Технологія опоряджувальних робіт однокімнатної квартири

ЗМІСТ

Розділ I. Загальна частина

Розділ II. Наукова організація праці в опорядженні будівель

2.1 План та інтер’єр приміщення

2.2 Характеристика будівлі та виду опорядження

Розділ III. Розрахунково – технологічна частина

Технологія виконання малярних робіт

3.1 Алгоритм технологічного процесу

3.2 Інструменти, пристрої та матеріали

3.3 Організація робочого місця

3.4 Опис виконання кожної операції

3.5 Розрахунок кількості матеріалів, для малярних робіт

3.6 Оцінка якості робіт

Технологія виконання шпалерних робіт

3.7 Алгоритм технологічного процесу шпалерних робіт

3.8 Інструменти, пристрої та матеріали

3.9 Організація робочого місця

3.10 Опис технології виконання кожної операції

3.11 Розрахунок кількості матеріалів, для шпалерних робіт

Розділ IV. Безпечні прийоми праці

Висновок

Список літератури


РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Якість будівельної продукції - будинків і споруд різного призначення залежить від багатьох складових, але основними серед них були і залишаються якість та довговічність будівельних матеріалів.

Довговічність будівельних матеріалів є чи не найважливішою проблемою сучасного будівництва, оскільки функціональні навантаження більшості з них використовуються надто короткий час порівняно зі стародавніми матеріалами, на основі яких збудовані сотні і тисячі років тому споруди, що незважаючи на вплив зовнішніх природних чинників і часу й тепер вражають красою архітектури та майстерністю тогочасних будівельників.

Сучасність і майбутнє потребують реконструкції старих будинків, надання їм оригінальності та виразності, застосування під час зведення будівель цікавих нестандартних вирішень як в оздобленні інтер'єрів, так і фасадів. Цього можна досягти, якщо запроваджувати в будівництво, зокрема в опорядження будинків, нові нетрадиційні матеріали і технології.

Докладно охарактеризовано способи опорядження будинків традиційними матеріалами із застосуванням передових методів праці, комплексну механізацію технологічних процесів опорядження, завдяки якій підвищуються продуктивність праці та якість робіт і, навпаки, знижуються трудомісткість і частка ручної праці. Вдосконаленими моделями, тобто інструментами «нового покоління», доповнено номенклатуру ручних будівельно-опоряджувальних машин.


РОЗДІЛ II. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ В ОПОРЯДЖЕННІ БУДІВЕЛЬ

2.1 План та інтер’єр приміщення

Застосування усього спектру малярно-шпалерних робіт відбуватиметься на прикладі інтер’єру та плану однокімнатної квартири (Рис. 2.1 – 2.2).

Рисунок 2.1. Схематичний план квартири

Рисунок 2.2. Інтер'єр приміщень квартири


2.2 Характеристика будівлі та виду опорядження

Таблиця 2.1

Площа приміщень однокімнатної квартири

Найменування приміщень       

Площа, м кв.

2

Кухня   6,24

4

Коридор             4,7

6

Туалет, ванна3,5

8

Загальна кімната             14,3
Актуально: