Машинно-тракторні агрегати ТОВ "Надія"

Зміст

Вступ

1. Короткі відомості про господарство

1.1 Назва господарства і розміщення його в дані зоні

1.2 Землекористування і структура посівних площ

1.3 Наявність та склад МТП

2. Основна частина

2.1. Вибір і комплектування МТА

2.2 Описати технічну характеристику МТА

2.3 Описати нові прогресивні способи виконання даної операції

2.4 Відновлення робочих органів агрегату

2.5 Виконання ТО за автомобілем

3. Розрахунково–технологічна частина

3.1. Підготовка МТА до роботи, наукова організація робочого місця

3.2 Агротехнічні вимоги до роботи

3.3 Вибір способу руху МТА

3.4 Розбивка поля на загінки

3.5 Розрахунок потреби паливно-мастильних матеріалів для виконання заданої операції і заходи по економії паливно-мастильних матеріалів

3.6 Контроль за якістю виконання сільськогосподарських операцій

4. Безпечні прийоми праці

4.1 Безпечні прийоми праці

4.2 Заходи по охороні навколишнього середовища

Список використаної літератури

тракторний механізація сільськогосподарський паливо


1. Короткі відомості про господарство

1.1 Назва господарства і розміщення його в даній зоні

Товариство з обмеженою відповідальністю "Надія" с. Глибочок Ново Ушицького району Хмельницької області розташоване на відстані 10 км. від Нової Ушиці.

Спеціалізація господарства – рослинництво. За товариством закріплено 495,6 га землі, з них 376,1 га орних земель. Землі господарства розташовані із Заходу на Схід і мають форму багатокутників, що дозволяє оптимально розбивати площу полів під сільськогосподарські культури.

Поля товариства знаходяться в правобережній лісостеповій зоні Південно – Західної частини України. У фізико-географічному відношенні землі товариства входять до складу Подільського плато. Клімат території господарства можна характеризувати як помірно континентальний з середньою кількістю річних опадів. Спостерігаються засухи, які негативно впливають на ріст і врожайність сільськогосподарських культур. Сніг лежить близько 90 днів. Середня висота снігового покриву 12-14см. Середня температура за вегетаційний період + 14,7˚С. Тривалість вегетаційного періоду від 182 до 187 днів.

1.2 Землекористування і структура посівних площ

Структура землекористування товариства станом на 01.01.2006р. наведена в таблиці.

Таблиця 1.1 - Структура земельних угідь станом на 01.01.2006р.

Назва угідь

Площа
га%

Всього землі

В тому числі:

Орні землі

Присадибні ділянки

Багаторічні насадження

495,6

376,1

60

49

100,0

90,9

3,6

5,5

Актуально: