Туристичні ресурси Львівської області

Міністерство освіти і науки України

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського торгово-економічного університету

Кафедра туризму і соціальних наук

Курсова робота

з курсу”Туристичні ресурси України”

«ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Харків 2010


ЗМІСТ

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Загальні відомості

1.2 Географічне положення

1.3 Історія краю

1.4 Особливості природи

1.5 Населення

1.6 Економіка

РОЗДІЛ ІІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1 Ресурси розвитку рекреаційного туризму

2.2 Ресурси розвитку пізнавально-екскурсійного туризму

2.3 Ресурси розвитку активного туризму

2.4 Ресурси розвитку подієвого туризму

2.5 Ресурси розвитку релігійного туризму

2.6 Ресурси розвитку зеленого туризму

2.7 Ресурси розвитку екологічнго туризму

РОЗДІЛ ІІІ ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

3.1 Туристичний ринок

3.2 Санаторно-курортне господарство

3.3 Готельне господарство

3.4 Ресторанне господарство

3.5 Розважальні заклади

3.6 Транспортне забезпечення

РОЗДІЛ ІV РОЗРОБКА ТУРИСТИЧНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

4.1 Лікувально-оздоровчий тур

4.2 Пізнавальний тур

4.3 Активний тур

4.4 Романтичний тур

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

ДОДАТОК А “Перелік усіх об’єктів природно-заповідного фонду”

ДОДАТОК Б “Перелік усіх історико-культурних пам’яток”

ДОДАТОК В “Перелік усіх об’єктів туристичної індустрії”


ВСТУП

У процесі формування ринкового середовища в Україні значне місце відводиться реформуванню туристичної галузі. Визначення туризму провідним напрямком розвитку економіки, спрямування державної політики на стимулювання туристичної сфери дає змогу підприємствам туристичної галузі підвищувати ефективність господарювання, розширення ринкової пропозиції з урахуванням вимог вітчизняних та закордонних туристів. У цьому зв’язку практичне використання суб’єктами індустрії туризму сучасних методів менеджменту набуває особливої актуальності.

Об’єктом курсової роботи є туристичні ресурси Львівької області. Предметом курсової роботи є особливості формування і використання туристичних ресурсів Львівської області, їх географічне розповсюдження, потенційні запаси, сучасний та перспективний рівень використання.

Метою курсової роботи є аналіз та характеристика туристичних ресурсів Львівщини. Для досягнення мети визначено та розв’язано такі завдання:

1. Дати загальну характеристику Львівській області у контексті формування туристичних ресурсів регіону.

2. Виявити та охарактеризувати окремі види туристичних ресурсів Львівської області.

3. Дослідити сучасний розвиток індустрії туризму Львівщини.

4. Розробити інноваційні туристичні маршрути, які найповніше відображають туристичні особливості області.

Теоритичною та методологічною основою дослідження є наукові праці українських та зарубіжних авторів закони України, які мають відношення до галугі туризму, зокрема “Закон України про туризм”, а також статистичні дані Головного управління статистики у Львівській області, какртографічні матеріали, періодична література, підручники і навчальні посібники тощо, в яких відображається характеристика Львівської області та ресурси інтернету. Особливого використання при написанні курсової роботи набув картографічний метод.


РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТІ

1.1 Загальні відомості

Львівська область розташована в західній частині України. Як адміністративна одиниця вона утворилася 4 грудня 1939 року у складі УРСР. Її площа складає 21,8 тисяч кв. км. (3,6% від загальної території України).

Чисельність населення – 2560 тис. осіб (5,4% від загального населення України), міського - 1548 тис. людина (60,8%), сільського – 1012 тис. осіб (39,2%). Щільність населення – 117 жит./км2.

Символіка області

Coat_of_Arms_of_Lviv_Oblast.png

Рис. 1.1. Герб

Flag_of_Lviv_Oblast.png

Рис.1.2. Прапор

Подобные работы:

Актуально: