Організація облікового процесу на підприємстві

IПідприємство

1.Організаційно-економічна характиристика підприємства

1.1 Організаційна характеристика:

Підприємство ТОВ НВА “Перлина Поділля” було створено у 2003 році. Підприємство знаходиться за адресою Хмельницька обл., Білогірський район, с.Квітневе, вул. Садова, буд 1.

Товариство являє собою юридичну особу, створеною у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Засновниками підприємства є : Іващук Петро Володимирович та Іващук Сергій Петрович.

Підприємство здійснює наступні види діяльності за КВЕД (див. додаток 1): змішане с/г господарство (01.30.0), роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (52.11.0), будівництво будівель, діяльність автомобільного вантажного автотранспорту (45.21.1), виробництво хліба та хлібобулочних виробів (15.81.0), добування вапняку, гіпсу та крейди.

Підприємству присвоєний ідентифікаційний код – 30557165.

1.2 Природно-кліматичні умови.

Територія району має помірно-континентальний клімат з теплим літом, м'якою зимою і достатньою кількістю опадів. Хмельниччина в якій знаходиться Білогірський район розташована в глибині материка, і тому на її клімат мають вплив континентальні повітряні маси, які приносять суху погоду. Навесні і на початку осені на територію області проникає арктичне повітря, яке приносить різке похолодання. Влітку циклони зумовлюють хмарність, опади, зниження температури повітря, а взимку – потепління, відлиги, снігопади. На клімат має вплив також рельєф. На території області випадає достатня кількість опадів. Найбільша кількість опадів випадає влітку, найменша – взимку. В літній період часто бувають зливи, грози, іноді – град. Сніговий покрив утворюється в другій половині грудня і тримається, переважно, до першої декади березня. Протягом року над територією області дмуть переважно північно-західні і північно-східні вітри. Кількість днів з тихою погодою влітку майже в півтора раза більша, ніж узимку. Інколи в області спостерігаються кліматичні явища, що негативно відбиваються на розвитку с/г культур. Це ранні осінні і пізні весняні приморозки, зливи, град, вимерзання посівів в окремі зими.

1.3 Спеціалізація та напрямки діяльності

ТОВ НВА “Перлина Поділля ” спеціалізується на зерновому виробництва з розвитком м’ясо-молочного скотарства. Тому однією із продукцій є племмені тварини які реалізуються в інші господарства.

Напрямки діяльності підприємства - виконання робіт та виробництва, сфера послуг, сфера інжирінгу, сфера консталингу, фінансова сфера, свера торгівлі

1.4 Середньорічна чисельність працюючих

Середньорічна чисельність працюючих становить 220 чоловік.

1.5 Земельна площа, сільськогосподарські угіддя, рілля, сінокоси, пасовища, багаторічні насадження.

Підприємство орендує землі. Загальна площа орендованих с/г угідь становить 13843,62 га в т.ч: рілля 12847,5 га., пасовища 433,6 га., Сіножаті 443,7 га.,

багаторічні насадження 118,82 га.

1.6 Основні економічні показники (таблиця 1.1.).

Таблиця 1.1.

Показники200720082009Відхилення 2009 від
20072008
Виробництво валової продукції, тис. грн.
Прибуток, тис.грн.
Рівень рентабельності, %
Середньорічна чисельність працюючих, чол.637600250-387-350
Середня заробітна плата працівника, грн3914,96063,22551-1363,9-3512,2
Урожайність за видами продукції (ц/га)
Озима пшениця6712711685511279045662,6-4065,4
Озимий ріпак15283623823020995657120,9-28273,5
Озимежито908,410507,74558744678,635079,3
Ячмінь62780,37726566265,33485-10999,7
Горох15985,421707175021516,6-4205
Продуктивність тварин (за видами):
Надій молока на 1 корову, кг.3449417949311482752
Середньодобовий приріст живої маси ВРХ (гр.)663741744813
Середньодобовий приріст живої маси свиней (гр.)4074014272026
Вихід телят на 100 корів (шт.)9094900-4
Вихід поросят на 100 свиноматок (шт.)235723072279-78-28
Вихід лошат на 100 кобил (шт.)1315141-1
Собівартість одиниці продукції, грн.: (за видами)
Озима пшениця43,951,658,4714,576,87
Озимий ріпак52,181,6181,6129,51
Озимежито3150,361,630,611,3
Ячмінь44,250,665,0720,8714,47
Горох44,857,860,5315,732,73

2. Організація облікового процесу на підприємстві

2.1 Чисельний склад облікового апарату

Обліковий апарат підприємства становить 15 чоловік (див. додаток 2) з них: генеральний директор Іващук П.В., виконавчий директор Бондарчук В.В., директор служби маркетингу Яловчук С.В., фінансовий директор Побережнюк Н.В., начальник відділу аудиту Чубатий М.Г.

Директор відділу тваринництва Подлєсний М.М., начальник планово економічного відділу Наголюк Г.М., економіст Корнійчук Р.М., системний адміністратор Матвієць М.В., бухгалтера Лісняк Т.В, Крохмалюк Л.І., Панасюк Л.А., Бухгалтер-секретар Довголюк І.С., Інспектор по кадрах, касир Бондарук.

2.2.Розподіл обов’язків за обліковими посадами; посадові інструкції

На підприємстві для розподілу обов’язків між працівниками передбачено посадові інструкції(див. додаток 3) в яких зазначено права та обов’язки кожного працівника.

2.3 Форма ведення обліку; перелік регістрів синтетичного та аналітичного обліку

На підприємстві ТОВ НВА “Перлина Поділля” застосовується автоматизована система обліку. Автоматизація здійснюється за допомогою бухгалтерської програми “Дебет плюс”.

Головними регістрами для ведення синтетичного обліку є журнали-ордера у розрізі рахунків. Вони побудовані наступним чином: дебетова частина журналу ордеру відображається в Відомості до журналу-ордеру по рахункам, а кредитова у Журналі ордері по рахунку. Ці журнали побудовані за кредитовою ознакою, тобто кредитові обороти по рахункам збираються в одному журналі, а дебетові обороти по рахунках знаходять відображення в різних журналах. Дана програма накопичує дані первинних документів в хронологічному порядку.

До журналу-ордеру та до Відомості журналу ордеру додається виписка в якій відображені господарські операції. Аналітичний облік в программі “дебет плюс” ведеться за допомогою регістрів аналітичного обліку.

2.4 Робочий план рахунків

Підприємство ТОВ НВА “Перлина Поділля” використовує наступний план рахунків (див. додаток 4).

2.5 Облікова політика на підприємстві

Облікова політика підприємства визначена наказом №42 від 24 січня 2010року (див. додаток 5). Цей наказ передбачає дотримання підприємством єдиної методики відображення господарської операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності.

Основними аспектами даного наказу є: встановлення операційного циклу на підприємстві; положення національних стандартів якими підприємсво має керуватися при відображені господарських операцій; встановлення строків корисного використання для матеріальних та нематеріальних активів порядок нарахування на них амортизації; установлення і склад статей калькулювання виробничої собівартості.


3. Облік необоротніх активів

3.1 Які рахунки передбачені в робочому плані рахунків для обліку необоротних активів?

Для обліку необоротних активів в робочому плані ТОВ НВА“Перлина Поділля” передбачені наступні рахунки: 10 “Основні засоби”, 11“Інші необоротні матеріальні активи”, 12 “Нематеріальні активи”.

3.2  Склад основних засобів за класифікаційними групами

Згідно класифікації основні засоби поділяються на чотири групи :

- Група 1 будівлі, споруди, їх структурні компоненти, передавальні пристрої.

- Група 2 автомобільний транспорт та вузли до нього, меблі, побутові електричні, оптичні, електромеханічні пристрої та інструменти.

- Група 3 – робочі машини й устаткування, вимірювальні й регулювальні пристрої.

- Група 4– електронно-обчислювальні машини, програмне забезпечення, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних швидкозношуваних предметів.

Вартість основних засобів ТОВ “Перлина Поділля” за класифікаційними групами на 1.01.2010 становила:

- Група 1 8046000 грн.

- Група 2 13106000 грн.

- Група 3 11049000 грн.

- Група 4 58000 грн.


3.3 На підприємстві ТОВ “Перлина Поділля” використовуються наступні первинні документи для обліку руху основних засобів

- Акт приймання-передачі основних засобів (див. додаток 6)

- Акт на списання основних засобів (див. додаток 7)

а) Акт приймання-передачі(внутрішнього переміщення) основних засобів застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів та обліку, вводу їх в експлуатацію, переміщення із одного структурного підрозділу в інший, передачі основних засобів зі складу в експлуатацію, виключення зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству за плату, без оплати та по договорах оренди.

В Акті приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів зазначають коротку характеристику об'єкта, його первісну (переоцінену) вартість та суму амортизації з моменту введення об'єкта в експлуатацію.

б)Акт на списання основних засобів застосовується для оформлення витрат на вибуття основних засобів при повному або частковому їх списанні.

Акт складається удвох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства.

Перший примірник Акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад матеріалів оприбуткованих від списання основних засобів.

3.4 Організація синтетичного і аналітичного обліку основних засобів

Облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби», який призначений для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух власних основних засобів, а також орендованих цілісних майнових комплексів, які належать до складу основних засобів.

Облік ведеться за такими субрахунками: 101 «Земельні ділянки»,

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель», 103 «Будинки і споруди»,

104 «Машини й обладнання», 105 «Транспортні засоби», 106 «Інструменти та інвентар», 107 «Робоча і продуктивна худоба», 108 «Багаторічні насадження»,

109 «Інші основні засоби».

По дебету рахунка 10 «Основні засоби» відображаються: надходження основних засобів зарахованих на баланс підприємства.

Сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта, що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісне очікуваних від використання об'єкта, сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів.

По кредиту рахунка 10 «Основні засоби» відображаються: вибуття основних засобів внаслідок реалізації, ліквідації, безоплатної передачі іншим підприємствам, часткова ліквідація, сума уцінки вартості основних засобів.

Синтетичний облік ведеться в журналі ордері по рахунку 10 “Основні засоби”(див. додаток 8), Відомості до журналу-ордеру “10”.

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо в інвентарних картках(див. додаток 9, 10).

3.5 Методика нарахування амортизації основних засобів

В ТОВ НВА “Перлина Поділля” застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації (див. додаток 11).

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції,

модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати:

- очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням

його потужності або продуктивності;

- фізичний та моральний знос, що передбачається;

- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта

та інші фактори.

Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12.

Суму нарахованої амортизації всі підприємство відображає збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів.

3.6. Кореспонденція по рахунку 10 “Основні засоби”(таблиця 3.1)

Таблиця 3.1

Кореспонденція по рахунку 10 “Основні засоби”

Зміст операції
ДебетКредит
1Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення в експлуатацію1015
2Одержання від учасника (засновника) підприємства об'єкта основних засобів1046
3Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів10424
4Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів10746
5Куплено зернопогрузчик у постачальників152631
6Нараховано ПДВ641631
7Нараховано витрати на відрядження механіку152372
8Нарахована оплата праці водію за доставку зернопогрузч.152661
9Зроблено нарахування на зарплату152651
10Списано паливо по доставці зернопогрузчика152203
11Оприбутковано на баланс зернопогрузчик10152
12Списано суму зносу сушарки13110
13Списано на витрати залишкову вартість сушарки97610
14Нарахована ОП по ліквідації сушарки976661
15Зроблено відрахування до ФСС із ФОП976651
16Списано послуги допоміжних виробництв по лвквідації976234
17Списано вартість МШП97622
18Оприбутковано запчастини від ліквідації207746
19Оприбутковано металобрухт209746

3.7 Склад та класифікація нематеріальних активів

На підприємстві ТОВ НВА “Перлина Поділля” вартість нематеріальних активів становить 115000грн. Нематеріальні активи класифікують за такими групами: права користування природними ресурсами, права користування майном,право на знаки для товарів і послуг, права на об'єкти промислової власності, авторські і суміжні з ними права, гудвіл, інші нематеріальні активи та ін. Права на „ноу-хау” виділені в особливу групу нематеріальних активів, для того, щоб можна було обліковувати „ноу-хау” як об’єкти нематеріальних активів,

3.8 Облік нематеріальних активів

Облік нематеріальних активів ведеться по рахунку 12 "Нематеріальні активи", по дебету відображається придбання або отримання в результаті розробки нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, по кредитом відображається вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Синтетичний облік ведеться в журналі ордері по рахунку “12” (див.додаток 12).

Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться по кожному об'єкту.Обов’язковою ознакою нематеріального активу є відсутність матеріальної форми по відношенню до будь-якого об’єкту, що приймається на облік.

Зарахування нематеріального активу на баланс здійснюється на підставі акту про його отримання, після оформлення картки обліку нематеріального активу.

Для документування операцій з обліку нематеріальних активів використовують типові форми документів для обліку основних засобів, до яких додаються документи, що описують сам об’єкт або порядок його використання, а також документи, що підтверджують ті або інші майнові права підприємства.

3.9 Методика нарахування амортизації нематеріальних активів

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який установлює підприємство під час визнання цього об’єкта активом але не більш як 20 років.

Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації із застосуванням відповідних методів нарахування здійснюється згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби”.

Під час розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім таких випадків:

- якщо існує безвідмовне зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного використання;

- якщо ліквідаційну вартість можна визначити на підставі інформації існуючого активного ринку й очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку його корисного використання цього об’єкта.

Нарахування амортизації починають з місяця, наступного за тим, у якому нематеріальний актив став придатним для використання, і припиняють з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Амортизацію нематеріального активу нараховують, виходячи з нового методу нарахування і нового строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.


3.10 Кореспонденція по рахунку 12 “Нематеріальні активи”(Таблиця 3.2).

Таблиця 3.2

Кореспонденці по рахунку 12 “Нематеріальні активи”

Зміст операції
ДебетКредит
1Придбані нематеріальні активи154631
2Нараховано ПДВ641631
3Оплачено придбане програмне забазпечення631311
4Видано підзвітній особі гроші на придбання програмного забезпечення372301
5Підписано акт виконаних робіт за послугами стороніх організацій, безпосередньо пов’язаними з доведенням НА до стану якому вони придатні до використання685311
6Включено до складу витрати на придбання НА154685
7Ведено в експлуатацію НА12154
8Списано нарахований знос НА, що ліквідується13312
9Відкореговано суму податкового кредиту, що припадає на недоамортизовану частину об’єкта НА64112
10Списано до складу витрат залишкову вартість НА, що ліквідується97612

3.11 Облік довгострокових біологічних активів тваринництва

 Для обліку довгострокових біологічних активів тваринництва на підприємстві ТОВ НВА Перлина Поділля передбачено субрахунках

107 “Робоча та продуктивна худоба ”.

За дебетом рахунка 107 “Робоча та продуктивна худоба” відображається надходження довгострокових біологічних активів в кореспонденції з кредитом рахунків 155 "Формування основного стада" - на вартість зарахованої худоби до складу довгострокових біологічних активів, 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" - на вартість безоплатно отриманих довгострокових біологічних активів.

За кредитом рахунка 107 Робоча та продуктивна худоба відображають їх вибуття в кореспонденції рахунків 21 “Тварини на вирощувані та відгодівлі”, 90 "Собівартість реалізації" - на собівартість реалізованих довгострокових біологічних активів, які оцінені за справедливою вартістю, 972 "Собівартість реалізації необоротних активів" - на собівартість реалізованих довгострокових біологічних активів, які оцінені за первісною вартістю, 976 "Списання необоротних активів" - на суму залишкової вартості списаних активів, 131 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів" - на суму зносу по ліквідованих довгострокових активах.

3.12 Методи оцінки ДБА

На підриємстві ТОВ НВА “Перлина Поділля” довгострокові біологічні активи тваринництва оцінюються за такими методами:

- Придбаний (одержаний) біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю;

- Первісна вартість безоплатно одержаних біологічних активів дорівнює їх справедливій вартості з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

- Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та відображаються за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності. Така оцінка застосовується до періоду, у якому стає можливим визначити справедливу вартість довгострокових біологічних активів.

Оцінка та амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та 28 "Зменшення корисності активів".


3.13 Первинний, аналітичний та синтетичний облік ДБА

 Первинними документами на приймання довгострокових біологічних активів твариництва є Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада).

Списання довгострокових біологічних активів здійснюється на підставі первиного документа: Акт списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин).

Для організації аналітичного обліку довгострокових біологічних активів та формування інформації для складання приміток до фінансової звітності ведуть відомість аналітичного обліку довгострокових біологічних активів.

Синтетичний облік довгострокових біологічних активів по рахунку “107” ведуть в журналі-ордері по рахунку “107”(див. додаток 13). Записи по кредиту рахунку “107” здійснюють на підставі первинних документів: Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин).


4. Облік запасів

4.1 Організація складського господарства та первинного обліку на складі (коморі)

Складське господарство в ТОВ НВА “Перлина Поділля ” організоване в центральних складах.

Матеріали на складах розмішують по секціях, а в них — за окремими групами на стелажах, полицях та ін. У зерносховищах секції відокремлені герметичною перегородкою, що виключає можливість змішування продукції різних видів, сортів і репродукцій.

Нафтопродукти, включаючи відпрацьовані, зберігають на спеціально обладнаних нафтоскладах чи стаціонарних пунктах заправки машин, мінеральні добрива — на складах відповідно до встановлених правил.

Облік продукції й матеріалів на складах (у коморах) здійснює матеріально відповідальна особа за сортами згідно з правилами їх зберігання.

У Книзі складського обліку (див. додаток 14) відкривають окремі сторінки на сільськогосподарську продукцію.

Записи в Книзі складського обліку завідувач складу робить щодня окремо по кожному разовому документу (об'єднувати дані кількох документів в один запис не дозволяється) і після кожного запису виводять залишок. Дані відомостей витрачання кормів, лімітно-забірних карт та інших нагромаджувальних документів, завідувач складу заносить у Книгу в міру їх закриття, але не пізніше першого числа наступного за звітним місяця.

4.2 Звітність матеріально-відповідальних осіб

Звіти про рух товарно-матеріальних ціностях на підприємстві не ведуться, первинні документи про рух матеріальних ціностей МВО подають до бухгалерії де бухгалтер запасів заносить дані до комп’ютера.

4.3 Документальне оформлення операцій по руху запасів (надходження, відпуск, вибуття, списання)

Надходження, обмін, приймання та оприбуткування запасів, які надійшли від постачальників або від переробників з переробки на стороні, а також запаси які надійшли безоплатно документально оформлюють товарно-транспортними накладними (див. додаток 15).Для оформлення вибуття запасів, відпуск у виробництво яких здійснюється на основі встановлених лімітів, застосовуються лімітно-забірні картки (див. додаток 16). Вибуття запасів для реалізації також оформлюється товарно-транспортною накладною , яку виписує уповноважена особа на основі господарського договору

4.4 Які рахунки та субрахунки з обліку запасів включенні до Робочого плану рахунків?

В ТОВ НВА “Перлина Поділля для обліку запасів до плану рахунків включені наступні субрахунки:

201 “Сировина й матеріали”, 202 “Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби”, 203 “Паливо”, 204 “Тара й тарні матеріали”, 205 «Будівельні матеріали”, 206 «Матеріали, передані в переробку”, 207 «Запасні частини»,

208 «Матеріали сільськогосподарського призначення», 209 «Інші матеріали”.

4.5 Методи оцінки запасів

На підприємстві ТОВ НВА “Перлина Поділля” застосовують такі методи оцінки запасів:

- Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

- Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

- суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

- транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів).

У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з наступним коригуванням до первісної вартості.

-Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня виробнича собівартість;

-Первісною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат.

-Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість з урахуванням витрат.

-Первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів.

-Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів.


4.6 Організація синтетичного і аналітичного обліку запасів

Облік виробничих запасів ведеться на рахунку 20 “Виробничі запаси”.

Дані про рух і наявність виробничих запасів узагальнюється у журналі-ордері по рахунку 20 (див. додаток 17).

Аналітичний облік виробничих запасів у бухгалтерії підприємства ведуть у сальдових відомостях на підставі первиних звітів про рух матеріальних цінностей.

4.7 Кореспонденцяі по рахунку 20 “Виробничі запаси”( Таблиця 4.1)

Зміст операції
ДебетКредит
1Куплено паливо у постачальників203631
2Нараховано ПДВ641631
3Перераховано кошти з поточного рахунку за придбане паливо.631311
4Оприбутковано комбікорм208631
5Нараховано ПДВ641631
6Перераховано кошти з поточного рахунку за придбаний комбікорм.631311
7Відвантажений комбікорм в обмін на зерно361208
8Нараховано ПДВ361641
9Відображено залік взаємних заборгованостей631361
10Списано вартість палива на обкатку вантажного автомобілля234203
11Списано комбікорм на годівлю ВРХ232208

Таблиця 4.1Кореспонденці по рахунку 20 “Виробничі запаси”

4.8 Облік поточних біологічних активів тваринництва (ПБАТ). Документальне оформлення операцій по руху ПБАТ

На ТОВ НВА “Перлина Поділля”застосовуються такі первинні документи по руху ПБАТ:

Для документального оформлення вибуття тварин та птиці в результаті забою, прирізки та падежу використовується Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва(забій, прирізка та падіж) (див. додаток 18), який застосовується для обліку тварин, птиці у випадках їхнього падежу, вимушеної прирізки, а також забою тварин всіх облікових груп (молодняк тварин, тварини на відгодівлі, птиця, тварини основного стада). Вибракування тварин із основного стада для постановки на відгодівлю й реалізації, без забою на підприємстві оформлюється Актом на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин).У випадку падежу або загибелі тварин і птиці з вини окремих працівників вартість цих тварин і птиці відноситься на винного працівника із дооцінкою до ринкової ціни й стягується з нього у встановленому порядку.

Переведення тварин із групи в групу оформляється Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів. Застосовується у всіх випадках оформлення переводу тварин (телят, поросят, ягнят, лошат, птиці, кролів, звірів тощо) з однієї статево-вікової групи в іншу, включаючи і переведення тварин в основне стадо. При одержанні приплоду (телят, поросят, ягнят, лошат, курчат, гусенят, каченят) потрібно дотримуватися встановленого порядку його документального оформлення та оцінки для цілей оприбуткування і визначення матеріально відповідальних осіб за подальше зберігання поголів'я тварин і птиці. Цей акт (див. додаток19)застосовується для оформлення отриманого на фермі приплоду тварин: телят, поросят, ягнят, лошат та ін.

4.9 Організація первинного обліку руху ПБАТ на фермі

Для обліку тварин на фермі застосовують Звіт руху тварин і птиці (див. додаток 20)яка призначена для щоденного обліку руху тварин на фермі.

Звіт застосовується для узагальнення даних, що відображають наявність і рух тварин і птиці на фермі за звітний період.

Звіт скл

Подобные работы:

Актуально: