Загальні відомості про організацію технічного обслуговування озброєння та військової техніки

Кафедра експлуатації ракетно-артилерійського озброєння


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення групового заняття з

«Експлуатації озброєння та військової техніки»


Організація матеріального забезпечення ТО. Підготовка і подання заявок

Розглядаючи систему експлуатації, як структуру, можна виділити в її складі чотири основних елементи – зразки озброєння, засоби експлуатації, виконавці та управління, взаємодія яких відбувається відповідно до завдань кожного етапу експлуатації ОВТ.

Отже, в процесі експлуатації вирішується сукупність завдань, які можна об’єднати в дві групи:

завдання організації експлуатації як системи;

завдання організації експлуатації як функції діяльності посадових осіб.

Система забезпечення військ ВТМ – це сукупність органів управління, виконавців і споживачів, взаємодія яких відбувається з метою своєчасного та повного забезпечення військ озброєнням і ВТМ необхідної номенклатури та якості.

Структура системи являє собою складну ієрархічну систему.

За рівнями ієрархії система підрозділяється на підсистеми центру, оперативного командування, з’єднання, частини.

Розглядаючи систему за рівнями централізації забезпеченням ВТМ, можна виділити дві підсистеми:

централізованого забезпечення ВТМ – коли забезпечення ВТМ організується та здійснюється централізованим порядком зверху донизу через відповідні служби;

децентралізованого забезпечення ВТМ – коли споживачеві дозволяється самостійно закуповувати ті види ВТМ, які не постачаються централізованим порядком, за відповідними статтями витрат служб.Рис. 1. Структура системи експлуатації ОВТ

При підготовці до проведення ТО командири батарей складають заявки на отримання експлуатаційних матеріалів, які повинні бути аргументовані необхідним обсягом робіт. Заявки подаються заступнику командира з озброєння, який, після їх узгодження, складає зведені заявки на ОВТ дивізіону по службах постачання та подає їх начальникам відповідних служб. При необхідності заявки можуть бути подані по підпорядкованості. Як правило відповідні посадові особи складають два примірника заявок, другий примірник заявки з примітками про її задоволення може бути оправдальним документом в разі невиконання або неповного виконання запланованого обсягу робіт з ТО. Заявки в батареї доцільно складати на кожну групу ОВТ окремо тому, що на кожну групу ОВТ складається операційна карта.

Номенклатура – це певний перелік найменувань груп озброєння, техніки і майна, забезпечення якими покладено на відповідну постачальну службу.

Визначення номенклатури і кількості експлуатаційних матеріалів для проведення ТО зразка озброєння здійснюється на підставі норм, яки викладені у розділі «Перечень материалов для проведения технического обслуживания изделия» інструкції з технічного обслуговування, або, в разі відсутності розділу, згідно наказу МО від 06.01.99 №1 «Про затвердження та введення в дію Норм витрати пального, масел, мастил і спеціальних рідин при експлуатації, ремонтні та консервації військової техніки й озброєння ЗСУ та інструкція до них» та додатків до нього.

Проведення робіт з технічного обслуговування

Актуально: