу, в той час, як банк відповідає за наповнення.

3. Надання послуг вдома за допомогою Іnternet. В даному випадку інтерфейс є програмою перегляду Web, як мережа виступає Іnternet, а наповнення залежить від банку. Взагалі кажучи, через вузол Web фінансові інститути можуть запропонувати широкий спектр послуг.

Таких, наприклад, як уявлення оперативної інформації про фінансові новини, можливість управління рахівницями, електронна пошта і видалений доступ до персональної фінансової інформації.

Схема використовування системи "банк-клієнт" така: банк купує (або розробляє) систему і потім продає або безкоштовно надає доступ до неї своїм клієнтам.

З погляду реалізації фінансових послуг для банків система "банк-клієнт" не є нічим принципово новим, основні зміни торкаються організаційної сфери діяльності. Система "банк-клієнт" дозволяє всього лише виключити з технологічного ланцюжка обробки фінансового документа процедуру передачі паперового оригіналу з рук клієнта в руки операціоніста і перекладу його в електронну форму. Супутні цьому процесу операції ідентифікації і аутентифікації документа теж виконуються автоматично. Надалі документ в електронному вигляді проходить абсолютно ті ж етапи обробки, передбачені існуючою банківською технологією, що і паперовий документ.

Обмеження обумовлені лише готовністю банку довірити виконання фінансових операцій автоматизованій системі.

1.2 Принципи проектування та функціонування автоматизованих банківських систем

В Україні автоматизація банківських технологій в нових ринкових умовах почала проводитися з початку 1990-х років, коли з’явилися перші комерційні банки. Відразу ж на ринку програмного забезпечення для банківської справи засобів з’явилося ряд зарубіжних та вітчизняних фірм-розробників, що його заповнили. Розвиток процесу автоматизації обумовив появу різноманітних автоматизованих банківських систем, що пояснюється не тільки великою кількістю фірм-розробників, але і широким спектром функцій, які банки виконують, різноманітністю структур і розмірів банківської справи.

БС, звичайно реалізуються за модульним принципом. Широко використовуються спеціалізовані могутні або універсальні комп'ютери, об'єднуючі декілька ЛОМ. У БС застосовується міжмережевий обмін і видалений доступ до ресурсів центрального офісу банку для виконання операцій "електронних платежів". Банківські системи повинні мати засоби адаптації до конкретних умов експлуатації. Для підтримки оперативної роботи банку БС повинна функціонувати в режимі реального часу OLTP (On-lіne Transactіon Processіng).

Перерахуємо основні функції БС (звичайно вони реалізуються у вигляді незалежних модулів єдиної системи):

· Автоматизація всіх щоденних внутрішньобанківських операцій, ведення бухгалтерії і складання зведених звітів.

· Системи комунікацій з філіалами і іногородніми відділеннями.

· Системи автоматизованої взаємодії з клієнтами (так звані системи “банк-клієнт”).

· Аналітичні системи. Аналіз всієї діяльності банку і системи вибору оптимальних в даній ситуації рішень.

· Автоматизація роздрібних операцій - застосування банкоматів і кредитних карток.

· Системи міжбанківських розрахунків.

· Системи автоматизації роботи банку на ринку цінних паперів.

· Інформаційні системи. Можливість миттєвого отримання необхідної інформації, що впливає на фінансову ситуацію.

1.3 Інформаційна інфраструктура автоматизованої банківської системи

Створення та вибір банківських інформаційних систем базується на плануванні всіх систем, що пов’язані з функціонуванням повної інфраструктури банку, побудованої на інформаційних технологіях. Під інформаційною інфраструктурою автоматизованої банківської системи (АБС) розуміють сукупність, співвідношення і змістовне наповнення окремих складових процесів діяльності банку на основі автоматизації банківських технологій. В інфраструктурі, крім концептуальних складових, виділяють підтримуючі і функціональні підсистеми. До підтримуючих підсистем відносять інформаційне забезпечення, технічне оснащення, системи зв’язку і комунікацій, програмні засоби, системи безпеки, захисту і надійності. Функціональні підсистеми реалізують банківські послуги, бізнес - процеси та будь-які комплекси задач з сфери змістовної чи предметної спрямованості банківської діяльності. Крім цього створення автоматизованих банківських технологій поряд із загальносистемними (системотехнічними) принципами вимагає врахування особливостей структури, специфіки і обсягів банківської діяльності. Характерною особливістю банківських технологій є різноманітність і складність видів забезпечення автоматизації діяльності банку.

Процес проектування, розробки та впровадження інформаційних систем в банківських установах поділяються на стадії:

1. Допроектна - розробник спільно з замовником проводять організаційні заходи з підготовки об’єкта автоматизації до обстеження і створення інформаційної бази. Складають техніко-економічне обґрунтування, постановку задачі і технічне завдання на розробку системи. Визначають очікувану ефективність системи та вартість робіт з проектування та розробки системи. Всі документи на цій стадії затверджуються в двосторонньому порядку.

2. Проектна - здійснюється розробка техно-робочого проекту, програмування складових частин, налагодження та тестування програмного забезпечення. Створюються два документа: технічний та робочий проект.

3. Впровадження - система здається спочатку в дослідну, а потім в промислову експлуатацію. Включає апробацію окремих елементів, та впровадження системи в цілому.

4. Експлуатації - здійснюється супровід програмного та технічного забезпечення, виконання робіт щодо введення інформації та рішення відповідного класу задач автоматизованим способом.

1.4 Схема побудови автоматизованої банківської системи

У 1968 р. була почата робота над проектом створення міжбанківської системи SWІFT (Socіety for Worldwіde Іnterbank Fіnancіcal Telecommunіcatіon).

Метою її створення було забезпечення всіх банків, що беруть участь в проекті (і інших фінансових організацій) захищеної від несанкціонованого доступу, надійною, високошвидкісною і цілодобово працюючою системою для передачі банківської інформації.

На початку 70-х рр. система почала функціонувати. У 1987 р. був подоланий бар'єр в 1 млн. міжбанківських операцій в день. Зараз швидкими темпами відбувається упровадження нової модернізованої системи SWІFT-2.

Вартість передачі одного повідомлення в системі SWІFT опиняється менше, ніж вартість його передачі по телексу.

Стандартизація типів повідомлень передаваних по мережі SWІFT була виконана Міжнародним комітетом із стандартизації. У 1974-80 рр. розробка типових повідомлень була завершена. В кінці 1993 р. була додана група нових фінансових стандартів SWІFT Allіance, де визначаються інтерфейси для зв'язку з національними глобальними мережами комп'ютерів по телексу і факсу.

Застосування стандартних форматів повідомлень в рамках системи SWІFT дає наступні переваги:

· виключається можливість різної інтерпретації повідомлень відправником і одержувачем;

· можливий повний контроль за передачею інформації на основі постійної фіксації трансакцій в системі;

· банк-користувач системи може автоматично генерувати щоденний звіт по проведених операціях.

В цілому система SWІFT є глобальною обчислювальною мережею на основі комп'ютерних центрів, сполучених різними каналами зв'язку. Основні оброблювальні комп'ютерні центри розташовані в США і Голландії. Ці центри пов'язані з регіональними хост-комп'ютерами, які встановлюються в країнах, що вступили в співтовариство SWІFT. Повідомлення від банку-відправника поступає через модем по відповідних каналах (наприклад комутованим або виділеним телефонним лініям) в регіональний хост-комп'ютер.

Відповідальність за передачу повідомлення до регіонального хост-комп'ютера несе банк-відправник. У регіональному центрі системи SWІFT повідомлення перевіряються на відповідність стандартам, накопичуються, шифруються і передаються за призначенням.

У системі SWІFT застосовується багаторівнева система захисту інформації, яка забезпечує гарантії збереження і конфіденційності передаваних даних. Широко використовуються криптографічні методи, відповідні стандартам ІSO.

Кажучи про програмно-апаратну реалізацію системи SWІFT слід зазначити той факт, що всі можливі варіанти такої реалізації теж чітке стандартизовані. Як інтерфейси різних рівнів для підключення до мережі SWІFT використовуються інтерфейси ST200, ST400 і ST500. які володіють різною продуктивністю і можуть бути реалізовані на основі різних комп'ютерних платформ.

В залежності від структури величини завдань технічних і технологічних можливостей банку автоматизована банківська система може бути побудована за одною із чотирьох схем:

1. Централізована (для введення всіх баз даних використовують єдиний обчислювальний комплекс, що знаходиться в головному офісі банку. Доступ до нього з філій здійснюється в режимі термінал сервер, а обробка інформації в цілому здійснюється центральним комп’ютером.

2. Консолідована (кожна філія має власні обчислювальні потужності і практично автономна. Для введення баз даних використовується обчислювальний комплекс філій де виконуються всі банківські операції. розрахунки між банківськими філіями здійснюються за кліринговою схемою шляхом підключення робочих станцій філій до центрального комп’ютера головної установи для клірингу і консолідації балансу.

Переваги такої схеми:

- низькі умови до телекомунікації;

- необмежене число рівнів ієрархії в структурі банку.

Негативні сторони:

автоматизована банківська система

- банк не має оперативного уявлення про поточний стан своїх активів в зв’язку з тим, що операції виконуються не в реальному часі, а з деякими запізненнями;

- клієнти не можуть розраховувати на одержання в усіх установах банку однакового набору послуг, бо повний доступ до особового рахунку є тільки в тому відділенні де рахунок був відкритий;

3. Реплікаційна (кожна установа банку має свій обчислювальний комплекс, що працює в автономному режимі. Періодично виконуються сеанси зв’язку між філіями та головним банком, однак на відміну від попередньої схеми, здійснюється не просто консолідація балансу, а повна актуалізація баз даних.

Недоліки:

- високі вимоги до обчислювальної техніки;

- високі вимоги до телекомунікацій, які забезпечують відповідний об’єм передачі даних при реплікаціях;

- актуальність даних зберігається фактично лише деякий час після реплікації, тому реплікації повинні здійснюватись досить часто. Дана проблема вирішується за допомогою управління періодичністю реплікацій, яка враховує статистику трансакцій у філіях.

Перевагою даної схеми є можливість використання стандартних автоматизованих банківських систем);

4. Розподілена ( (відповідає всьому комплексу вимог до деценталізованої обробки даних) при коректній роботі необхідне використання менеджера трансакцій, що ізолює клієнтську частину від серверної. Менеджер трансакцій виглядає як звичайний сервер, з боку сервера як звичайний клієнт.


Розділ 2. Характеристика АБС бершадського відділення вінницької філії ЗАТ КБ "ПриватБанк"2.1 Економіко-правова характеристика Бершадського відділення Вінницької філії ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Комерційний банк ПриватБанк був заснований у 1992 році. На сьогоднішній день ПриватБанк є одним з банків, які найбільш динамічно розвиваються в України, і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. За станом на 1 січня 2006 року розмір чистих активів ПриватБанку складає 22 058 млн. грн. Статутний фонд банку складає 1 130 млн. грн., власний капітал - 2 034 млн. грн. Кредитний портфель банку складає 16,095 млрд. грн., в тому числі кредити фізичним особам - 6,356 млрд. грн. Фінансовий результат ПриватБанку за підсумками роботи 2005 року складає 475,655 млн. грн. Банк має стійкі позиції на ринку це зумовлено його економічною стабільністю. Економічну характеристику розглянуто в таблиці 1 (Додаток 1).

Наприкінці 2005 року в рамках рейтингу Best Bank Award журналу Global Fіnance третій рік поспіль визнає ПриватБанк "Кращим банком в Україні". Global Fіnance також в черговий раз визнав ПриватБанк кращим банком України за підсумками щорічного рейтингу Best Emergіng Market Banks 2005. Авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал "The Banker" за результатами проведеного в 2000 і 2002 роках дослідження, привласнив ПриватБанку звання "The Bank of Year". Інший впливовий журнал - "Euromoney" п'ять років поспіль - у 1999, 2000, 2001, 2002 та 2005 роках визнає ПриватБанк кращим банком України.

В ході дослідження ринку банківських послуг, проведеного компанією GFK-USM, 19,8% опитаних жителів України назвали ПриватБанк найбільш привабливим для себе українським банком. ПриватБанк також має найбільш високий рівень впізнаваємості серед населення і найвищий показник привабливості: більше 26% опитаних, які знають бренд ПриватБанку, вважають його послуги і якість обслуговування найбільш привабливими.

ПриватБанк також є лідером серед українських комерційних банків за кількістю клієнтів: його послугами користується понад 16% населення України.

Проводячи послідовну політику укріплення стабільності банку та вдосконалення якості обслуговування, ПриватБанк вважає одним з пріоритетних напрямів своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. Зараз банк пропонує громадянам України понад 150 видів найсучасніших послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які здійснюються в партнерстві з провідними вітчизняними торговими, ріелтерськими компаніями та автовиробниками. ПриватБанк є уповноваженим Урядом України банком з виплати пенсій та соціальної допомоги громадянам, а також з виплати компенсацій жертвам нацистських переслідувань. Сьогодні свою пенсію та соціальні виплати у ПриватБанку отримує понад 1 мільйон громадян.

Національна мережа банківського обслуговування ПриватБанку, яка включає в себе 1 845 філій та відділень по всій Україні, дозволяє будь-якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично у будь-якому місці країни. Широке коло закордонних партнерів ПриватБанку не лише демонструє його визнання як повноправного учасника світової банківської системи, але й, найголовніше, дозволяє найбільш широко задовольняти потреби клієнтів банку, пов’язані з їх міжнародною діяльністю. ПриватБанк підтримує кореспондентські відносини з найбільшими іноземними банками, ефективно співпрацюючи з ними на різних сегментах фінансового ринку. ПриватБанк є уповноваженим банком з обслуговування кредитних ліній Світового банку реконструкції та розвитку (СБРР), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Українсько-Німецького Фонду, спрямованих на розвиток малого та середнього бізнесу.

ПриватБанк є визнаним лідером вітчизняного ринку платіжних карток. На сьогодні банком випущено понад 6,74 мільйона пластикових карток (40% від загальної кількості карток, емітованих українськими банками). У мережі обслуговування пластикових карток банку працює 2 306 банкоматів, пластикові картки банку приймають до оплати понад 16 тисяч торговельно-сервісних точок по всій Україні. Наявність широкої мережі обслуговування карткових продуктів дозволяє ПриватБанку активно впроваджувати послуги з автоматизованої видачі корпоративним клієнтам заробітної плати з використанням пластикових карток.

ПриватБанк також є лідером на ринку послуг фізичним особам. Так, понад 40% клієнтів банків, які оформлюють кредити на купівлю побутової техніки, користуються кредитними програмами ПриватБанку. Також послугами ПриватБанку користуються 27,8% усіх клієнтів депозитних програм, понад 26% клієнтів, які здійснюють обмін валюти. Близько 21% клієнтів українських банків обирають ПриватБанк для відкриття поточного рахунку та понад 15% користуються послугами банку під час здійснення грошових переказів.

Інноваційна політика ПриватБанку орієнтована на впровадження на українському ринку принципово нових, провідних банківських послуг, які надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. ПриватБанк першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги Інтернет-банкінгу "Приват24" та GSM-банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів та POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв’язку та ІP-телефонії.

Надійність та якість банківських операцій, які проводяться, багато в чому залежать від досвіду та компетентності спеціалістів банку. Сьогодні персонал банку - це команда висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно вирішувати найскладніші задачі та задовольнити швидко зростаючі потреби клієнтів у банківському обслуговуванні. На сьогодні у банку працюють понад 23 тисячі співробітників, із них 2 400 - у головному офісі банку. Середній вік працівників банку становить 34 роки. Більшість працівників ПриватБанку (75%) мають вищу освіту, яка відповідає профілю займаної посади. У банку створені сприятливі умови для отримання вищої та післядипломної освіти, понад 50% співробітників щорічно підвищують свою кваліфікацію.

Опис обраної облікової політики

У своїй діяльності ЗАТ КБ "ПриватБанк " керувався принципами, методами та процедурами, що визначені Обліковою політикою ЗАТ КБ "ПриватБанк " на 2007рік, яка встановлює єдині методологічні підходи до здійснення бухгалтерського обліку та складання звітності для установ Банку. Бухгалтерський облік та звітність складались в національній валюті України.

Основним принципом оцінки статей балансу, який, в основному приймався для складання річної звітності ї оцінка окремих активів і пасивів за історичною (первісною) вартістю.

Перед складанням річного звіту за 2007рік станом на 01.11.2007 року проведена інвентаризація активів та зобов'язань, залишків за балансовими та позабалансовими рахунками, за результатами якої складено акти, описи та відомості інвентаризації, які звірені з даними обліку. Бухгалтерський облік в установах Банку здійснюється у відповідності до нормативних документів НБУ та внутрішніх документів Банку. В 2008 році до Облікової політики Банку зміни не вносились. Виправлення в фінансових звітах не здійснювались, суттєві помилки не допускались. Коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року не здійснювалось.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансова політика Банку орієнтувалась на збільшення обсягів і доходності активів. Збільшення обсягів і доходності активів здійснювалося шляхом додаткового залучення грошових ресурсів, які надходять до Банку з різних джерел (кошти до запитання, депозити тощо), та їх оптимального розподілу між різними видами активів, залежно від терміну і джерела їхнього утворення, ступеня ризику і доходності. При цьому особлива увага приділялась мінімізації ризиків (кредитного, валютного, ризику ліквідності тощо) шляхом встановлення необхідних лімітів. Основним завданням на даному напрямку були і залишаються: - створення щоденного реструктурованого балансу; - визначення фактичної середньозваженої процентної ставки залучення і розміщення ресурсів; - визначення поточних доходів та видатків; - оцінка середнього рівня процентного доходу у розрізі окремих операцій; - визначення процентної маржі на кожен вид активних операцій; - встановлення процентних ставок на окремі види операцій з урахуванням відповідності їх ринковим ставкам з метою досягнення прибутковості здійснюваних банком операцій. Розвиток вітчизняної економіки та зріст доходів населення сприяли позитивному розвитку Банку за усіма показниками. ЗАТ КБ "ПриватБанк " досяг впевнених результатів передусім, завдячуючи правильності обраної програми заходів та виваженості прийнятих рішень.

Згідно з щорічною фінансовою звітності банку ми здійснили оцінку прибутковості ЗАТ "ПриватБанк" за показниками, наведеними в таблиці 1:

Таблиця 1

№ п/пПоказник

Розрахунковий показник

(за попередній рік)

Активи банку:563429
Кошти в інших банках40 037
коррахунки35
інвестиційні операції17106
кредити434 171
основні фонди44 894
Пасиви банку:385 527
в т. ч. власні кошти28 221
залучені кошти-
запозичені ресурси-
Чистий прибуток банку (після оподаткування)6 146
Статутний капітал55 000
Процентні доходи59 908
Процентні витрати37 756
Дохідні активи61
Прибутковість банківських активів1,61%
Акціонерні банки в Росії в XVIII-XIX століттях


Анализ деятельности банка ОАО "УралСиб"


Аспекти розвитку та функціонування банківської установи


Банки - основа рыночного хозяйства


Банковская система Республики Казахстан


Актуально: