Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

КУРСОВА РОБОТА

На тему:

"Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів"

КИЇВ – 2009


Вступ

На сьогоднішній день в Україні все більше розвивається підприємницька діяльність, адже Україна отримала статус країни з ринковою економікою. Все більше людей хочуть випробувати долю і розпочати власний бізнес. Тому з’являється необхідність у фахівцях та економічно освічених й активних людях, які б могли давати об’єктивні оцінки економічним процесам, що протікають в світі, мали б певну систему знань про ринковий механізм та його складові, а також уявлення про принципи створення власної справи та проблеми, що повинні вирішуватися в ході її організації. Значна потреба відчувається в професійних менеджерах, які можуть організовувати та керувати діяльністю підприємств різних форм власності, різних сфер функціонування та різної спеціалізації: від виробництва промислового обладнання до надання маркетингових послуг. Актуальною стає потреба в отриманні відповідних теоретичних та практичних знань й вмінь, що дозволять задовольнити потребу в досягненні високого рівня розвитку економіки, в тому числі за рахунок малого і середнього бізнесу в різних її галузях, зокрема харчовій.

Отже практична корисність даної роботи полягає саме в тому, що вона дозволяє досягнути високого рівня вмінь щодо збирання та аналізу необхідної інформації, використання на практиці теоретичних знань, погоджування статистичних та інших матеріалів, формулювання та відбирання оптимальних рішень при розв’язанні управлінських задач. Сучасне суспільство живе в постійному інформаційному перевантаженні, а тому для управлінського персоналу, як ні для кого іншого важливим є здатність фільтрувати інформаційні потоки та відбирати той матеріал, на основі якого можна зробити певний аналіз, модель майбутньої ситуації та прийняти відповідні рішення.

Метою виконаної курсової роботи є поглиблення та закріплення теоретичних знань, набуття навичок самостійного вивчення наукової літератури та аналізу бізнес-джерел інформації.

Задачами даної творчої індивідуальної роботи є: створення організації, що спеціалізується на виробництві макаронних виробів з потужністю виробництва 60000 кг в місяць; організація її функціонування в сучасних умовах на основі проведеного аналізу зовнішнього середовища; створення загальної характеристики даного підприємства, що включала б місію, філософію, стратегію розвитку, організаційну структуру та інше; подання детальної характеристики продукції; економічне моделювання і планування діяльності підприємства.

В ході вирішення поставлених задач було змодельоване створення організації «Макарошка», з потужністю 60000 кг в місяць. Визначення такої потужності має під собою достатні практичні економічні підстави, що дозволяють підприємству вийти на рівень рентабельності статистично погоджений з відповідною галуззю харчової промисловості. Під час написання роботи використовувалися такі джерела інформації, як: підручники таких авторів – Р. Дафт, В.Г. Герасимчук, М. Мескон, В.М. Попов та ін.; журнали Харчова промисловість, Бізнес, Актуальні проблеми економіки та ін.; також використовувалась всесвітня мережа Інтернет.


1. Загальна характеристика підприємства

1.1 Місія, основні напрямки діяльності і цілі підприємства

Місія – найголовніша складова усього процесу цілепокладання організації. Вона включає в себе базові цінності і прагнення організації. Місія, в ідеалі, має бути спільною для усіх працівників підприємства і тому згуртовує їх. Це і є та головна причина, через яку організація розпочала своє існування, вона визначає напрямок її діяльності і розвитку.

Місія ТОВ «Макарошка» допоможе урізноманітнити асортимент сучасного ринку макаронних виробів. Продукція буде направлена на задоволення потреб споживачів, адже головною місією будь-якої організації є – виготовляти якісну і смачну продукцію. А також завоювання авторитету і міцних позицій на ринку, зробити свій внесок у формування позитивного ставлення до бізнесу.

Основними напрямкамипроектуючого підприємства є:

виробництво високоякісної, конкурентоспроможної продукції вищого ґатунку, що зможе задовольнити наростаючі потреби населення. Основний орієнтир підприємницької діяльності – повніше забезпечення ринку високоякісною, смачною і поживною продукцією, а також – створення нових робочих місць. Проте основна мета – виготовлення поживної та якісної продукції.

Визначимо цілі діяльності підприємства, яких потрібно досягти найближчим часом:

· Ціль: досягти запланованого обсягу виробництва 60000 кг (3000 кг в день з розрахунку в середньому 20 робочих днів в місяць) за перший місяць з огляду на те, що лінія по виготовленню макаронних виробів має потужність виробництва 125 кг/год.

· Ціль: забезпечити максимальну реалізацію продукції вже на початку діяльності організації. При повній реалізації продукції піднімати виготовлення продукції на 10–20% щомісячно.

· Після 1-го року існування закупити обладнання для виробництва спагеті і виготовляти його у співвідношенні 15% від повного обсягу виробництва. Для цього потрібно буде розширити цех, а можливо відкрити додатковий цех в іншому місці.

· Ціль: зберегти склад набраного в перший місяць кваліфікованого персоналу, налагоджена, якісна, віддана робота персоналу. Встановити гідний рівень оплати праці, продумати систему мотивації праці основою для якої буде матеріальна винагорода не менше ніж 12% від встановленого окладу по оплаті праці, розробити програми соціального захисту працівників, не ігнорувати ініціативу з їхнього боку.

Організація вважається такою, що добилася успіху, якщо вона досягла своєї мети і поставлених цілей.

Щоб бути успішною, тобто добитися своїх цілей, організація повинна вижити завдяки результативності і ефективності.

1.2 Місце розташування підприємства

Підприємство розташоване у м. Вишневе (вул. Промислова, 5), що є доцільно з економічної точки зору так як оренда коштує значно нижче ніж в м. Києві. Місце характеризується хорошою транспортною розв’язкою, що важливо для клієнтів-закупівельників, особливо з інших міст. А також там є свердловина джерельної води, що є дуже важливим, так як для виробництва макарон основним показником є вода високої якості.

Приміщення матиме площу 150 м², оренда приміщення складає 75 грн./ м², тобто в місяць оренда приміщення для нашого підприємства буде складати 11250 грн. В подальшому планується викупити приміщення.


1.3 Коротка характеристика галузі, до якої належить підприємство

За свідченнями сучасної науки, їжа виконує в організмі людини подвійну функцію: є джерелом енергії і одночасно слугує постачальником незамінних харчових речовин для побудови живих структур і регуляції обміну речовин.

Макаронні вироби – продукти, які дістають висушуванням до 13%-ї вологості і нижче, тіста з макаронного борошна і води із збагачувачами або без них.

За станом виробничо-технічної бази, структурою, техніко-економічними показниками й розвитком інфраструктури харчова промисловість України значно відстає від економічно розвинених країн, особливо щодо комплексної переробки сировини, механізації і автоматизації виробничих процесів, а також фасування та упаковки продукції. Незважаючи на винятково сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, населення ще не повністю забезпечене високоякісними продовольчими товарами. Останнім часом Україна втрачає зовнішні ринки збуту продовольчих товарів, а внутрішній заповнений зарубіжними продуктами (нерідко низької якості), тимчасом як для їх виробництва є всі необхідні сировинні ресурси й виробничі потужності.

Макаронна галузь досить приваблива для інвестицій, навіть не дивлячись на кризу. Криза примушує власників бізнесу і потенційних інвесторів робити ставку на ті галузі економіки, які приносять стабільний наявний дохід. На українському ринку макаронних виробів традиційно склалася певна якісна розстановка: імпорт представлений в дорожчих групах продукції А і Б з твердих сортів пшениці, нижній же ціновий сегмент є практично монополізований вітчизняними виробниками продукції з м'яких сортів пшениці.


1.4 Штатний розпис підприємства

Таблиця 1.4

ПосадаКількість посадПосадовий окладКваліфікаційні вимоги

Адмін.-упр. персонал

Директор14500Вища економічна освіта, досвід роботи у харчовій галузі 3 роки, знання ПК, відповідальність
Бухгалтер13700вища освіта, досвід роботи не менше 2 років, аналітичні здібності, комунікабельність, знання ПК, 1С Підприємство
Головний інженер13500вища освіта, досвід роботи не менше 2 років, аналітичні здібності, комунікабельність, знання ПК
Менеджер по збуту продукції12800вища освіта, досвід роботи не менше 2 років, вміння продавати, відчувати потреби ринку, комунікабельність, знання ПК
Секретар12500вища освіта, досвід роботи не менше 1 року, комунікабельність, знання ПК, відповідальність

Виробничий персонал

Лаборант12600вища освіта, досвід роботи не менше 2 років, аналітичні здібності, комунікабельність, знання ПК
Технолог13200Вища освіта, ДР в харчовій промисловості не менше 1 року, відповідальність, вміння працювати з колективом, знання ПК
Оператор лінії12800ВО, ДР від 1 року, відповідальність, уважність, знання всіх технологічних етапів виготовлення
Майстер12500ВО, ДР від 1 року, відповідальність, уважність, здатність швидко реагувати на проблему і ліквідовувати її.

Допоміжний персонал

Водій – вантажник12600ДР водієм від 2 років, відповідальність, уважність
Комірник12000Базова загальна середня освіта. Досвід роботи на аналогічній посаді. Відповідальність та акуратність.
Прибиральниця11200Середня освіта, без стажу роботи.
Всього

12

33900

Актуально: