Паломницький туризм

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.ПОНЯТТЯ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ

1.1 Види та форми релігійного туризму

1.2 Місця, які вважаються центрами паломницького туризму

РОЗДІЛ 2.ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛІГІЙНИХ ТУРІВ В УКРАЇНІ

2.1 Організація паломницьких турів

РОЗДІЛ 3.ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

3.1 Концепція розвитку релігійного туризму

3.2 Сегментація туристського ринку

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Подорож з релігійними цілями ― найдавніший вид туризму, що має глибокі історичні корені. Одними з перших туристів безсумнівно були середньовічні прочани. У силу релігійних переконань або цікавості щодо своєї або чужої віри, люди у всьому світі подорожують, щоб відвідати Святу Землю, Ватикан, Мекку, монастирі та інші святі місця. Цілей паломництва майже стільки ж, скільки самих паломників. Паломництва відбувалися і відбуваються, щоб позбутися від хвороби, уникнути нещастя, спокутувати гріх. Паломники з Англії в XIV–XV століттях здійснювали свої подорожі в основному в Рим, Єрусалим. Найчастіше їх подорожі були пов'язані з серйозними труднощами. Починаючи з 1388 англійські пілігрими, за наказом короля Річарда II, зобов'язані були отримати і мати при собі спеціальні дозволи, прообраз сьогоднішнього паспорта. Одні паломники подорожували з міркувань віри, багато інших відправлялися просто з любові до подорожей або рухомі мирськими мотивами, очікуючи знайти спілкування з веселими супутниками, розваги в придорожніх харчевнях та інші задоволення. Паломництво має місце і зараз. Багато віруючі їдуть до Єрусалиму вклонитися Гробу Господньому. Прихильники ісламу їдуть у хадж до Мекки. У Україні православні прагнуть відвідати Валаам, монастир на острові Коненець.

Необхідно зазначити що, релігійний туризм відіграє велику роль в системі міжнародного і внутрішнього туризму. Люди відправляються в паломничні та екскурсійні поїздки по святих місцях і релігійним центрам. Вони прагнуть взяти участь у релігійних церемоніях, помолитися, зробити жертвопринесення.

Релігійний туризм є складовою частиною сучасної індустрії туризму. У нього є свої різновиди: паломництво й пізнавальні тури релігійної спрямованості.

У XX ст. бурхливо розвивалася індустрія туризму, вдосконалення засоби транспорту і зв'язку. У людей з'явилося більше можливостей відвідувати святі місця своєї релігії. Одночасно виникло бажання долучитися до духовних досягнень народів інших країн, зрозуміти суть їхньої релігії.

Паломників цікавить безпосередню участь у релігійних культах.

Релігійні туристи і в першу чергу прочани пускаються в подорож, коли в них виникає потреба зробити щось більше, ніж звичайні культові дії в умовах звичайного середовища їх проживання. Люди відправляються в поїздки по святим місцям з різними мотивами: помолитися, вирішити особисті проблеми, знайти собі відповідну релігію, духовну школу і систем. Об'єктами залучення релігійних туристів є святі місця та центри релігій. При міжнародних поїздках туристу слід пройти митні, валютні, візові та інші формальності. На українському ринку туризму вже сформувались фірми, що займаються практичною організацією паломницьких поїздок і екскурсантів і спеціалізуються на наданні послуг в області релігійного туризму.

В Україні функціонує демократичне законодавство про свободу совісті та релігійні організації, яке убезпечує українське суспільство від міжконфесійних конфліктів. Етнічність України збалансовується низкою законодавчих актів, які відповідають стандартам міжнародного, зокрема європейського, законодавства. Це забезпечує міжконфесійну стабільність, гарантує українське суспільство від будь–яких небажаних етноконфесійних трансформацій. Україна може слугувати добрим взірцем країни безпечної і привабливої для міжнародного туризму, зокрема релігійного, паломницького туризму.

В Україні здавна приймали паломників в її святих місцях. І українські паломники відвідували святі місця в далеких від неї землях. Це не був туризм у сучасному розумінні цього поліфункціонального явища. Але в ньому вже були закладені комунікативні, інформативні, інтегративні, соціальні та інші функції туризму. На українській землі, як засвідчують давні літописи і хроніки, побувало багато подорожуючих зі Сходу і Заходу. Їх приваблювала краса української природи, шляхетність душі українського народу, духовна величність Києво–Печерської і Почаївської лавр, Київської Софії, культурних і сакральних памяток інших регіонів України. Ця робота складається із: вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури.

Основна мета даної роботи полягає в тому, щоб розглянути особливості організації та перспективи розвитку релігійного туризму (основних його різновидів ).

Актуальність теми. На міжнародному ринку туризму цей вид починає розвиватися все швидше. Але про деякі його форми багато хто просто щось чув, а деякі і не знають. В Україні останніми роками з’являються туристичні організації, які займаються саме паломницьким туризмом. Кожна країна має, що представити паломнику .

Об′’єкт курсової роботи ―стрімкість розвитку паломництва у світі.

Предмет роботи―переспективи розвитку релігійного туризму в Україні.

Ціль цієї роботи являється вивчення релігійного туризму. Для досягнення цілі потрібно вирішити дві основні задачі: по–перше, вивчити історію розвитку релігійного туризму і, по–друге, проаналізувати сучасний стан його.

Задачі:

–Проаналізувати основні форми релігійного туризму;

–Виявити специфіку організації паломницьких турів;

–Розглянути перспективи розвитку релігійного туризму .


РОЗДІЛ I .ПОНЯТТЯ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ

1.1 Види та форми релілійного туризму

Релігійний туризм ―це самостійний вид туризму. У нього, як і в інших його видів, є свої різновиди: паломницький туризм, релігійний туризм екскурсійної спрямованийності. У деяких випадках виділяють спеціалізовані тури, у яких об'єднуються прочани й екскурсанти. Спеціалізовані тури розраховані як мінімум на три дні з відвідуванням релігійних святинь .

Релігійний туризм та його різновиди представлені раз особистими формами.

Серед причин для здійснення паломництва можна виділити наступні:

–бажання зцілитися від душевних і фізичних недуг;

– помолитися за рідних і близьких;

– знайти благодать;

–виконати богоугодну роботу;

– відмолити гріхи;

– виразити подяку за блага послані зверху;

– проявити відданість вірі;

–прагнення до подвижництва в ім'я віри;

У дев'яності роки двадцятого століття в громадський лексикон увійшло забуте слово паломництво. Зв'язки з падінням залізної завіси і відкриттям кордонів багато наших співвітчизників кинулися за кордон. Ці поїздки не мали однієї мети. Проте значною мірою людьми рухало бажання подивитися інші країни, доторкнутися до досвіду життя інших народів. Частина цих поїздок відбувалася в країни, що представляють інтерес і для релігійного людини. Наприклад, в Святу Землю, до Греції, в Єгипет. У зв'язку з чим виникла необхідність визначити дані поняття. Паломництво pilgrimage ―ходіння або подорож до святих місць з чітко визначеними культовими цілями. Паломництво в тій чи іншій формі прийнято практично у всіх релігіях і язичницьких культах. В даний час паломники широко користуються послугами туристичної індустрії, створюються спеціальні туристські фірми, що організують такі тури. Паломницькі тури на відміну від релігійно–пізнавальних або культурно–історичних, несуть певний віруванням сенс здійснення обряду.

Ця організація масових відвідин монастирів, святих місць є ні що інше, як – релігійний туризм, який ділиться на декілька напрямів в залежності від глибини ставлення людей до релігії:

Глибоко віруючі, 17%. Вони хотіли б пожити в монастирях тривалий час. Вони прагнуть сюди як діти в отчий будинок після довгої розлуки.

Віруючі, 24%. Вони також хочуть пожити в монастирях, але не такий тривалий час.

Для двох цих груп метою відвідування релігійних святинь є молитовне спілкування, праця, збори пожертв на відновлення і розвиток монастиря чи храму. Це так зване прощу, паломництво. За релігійними канонами паломницька поїздка повинна тривати не менше 10 днів і найчастіше доводитися на релігійні свята. У наш час паломництво може тривати від кількох днів до кількох місяців, за бажанням паломників і / або в залежності від можливостей місць відвідування. Адже в даний час багато церкви, собори і монастирі зруйновані, їх відновлення тільки починається. Часто монастирі приймають паломників благословляючи їх на посильну трудове слухняність. І часто таке послух дає досить відчутні результати.

Паломницький тур відрізняється від всіх інших реальною участю паломників у релігійному житті храму чи монастиря, відвідуванням богослужіння, вчиненням молитовного правила вранці і ввечері, перед і після трапези, на початку і кінці шляху, а головне – особистою участю у відновлення і підтримці життя обителі.

Цікавляться релігією, 35%. Люди вірять у Бога, але не так суворо ставляться до церковних атрибутиці і канонам. Вони намагаються відвідувати храми в православні свята і певні дні (наприклад, дні поминання) або з якихось інших особистих причин. Їм цікаві монастирі, саме життя в монастирях. Вони хочуть поклонитися святим чудотворним іконам і мощам, зробити обмивання у святих джерелах, поставити свічку, подати записку 'про здоров'я / за упокій' рідних і близьких, внести посильний грошовий внесок на відтворення святині, привезти з собою з поїздки ікону, частинку святині, але : провести там, хоч якесь, навіть не дуже тривалий час їм не хотілося б. Побажання цих людей : транспорт максимально комфортний, обов'язково супровід, трансфери, харчування в громадських місцях, частіше за все в ресторанах (в обителі, як виняток, для 'екзотики'), проживання комфортне (1–2 місні номери з усіма зручностями в екологічно красивих і чистих місцях), екскурсійне обслуговування, бажані анімація і додаткові послуги. Ці люди прагнуть поєднати відвідування святих місць з активним відпочинком. Для них цікаво додатково в цій поїздці відвідати природний заповідник (національний парк), просто гарне місце, а також місця виробництва і продажу предметів народних промислів.

Не цікавляться релігією, 13%. Люди не цікавляться релігією як такої. Вони їдуть відпочити, змінити обстановку, помилуватися природою та архітектурою, почути фольклор 'глибинки', підвищити свій інтелектуальний рівень, вгамувати одвічну людську спрагу цікавості поспілкуватися з людьми приблизно їх кола, але не пов'язаних з ними ні чим, окрім самої поїздки. Ця категорія хоче отримати всі найкращої якості. І взагалі, чим менше інтерес до самої релігії, тим вище вимоги до комфорту і більше капризів у їдуть в релігійний тур. Представники даної групи це чудово розуміють і самі. До цієї ж групи часто відносять дітей, хоча це не цілком коректно.

Діти, школярі, студенти, 11%. Їм хотілося б того ж, але, по можливості, все-таки дешевше з меншою екскурсійної навантаженням і з додаванням у розважальну програму чисто молодіжних елементів (наприклад, дискотеки з молодіжної музикою, ігор, чогось ще).

Сенс паломництва, полягає у поклонінні святим місцям. Це поклоніння має релігійний характер і пов'язане із вчиненням богослужінь і молитов біля шанованих святинь. Будь–яке інше відвідування святих місць, не пов'язане з релігійним поклонінням, строго кажучи, не має відношення до канонічного паломництва. Паломництво здавна заохочувалося в буддизмі, культура якого поширено на схід, північ і південь багато в чому завдяки монахам–місіонерам. Північний буддизм зберігає традиції паломництва до нинішніх днів. Привабливими цілями для буддистів Махаяни є місця перебування засновника буддизму Будди, відмічені ступами, куполоподібними будівлями без внутрішніх приміщень. Крім того, буддисти прагнуть побувати у відомих монастирях. Рецензію Далай–лами в Індії також відвідують десятки тисяч людей. (1.23с)

Мільйони людей здійснюють паломницькі поїздки в сучасній Індії. Серед центрів паломництва слід зазначити місто Варанасі, найбільший релігійний центр, місто сотні храмів. За переказами, саме біля цього міста Будда виголосив свою першу проповідь. Свої святі місця є в шівіатов і внушітов, які представляють два основних напрямки індуїзму.

Слід зазначити, що одна світова релігія іслам – розглядає паломництво в якості обов'язкової вимоги для кожного мусульманина. Правда, з тих пір, як мусульмани розселилися по всьому світу, ця вимога не є безумовно необхідним. Все ж таки паломництво до Мекки залишається досить бажаним і дуже почесним підприємством. Другим по значущості місцем паломництва служить Медіна, місто пророка, де знаходиться його могила. Священним містом для кожного мусульманина є Єрусалим. Звідси, зі Святої скелі на горі Моріа, за легендою, пророк Муохаммад піднявся до аллаха і бачив його Історичні мусульманські мечеті створені на місці знаходження Єрусалимського храму – на Храмовій горі. Це Куббат Ас–Сахра (купол на Скелі, мечеть Омара, VII століття) і Аль–Акса. Мечеть Аль-Акса розташована на південній стороні храмової площі і вважається третьою за значимістю (після святинь Мекки і Медини) святинею мусульманського.

Крім святих місць в Саудівській Аравії (могила пуття в Медіні і Кааба в Мецці), що є святинями мусульман всього світу, існують місця поклоніння мусульман окремих течій. Так, мусульмани–шиїти поклоняються онукові пророка, імаму Хусейну, могила якого знаходяться в іракському місті Кербелі. Свої місця поклоніння, пов'язані з діяльністю відомих діячів ісламу на Кавказі.

Сильні традиції паломництва і серед послідовників іудаїзму. Згідно з віровченням іудаїзму, існує тільки один культовий центр, в якому може відбуватися богослужіння Єрусалимський храм. Він є об'єктом паломництва всіх євреїв стародавнього світу. Після його руйнування римськими військами в 70-му році місцем паломництва стала Стіна Плачу, імовірно створена з кам'яних блоків стародавнього храму. Протягом майже двох тисячоліть ця Стіна є місцем оплакування євреями колишньої величі Ізраїлю, Єрусалиму та його храму. Стіна до цього дня залишається для євреїв самим справжнім і ваговим символом їхньої єдності і зв'язки з історичною батьківщиною.

Крім священного міста Єрусалиму віруючих євреїв залучають і інші міста світу, пов'язані з відомими релігійними діячами. Так, послідовники однієї з течій юдаїзму –хасидизму Ї поклоняються обожнюваний лідер свого руху – ребе. В даний час будинок ребе (в пер. Братському).

Сильні традиції паломництва в християнстві – католицизмі і православ'ї.

Цей різновид релігійного туризму представляє собою сукупність поїздок представників різних релігій з паломничими цілями. Паломництво ми можемо розуміти як мандрівка людей для поклоніння святим місцям. Здійснювати паломництва людей побуджує багато різних мотивів.

По–перше, вчинення релігійного обряду (молитва, причастя, сповідь). Релігійні таїнства представляють собою найголовнішу внутрішню основу, зміст життя Православної церкви. По–друге, духовне вдосконалення. Десятки й сотні тисяч самих різних людей тягнуться в наші обителі саме за духовною їжею. По–третє, отримання благодаті, духовного і фізичного ради. По–четверте, релігійна освіта. По–п'яте, поклоніння святому місцю, храму, мощам.(14.65с.)

Психологічні особливості паломників дуже різнопланові.

Одним з важливих аспектів паломницьких поїздок є їх духовно–просвітницька складова. При відвідинах святих місць люди дізнаються про історію і духовних традиціях монастирів і храмів, особливості богослужіння, святих і подвижників благочестя, чиє життя і діяльність була пов'язана зі святинями, що входять до паломницький маршрут. Прочани мають можливість поговорити з насельниками монастирів, не які з них знаходять тут собі духівників. Паломництво відіграє також важливу загальноосвітню роль.Монастирі та храми на Русі завжди були не тільки місцем духовного діяння, а й культурними центрами. Тут віками накопичувалися книги, ікони, твори прикладного мистецтва, вироби народних промислів. Монастирські і храмові будівлі були головними архітектурними пам'ятками своєї епохи ―особливо до 18 століття. Цікаво, що багато монастирів навіть в радянський період, не дивлячись на втрату свого основного призначення, зберігали роль культурних центрів в якості музеїв. Можна виділити різні види паломництва.За кількістю учасників і ознакою сімейної приналежності розрізняють художніх текстів, сімейні та групові паломництва. За тривалістю можна виділити паломництва тривалі і короткочасні. Раніше по православним канонам паломництвом вважалася поїздка тривалістю більше 10 днів. У залежності від того, в якій країні знаходяться об'єкти, відвідувані паломникам.

У християнських країнах під час постів їжа пісна, в Індії ― вегетаріанська. Паломництва пов'язані з відвідуванням певних місць, що є святими.Це можуть бути монастирі, храми, природні об'єкти ― гори, річки, озера, гаї, печери.Часто паломництва бувають приуроченими до певних святкам. Скажімо, в християнстві паломництво у той чи інший храм чи монастир може бути приурочено до дня святкування місцевошанованих святих. У Ватикан збирається багато прочан слухати пасхальну проповідь Папи римського.(1.37с)

Паломництво на Русі можна поділити на дві самостійні гілки, визначені самою історією християнської релігії: власне паломництво на Святу Землю і паломництво по святих місцях на території Русі, як в центрі світового Православ'я.

У паломництво зазвичай відправлялися в теплу пору року. Це пояснюється тим, що справжнім паломникам потрібно було йти до святих місць пішки.

Православне паломництво передбачає ряд властивих йому специфічних особливостей. Перш за все, це низька комфортабельність розміщення паломників в монастирях. Юрій Мінулін, директор працює на туристичному ринку більше 15 років свідчить, що готелі мають лише кілька монастирів. Побутові незручності частково компенсуються низькою вартістю триразового денного харчування в монастирській трапезній. Важко знайти статистичні дані про чисельність православних паломників в Україні. За наявною інформацією, на рік вмикається внутрішнє паломництво здійснюють близько 300 тис. чоловік. Середній вік паломників 45– 50 років.У поїздках часто буруть участь молоді.

Одним з можливих шляхів розвитку сучаснихного паломництва є молодіжні мобільні табори паломницької спрямованості. Ця форма паломництва добре вписується в процес виховання і духовного розвитку молоді.

Історія паломництва українських людей до святих місць має багато яскравих сторінок. Це історія прагнення до святості, історія подвижництва. В кінці дев'ятнадцятого століття кореспондент однієї французької газети, що спостерігає за життям російських прочан у Єрусалимі, писав: «Народ, що вміє так молитися, має велике майбутнє». На жаль, традиції православного паломництва в нашій країні були втрачені. Паломництво – це частина релігії. Його зміст полягає у поклонінні святим місцям, скоєнні релігійного обряду або участь в такому, в духовному самовдосконаленні, здобутті благодаті, у зціленні духовному чи фізичному. Привабливі для католиків і національні культові пам'ятники в Італії, Іспанії, Франції. Серед них слід відзначити не тільки діючі католицькі собори, але і абатства, монастирські комплекси. Всесвітню популярність придбав французьке місто Лурд, який приваблює тисячі людей, які сподіваються отримати одужання від тяжких недуг.

У католицизмі зберігся такий своєрідний вид паломництва, як перевіз групою віруючих статуї Діви Марії з одного приходу до іншого для поклоніння. Паломництво – улюблена форма культового служіння в православ'ї. Після прийняття християнства у X ст. російські люди за прикладом християн Заходу і Сходу стали здійснювати відвідування святинь Константинополя і Палестини. В основному воно відбувалося пішки. Це були справжні ходіння, повні небезпеки. Після захоплення турками Константинополя в 1453 р. традиції ходінь до Палестини практично перервалися. Вони відродилися тільки в XIX столітті. Подорож з релігійними цілями ― найдавніший вид туризму, що має глибокі історичні корені. Одними з перших туристів, безсумнівно, були середньовічні прочани. У силу релігійних переконань або цікавості щодо своєї або чужої віри, люди у всьому світі подорожують, щоб відвідати Святу Землі. Таким чином, релігійний туризм має три форми:

а)паломництво;

б)екскурсійні тури по релігійній тематиці;

в)спеціалізовані тури, у яких об'єднуються прочани й екскурсанти.

Паломництво для християн ― відвідування релігійних святинь з метою молитовного обіцянки, праці та збору пожертвувань на відновлення і розвиток монастиря чи храму. Цей різновид релігійного туризму представляє собою сукупність поїздок представників різних релігій з паломницькими цілями

1.2 Країни, які вважаються центрами релігійного паломництва

Результати статистичних досліджень показують, що насправді релігійну поїздку один раз на рік здійснює лише близько 1% від загальної кількості віруючих, які проживають в Києві. Країни, що традиційно вважаються центрами паломництва, розташовуються в наступному порядку: Росія (35%), Ізраїль (30%), Греція (12%), Італія (7%), Туреччина(6%).

Одним з найбільш важливих факторів здійснення релігійних подорожей, в ту чи іншу країну є тимчасові інтервали, протягом яких відзначаються релігійні і державні свята. Аналіз часових інтервалів з точки зору менеджменту туристської фірми необхідний для всебічної підготовки та організації релігій. Збіги релігійних свят високого сезону в туризмі створюють додаткові труднощі в організації релігійного туризму, як спрямовуючої.

Відвідувань тієї чи іншої країни представників різних конфесій з релігійними цілями, на мій погляд, пов'язано з проведенням в цих країнах свят.

На чолі святкового річного кола православної церкви ― Великдень, найбільш шанований загальнохристиянський свято. Потім йдуть двунадесятние свята.

Католицька церква так само має свої відмінні риси, що знайшло своє підтвердження в церковному календарі. Початок церковного року припадає на початок різдвяного посту, тобто на 29 листопада. Як і в інших календарях, у католицькому календарі існують свята в строго встановлені дні та свята, дні спільного святкування яких змінюються з року в рік. (2.42с)

Києво–Печерська і Святогоская лавра, Почаїв, Зарваниця, Мгарський монастир – карта Україна поцяткована святими місцями і паломницькими маршрутами, а поїздки на прощу стає все більш популярним пише у своєму свіжому номері журнал Новинар. Щорічно святі місця відвідують сотні тисяч паломників з України та зарубіжжя.При парафіях та храмах Україні діє близько 115 паломницьких служб, які організовують екскурсії для десятків тисяч прочан. За їх даними, число клієнтів щорічно зростає на 10–15%. Люди їдуть до святих місць як за релігійних мотивів, так і з туристичного інтересу, повідомляє видання.На зрослого попиту на паломництво заробляє не тільки церква, а й світські турагентства.Але якщо раніше паломництво традиційно асоціювалося з пішими походами, зараз церква послабила вимоги до способів пересування, і кожен виходить зі свого стану здоров'я і фінансових можливостей, подорожуючи на «своїх двох», автобусі, авто чи поїзді, пише Новина.

Види паломництва

У науці звичайно виділяють кілька видів паломництва, які класифікуються за ознаками:

1) за кількістю учасників і сімейної приналежності – індивідуальні, сімейні і групові;

2) за тривалістю – тривалі і короткочасні паломництва (раніше по російським православним канонам паломництвом вважалася поїздка тривалістю більше 10;

3) по сезонності – цілорічні паломництва, а також приурочені до релігійних свят;

4) по об'єктах відвідування – відвідування конфесійних культових місць (церков, монастирів, храмів), а також природних культових місць (гір, озер, печер);

5) за місцем розташування об'єкта паломництва – внутрішні (у межах державних кордонів) і зарубіжні паломницькі тури;

6) за ознакою обов'язковості – добровільні і обов'язкові паломницькі тури (наприклад, в ісламі паломництво хадж є обов'язковим для кожного правовірного).

Прочани зазвичай висувають набагато менше вимог до рівня і якості обслуговування, харчування, розміщення.Вони зупиняються на нічліг в келіях монастирів, на території ашрамів, в наметових містечках (під час хаджу, наприклад), можуть ночувати в храмах на підлозі або навіть прямо на вулиці.Вибір їжі зазвичай невеликий, і вона досить скромна.У християнських країнах під час постів їжа пісна, в Індії – вегетаріанська.

Духовно паломницький туризм має вузьку соціально–психологічну базу та географічну спрямованість.Під духовно паломницьким туризмом розуміються поїздки туристів з Північної та Південної Америки, Європи і Росії в різні центри духовної практики в країнах Сходу, в першу чергу в Індію, Тибет, Китай, Непал, Японію.Духовно паломницький туризм тісно пов'язаний з лікувально-оздоровчим туризмом.Наприклад, багато духовних центри в Індії є центрами аюрведічеського лікування.В Індії аюрведа – це комплексна наука лікування, омолодження організму та запобігання захворювань, які виникають як наслідок порушення гармонії між енергією людини і Всесвіту.Всілякі практики та настанови, що даються в багатьох ашрамах, а також у Золотому Місті, часто виходять за рамки релігій або не мають безпосереднього (видимою) релігійного підгрунтя. Підкреслюється їх універсальність для людей різних віросповідань, національностей, статі, віку та професії.Мета таких практик – допомогти людині у вирішенні її проблем, а також в його духовному і моральному самовдосконаленні, пізнанні.

Слід відзначити близькість духовно паломницького туризму та інших видів туризму.Наприклад, щорічно багато туристи відвідують Китай для занять цигун. Цигун – це комплекс рухових і дихальних вправ. Цигун допомагає людині набрати великий запас життєвих сил, або енергії ци, як вважають китайці.Так що така поїздка містить елементи релігійного, спортивного та лікувально-оздоровчого туризму.

Основні регіони паломницького туризму:

– Православні республіки СНД: Росія, Україна, Білорусія, Молдова;

– Зарубіжна Європа з домінуючим католицизмом і протестантизмом (включаючи його численні течії);

– Північна Америка з домінуючим становищем християнства;

– Латинська Америка з переважанням християнства і традиційними народними віруваннями корінного населення;

–Північна Африка з переважанням ісламу;

– Східна і частково Західна Африка з переважанням ісламу і наявністю центрів християнства і традиційних народних вірувань;

– Західна Азія з домінуванням ісламу і анклавами християнства і іудаїзму;

– Південна Азія з поширенням індуїзму, буддизму, сикхизма, джайнізму, а також ісламу;

– Південно-Східна Азія з переважанням буддизму, ісламу і анклавами індуїзму;

– Східна Азія з пануванням буддизму, конфуціанства й синтоїзму;

– Середня Азія (Тибет), де домінують іслам і ламаїзм, релігія бон;

– Центральна Азія з переважанням буддизму і окремими анклавами ісламу.

Православні свята. На першому місціПаска, найбільш загальнохристиянське свято. Далі йдуть так називаємі двунадесяті свята—дванадцать головних днів. Із них три переходящіх, випадающіх кожний рік на різні числа в залежності від того, коли празднується Паска (не має твердої дати), і виділених в табл. 1.2. курсивом.

Католицькі свята.Католицька церква також має свої відмінні риси, що знайшло своє підтвердження в церковному календарі. Початок церковного року припадає на початок різдвяного посту, тобто на 29 листопада. Як і в інших календарях, у католицькому церковному календарі існують свята в строго встановлені дні та свята.

Мусульманські релігійні cвята. Іслам–одна з наймолодших релігій. За мусульманським календарем в кінці квітня 1998р.настав 1419г. У мусульманських країнах літочислення ведеться за місячним календарем, що призводить до розбіжності з нині чинним офіційним календарем, прийнятим у всьому світі.Місячний календар складається з 12 місяців. Одні місячні місяці можуть мати 29 днів, інші-30.Таким чином, місячний рік складається з 354 днів, що на 11 днів коротше сонячного. Саме цим пояснюється зсув мусульманського місячного року по відношенню до астрономічного. У табл.13.4 наведені дати мусульманських свят на 2008р.

Під час таких свят, як Стояння у гори Арафат і Свято жертвопринесення, кожен мусульманин має здійснити «Хадж» (паломництво до Мекки до храму Аллаха) як мінімум один раз в житті. Мусульмани можуть відвідувати ці місця в будь-який інший час року, але таке паломництво буде «умра».

Іудейського релігійного свята. Особливість іудейських свят полягає в тому, що вони відзначаються за місячним календарем, і тому в кожному році вони припадають на різні дні сонячного календаря. Як вже зазначалося, місячний рік коротший сонячного приблизно на 11 днів. Для того щоб єврейські свята завжди припадали на одні й ті ж сезони, у складі староєврейського календаря лежить поєднання сонячного й місячного календарів. Раз на два або три роки додають ще один місяць, і такий рік стає високосним.табл.1.5.

У іудаїзмі паломництво не є обов'язковим обрядом, за винятком нечисленного за своїм складом релігійного спрямування брацлавських хасидів. Однак місць, шанованих у релігійних євреїв, досить багато. Основні з них розташовані в Західній Європі, на Україну, в Білорусії, Литві та Латвії. Але найбільш шанованим і найбільш відвідуваним місцем є Свята Земля Ізраїлю. У традиціях іудаїзму паломництво не зв'язується з якими-небудь конкретними деталями. Навпаки, у святкові дні іудеї прагнуть не залишати місця свого постійного проживання, а паломництво здійснювати в час.

Християнське паломництво налічує сотні, якщо не тисячі святих місць. Багато з них є місцями видінь. Найбільш відомі місця ― Лурд і Фатіма. Інші місця набули популярності після різних чудес ― реальних або передбачуваних. Деякі місця не славляться надприродними подіями, але є центру духовного життя, часто протягом століть. Іноді мальовничість місць паломництва так приваблює туристів, що релігійний характер місця відтісняється на другий план (аббатство).

Пюі в Біліша ― місто, який мав у середні століття таке ж гостріння, як Лурд сьогодні. Він привертає багато сотень тисяч паломників і туристів щорічно;

Рокамадур –по дорозі на Компостела, місцевість за своєю красою нагадує Мон Сен Мішель. Відвідується майже мільйоном чоловік на рік;

Вересень ан д'Ор - типово бретонські місце паломництва, побиває рекорди відвідування.(2.34)

Сент Марі де ла Мер ― місце паломництва циган 25 травня і 22 жовтня;

Нотр Даму де Шартр ― місце паломництва студентів, де щорічно в кінці навчального року збирається до 40 тис. студентів.

Не можна не згадати і деякі відомі місця паломництва в інших країнах:

Ченстохов - тут 15 серпня збираються сотні тисяч прочан, які прийшли пішки з усіх куточків країни, щоб поклонитися іконі Богородиці з Ясно Гора (Світла Гора), яку нібито написав св. Лука. Вшанування до цього місця така велика, що селяни дають прочанам притулок і їжу безкоштовно на всьому шляху.

Левоча ― у Чехословаччині, місце стародавнього паломництва в честь Діви Марії. Незважаючи на вороже ставлення комуністичного уряду, який створював численні перешкоди, тут щорічно в липні збиралися понад 100 тис; Копакабана ― відомий болівійський центр паломництва на берегах озера Тітікака славиться статуєю, виконаної в 1583 р. племінником імператора інків. Церква побудована на тому місці, де знаходився стародавній храм інків. Назва озера Тітікака походить від назви священного каменя, покритого золотими та срібними пластинами, якому поклонялися індіанці аймара. Він знаходився на одному з островів озера – острові Сонця. Найбільша кількість паломників збирається в Шанделере 2 лютого і 5 серпня – на свято Богородиці Копакабани.

До основних центрів індуїстського паломництва додаються:

Пушкара ― біля Аджміра і Раджастхану. Відомий рябої ярмарком, що проводиться щорічно в жовтні – листопаді. Це також одне з рідкісних місць паломницького шанування Брахми і його дружини;

Мадураї – центр тамільської культури, названий містом релігійних свят;

Деякі місця шануються як найбільш священні:

Бенарес (Варанасі) ― найвідоміший релігійний місто Індії, де, як кажуть, Шива створив Всесвіт. Він щороку привертає більше мільйона паломників, які прямують з півдня на північ по лівому крутому березі Гангу, на якому побудовано місто. Монументальні сходи, Гати, дозволяю підійти до річки, який би не був рівень води. На кожному з п'яти гхат паломник молиться і здійснює ритуальне обмивання. Іншою формою паломництва, скоєного в Бенарес, є обхід міста пішки з відвідуванням 160 храмів. Це паломництво здійснюється протягом 6 днів. Згідно віруванням, той, хто помре в Бенаресі, уникне наступних перевтілень. Тому багато індусів йдуть туди в очікуванні смерті. Трупи доставляють на берег річки на бамбукових ношах. Чоловіків загортають у білий саван, жінок –в червоний або золотистий. Кремація відбувається на майданчику однієї із двох самих священних гхат. Цікаво, що ті, хто помер від заразної хвороби, наприклад, від чуми або віспи, не спалюються, а віддаються священних водах ріки. Правий берег ―рівнинний, схильний до повені і має славу нечистого той, хто там помре, відродиться; (16.37с.)

Серед п’яти «стовпів» ісламу паломництво ― єдиний о6ряд, який не є суворо обов'язковим. Однак будь–яка доросла мусульманин (чоловік або жінка), що не страждає психічними та інфекційними хворобами, повинен хоча б раз у житті зробити його, якщо у нього є кошти.

Арабська назва паломництва – хадж, а той, хто здійснив паломництво, носить почесне звання «хаджі». Паломництво включає відвідання святих місць в Мецці і Медіні мусульман суворо забороняється доступ до цих міст. Це єдині міста в світі, доступ у які дозволено віруючим однієї релігії.

У Медині паломник відвідує могили Магомета і його сподвижників: Абу Бакра, Омара і Отмана. Медіна (арабською – «місто») була притулком для пророка після його втечі з Мекки 622г. Від дати цієї втечі (по–арабськи – «хіджра») мусульмани введуть своє літочислення. Відвідування Медини може здійснюватися до або після основного паломництва до Мекки.

Мекка, місце народження пророка, найсвятіший місто в ісламі. Це столиця Царства Божого, мати міст. Тут знаходиться храм Кааба. Це кубічну будівлю чорного кольору. Воно знаходиться в центрі двору головної мечеті. Згідно з переказами, храм спорудив на цьому місці Адам, а Авраам відбудував його. Таким чином, мова йде, безсумнівно, про найбільш стародавній у світі культовому місці. Що не викликає сумнівів, так це те, що Кааба був місцем язичницького культу до ісламу, і туди відправлялися на великі свята.

У Каабі знаходиться знаменитий чорний камінь, який символізує руку Бога, до якого прочани торкаються рукою на знак вірності. Тим не менш, камінь не є предметом поклоніння: це суперечило б ісламу, який особливо суворий по відношенню до ідолів. Втім, камінь був знятий в Х ст. арабами Оману, і в перебігу 21 року його відсутності нічого не змінилося в звичках паломників. На практиці камінь служить, головним чином, для позначення відправного пункту процесій, скоєних віруючими навколо Кaaби.

Паломництво здійснюється у відповідності з правилами запропонованими пророком. Інакше кажучи, ритуали і порядок проходження непорушні.


РОЗДІЛ II.ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Україна ― багатонаціональна і багатоконфесійна країна, в якій налічується понад 70 різних релігійних течій. Міжконфесійні конфлікти в Україні, які, на жаль, подекуди існують, хоча їх географія і динаміка значно звузилася і впала за останні роки, не переростають (і, будемо сподіватися, не переростуть) в етнореліг

Подобные работы:

Актуально: