Лісові ресурси України, проблеми раціонального використання

Лісові ресурси України, проблеми раціонального використання


Оглавление

Вступ

1. Лісові ресурси України

1.1 Загальна характеристика лісових ресурсів України

1.2 Структура розподілу лісових ресурсів

1.3 Сучасний стан лісової промисловості

2. Проблеми пов’язані з використанням лісових ресурсів

2.1 Еколого-економічні проблеми забезпечення народного господарства України сировиною

2.2 Проблема раціонального використання та управління лісовими ресурсами

2.3 Перспективи розвитку ресурсного потенціалу

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

"Как яблоко на блюде,

У нас Земля одна.

Не торопитесь, люди,

Все вычерпать до дна.

Немудрено добраться

До скрытых тайников,

Разграбить все богатство

У будущих веков.

Мы общей жизни зерна,

Одной судьбы родня,

Нам пировать позорно

В счет будущего дня.

Поймите это, люди,

Как собственный приказ,

Не то Земли не будет

И каждого из нас. "

М. Дубин.

Планета наша не така велика і всі природні процеси які відбуваються на ній, тісно взаємопов'язані. Так, пестициди (ДДТ), що використовувалися в сільському господарстві Європи та Північної Америки, виявилися в печінці пінгвінів, що мешкають в Антарктиді. Знищення лісів в одній країні призводить до скорочення природних багатств всієї планети, викиди хімічних речовин на одному континенті можуть викликати рак шкіри у людей, що живуть в інших частинах світу, надходження в атмосферу вуглекислого газу в одному місці прискорює зміна клімату Землі в цілому. Океанічний і атмосферне перенесення забруднюючих речовин не знає кордонів. "Усе пов'язано з усім".

Людина завжди використовувала навколишнє середовище в основному як джерело ресурсів, однак протягом дуже тривалого часу його діяльність не робила помітного впливу на біосферу. Лише наприкінці минулого століття зміна біосфери під впливом господарської діяльності звернули на себе уваги науковців. У першій половині нинішнього століття ці зміни наростали і у даний час лавиною обрушилися на людську цивілізацію. Прагнучи до покращення умов свого життя, людина постійно, нарощує темпи матеріального виробництва, не замислюючись про наслідки. При такому підході більша частина взятих від природи ресурсів повертається їй у вигляді відходів, часто отруйних або непридатних для утилізації. Це створює загрозу існуванню і біосфери, і самої людини. Єдиний вихід з цієї ситуації полягає й у виробленні нових систем раціонального використання природних ресурсів, і у розумі людини.

З усіх рослинних ресурсів Землі найважливіше значення в природі та житті людини мають ліси. Вони найбільше постраждали від господарської діяльності і раніше за інших стали об'єктом охорони.

Ліси - відновлюваних природні ресурси. Їх раціональне використання ґрунтується на екологічних законах збереження, відновлення і зміни рослинних угруповань.

Деревні насадження очищають повітря міст і селищ від пилу, шкідливих газів, кіптяви, захищають жителів від шуму. Багато хвойні дерева виділяють особливі речовини - фітонциди, які вбивають хвороботворні мікроорганізми. Вміст пилу на зеленій вулиці в 3 рази менше, ніж на вулиці без дерев.

Лісові ресурси посідають одне з чільних місць в ресурсній базі економіки України. Серед міжгалузевих комплексів вага лісовиробничого комплексу по обсягам виробництва складає-2,8%, по чисельності працюючих-4,6%, по вартості основних виробничих фондів-близько-2%. Поставками готової продукції і лісоматеріалів комплекс зв’язаний більш ніж з 100 галузями. Україна не має значних запасів лісових ресурсів, які є базою для розвитку лісопромислового комплексу. До лісових ресурсів відносять деревину, технічні, харчові, кормові та інші ресурси, а також корисні натуральні якості лісу водоохоронні, захисні, кліматичнорегулюючі, санаторно-гігієнічні, оздоровчі.


1. Лісові ресурси України1.1 Загальна характеристика лісових ресурсів України

Ліси України за призначенням і розміщенням виконують переважно екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші) функції, мають обмежене експлуатаційне значення.

Ліси та лісове господарство України мають певні особливості порівняно з іншими європейськими країнами:

· відносно низький середній рівень лісистості території країни;

· зростання лісів у різних природних зонах (Полісся, Лісостеп, Степ, Українські Карпати та гірський Крим), що мають істотні відмінності щодо лісорослинних умов, методів ведення лісового господарства, використання лісових ресурсів та корисних властивостей лісу;

· переважно екологічне значення лісів та висока їх частка (до 50%) з обмеженим режимом використання;

· високий відсоток заповідних лісів (13,7%), який має стійку тенденцію до зростання;

· історично сформована ситуація із закріпленням лісів за численними постійними лісокористувачами (для ведення лісового господарства ліси надані в постійне користування підприємствам, установам і організаціям більш ніж п'ятдесяти міністерств і відомств);

· значна площа лісів зростає у зоні радіоактивного забруднення;

· половина лісів України є штучно створеними і потребують посиленого догляду.

http://woodex.ua/data/pages/img/rozpo.jpg

Рис.1. Розподіл загальної площі земель лісового фонду України за відомчою підпорядкованістю, %

Загальна площа земель лісового фонду становить 10,8 млн га, з яких вкрито лісовою рослинністю 9,5 млн га, що становить 15,7 відсотка території України. За 50 років лісистість зросла майже в 1,5 рази, а запас деревини - в 2,5 рази і досяг 1,8 млрд м3. Середній щорічний приріст у лісах Держкомлісгоспу дорівнює 4,0 м3 на 1 гектар і коливається від 5,0 м3 в Карпатах до 2,5 м3 у Степовій зоні.

http://img.woodex.ua/docs/124.jpg

http://img.woodex.ua/docs/125.jpg

Рис.2. Динаміка площі вкритих лісовою рослинністю земель України. Динаміка запасу деревини в лісах України.

Ліси по території України розташовані дуже нерівномірно. Вони сконцентровані переважно в Поліссі та в Українських Карпатах. Лісистість у різних природних зонах має значні відмінності й не досягає оптимального рівня, за якого ліси найпозитивніше впливають на клімат, ґрунти, водні ресурси, пом'якшують наслідки ерозійних процесів, а також забезпечується одержання більшої кількості деревини.

http://woodex.ua/data/pages/img/lisusutist.jpg

Рис.3. Лісистість території України.


Таблиця1. ЛІСИСТІСТЬ УКРАЇНИ (1)

Адміністративні області

Загальна територія, тис. км2

Вкриті лісовою рослинністю землі, тис. гаФактична лісистістьОптимальна лісистість
АР Крим27,0308,711,4%19%
Вінницька26,5351,413,3%16%
Волинська20,2632,431,3%37%
Дніпропетровська31,9152,84,8%8%
Донецька26,5185,57,0%12%
Житомирська29,998933,1%37%
Закарпатська12,8652,951,0%55%
Запорізька27,2105,43,9%5%
Івано-Франківська13,9576,741,5%49%
Київська28,9632,221,9%23%
Кіровоградська24,6158,86,5%11%
Луганська26,7282,910,6%16%
Львівська21,8626,428,7%30%
Миколаївська24,694,93,9%7%
Одеська33,3195,35,9%9%
Полтавська28,8236,28,2%15%
Рівненська20,1731,736,4%40%
Сумська23,8403,817,0%21%
Тернопільська13,8192,413,9%20%
Харківська31,4372,711,9%15%
Херсонська28,5132,44,6%8%
Хмельницька20,6262,712,8%17%
Черкаська20,9319,315,3%16%
Чернівецька8,1237,829,4%33%
Чернігівська31,9656,620,6%23%
ВСЬОГО по Україні603,79490,915,7%20%
Актуально: