Розробка живлячої мережі машинобудівного заводу

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВСТУП

1. Визначення розрахункових навантажень цехів та підприємства

1.1 Визначення розрахункового силового навантаження цехів

1.2 Визначення центра електричних навантажень та місця розташування головної понижуючої підстанції

1.3 Вибір кількості та потужності трансформаторів головної понижувальної підстанції

1.4 Вибір кількості та потужності трансформаторів цехових трансформаторних підстанцій

1.5 Вибір потужності компенсуючих пристроїв у системі електропостачання підприємства

1.6 Розробка схеми електропостачання підприємства

1.7 Розрахунок струмів трифазного короткого замикання на шинах низької напруги головної понижувальної підстанції

1.8 Вибір перерізу провідників в електричній мережі напругою 6 кВ

1.9 Вибір комутаційної апаратури

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


РЕФЕРАТ

Розвиток енергетики України, посилення зв'язків між енергосистемами вимагає розширення будівництва електроенергетичних об'єктів, зокрема ліній електропередач і підстанцій напругою 35-110кВ змінного струму.

Виробництво електроенергії росте у всьому світі, що супроводжується зростанням числа електроенергетичних систем, яке йде по шляху централізації вироблення електроенергії на крупних електростанціях і інтенсивного будівництва ліній електропередач і підстанцій.

Проектування електричної мережі, включаючи розробку конфігурації мережі і схеми підстанції, є одним з основних завдань розвитку енергетичних систем, що забезпечують надійне і якісне електропостачання споживачів. Якісне проектування є основою надійного і економічного функціонування електроенергетичної системи.

Завдання проектування електричної мережі відноситься до класу оптимізаційних завдань, проте не може бути строго вирішена оптимізаційними методами у зв'язку з великою складністю завдання, обумовленою багатокрітеріальностью, багато параметрічностью і динамічним характером завдання, дискретністю і частковою невизначеністю початкових параметрів.

У цих умовах проектування електричної мережі зводиться до розробки кінцевого числа раціональних варіантів розвитку електричної мережі, що забезпечують надійне і якісне електропостачання споживачів електроенергією в нормальних і після аварійних режимах. Вибір найбільш раціонального варіанту проводиться по економічному критерію. При цьому всі варіанти заздалегідь доводяться до одного рівня якості і надійності електропостачання. Екологічний, соціальний і інші критерії при проектуванні мережі враховуються у вигляді обмежень.


ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

Таблиця.1

Позначення скороченняНайменування
ЕУЕлектроустановка
ЕПЕлектроприймач
СЕПСистема енергопостачання
СРШСилова розподільна шафа
ШРАШинопровід розподільний алюмінієвий
НННизька напруга
ТПТрансформаторна підстанція
ШМАШинопровід магістральний алюмінієвий
ГППГоловна понижуюча підстанція
ПВГПідстанція глибокого вводу
ЦРПЦентральний розподільний пункт
РПРозподільний пункт
АДАсинхронний двигун
СДСинхронний двигун
ЕДЕлектродвигун
ДЖДжерело живлення
ЦЕНЦентр електричних навантажень
ВНВисока напруга
ПСПідстанція
КТПКомплектна трансформаторна підстанція
КТПЗКомплектна трансформаторна підстанція зовнішня
ТЕПТехніко-економічне порівняння
ТЕРТехніко-економічний розрахунок
КБКонденсаторна батарея
ДРПДжерело реактивної потужності
ККДКоефіцієнт корисної дії
СКСинхронний компенсатор
ККУКомплектна конденсаторна установка
АГЖАгрегат гарантованого живлення
ПППриймальний пункт
ЛЕПЛінія електропередач
КЗКоротке замикання
ЕАЕлектричні апарати

ВСТУП

Метою дипломного проекту є розробка раціонального, в техніко-економічному сенсі, варіанту електропостачання споживачів знов споруджуваної підстанції 10 з дотримання вимог ГОСТ до надійності і якості електроенергії, що відпускається споживачам, а також розробка електричної схеми і компоновка підстанції, вибору основного устаткування, і оцінка роботи підстанції в нормальних, аварійних і після аварійних режимах. Карта-схема району електропостачання представлена на мал. 1.1, підстанція споруджується в районі Уралу з середньорічною температурою навколишнього середовища +50С.

Джерелами електроенергії в схемі є ГРЕС, що працює на бурому вугіллі і сусідня енергосистема, еквівалентирована до вузла 1, потужність якої істотно перевищує потужність даного району розвитку мережі, тому напруга у вузлі 1 можна вважати незмінним при коливанні навантажень даної мережі (U1=115кВ). На ГРЕС встановлені генератори ТВВ-200 і трансформатори ТДЦ-250000/220. Система утворююча мережа 220кВ виконана дротом АС-400, розподільна мережа 110кВ виконана дротом АС-240.

Споживачі електроенергії підстанції, що підключається №10 включають промислове і комунальне навантаження загальною потужністю в максимальному режимі 32 МВт при cosц=0,87. Графік навантаження приведений на малюнку 1.2 і в таблиці 1.1.

Склад споживачів по категоріях надійності електропостачання:

I категорія – 40%

II категорія – 40%

III категорія – 20%;

Номінальна нижча напруга підстанції 10 кВ;

Число ліній, що відходять, - 16


P=80MBт

Р =110МВт     4             cosφ=0,9

cosφ=0,9

                                                             4 ТДЦН – Р50000/220

               2                                1000                          ………                         4ТВВ-200

Uбаз                                     P=32МВт     

cos=0,87 

P=40МВт

cos=0,85

Актуально: