Удосконалення експлуатації транспортних і навантажувально-розвантажувальних засобів в ПСП "Комишанське" Охтирського району Сумської області з розробкою технології навантаження цукрових буряків

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ОХТИРСЬКИЙ КОЛЕДЖ СУМСЬКОГО НАУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: «МЕХАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»

ТЕМА ПРОЕКТУ

Удосконалення експлуатації транспортних і навантажувально-розвантажувальних засобів в ПСП "Комишанське" Охтирського району Сумської області з розробкою технології навантаження цукрових буряків


ВИХІДНІ ДАНІ

1. Характеристика господарства

2. Перелік і об`єм транспортних робіт

3. Основні показники використання транспорту

4. Організація роботи автотранспорту в господарстві

5. Організація с, графік ТО

6. Пробіг автомобілів (кожного) в км. щомісячно за 2007-2008 р.

7. Засоби для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт

8. Безпека, цивільна оборона, охорона природи в господарстві

транспортний засіб перевезення


Зміст

1. Розрахунково-пояснювальна частина

1.1 Вступ

1.2 Характеристика господарства

1.3 Складання плану транспортних робіт

1.4 Побудова графіка завантаження автомобілів і визначення їх оптимального складу

1.5 Основні положення по ТО автомобілів і складання плану-графіку ТО транспортних засобів

1.6 Розрахунок необхідної кількості паливо-мастильних матеріалів для автопарку

1.7 Розрахунок основних показників використання транспорту

2 Технологічна частина

2.1 Підготовка транспортних засобів для перевезення цукрових буряків

2.2 Технологія навантаження і відвезення цукрових буряків

2.3 Досвід передовиків по відвезенню цукрових буряків

3. Конструктивна частина

3.1 Призначення і конструкція пристрою

3.2 Розрахунок основних елементів пристрою на міцність

4. Організаційно-економічна частина

4.1 Організація робіт транспорту в господарстві

4.2 Організація технічного обслуговування автомобілів

4.3 Безпека при виконанні транспортних і навантажувально-розвантажувальних робіт

4.4 Визначення собівартості навантаження цукрового буряка

4.5 Визначення собівартості пристрою

4.6 Охорона природи

4.7 Цивільна оборона на об’єкті

Висновок

Література


1. РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Вступ

У загальному комплексі с/г робіт транспортні та навантажувально-розвантажувальні роботи належать до найбільш трудомістких і енергоємних процесів; транспортні витрати у собівартості с/г продукції становлять від 14 до 40%. Близько 35% всього фонду зарплати в с/г підприємствах витрачається на оплату праці робітників, зайнятих на транспортних та навантажувально-розвантажувальних роботах.

Основним видом транспорту в с/г є автомобільний, на частку якого припадає до 80% обсягу перевезень вантажів (участь тракторів у цих процесах не перевищує 16%). Значний обсяг перевезень у с/г виконують транспортно-технологічні засоби, які об`єднують функції транспортних і технологічних машин ( тракторні причіпні розкидачі добрив, автонавантажувачі тощо).

Останнім часом помітно поліпшилась робота с/г транспорту, проте в цілому основні показники ще невисокі. Наприклад, коефіцієнт використання вантажності автомобілів у с/г підприємствах України становить 0,83...0.86, а коефіцієнт використання їх пробігу – близько 0,5.

Підраховано що коли в господарствах України підвищити коефіцієнт використання вантажності автомобілів до 0,9, а коефіцієнт використання їх пробігу – 0,53, що є реальним; то це рівноцінно середньорічному поповненню автопарку на 100 тисяч автомобілів. С/г підприємства додатково змогли б перевозити до 90-100 млн. тонн вантажів.

Від правильної організації перевезень, оснащеності с/г підприємств сучасними транспортними засобами і їх продуктивного використання великою мірою залежатимуть своєчасність виконання с/г робіт, їх якість, продуктивність праці і рівень собівартості продукції.


1.2 Характеристика господарства

ПСП ”Комишанське” розташоване в с. Комиші Охтирського р-ну Сумської області. Господарство віддалене від обласного центру на 87 км. Має земельних угідь 6053 га., спеціалізується на вирощуванні с/г продукції.

В ПСП ”Комишанське” налічують 2 тракторні бригади, 1 ангар для зберігання с/г техніки. Добре забезпечене спеціалістами і працівниками. За зайнятими посадами інженерно-технічних працівників в даному господарстві нараховується 240 чоловік. Має 5 населених пунктів: с. Комиші, с. Миколаївка, с. Перелуг, с. Карпилівка, с. Гусарщина.

Незначна відстань від пунктів реалізації с/г продукції, наявність під’їзних доріг (через село проходить автодорога Гадяч-Лохвиця) дає змогу зменшити об’єм автоперевезень продукції та підвищити рентабельність виробництва.

М’ясо ВРХ господарство здає на Охтирський м’ясокомбінат, молоко – на Охтирський сир комбінат Охтирський м’ясокомбінат, цукрові буряки – на Тростянецький цукровий завод.

Зернові культури господарство здає в Охтирський комбінат хлібопродуктів.

Таблиця 1.1 –Загальна земельна площа господарства і урожайність с/г культур в ц/га

Культура

Площа висіву,

га

Врожайність,

ц/га

Всього зернових355030
Пшениця150035
Жито100025
Ярі зернові105065
Ячмінь100039
Овес5040
Горох10020
Цукрові буряки300350
Соняшник20015
Кормові культури в т. ч. кукурудза на силос1451
Зелений корм300250
Зелений корм на силос20030
Однорічні трави всього101
на силос20100
на зелену масу81200
Багаторічні трави посіву минулого року75035
123
на сіно200600
на зелену масу50150
на випас200
Всього посівів5601
Актуально: