Інженерний захист робітників та службовців промислового об’єкта

Державна податкова адміністрація України

Академія державної податкової служби України


Розрахунково-графічна робота

з курсу: Цивільна оборона

Теми:

1. Оцінка інженерного захисту робітників та службовців промислового об’єкта.

2. Підвищення стійкості промислового об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій.

3. Організація проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єкті командиром зведеної рятувальної команди.

Варіант-8

Виконав: студент гр. ЕПБ – 12

Харченко Я.П.

Перевірив: Савінов Є.О.

Ірпінь 2007р.


І ЗАВДАННЯ

Дайте оцінку інженерному захисту робочої зміни працівників виробничої дільниці № 1 машинобудівного заводу, до складу якої входять: столярний, шліфувальний, механічний цехи і конструкторське бюро з комендатурою.

План машинобудівного заводу (ділянка № 1) приведений в додатку № 1.

2. Розрахункова частина

3.1. Оцінка захисних споруд за місткістю

Вихідні дані:

На об’єкті (дільниці № 1) є такі захисні споруди: два сховища й одне протирадіаційне укриття (ПРУ), а із виробничих приміщень – столярний, шліфувальний, механічний цехи і конструкторське бюро.

а) чисельність найбільшої робочої зміни

Столярний цехЧол.120
Шліфувальний цехЧол..275
Механічний цехЧол..325
Конструкторське бюроЧол..50

Найбільша сумарна чисельність робочої зміни

Чол..

770

б) характеристика захисних споруд

Приміщення для людей, які укриваютьсяплоща
ПРУ

м2

28
Сховище № 8

м2

200
Сховище № 12

м2

200
Висотам2,3
Допоміжні приміщенняплоща
ПРУ

м2

6
Сховище № 8

м2

70
Сховище № 12

м2

70
Тамбури та аварійні виходиє

РОЗВ”ЯЗОК

1. Виявляємо наявність основних і допоміжних приміщень, відповідність їх розмірів нормам об’ємно-планових рішень і визначаємо потрібні площі приміщень, яких не вистачає:

· ПРУ – задовольняє

· Сховище № 8 – задовольняє

· Сховище № 12 – задовольняє

Примітка: площа дорівнює 8 кв.м. – для продуктів, площа допоміжних приміщень (ФВП і санвузли) по 0,12 кв.м на чол.: 200 * 0,12 = 24 кв.м.

Виділяється 2 кв.м на санітарний пост.

2. Визначаємо розрахункову місткість захисних споруд за площею до  і після дообладнання їх.

ПРУ: Мпру =  Sn/ Sі  = (28 - 2) / 0,5 = 52 чол.

Сховище № 8: М8  =  Sn/ Sі  = (200 - 2) / 0,5 =  396 чол.

Сховище № 12: М12  =  Sn/ Sі  = (200 - 2) / 0,5 =  396 чол.

3. Визначаємо розрахункову місткість захисних споруд за об’ємом.

ПРУ: Мпру =  (Sо / Yі ) * h = ((28+6) / 1,5) * 2,3 » 52 чол.

Сховище № 8: М8  = ((200 +70) / 1,5) * 2,3 =  414 чол.

Сховище № 12: М12  =  ((200 +70) / 1,5) * 2,3 =  414 чол.

Фактична розрахункова місткість приміщень приймається за площею приміщень (менше за значенням): Мпру = 52 чол., М8 =396 чол., М12= 396 чол.

4. Визначаємо загальну розрахункову місткість всіх захисних споруд:

Мз  = 52 + 396 + 396 = 844

5. Визначаємо коефіцієнт місткості:

Квм  = Мз / N = 844 / 770 = 1,02

Висновки: захисні споруди, що є на дільниці № 1 вимогам СНіП задовольняють, дозволяють укрити всіх робітників найбільшої зміни за наявністю резервних місць на 74 особи (844 – 770 = 74)


2.2. Оцінка захисних споруд за захисними властивостями

Вихідні дані:

Віддалення об’єкту від точки прицілюваннякм2,4
Очікувана потужність вибухукТ200
Вид вибухуназемний
Імовірне максимальне відхилення центру вибуху точки прицілюваннякм0,2
Допустима доза випромінювання (за 4 доби)Р50
Швидкість середнього вітрукм/год25
Коефіцієнт послаблення радіаціїраз
ПРУ400
Сховище № 82500
Сховище № 122500
Витримують надмірний тисккПа
ПРУ20
Сховище № 8100
Сховище № 12100

1. Визначаємо потрібні захисні властивості споруд:

а) за ударною хвилею розраховуємо Δ Рфмах, що очікується на об’єкті при ядерному вибуху.

Rx = Rm – rвідх  = 2,4 – 0,2 = 2,2 км

При Rx = 2,2 км, q = 200 кТ для наземного вибуху (з додатка № 1) визначаємо Δ Рфмах  = Δ Рфпотр = 50 кПа.

б)  за іонізуючими випромінюваннями визначаємо потрібні коефіцієнти послаблення радіації за формулами:

Косл.рз.потр = Дрз  / Ддоп = (5 * Рімах (tн-0.2 – tк-0,2) + Дпр) / Ддоп

Косл.пр.потр = Дпр  / Ддоп = 150 / 50 = 3

Рімах  - максимальний рівень радіації, що очікується на об’єкті
(за додатком 2), при  Rx = 2,2 км, q = 200 кТ, Vcв = 25 км/год,   
Рімах  = 19000 Р / г, tк= tн+ 96г.

Коли tн = Rx / Vcв + tвип = 2,2 / 25 + 1 = 1,088, то tк= 1,088 + 96 = 97,088г.

По додатку 3, при Rx = 2,2 км, q = 200 кТ, Дпр = 150 Р, то:

Косл.рз.потр = (5 * 19000 (1,088 -0.2 – 97,088 -0,2) + 150) / 50 » 1135,4


2. Визначаємо захисні властивості споруд:

а) від ударної хвилі відповідно вихідних даних

 Δ Р фзах  ПРУ = 20кПа

 Δ Р фзах  Сх. 8 = 100кПа

 Δ Р фзах  Сх. 12 = 100кПа

б) від радіоактивного зараження відповідно вихідних даних

 Косл  ПРУ = 400

 Косл  Сх. 8  = 2500

 Косл  Сх. 12  = 2500

3. Порівнюємо захисні властивості захисних споруд з потрібними:

а) за ударною хвилею

Δ Р фзах  ПРУ < Δ Р фпотр ;

Δ Р фзах  Сх. >Δ Р фпотр ;

б) за іонізуючим випромінюванням

Косл.зах  ПРУ < Косл.потр ;

Косл.зах  Сх. > Косл.потр ;

4. Визначаємо показник, який характеризує інженерний захист робітників і службовців за захисними властивостями:

Кзт  = (М8 + М12 ) / N = (396 + 396) / 770 = 1.028, тобто забезпечується 100% захист найбільшої зміни.

Висновок: ПРУ не забезпечує потрібного захисту людей і з подальшої оцінки виключається, захисні властивості сховищ № 8 і № 12 відповідають потрібним нормам і забезпечують захист робітників 100%.


2.3. Оцінка систем життєзабезпечення захисних споруд.

Для забезпечення життєдіяльності людей захисні споруди обладнуються системами: повітряпостачання, водопостачання, електропостачання, опалення, зв’язку, санітарно-технічною системою.

Проведемо оцінку найбільш важливих систем: повітря– і водопостачання. Оцінка зводиться до визначення кількості людей, які укриваються і можуть бути забезпечені повітрям (водою) за існуючими нормами протягом встановленого строку і потім порівнюються з потрібною кількістю.

Вихідні дані:

Кількість і тип ФВК
ПРУнемає
Сховище № 83 ФВК – ІІ
Сховище № 123 ФВК – ІІ
Кліматична зонаIV
Тривалість укриття (діб)3
Зараження території чадним газомНе очікується
Ємності аварійного запасу води (л)
ПРУнемає
Сховище № 82500
Сховище № 122500

а) оцінка повітряпостачання

1. визначаємо які режими роботи повинна забезпечувати система повітропостачаня. Так як на об’єкті не очікується зараження атмосфери чадним газом, то система повітропостачання повинна забезпечити роботу в двох режимах:

· „чистої вентиляції” (режим І )

· „фільтровентиляції” (режим ІІ)

Норма подавання:

У режимі І – 13 м3  / год. (середня температура найспекотнішого місяця до 25оС), у режимі ІІ - 2 м3  / год. на одну людину.

     2. визначаємо можливості системи

а) у режимі 1 (чистої вентиляції):

у сховищі № 8 Nо.повітря 1  =  n * V1 / W1 = 3 * 1200 / 13 =   276

у сховищі № 12 Nо.повітря 1  =  n * V1 / W1 = 3 * 1200 / 13 =   276

б) у режимі 2 (фільтри вентиляції):

у сховищі № 8 Nо.повітря 2  =  n * V2 / W2 = 3 * 300 / 3 =300  

у сховищі № 12 Nо.повітря 2  =  n * V2 / W2 = 3 * 300 / 3 =300  

4. визначаємо показник, який характеризує захисні споруди за повітря забезпеченням людей в режимі 1 (з найменшими можливостями)

Кжоповітря = (N8 + N12) / N = (276 + 276) / 770 = 0,71

Висновки: системи повітряпостачання сховищ не забезпечує усі потреби у подавання повітря в обох режимах. Необхідно встановити додаткові ФВК.

б) оцінка системи водопостачання:

1. норма запасу питної води на одну людину за добу W = 3 л.

2. визначаємо можливості системи по забезпеченню водою в аварійній ситуації:

У сховищі № 8 – Nо.вод.8 = Wо.вод. / (W * T)= 2500 / (3 * 3) = 277

У сховищі № 12 – Nо.вод.12 = Wо.вод. / (W * T)= 2500 / (3 * 3) = 277

3. визначаємо показник життєзабезпечення водою:

Кжовод = (N8 + N12) / N = (277 + 277) / 770 = 0,72

Висновки: водою аварійного запасу забезпечується 72% людей, що укриваються у сховищах;

системи водопостачання сховищ не забезпечує усі потреби у подавання води. Необхідно встановити додаткові емності з водою:

У сховищі № 8 – (396 – 277) * 3 * 3 = 1071

У сховищі № 12 – (396 – 277) * 3 * 3 = 1071

Загальний показник по життєзабезпеченню дорівнює 0,71.


ІІ ЗАВДАННЯ

Підвищення стійкості роботи промислового об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій.

Під стійкістю роботи промислового об’єкта розуміють його здатність в умовах надзвичайних ситуацій випускати продукцію в запланованому об’ємі і номенклатурі, а при слабкому і середньому руйнуванні, пожежі, повенях, зараженні місцевості, а також при порушенні зв’язків по кооперації і постачанню відновлювати виробництво в мінімальні терміни.

Критерієм стійкості об’єкта до впливу ударної хвилі приймають таке граничне значення надлишкового тиску (ΔРфгр), при якому будівлі, споруди і обладнання об’єкта ще не руйнуються або отримують не більше, ніж середнє руйнування.

ΔРфгр ≥ ΔРфмах – об”єкт стійкий до ударної хвилі.

ΔРфгр ≤ ΔРфмах – об”єкт не стійкий до ударної хвилі.

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

Вихідні дані:

Відстань від цеху до сховища вуглеводневих продуктів0,8 км
Цех розташований до сховища по азимуту

135о

Тип вуглеводневого продуктуПропан
Маса продукту400 Т
Характеристика механічного цеху
БудівляБетон
ВерстатиСередні
ТрубопроводиНа металевих естакадах, наземні
Кабельні мережіназемні

Надмірний тиск на відстані r, що очікується на об’єкті в разі вибуху газоповітряної суміші вуглеводневих продуктів (ГПС), буде максимальним значенням надмірного тиску ΔРфмах і визначається розрахунковим шляхом виходячи з того, що у разі вибуху газоповітряної суміші формуються три фізичні зони:

Зона І – зона детонаційної хвилі. Вона знаходиться в межах хмари вибуху. Радіус цієї зони можна розрахувати за формулою:

r1 = 17,53Öq, м

r1 = 17,53Ö400 = 17,5 * 7,37 = 128,97 м

В межах цієї зони надмірний тиск складає ΔР1 = 1700 кПа

Зона ІІ – зона дії продуктів вибуху. Ця зона охоплює всю територію, по якій розлетілись продукти ГПС в результаті їх детонації. Радіус цієї зони становить:

r2 = 1,7 * r1 = 1,7 * 128,97 = 219,26 м

В межах цієї зони надмірний тиск складає ΔР1 = 1700 кПа

Порівнюючи відстань від центру вибуху до цеху (800 м) зі знайденими радіусами зон, робимо висновки, що цех знаходиться в ІІІ зоні ударної хвилі. Знаходимо надлишковий тиск за формулою для зони ІІІ, приймаючи r3 = 800 м.

φ = 0,24 * r3 / r1

φ = 0,24 * 800 / 128.97 = 1.49 < 2, отже, ΔРф  рахуємо за формулою:

ΔРф  = 700 / 3 * (Ö 1 + 29,8 * φ3  - 1) = 25,9 кПа

Таким чином, при вибуху 400 Т пропану цех машинобудівного заводу буде під впливом ударної хвилі ΔРф  = 25,9 кПа.

Виділяємо основні елементи механічного цеху:

· будівлі – бетон;

· верстати – середні;

· трубопроводи – на металевих естакадах, наземні;

· кабельні мережі – наземні.

Значення надлишкового тиску, що викликає руйнування елементів цеху. Значення надлишкового тиску беремо з додатку № 2

Елементи цехуСтупінь руйнування
СлабкіСередніСильніПовні
будівлі – бетон25-3580-120150-200200
верстати – середні15-2525-3535-4545
трубопроводи – на металевих естакадах, наземні20-3030-4040-5050
кабельні мережі – наземні10-3030-5050-6060

Результати стійкості об’єкту до ударної хвилі

Елементи цеху та їх характеристика

Ступінь руйнування при ΔРф ,  кПа

     10     20      30     40      50     60      70      80     120   150     200

                 25,9

будівлі – бетон
верстати – середні
трубопроводи – на металевих естакадах, наземні
кабельні мережі – наземні
Слабкі
Середні
Сильні
ПовніЕлементи цеху та їх характеристикаМежа стійкості елементуЗбитки у %Примітки
будівлі – бетон3530-50Межа стійкості цеху 25кПа
верстати – середні2510-30
трубопроводи – на металевих естакадах, наземні3010-30
кабельні мережі – наземні3010-30

ВИСНОВКИ:

1. Межа стійкості цеху 25 кПа.

2. Найуразливіші елементи цеху: верстати, кабельні мережі наземні.

3. При надлишковому тиску ΔРфмах = 25,9 кПа, будівлі (бетон) отримують слабкі руйнування, верстати – середні, трубопроводи на металевих естакадах, наземні – слабкі, кабельні мережі, наземні – слабкі руйнування.

Заходи щодо підвищення стійкості:

· Провести заходи по підсиленню кріплення верстатів до фундаменту і установлення над ними захисних конструкцій (кожухів, камер);

· Прокладання кабельних мереж під землею, а також комунально-енергетичних і технологічних мереж;

· Збільшення відстані до безпечної між промисловим і вибухонебезпечним об’єктами;

· Зменшення кількості вибухонебезпечних речовин в сховищах.

Подобные работы:

Актуально: