Облік реалізації послуг та розрахунків з покупцями на підприємствах газопостачання

Міністерство освіти і науки України

Міністерство з питань житлово-комунального господарства

України

Державна академія житлово-комунального господарства

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Бухгалтерський облік в житлово-комунальній галузі»

на тему:

«Облік реалізації послуг та розрахунків з покупцямина підприємствах газопостачання»

(на прикладі ВАТ по газопостачанню та газифікації «Хмельницькгаз»)

Виконала:

Студентка 4-го курсу

Групи ОА-6.062

Денної форми навчання

Кривошия Алла Миколаївна

Керівник: Малинка Т.В.

Київ-2010


ЗМІСТ

ВСТУП

1. Нормативно-методичні основи обліку розрахунків з покупцями і замовниками у житлово-комунальних організаціях

1.1 Сутність та форми розрахунків з покупцями і замовниками у житлово-комунальних організаціях

1.2 Нормативно-правове регулювання обліку реалізації послуг та розрахунків з покупцями у житлово-комунальних організаціях

2. Облік реалізації послуг і розрахунків з покупцями на ват «хмельницькгаз»

2.1 Синтетичний та аналітичний облік реалізації послуг та розрахунків з покупцями

2.2 Особливості ведення обліку реалізації послуг і розрахунків з покупцями

2.3 Облік доходів і фінансових результатів від реалізації послуг

3. Практичні аспекти обліку реалізації послуг і розрахунків з Покупцями на ват по газопостачанню та газифікації «Хмельницькгаз»

3.1 Характеристика підприємства

3.2 Особливості ведення обліку реалізації послуг і розрахунків з покупцями на ВАТ «Хмельницькгаз»

3.3 Дебіторська заборгованість та облік резерву сумнівних боргів на ВАТ «Хмельницькгаз»

3.4 Шляхи удосконалення щодо обліку реалізації послуг та розрахунків з покупцями у житлово-комунальних організаціях

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Сьогодні взаємовідносини між підприємствами, організаціями і установами, а також ними і населенням мають характер грошових розрахунків. Ці взаємовідносини ґрунтуються на використання грошей у їх функції – засіб обігу і засіб платежу.

Правильна організація обліку розрахунків з покупцями має велике значення оскільки обслуговує швидкість завершення кругообігу оборотних коштів, перехід їх із товарної форми в грошову, створює необхідні умови для безперервної сплати за придбані товари чи послуги.

Грошові платежі супроводжуються зростанням дебіторської заборгованості при розрахунках між підприємствами і населенням. Ліквідація ланцюжка платежів зменшить зростання дебіторської заборгованості, але це не тільки погіршить стан розрахункових операцій, а й фінансовий стан підприємства.

Облік реалізації послуг та розрахунків з покупцями дозволяє здійснити контроль за станом розрахунків, а також аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості і шляхи її усунення.

Метою курсової роботи є формування об’єктивної думки щодо обліку реалізації послуг та розрахунків з покупцями на житлово – комунальних підприємствах, так як кожна галузь господарювання має свої характерні особливості.

Характерним для житлових і комунальних підприємств є обслуговування або експлуатація великих об’єктів основних засобів - житлових будинків, тепло-, газо-, водопровідних та каналізаційних мереж, насосних станцій тощо; ремонт і заміна цих об’єктів потребують великих капітальних витрат, які значною частиною здійснюються за рахунок бюджетного цільового фінансування. Особливістю галузі є й державне регулювання цін, яке здійснюється шляхом установлення граничного рівня рентабельності і затвердження тарифів на послуги житлово-комунальних підприємств.

Предметом роботи виступає комплекс теоретичних, методологічних і практичних питань бухгалтерського обліку реалізованої продукції та розрахунків з покупцями на підприємствах України, зокрема на підприємствах по газопостачанню.

Об’єктом дослідження є комунальне підприємство “ Хмельницькгаз ” у м. Хмельницький.

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені такі завдання:

· з’ясувати теоретичні основи обліку розрахунків з покупцями: сутність та значення реалізації послуг та розрахунків з покупцями , якими нормативними документами регулюється облік розрахунків з покупцями у житлово-комунальних організаціях;

· відобразити практичні аспекти обліку реалізації послуг та розрахунків з покупцями на конкретному житлово-комунальному підприємстві;

· показати основні напрямки удосконалення реалізації послуг та розрахунків з покупцями у житлово-комунальних організаціях.

Актуальність даної теми полягає у тому, що реалізація послуг – це одна з основних завдань діяльності будь – якої житлово – комунальної організації, покупці – основні її споживачі, і тому важливо обєктивно розуміти всі аспекти ведення обліку, а саме : облік реалізованої продукції, дебіторської заборгованості, одержаних векселів, облік дотацій, субсидій, цільового фінансування, оподаткування доходів комунальних підприємств.


1. Нормативно-методичні основи обліку розрахунків з покупцями і замовниками у житлово-комунальних організаціях

1.1 Сутність та форми розрахунків з покупцями і замовниками у житлово-комунальних організаціях

Найдорожче для будь-якого підприємства (фірми) є його покупці (замовники, клієнти, відвідувачі, передплатники тощо). Без них не може існувати, принаймні, досить довго, жодне таке підприємство. От чому так важливо створити потрібний продукт і найкомфортніші умови не тільки його споживання (використання), але й безпосередньо процесу купівлі.

Покупців можна розділити на дві категорії:

1) юридичні особи;

2) фізичні особи.

Розрахунки з покупцями, представниками першої категорії, здійснюються, як правило, на договірній основі й у безготівковій формі. Крім цього, необхідно виділити два види торгівлі. Це оптова і роздрібна. Отож, покупцям, представникам першої категорії, реалізація товарів, як правило, здійснюється через оптову торгівлю.

Що стосується фізичних осіб, то їм реалізація товарів здійснюється за готівку, через роздрібну торгову мережу і без укладання індивідуальних договорів. Але тут, як і у вище перелічених випадках, необхідно зробити застереження: як правило. Оскільки всі зроблені нами вище ствердження мають виключення. Почнемо ми розгляд розрахункових операцій з покупців - юридичних осіб.

 Значну частину виробленої продукції підприємство реалізовує, переважно, покупцям та замовникам. Вони можуть розраховуватися з підприємством-постачальником за продукцію перед її отриманням (передоплата), в момент отримання (розрахунок готівкою) та після відвантаження (після оплата). Підприємства, які випускають продукцію у великих обсягах і зацікавлені у її швидкій реалізації або розширенні ринків збуту, можуть іти на поступки своїм покупцям щодо терміну оплати. Протягом терміну, початком виникнення якого вважається дата відпуску продукції, а кінцем — дата оплати покупцем раніше отриманої продукції, у підприємства-постачальника на суму реалізованої продукції буде існувати дебіторська заборгованість.

В бухгалтерському обліку для групування інформації про дебіторську заборгованість за товари, роботи і послуги призначений активний рахунок 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками". Він має такі субрахунки:

361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями";

362 „Розрахунки з іноземними покупцями";

363 „Розрахунки з учасниками ПФГ".

По дебету рахунку 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, по кредиту — сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу та інші види розрахунків. Дебетове сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги).

1.2 Нормативно-правове регулювання обліку реалізації послуг та розрахунків з покупцями у житлово-комунальних організаціях

Нормативно-правова інформація дає змогу підтримувати бухгалтерську діяльність на відповідному рівні, змушують бухгалтера постійно підвищувати свій науковий і професійний рівень. Наслідуючи міжнародні стандарти, бухгалтер мають можливість суттєво наблизитись за характером і якістю своєї роботи до загальновизнаних у світі стандартів.

Розглянемо нормативно-правову базу з обліку реалізацій послуг і розрахунків з покупцями (табл. 1).

Таблиця 1.1.

Характеристика нормативно - правової літератури щодо бухгалтерського обліку реалізації послуг та розрахунків з покупцями

НазваКоли і ким був затвердженийОсновні положення документу до курсової роботи
1Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”Верховна Рада України №996 від 16 липня 1999 рокуЗакон визначає правові засади регулювання , організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах України.
2Закон України “Про податок на додану вартість”Верховна Рада України №168 від 3 квітня 1997 рокуВизначає платників податків, об’єкти, базу і ставки оподаткування, порядок обліку, звітності та сплати податку до бюджету.
3Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”Верховна Рада України №283 від 22 травня1997 року зі змінами та доповненнямиВизначає особливості оподаткування прибутку підприємства
4

Закон України

«Про житлово-комунальні послуги»

Із змінами, внесеними згідно із Законом № 882-VI ( 882-17 ) від 15.01.2009 }Цей Закон визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки.
5Закон України «Про житлоко-комунальні послуги»Верховна Рада України від від 24.06.2004 № 1875-IV (Зі змінами і доповненнями)Визначає основні поняття, терміни, що пов’язані зі сферою житлово – комунальним господарством.
6П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”Затверджено Наказом МФУ від 31.03.99р. №87Дає визначення категорії витрат та порядку відображення фінансово-господарської інформації у фінансовій звітності підприємства.
7П(С)БО 2 “Баланс”Затверджено Наказом МФУ від 31.09.99р. №87Визначає зміст і форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей, серед яких є деякі категорії прямих витрат (запаси, незавершене виробництво, готова продукція розрахунки з оплати праці тощо).
8П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”Затверджено Наказом МФУ від 31.03.99р. №87Визначає зміст і форму Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей. Містить положення щодо визнання витрат та елементів витрат.
9Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід"Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 із змінами та доповненнями.

Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи
підприємства та її розкриття у фінансовій звітності

10Положення (стандарт) бухгалтерського обіку 10 "Дебіторська заборгованість"Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 року № 237 зі змінами;. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності
11

Постанова «Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання»

Затверджено КМУ

9 грудня 1999 р.№ 2246 Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 644 від 08.06.2001

Описує всі відповіднв правила надання послуг населенню, іншим споживачам послуг із газопостачання.
Актуально: