Моделювання зовнішньоторговельної угоди з експорту лікарських засобів

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку лікарських засобів

1.1 Аналіз світового ринку лікарських засобів

1.2 Аналіз українського ринку лікарських засобів

РОЗДІЛ 2. Правове обґрунтування можливостей здійснення даної зовнішньоекономічної угоди

2.1 Законодавча база

2.2 Нормативно-правові умови здійснення даного проекту

РОЗДІЛ 3. Зовнішньоекономічний контракт з експорту лікарського засобу «КОРВІТИН»

РОЗДІЛ 4. Оцінка ефективності здійснення запропонованого проекту

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Лікарські засоби являють собою специфічну категорію товару, тому що впливають на найдорожче – здоров’я людини, що є стратегічною цінністю будь-якої держави. Таким чином, фармацевтична промисловість є однією з ключових у розвитку економіки країни, на яку в свою чергу впливають: політико-правове середовище, економічне й технологічне середовище.

Ринок лікарських засобів, на сьогоднішній день є одним з найприбутковіших у світі. Щорічно він зростає на 5-15%. Фармацевтична промисловість входить до групи високотехнологічних галузей. Тому все більше фінансових коштів виділяється на проведення клінічних досліджень і впровадження інноваційних ліків майже проти всіх хвороб. Завдяки сучасним процесам глобалізації майже кожна країна може імпортувати та експортувати будь-які ліки країн, що мають багаторічний досвід і добре розвинену наукову базу для виробництва ліків.

Збереження наукової бази, створення розвинутих і спеціалізованих детермінантів конкурентної переваги держави, а також залучення іноземних інвестицій для розвитку фармацевтичної галузі – все це створює довгострокову основу для конкурентної переваги і сприяє переорієнтації експорту українських виробників з ринків країн з перехідною економікою до країн Західної, Центральної і Східної Європи, посиленню їх конкурентоспроможності.

Метою написання даного курсового проекту є моделювання зовнішньоторговельної угоди з експорту лікарських засобів, а саме, одного з препаратів, який займає міцні позиції в своїх сегментах фармацевтичного ринку – «КОРВІТИН» фірми виробника ЗАТ НВЦ Борщагівський Хіміко-фармацевтичний завод.

Під час виконання даної роботи слід визнати основні завдання, такі як:

- надбання практичних навичокпри роботі з інформаційними джерелами при проведенні маркетингових досліджень та вивченні зовнішнього ринку;

- ознайомлення із нормативними документами та їх практичним застосуванням у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

- отримання необхідних навичок при підготовці та складанні зовнішньоторговельного контракту;

- дослідження основних тенденцій світового ринку лікарських засобів, розвитку і сучасного стану українського ринку;

- аналіз ефективності зовнішньоторговельної угоди по експорту ліків з України і підведення підсумків про доцільність і перспективність такого бізнесу.

Об’єктом роботи виступають економічні відносини на світовому фармацевтичному ринку, їх специфіка, закономірності і динаміка розвитку.

Предметом є зовнішньоекономічні відносини України з країнами – імпортерами ліків і відповідно процедура підготовки, узгодження та виконання конкретної зовнішньоекономічної угоди з експорту товарів.

Актуальність даної теми роботи полягає в тому, що в останні 5 років український експорт лікарських засобів зріс на 15%

Для написання курсового проекту використовуватимуться сучасні інформаційні технології, статистичні дані офіційних сайтів України, ресурси INTERNET, програма «MD Office», офіційні сайти виробника –ЗАТ НВЦ Борщагівський ХФЗ, офіційні дані джерел IMS Health, звіт аналітичної фармацевтичної групи Бізнес Кредит, тощо.


РОЗДІЛ 1.

АНАЛІТИЧНА МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

1.1 Аналіз світового ринку лікарських засобів

Світовий фармацевтичний ринок є складним, багаторівневим, поліфункціональним утворенням зі стабільно високими темпами зростання виробництва, продажу і, відповідно, показниками рентабельності. Ці причини пов’язані зі специфікою лікарських препаратів як товару, попит на який зростає незалежно від економічних і політичних чинників. В 2010 році темпи росту світового ринку ліків і медикаментів, по оцінках аналітиків IMS Health, склали 7%. Це приблизно на один відсоток нижче показників 2007 року. Обсяг продажів лікарських засобів в усьому світі в 2009 році склав 643 млрд доларів. Цього року загальний обсяг продажів приблизно досягне 665-685 млрд доларів.(10,c.43)

Трьома головними фармацевтичними регіонами планети залишаються США, Європа і Японія, на них припадає близько 80% всього ринку лікарських препаратів. Незважаючи на суттєвий розвиток Китаю, Індії, Бразилії та Туреччини, фармацевтичний ринок США залишається найбільшим у світі зі щорічними темпами зростання (понад 8%). Частка США в глобальному фармацевтичному ринку становить 36%, тоді як 5 років ця величина становила 54%. Сьогодні в Європі відзначається деяке зниження темпів росту фармацевтичного ринку (на 1-2% на рік за рахунок входження до нього східноєвропейських країн). При цьому Франція, Німеччина, Великобританія, Італія та Іспанія забезпечують понад 70% обсягів продажу фармацевтичної продукції в Європі. Фармацевтичний ринок Японії, частка якого становить 13% світового обсягу продажу фармацевтичної продукції, останнім часом росте стрибкоподібно (від 1-2% до 5-6% на рік). Помітними темпами розвиваються фармацевтичний ринок Китаю, Індії, Бразилії та Туреччини (приріст реалізації фармацевтичної продукції становить 11% на рік, а частка у складі світового фармацевтичний ринок - 17%). Так, Індія сьогодні є одним із найбільших у світі виробників генеретиків, посідає 4-е місце за обсягом виробленої продукції, має близько 70% світового виробництва АФІ. Передбачається значний розвиток фармацевтичного ринку Китаю, що є ініціатором сучасних технологій, в першу чергу біотехнологій. (12,c.5)

Тож провідними країнам з виробництва медикаментів є: США, Франція, Японія, Німеччина та Великобританія. Для більш точного аналізу країн-лідерів з виробництва лікарських засобів необхідно проаналізувати долю кожної з цих країн в загальному фармацевтичному виробництві в період з 2008 до 2009 років. (33)

Описание: Описание: Описание: C:\Users\Виктория\Desktop\2011-05-08_104436.png

Рис.1.1 Доля країн-лідерів в загальному фармацевтичному виробництві

*- за даними (34)

Таким чином ми бачимо,що сукупна частка цих країн знизилася з 78% від загального фармацевтичного виробництва в 2008 році до приблизно 67% у 2009 році в той час як Швейцарія та Італія збільшили своє виробництво на 4,5%. З 2008 року на 10 провідних країн-виробників лікарських засобів припадає 84% -88% від світового виробництва. США залишається найбільшим виробником (у вартісному вираженні), що становить майже третину від загального обсягу виробництва, а Японія є другим за величиною. Разом, ці дві країни у 2008 році виробили 57% лікарських засобів у світі ,а в 2010 47%. Щодо Великобританії, то у період від 2008-2010 років частка її у світовому ринку становить 6% -7%, в той час як Франція залишилася на рівні 7% -8%.

Рейтинг провідних фармацевтичних компаній в світі змінюється дуже швидко. Протягом 2008-2010 років було зафіксовано злиття серед великих компаній У результаті, деякі компанії, які раніше були у вищій лізі, такі як Hoechst і Sandoz, втратив свій самостійний статус у 2010 році. (17,c.26)

Таблиця 1.1 показує, що протягом 20 років, вісім компаній (шість з них американські) послідовно були серед 15 провідних фармацевтичних компаній в світі: Merck, Bayer, Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Roche, American Home Продукти і Warner-Lambert. У 2007 році дев'ять з 15 провідних компаній світу були американськими, дві швейцарські, одна німецька, одна франко-німецької, одна шведсько-британської, одна японська та одна англо-американської.

Таблиця 1.1

Топ 16 фармацевтичних компаній-лідерів у світі (2007-2010)

Компанія

Країна

Місце
2007

Місце

2008

Місце

2009

Місце

2010

Pfizer (incl Warner Lambert)США8651
GlaxoSmithKlineВеликобританія/США-12122
MerckСША2113
Astra/ZenecaШвеція/Великобританія--44
Aventis (Incl Hoechst)Франція/Німеччина--25
Bristol-Myers SquibbСША14-131066
Johnson & JohnsonСША--97
Novartis (incl Ciba Geigy)Швейцарія--78
Upjohn/PharmaciaСША1113-9
Wyeth/American Home ProductsСША621110
Eli LillyСША109811
RocheШвейцарія5151012
BayerНімеччина35313
Schering-PloughСША--1414
AbbottСША-81315
TakedaЯпонія15--16
Актуально: