Оцінка ефективності освоєння виробництва нової продукції у ТОВ "Кондитерська фабрика "Лагода"

Резюме

Тема консультаційного проекту пов'язана із необхідністю підвищення конкурентоспроможності малого підприємства шляхом розробки та реалізації проекту освоєння виробництва нової продукції.

Об’єктом дослідження є кондитерська фабрика «Лагода» - підприємство, що займається виробництвом борошняних кондитерських виробів, відоме на українському ринку як виробник печива та вафель під ТМ «Загора». Виробничі площі підприємства розташовані в місті Кагарлик Київської області.

Інформаційною базою дослідження слугували фактичні дані діяльності ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода».

В ході виконання проекту був проведений огляд вітчизняного ринку борошняних кондитерських виробів та аналіз діяльності ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода».

У другому розділі консультаційного проекту розроблено альтернативні варіанти розв’язку проблеми – освоєння виробництва вафель листових та вафельних стаканчиків.

В заключному розділі представлена оцінка ефективності та ризиків проектів, їх стійкості та чутливості. Оцінка ефективності інвестиційних проектів здійснювалась за наступними показниками: чистий приведений дохід (NPV); період окупності інвестицій; індекс доходності інвестицій.

Аналіз всіх показників ефективності дозволив зробити висновок, що найбільш привабливим для ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода» є проект «Виробництво вафельних стаканчиків». Реалізація даного проекту дозволить підприємству отримати в 2009 році 77700 грн. чистого прибутку, що в 3,3 рази більше, ніж за проектом «Виробництво вафель листових».


1. Основні положення проекту освоєння виробництва нової продукції у ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода»

Кондитерська фабрика «Лагода» - відома на українському ринку борошняних кондитерських виробів та на ринку країн СНД з 1999 року як виробник печива та вафель під ТМ «Загора». Виробничі площі підприємства розташовані в місті Кагарлик Київської області.

Місія ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода» сформульована наступним чином: насичення ринку якісними борошняними кондитерськими виробами в достатньому асортименті.

З початку функціонування підприємство виготовляло близько 200 тонн борошняних виробів в рік. У 2001-2003 рр. була проведена реконструкція підприємства, що дозволило збільшити обсяг кондитерських виробів до 700 тонн в рік.

Загальна кількість кондитерських виробів, що випускаються ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода», складає 82 найменування.

Асортиментний портфель фабрики нараховує 22 асортиментні позиції у ваговому форматі і 16 марок у фасованому, він поділяється на такі групи:

- печиво цукрове (у глазурі/без);

- печиво затяжне (у глазурі/без);

- сандвіч (цукровий/затяжний) (у глазурі/без);

- вафлі (у глазурі/без).

Вся продукція фабрики сертифікована згідно обов'язковим нормам УкрСЕПРО. Продукти під торговою маркою «Загора» успішно реалізуються не тільки в Україні, але і експортуються до Росії, Білорусі, Казахстану та інших країн.

Організаційна структура управління товариством затверджується Генеральним директором підприємства і на основі його пропозицій до неї вносяться зміни.

ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода» відноситься до категорії малих підприємств, які мають певні особливості в своєму розвитку. Малі підприємства мобільні, орієнтовані на певні групи клієнтів, мають можливість швидко перепрофілювати своє виробництво.

Основними сильними сторонами підприємства є: широкий асортимент виробів; наявність власних брендів; унікальність деяких видів продукції; гнучкість цін; висока якість продукції; ефективна система контролю якості продукції; стабільний сегмент ринку; ефективна система мотивації персоналу; наявність власних оборотних коштів.

До слабких сторін ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода» відносяться: відсутність певної, чітко вираженої маркетингової стратегії; нестабільний фінансовий стан; низька автоматизація виробничих процесів; слабка інноваційна діяльність підприємства; відсутність системи професійного навчання персоналу.

Підприємство проводить активну інвестиційну політику, поступово нарощуючи виробничу потужність. Для управління інвестиційними проектами на фабриці створена інвестиційна група, до складу якої ввійшли провідні фахівці та спеціалісти. Разом з тим, нестабільний фінансовий стан підприємства у 2007 році, зокрема, отримані збитки, вимагають творчих зусиль стосовно пошуку джерел фінансування капітальних вкладень.

Першим кроком розробки концепції будь-якого проекту є формування інвестиційного задуму (ідеї) проекту. Основною причиною появи проектів є, як правило, наявність певних проблем в діяльності підприємства, які потрібно вирішити.

Формування інвестиційного задуму проекту для ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода» пов’язане з результатами дослідження його діяльності, яке засвідчило про наявність таких проблем, як збитковість, невисока рентабельність, зниження ділової активності.

На ринку борошняних кондитерських виробів зростає рівень конкуренції, з’являються нові виробники, а також нові види продукції. Більшість факторів, що впливають на діяльність ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода», викликають необхідність розширення асортименту продукції: підвищення попиту споживачів на нові види продукції; виведення на ринок нової продукції конкурентами; поява значної маси товарів-замінників.

Отже, відділу збуту та маркетингу необхідно проводити постійний моніторинг попиту на ринку та аналіз доцільності виробництва нових видів продукції у відповідності з потребами ринку.

Для підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода» даним консультаційним проектом пропонується розробка та реалізація інвестиційного проекту виробництва нової продукції.

Метою консультаційного проекту є обгрунтування пропозицій щодо управління процесом розробки та реалізації проекту освоєння виробництва нової продукції у ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода».

Для реалізації поставленої мети у консультаційному проекті вирішені наступні завдання:

- виявлення тенденцій розвитку ринку борошняних кондитерських виробів;

- аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода»;

- опрацювання альтернативних інвестиційних проектів з освоєння виробництва нових видів продукції – вафель листових та стаканчиків вафельних;

- оцінка ефективності реалізації проектів з освоєння виробництва нових видів продукції та вибір найбільш ефективного;

- виявлення та оцінка ризиків інвестиційних проектів.2. Обґрунтування проекту освоєння виробництва нової продукції у ТОВ «Кондитерська фабрика «Лагода»

борошняний кондитерський альтернативний продукція

2.1 Дослідження ринку борошняних кондитерських виробів та становища підприємства на ньому

Український ринок кондитерських виробів розвивається досить динамічно (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. Виробництво кондитерських виробів в Україні за період 2004-2007 років, тис. т (4)

Найменування виробівРокиПриріст 2007 р. проти 2004 р.
2004200520062007тис. т%
Кондитерські вироби, всього7327578601110+ 378+ 51,6
в тому числі:
цукристі463447501650+ 187+40,4
борошняні268310359460+ 192+ 71,6
Актуально: