Організація перевезеннь на міському автобусному маршруті загального користування

Міністерство транспорту та звязку України

Київський транспортно-економічний технікум

Курсовий проект

Тема:

Організація перевезеннь на міському автобусному маршруті загального користування №82

5.1000404КП0004.502300ПЗ


Зміст

Вступ

1. Загальний розділ

1.1 Характеристика автобусного маршруту №82

1.2 Аналіз існуючої організації перевезеннь та пропозиції, щодо її удосконалення

2. Технологічний розділ

2.1 Аналіз результатів обстеження пасажиропотоків

2.2 Нормування швидкостей руху

2.3 Вибір типу і марки транспортного засобу

2.4 Визначення режимів роботи транспортних засобів

2.5 Обгрунтування техніко-експлуатаційних показників використання транспортних засобів

2.6 Розрахунок показників використання транспортних засобів на маршруті

3. Організаційний розділ

3.1 Складання розкладів руху

3.2 Організація праці водіїв

3.3 Управління рухом транспортних засобів

Висновки

Перелік посилань


ВСТУП

Сьогодні неможливо уявити жодну країну без стабільного функціонування транспортного комплексу. Життя ставить високі вимоги до рівня мобільності населення , крім того з кожним роком зростають потреби економіки в транспортних послугах. Тому ефективне функціонування транспортного комплексу має важливе соціальне значення для країни.

Пасажирський автомобільний транспорт - важлива складова частина виробничої інфраструктури України. Його стійке і ефективне функціонування є необхідною умовою стабілізації , підйому і структурної перебудови економіки, забезпечення цілісності країни а також покращення умов і підвищення рівня життя населення.

Метою державної політики в галузі пасажирських перевезень є гарантоване і ефективне задоволення потреб в безпечному і якісному перевезенні пасажирів і використання соціальних , ресурсозберігаючих, природоохоронних і мобілізаційних вимог в умовах ринкових відносин.

Одним з основних факторів, що впливають на розвиток автомобільного транспорту є відсутність на ринку автопідприємств державної форми власності. В той же час , цей сектор ринку залишається достатньо відкритим, що у свою чергу є одним із основних чинників удосконалення конкурентного середовища. Це сприяє підвищенню рівня якості транспортних послуг при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом.

Перед транспортниками стоять завдання своєчасно задовольняти потреби в перевезеннях, вдосконалювати організацію перевезень, забезпечити повне транспортне обслуговування , підвищувати якість і ефективність роботи, оновлювати структуру транспортних засобів, розвивати і вдосконалювати виробничо-технічну базу, впроваджувати прогресивні технології, підвищувати рівень безпеки перевезень, знижувати негативний вплив на навколишнє середовище, забезпечувати впровадження комп¢ютерних систем в організацію та управління рухом, проводити маркетингові дослідження з метою конкуренції на ринку транспортних послуг.

Якість обслуговування на автобусних маршрутах загального користування визначається втратами часу пасажирів на поїздку, рівнем наповнення пасажирських салонів , наданням додаткових послуг, які супроводжують процесс перевезень.

Для досягнення визначених показників необхідно забезпечити плановий рівень заданих параметрів руху: регулярності; інтервалу руху; швидкості сполучення; забезпечення необхідної кількості транспортних засобів, що відповідає пасажиропотоку; надання послуг на зупинках , автостанціях та додаткових послуг окремим категоріям пасажирів; оновлювати роботу ЦДС.

Показники якості транспортного обслуговування на період до 2020 року иа заходи щодо їх реалізації є основними завданнями регіональних розвитку автотранспорту загального користування є якісний рівень транспортного обслуговування населення може бути досягнутий при наступних показниках : збільшення рухомості населення з 170 до 210 поїздок на рік ; досягненні середнього інтервалу руху за добу - 11 хв., у години ²пік² - 5-6 хв.; швидкості сполучення - 19-21 км/год.; середнього навантаження на 1 м 2 вільної площі салону в години ²пік² - до5 чол., між піковий період - до 3 чол.; забезпечення регулярності руху не нижче 95 %.

Реалізація державної транспортної політики в галузі пасажирського автомобільного транспорту, через законодавство України, нормативно-правову і нормативно-технічну бази, удосконалення системи державного управління, управління державною власністю та державне регулювання в сфері відносин діяльності суб¢єктів підприємництва, стануть вагомим внеском у розвиток цієї галузі.


1. Загальний розділ

1.1 Характеристика автобусного маршруту № 82

Перевезення пасажирів у містах здійснюються автобусами та маршрутними таксомоторами по автобусних маршрутах загального користування . Ці перевезення повинні бути організовані таким чином, щоб забезпечувати найбільші зручності, невеликі затрати часу на поїздку, мінімальну вартість та високу безпеку.

В курсовому проекті розглядається автобусний маршрут № 82, який здійснюється в звичайному режимі автобусами парку № 3.

Автобусний маршрут № 82 ²ст.м. ²Академмістечко²- Міськмолокозавод №3², хордовий - з¢єднує два райони не перетинаючи центр міста . Довжина маршруту у прямому напрямку 13,0 км а у зворотньому – 13,1 км , час на виконання оборотного рейсу 74 хв., довжина нульових пробігів у прямому напрямку склала 7,0 км, а у зворотньому – 7,0 км.

Початок роботи маршруту 5:30 а закінчення о 23:20, обслуговується маршрут автобусами марки Лаз - 695 в кількості 4 одиниці.

Шлях прямування автобусів по маршруту пролягає :
ст.м ²Академмістечко², Велика Кільцева, вул. Леніна, вул. Жулянська,
вул. Святошинська, вул. Лесі Українки, вул. Київська, вул. Промислова. Зворотній напрямок пролягшає по тим же вулицях.

На маршруті є 21 зупинок у прямому та 21 у зворотному напрямках.

Небезпечними ділянками є перехрестя: вул. Святошинська та
вул. Київська.

На маршруті є 8 перехресть з яких 6 регульовані світлофорами, а 2 нерегульовані.

автобусний маршрут пасажиропоток транспортний


Таблиця 1.1 - Технічна характеристика маршруту № 82

ПоказникУмовні позначенняВеличина
Довжина маршруту, км

lмпр / 1мзв

13,0 /13,1
Довжина нульового пробігу, км

101 / 102

7 / 7
Кількість зупинок

апр / азв

21 / 21
Середня довжина перегону, км

1персер

0,65
Час оберту, хв

tоб

74
Швидкість руху, км/год:
 - технічна27,0
 - сполучення23,7
 - експлуатаційна21,2
Актуально: