Технологія опорядження фасаду акриловою декоративною штукатуркою Ceresit СТ-77

Тема:

Технологія опорядження фасаду акриловою декоративною штукатуркою Ceresit СТ-77


Зміст

Вступ

1. Акрилова декоративна фасадна штукатурка Ceresit СТ 77

2. Визначення стану та підготовка будівельного об'єкта до декоративного опорядження фасаду

3. Підготовка поверхонь фасадів до декоративного опорядження.

4. Інструменти та інвентар для штукатурно-декоративного опорядження

5. Пристрої для виконання опорядження фасадів на висоті

6. Опорядження фасадів акриловою штукатуркою Ceresit СТ 77

7. Організація робіт під час опорядження фасадів штукатурками

8. Контроль якості робіт

9. Економічні розрахунки

10. Правила техніки безпеки

Використана література


Вступ

Якість будівельної продукції — будинків і споруд різного призначення залежить від багатьох складових, але основними серед них були і залишаються якість та довговічність будівельних матеріалів.

Довговічність будівельних матеріалів є найважливішою проблемою сучасного будівництва, оскільки функціональні навантаження більшості з них використовуються надто короткий час порівняно зі стародавніми матеріалами, на основі яких збудовані сотні і тисячі років тому споруди, що незважаючи на вплив зовнішніх природних чинників і часу й тепер вражають красою архітектури та майстерністю тогочасних будівельників.

Нині певна частина населення живе в небезпечному оточенні неміцних, недовговічних будинків і споруд. Засвідчують це катастрофи як природного, так і техногенного походження, під час яких руйнуються насамперед застарілі будівлі, зокрема п'ятиповерхові залізобетонні панельні будинки перших радянських масових серій. Більшість будинків не витримує дії вогню при пожежах, оскільки інтер'єр їх опоряджено матеріалами, які мають не досить високі протипожежні властивості.

Сучасність і майбутнє потребують реконструкції старих будинків, надання їм оригінальності та виразності, застосування під час зведення будівель цікавих нестандартних вирішень як в оздобленні інтер'єрів, так і фасадів. Цього можна досягти, якщо запроваджувати в будівництво, зокрема в опорядження будинків, нові нетрадиційні матеріали і технології.

В Україні вже намітилися тенденції до заміни традиційних штукатурних розчинів, мокрих способів штукатурення більш прогресивними матеріалами і технологіями.


1. Акрилова декоративна фасадна штукатуркаCeresit СТ 77

Ceresit СТ 77 — полімерна декоративно-мозаїчна штукатурка, призначена для декоративного структурного опорядження поверхонь усередині і зовні будинку по бетонних, підготовлених цегляних, поштукатурених основах і в системах теплоізоляції фасадів. Застосовують на основах із можливими механічними впливами і частим впливом вологи, а також на поверхнях, які швидко забруднюються (коридори, сходи, цоколі та ін.).

Виробляють 38 кольорів і відтінків. Розмір зерна наповнювача 0,8- 1,2 мм і 1,4-2 мм.

Ceresit СТ 77 має такі властивості:

- стійкість до атмосферних впливів;

- стійкість до зношення;

- забезпечує гідрозахист опоряджуваних конструкцій;

- легко змивається водою;

- не шкідлива для здоров'я людини (екологічно чиста).

Основні технічні характеристики полімерних штукатурок наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Основні технічні характеристики акрилової штукатурки Ceresit СТ 77

ПоказникСТ 77
СкладВодна дисперсія полімеру з кольоровим наповнювачем

Щільність,

кг/дм3

1,6
Час утворення поверхневої плівки, хв30
Температура основи під час застосування розчинової суміші, °СВід+5 до+30
Стійкість до опадів, год

Зерно 0,8 -1,2 мм — через 2 доби

Зерно 1,4 -2,0 мм — через 3 доби

Адгезія до всіх основ, МПа, не менше0,5

Витрата розчинової суміші,

кг/м2

Зерно 0,8-1,2 мм —3,0

Зерно 1,4 -2,0 мм — 4,5

2. Визначення стану та підготовка будівельного об'єкта до декоративного опорядження фасаду

До початку робіт з опорядження фасадів будівельний об'єкт оглядають і визначають його готовність до виконання опорядження

На об'єкті до виконання до штукатурного і малярного опорядження фасаду потрібно виконати:

- загальнобудівельні і монтажні роботи;

- влаштування покрівлі з деталями і примиканнями;

- прокладання всіх комунікацій і закриття комунікаційних каналів;

- герметизацію швів між блоками або панелями на фасаді;

- влаштування деформаційних швів;

- герметизацію місць сполучень віконних, дверних і балконних рам з елементами огороджувальних конструкцій;

- скління вікон і (за потреби) балконних дверей або встановлення склопакетів;

- улаштування всіх конструкцій підлоги на балконах і лоджіях;

- монтаж і закріплення всіх металевих елементів для захисту архітектурних деталей від вологи;

- встановлення всіх кріпильних деталей водостічних труб (згід но з проектом);

У процесі огляду об'єкта визначають стан огороджувальних конструкцій, а саме:

- наявність і розміри відхилень від вертикалі і горизонталі огороджувальних конструкцій;

- наявність і характер забруднень на поверхні фасаду;

- міцність і вологість огороджувальних конструкцій, що підлягають опорядженню.

Стан і готовність будинків, огороджувальних конструкцій, їхніх поверхонь визначають візуально, а також із застосуванням контрольних інструментів і пристроїв.

За результатами огляду складають акт із підготовки об'єкта до штукатурного опорядження фасаду і за отриманими результатами розробляють проект виробництва для кожного конкретного об'єкта, на якому планується виконання штукатурних робіт, з урахуванням даних огляду об'єкта і рекомендованої ділянки штукатурно-декоративного опорядження фасадів згідно зі СНиП 3.04.02-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» та ДБН В.2.6-22-2001 «Улаштуваннчя покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей».

Під час планування будівельного майданчика визначають: розміри майданчика; місця влаштування і розміри ділянок складування матеріалів, інструментів і пристосувань; місця приготування композицій із сухих сумішей; місця відпочинку робітників; місця складування і збирання відходів.

Після визначення цих ділянок будівельний майданчик огороджують дерев'яним парканом із готових щитів. Навколо фасаду влаштовують риштування відповідно до паспорта та інструкцій щодо експлуатації їх.

Усі ці заходи потрібно здійснювати з урахуванням правил техніки безпеки праці.

3. Підготовка поверхонь фасадів до декоративного опорядження

Якість штукатурно-декоративного покриття залежить насамперед від якості застосовуваного опоряджувального матеріалу, способу його нанесення, умов нанесення (впливу навколишнього середовища), виду і стану опоряджуваної конструкції та її поверхні, що підлягає штукатуренню.

Конструкції мають бути стійкими, міцно закріпленими, збудованими в межах дозволених відхилень від вертикалі і горизонталі. Якщо конструкція вібруватиме, нанесений на неї шар штукатурки буде тріскатись і відшаровуватись, а в разі понаднормових відхилень конструкції від вертикалі чи горизонталі її потрібно вирівнювати. У зв'язку з цим штукатурні роботи допускається виконувати лише після закінчення термінів, що виключають можливість пошкодження штукатурки внаслідок осідання чи зсуву конструкції. Міцність основи має бути не меншою за міцність опоряджувального шару покриття. Підготовку основи здійснюють згідно зі СНиП 3.04.01-87 (ДБН В.2.6-22-2001).

Поверхня основи має бути шорсткою, рівною, без зайвих часточок, які в подальшому впливатимуть на адгезію між опоряджувальним шаром і поверхнею конструкції, тобто без бруду, пилу, іржі, висолів, плям різного походження та ін. Від висолів, іржі, жирів і цвілі поверхні очищують спеціальними засобами.

Для видалення часточок основи, що втратили зчеплення з конструкцією, а також для надання шорсткості ідеально гладеньким поверхням на великих площах застосовують піскоструминні апарати, які працюють у такий спосіб.

Рис. 3.1. Очищення поверхні піскоструминним апаратом:

1 — компресор; 2 — вентиль; 3 — камера змішування піску з повітрям;

4 — корпус апарата; 5 — гумовий шланг для подачі піску; 6 — сопло


Сухий просіяний пісок середньої крупності (1-3 мм) засипають у циліндр крізь завантажувальний бункер. Вологий пісок застосовувати не можна, оскільки при цьому утворюються пробки, які забивають шланги або патрубок. Під тиском стисненого повітря пісок із конічної частини циліндра подається в патрубок, а звідти — у гумовий шланг, на кінці якого укріплено сопло з двома трубками. До однієї з них підведено шланг для подачі піску, до іншої — стисненого повітря від компресора. Пісок підхоплюється струменем стисненого повітря і з силою виштовхується на поверхню. Струмінь піску, спрямований під кутом до поверхні, вдаряється об неї й очищує від пилу, бруду, фарби, смоли, а також надає поверхні шорсткості. Роботу штукатур має виконувати, захистившись тканинним чохлом, респіратором і окулярами. Процес очищення поверхні за допомогою піскоструминного апарата ілюструє рис. 3.1.

Потім поверхню промивають водою зі шлангів, підключених до водопровідної мережі.

За незначних обсягів робіт з цією метою використовують ручний інструмент (металеві щітки, зубила, троянки, насікальні молотки, скарпелі, малярні щітки тощо) та шліфувальну шкурку, закріплену в спеціальному пристрої.

Напливи розчину бетону на поверхні конструкції, а також розчин, який виступає зі швів мурування, видаляють ручним механізованим інструментом: електро- або пневмомолотками зі змінними насадками та шліфувальними машинками.

Оброблену таким способом поверхню, а також тріщини, які в подальшому не збільшуватимуться, ґрунтують, частково підмазують, зашпаровують мінеральною шпаклівкою. Малі тріщини розшивають невеликим шпателем чи малярним ножем на глибину 2 — 3 мм. Площина шпателя має бути нахилена під кутом 45° до кромки тріщини.

Часткове підмазування виконують після висихання ґрунтовки. Для цього використовують шпаклівку Ceresit CT 225, в яку додають 4 % дисперсії Ceresit CТ 83. Розчинову суміш наносять металевим шпателем, переміщують її в напрямку тріщини під кутом 60 - 70°, а розрівнюють рухом уздовж тріщини.

Для створення ідеально рівної поверхні під опорядження полімерними штукатурками та фарбами основу додатково шпаклюють фінішною мінеральною шпаклівкою для фасадів Ceresit CT 225.

Основи з міцних матеріалів (бетону, цементних штукатурок, цегли) не потребують попереднього ґрунтування, їх лише змочують водою за годину до нанесення декоративного покриття. Неміцні основи просочують ґрунтовками на основі синтетичних смол і модифікувальних добавок.

4. Інструменти та інвентар для штукатурно-декоративного опорядження

Всі інструменти, які використовують для опорядження фасадів штукатурками, умовно поділяють на чотири групи (табл. 2):

- для підготовки поверхні основи;

- для ремонту основи старої мінеральної штукатурки;

- контрольно-вимірювальні;

- для влаштування штукатурно-декоративного покриття.

Таблиця 2. Інструменти для опорядження фасадів штукатурками

ІнструментНормативний документ
НайменуванняПризначення
1. Інструменти для підготовки поверхні до штукатурних робіт
Штукатурний молоток типу МШТДопоміжні операції з підготовки поверхні до штукатуренняГОСТ 11042-82
Ножівка по деревуТе самеГОСТ 26215-84
Ніж для опоряджувальних робітРозшивання тріщинГОСТ 18975-73
СкарпельСколювання нерівностей кам'яних і бетонних поверхоньТУ 22-4399-79
Скребачка ИР-700Підготовка поверхонь до штукатуренняТУ 22-4629-80
Ручні ножиці для різання металу типу ІРізання металевої сітки при підготовці поверхніГОСТ 7210-75
Торцеві гострогубціПідготовчі операції, перекушування дротуГОСТ 7282-75
ІІ. Інструменти для ремонту старої мінеральної штукатурки
Кельми типів КШ1, КШ2Накидання і розрівнювання розчинової суміші на оштукатурюваній поверхніГОСТ 9533-81
СокілУтримання розчинової суміші при накиданні його кельмоюГОСТ 25010-81
Дерев'яний напівтерок HP 223AВирівнювання і загладжування окремих шарів штукатуркиТУ 22-3948-77
Напівтерок типів ПТ 500, ПТ 750, ПТ 1000Те самеГОСТ 25782-90
Прямі правила типів ПП 1200, ПП 1600, ПП 1800Розрівнювання ґрунтувального і накривного шарівГОСТ 25782-90
Усьоночне правило типу ПУОброблення зовнішніх кутівГОСТ 25782-90
Лузгове правило типу ПЛОброблення внутрішніх кутівГОСТ 25782-90
Пінопластова і поропластова теркиЗатирання накривного шаруГОСТ 25782-90
Розчинова лопата типу ЛРПеремішування і подавання розчинової сумішіГОСТ 3620-76
Махова щітка типів KM 60, KM 65Збризкування поверхні штукатурки у процесі затиранняГОСТ 10597-87
Ковші для опоряджувальних робіт типів КШ-0,6, КШ-0,8, КШ-1Накидання розчинової суміші на оштукатурювану поверхнюГОСТ 7945-86
Відрізовка типів ОШ-1, ОІИ-2Підрізання розчинової суміші, оброблення елементів карнизів та інших дрібних профільних деталейГОСТ 9533-81
III. Контрольно-вимірювальні інструменти
Вимірювальна рулетка у закритому корпусіКонтрольні заміри поверхні штукатуркиГОСТ 7502-89
Розмічальний шнур-високКонтроль вертикальності конструктивних елементівТУ 22-5076-81
Сталевий будівельний висок типу ОТ 200Те самеГОСТ 7948-80
Дерев’яний кутникКонтроль елементів поверхні штукатуркиТУ 22-3949-77
IV. Інструменти для влаштування штукатурно-декоративного покриття

Швейцарський неіржавний

сокіл

Нанесення, розрівнювання розчинової суміші22 07 00
Терка сталева неіржавнаНанесення, розрівнювання розчинової суміші, створення фактури штукатурки22 10 00
Сталева кельма, 50 мм, 70 ммНанесення, оброблення штукатурного шару22 11 00
Терка з пінопласту, 15 х 29 смЗатирання штукатурки, створення структури штукатурки22 13 00
Шпатель, 50 смНанесення, розрівнювання, створення фактури штукатурки22 25 00
Малярна щіткаНанесення ґрунтувальної суміші, змочування поверхні водою22 15 10
Рельєфні валикиУтворення фактури штукатурки00 00 10 62
Пластмасовий бак місткістю 90 лДля розмішування розчинової суміші22 73 00
Змішувач із насадкоюМеханізоване перемішування розчинової суміші48 01 00
Корито для шпаклювальної сумішіТе саме99 513
Шаблон для обкантовування кутівОбкантовування кутів22 14 00
Профіль-шаблон, тип 120/06Маячна рейка для отримання рівної поштукатуреної поверхні із заздалегідь підібраною максимальною товщиною штукатурного шару95 0950260
Обмежувальний профіль, тип 320Виконання примикання із заздалегідь підібраною максимальною товщиною штукатурного шару99 180
Кутова планка, тип 111Виконання рівних кутів, захист кутів від пошкоджень95 068

5. Пристрої для виконання опорядження фасадів на висоті

Під час опорядження фасадів будинків до 4 м заввишки штукатурками використовують пересувні вишки. Фасади будинків заввишки понад 4 м опоряджують з інвентарних риштувань.

Пересувні вишки. Вишки бувають самопідйомні та збірно-розбірні. Використовують їх під час опорядження фасадів будинків заввишки до 4 м. Нині українські опоряджувальники визнають кращими пересувні збірно-розбірні вишки (тури) РАПИД-160 (рис. 5.1), професійні риштування фірми Faraone (Італія) з алюмінієвого сплаву, які мають чудові робочі характеристики. Вони незамінні для виконання будівельних опоряджувальних робіт на висоті від 3 до 10 метрів; їх можна використовувати як усередині, так ізовні будинку; вони легко пересуваються на поворотних шасі, які блокуються. Завдяки легкості матеріалу, з якого виготовлено вишки РАПИД-160, перевезення, збирання і розбирання турів потребує мінімальних зусиль і часу.

Рис. 5.1. Комплектування пересувних вишок РАПИД-160

(розміри дано у сантиметрах)


Конструкція дає змогу працювати на нерівних поверхнях; її стійкість забезпечують знімні стабілізатори.

РАПИД-160 (див. рис. 5.1) складається з таких елементів:

- базовий модуль із шасі, код 161;

- серединний модуль, код 162;

- верхній модуль, код 163;

- малий верхній модуль, код 160;

- платформа з люком і парапетом, код 164;

- стабілізатор, код 165;

- Т-секція для роботи на уклоні, код 166;

- домкрат-вирівнювач — 4 шт., код 168.

Розміри горизонтальної робочої поверхні 1,6 х 0,8 м, граничне навантаження 150 кг.

Залежно від висоти проведення робіт РАПИД-160 випускають восьми комплектувань (табл. 3).

Таблиця 3. Робочі характеристики комплектування РАПИД-160

Код елементаМаса, кгКомплектація
МТ3МТ4МТ5МТ6МТ7МТ8МТ9МТ 10
16118,511111111
16212,5112233
16314,31111
16991111
164Технологія підготовки поверхні фасаду для лицювання природним каменем


Типология жилых зданий


Топография г. Минска в XIX–начале XX вв.


Укладка грунта при вертикальной планировке площадки


Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття


Актуально: