Оцінка земель населеного пункту на прикладі села Дмитровка

Вміст

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика населеного пункту

1.1 Загальні відомості про село Дмитровка

1.2 Аналіз використання земельного фонду

1.3 Характеристика ґрунтового покриву

1.4 Інженерно-інфраструктурне забезпечення території населеного пункту

Розділ 2. Земельно-оціночна структуризація населеного пункту

2.1 Проведення кадастрового зонування та виділення структурних одиниць

2.2 Кодування зон, районів, ділянок

2.3 Проведення природно-сільськогосподарського районування території

2.4 Проведення оціночного зонування та виділення структурних одиниць

Розділ 3 Грошова оцінка земель населеного пункту

3.1 Визначення нормативної грошової оцінки забудованих земель

3.2 Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь

Розділ 4. Використання матеріалів грошової оцінки земель населеного пункту

4.1. Нормативна грошова оцінка окремих земельних ділянок

4.2 Плата за використання земель у межах населених пунктів

4.3 Формування ринку земель в населених пунктах

4.4 Інші напрямки використання показників грошової оцінки

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Земельний кодекс України, Закон України «Про плату за землю» передбачають, що «використання землі в Україні є платним, власники землі та землекористувачі щорічно сплачують плату за землю у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від якості та місця положення земельної ділянки, виходячи з кадастрової оцінки земель».

Наявність грошової оцінки землі дозволяє здійснювати економічне регулювання земельних відносин. На підставі грошової оцінки земель, в першу чергу, органи місцевого самоврядування, поряд з нормативно-організаційними методами управління розвитком території, реалізують свої повноваження щодо створення економічних умов раціонального використання земель, забезпечують необхідну основу для формування фінансово-економічної бази місцевого самоврядування за рахунок справляння земельного податку та орендної плати за землю.

Грошова оцінка земель населених пунктів здійснюється відповідне до чинного законодавства України з метою створення умов для економічного регулювання земельних відносин при передачі землі у власність, у спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу, оренді земельної ділянки, ціноутворенні, визначенні ставок земельного податку.

Законом України "Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про плату за землю» від 19 вересня 1996 р. встановлено, що плата за землю справляється у вигляді земельного податку залежно від грошової оцінки землі.

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 19 вересня 1996 р. № 379/96-ВР «Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про плату за землю», грошова оцінка земель населених пунктів має бути виконана до 1 січня 1999 р.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. №99 «Про внесення змін до Положення про порядок ведення державного земельного кадастру» та із визнанням такою, що втратила чинність постанова Кабінету Міністрів від 16 вересня 1992 р. №532, грошова оцінка земель визнана невід'ємною складовою державного земельного кадастру.

Грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого наказом Держкомзему України. Держкоммістобудування України, Української академії аграрних наук 27 січня 2006 р. № 18/15/21/11.

Завдання виконання курсового проекту передбачає:

­ проведення оцінки земель в межах населеного пункту;

­ майна, розміщеного на земельних ділянках;

­ наявного інженерного облаштування.


Розділ 1. Загальна характеристика населеного пункту

1.1 Загальні відомості про село Дмитровка

Село Дмитровка розташоване в Богодухівському районі Харківської області (рис.1). Богодухівський район — район на північному заході Харківської області України, на межі із Сумською областю. Адміністративний центр – місто Богодухів. Населення району — майже 40000 осіб. Площа району 1160 км2 Район межує на півдні з Великописарівським і Охтирським районами Сумської області, а також з Белгородською областю Росії, на півдні – з Валківським районом Харківської області, на заході – з Краснокутським районом Харківської області, на сході – з Золочевським і Дергачівським районами Харківської області.Дмитровка являється адміністративним центром Дмитровської сільської ради, в якій крім того ходять села Бабаки, Горбанівка, Матвіїкна, Новософіївка, Новоукраїнка та Щербаки.

Рис. 1 Ситуаційна схема місця розташування с.Дмитровка на території Богодухівського району Харківської області

Основні відомості про населений пункт занесені до таблиці 1. Площа населеного пункту складає 545,2 га, населення - 598 чол.

Населений пункт характеризується добре розвішеною мережею установ та підприємств сфери обслуговування.

Таблиця 1

Основні показникиЗначення показника
Код населеного пункту (КОАТУУ)6320882001
1.Адміністративний статуссело
2.Земельно-оціночний район (природно-сільськогосп.)02
3.Площа, га545,2
4.Чисельність населення, чол.598
5.Статус курорту-
6.Тип житлової забудовиодноповерхові, садибні
7.Наявність громадського центру+
8.Віддаль від обласного центру, км65
9.Віддаль від районного центру, км11
10.Віддаль від зупинки зовнішнього транспорту до центру міста, км0,78
11.Наявність інженерної інфраструктури
- водопостачання+
- каналізація+
- теплопостачання+
- електропостачання+
- телефонізація+
- газопостачання+
- вулично-дорожня мережа з твердим покриттям+
- зовнішнє освітлення тощо-
12.Рельєф території, стрімкість схиліврівнинний
13.Найменша глибина залягання ґрунтових вод, мбільше 10 м
14.Основні підстилаючи породилесовидний суглинок, елювій щільних карбонатних порід
15.Небезпечні геологічні процеси-зсуви, яри понад 10 м-
16.Найближча віддаль від кладовища, м300
17.Елементи рельєфу водоохоронних зон-
18.Наявність джерел забруднення атмосферного повітряавтомагістраль, завод
19.Наявність шкідливого рівня електромагнітного поля (військові об'єкти, аеродроми)-
20.Наявність джерела перевищення припустимого рівня шуму (аеродроми, залізниці, автомагістралі)автомагістраль
21.Наявність історико-культурних факторів (заповідні території, поодинокі пам'ятки історії)-
22.Наявність природно-ландшафтних факторів (зоологічні парки, заповідні урочища, заказники, пам'ятки природи)-
23.Наявність територій оздоровчого призначення (курорти, округи санітарної охорони)-
24.Наявність територій рекреаційного призначення (землі туризму, відпочинку, парків та зелених зон)сквер
25Основні об'єкти працевлаштування трудових ресурсівсільське господарство, виробнича сфера

Основні відомості про населений пункт

Рельєф території являє собою слабо хвилясту понижену рівнину, широкохвилясте плато, з неглибокими балками. Схили балок слабо пологі, ерозійні процеси проявляються слабо.

Територія села відноситься до першого агрогрунтового (природно-сільськогосподарського) району з помірно-континентальним кліматом, з нестійким зволоженням, холодною зимою та жарким літом, а іноді сухим літом.

За багаторічними даними Харківської обласної метеорологічної станції середньорічна температура повітря становить +7° С. Середня швидкість вітрів у вегетаційний період становить 3,2-4,7 м/с. Вітри мають різний напрямок. Взимку над територією переважають східні і південно-східні вітри, що пов'язано з вторгненням холодних мас повітря, навесні північно-східні та східні вітри, влітку та восени - північно-зхідні, північні, північно-східні. На території населеного пункту бувають також хуртовини. Число днів з хуртовинами складає 20-22 дні на рік.

Відносна вологість повітря в літні місяці в окремі дні знижується до 15-17% південно-східними і східними вітрами швидкістю більше 5 м/с і викликає суховії. Це призводить до швидкого пересихання ґрунту і пригнічення розвитку рослин і, як наслідок, до різкого зниження врожаїв сільськогосподарських культур.

Процес вітрової ерозії ґрунтів слабо виражений, хоча в деякій мірі проявляється. Виробнича сфера представлена газорозподільчим пунктом, молокозаводом. Господарська забудова представлена школою, дитячим садком, сільською радою, фельдшерсько-акушерським пунктом, поштою (табл. 2).

1.2 Аналіз використання земельного фонду

Для отримання необхідних відомостей про склад земель, їх розподіляють за видами і різновидами земельних угідь. Необхідно скласти контурну експлікацію по уточненню площ контурів земельних угідь в межах села Дмитровка (таблиця 2).

Таблиця 2 Експлікація земельних угідь

№ п.п.Назва контуруПлоща, гаПримітки
1234
1Огород28,52
2Житловий будинок0,11
3Житловий будинок0,11
4Житловий будинок0,11
5Житловий будинок0,11
6Житловий будинок0,11
7Житловий будинок0,11
8Житловий будинок0,11
9Дорога1,46
10Житловий будинок0,11
11Житловий будинок0,11
12Житловий будинок0,11
13Житловий будинок0,11
14Житловий будинок0,11
15Дорога0,44
16Житловий будинок0,11
17Житловий будинок0,11
18Житловий будинок0,11
19Вулиця0,52
20Огород20,36
21ГРП0,10
22Водонапірна вежа0,10
23Автобусна зупинка0,11
24Житловий будинок0,11
25Дорога0,27
26Житловий будинок0,11
27Житловий будинок0,11
28Дорога0,40
29Житловий будинок0,11
30Житловий будинок0,11
31Вулиця0,62
32Вулиця0,24
33Огород11,59
34Вулиця0,47
35Житловий будинок0,11
Актуально: