Розрахунок електричної частини підстанцій

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра електроенергетики

Курсовий проект

на тему: "Розрахунок електричної частини підстанцій"

по курсу: "Електрична частина станцій і підстанцій"

Виконав

Студент 4-го курсу

Соляник В. І.

Групи ЕТ – 61

Перевірив

Муріков Д. В.

Суми 2010


Зміст

Реферат

Вступ

Завдання

1. Розрахунок струмів короткого замикання

2. Вибір вимикача на боці 220кВ

3. Вибір вимикачів у колі трансформатора 10 кВ

4. Вибір секційного вимикача на боці 10 кВ

5. Вибираємо роз’єднувач на боці 220 кВ типу РГ

6. Вибір трансформатора власних потреб

7. Вибір трансформатора струму в колі силового трансформатора на боці вищої напруги

8. Вибір трансформатора струму в колі силового трансформатора на боці нижчої напруги

9. Вибір трансформатора струму на лінії, що відходять

10. Вибір ошиновки розподільних пристроїв

Схема підстанції

Література


Реферат

Проект містить вісімнадцять сторінок пояснювальної записки, має одинадцять таблиць, десять рисунків, один аркуша графічної частини. Для трансформаторів власних потреб обрано трансформатор потужністю 40 кВт, основна схема з’єднань зображена в графічній частині, ошиновка трансформатори струму, напруги, роз’єднувачі, вимикачі та інше обладнання вибрано згідно навантаження та струмів номінального і аварійного режиму роботи системи.


Вступ

На даний момент Україна перебуває у складному економічному становищі, що сильно відбивається на енергетиці в цілому. У зв'язку з переходом України до ринкових відносин виникло багато ускладнень і вони не обійшли енергетику.

В умовах постійного розвитку промисловості виникає все більше нових підприємств, це призводить до зростання енергоспоживання, а отже і до збільшення передавальних потужностей, зміни конфігурації та протяжності мереж, комплектації підстанцій.

Для економічного використання електричного устаткування, зокрема силових трансформаторів установлюваних на ПС, необхідно робити більш точні розрахунки; компонувати так споживачів, щоб навантаження розподілилося рівномірно протягом дня. Необхідний більш точний облік електроенергії перетворень на ПС.


Завдання

Виконати розрахунок проекту електричної частини станції і підстанції.

Маючи початкові данні для курсового проекту визначаємо сумарну потужність споживчої підстанції. Вибрати кількість та потужність силових трансформаторів власних потреб на підстанції з вказаними параметрами.

За номінальними параметрами виконати вибір вимикачів в розподільчих пристроях всіх напруг підстанції. Дати короткий перелік обраних вимикачів.

Вихідними даними являються:

1). Напруга системи Uвн в кВ, яке відповідає високій стороні напруги підстанції.

2). Потужність системи Sном в МВА.

3). Реактивний опір системи Хс.

4). Кількість ліній зв’язку з системою та їх довжина.

5). Потужність навантаження, МВА.

Вихідні дані згідно варіанту:

Тип трансформатора

Хс, Ом

ХЛ1, Ом

ХЛ2, Ом

ХТ1, Ом

ХТ2, Ом

ТРДН – 40000/22012.169.46516.4158.7158.7
Актуально: