Облік операцій з давальницькою сировиною


ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ


Зміст

1. Поняття давальницької сировини та сутність операцій з нею

2. Порядок обліку операцій з давальницькою сировиною

Література


1. Поняття давальницької сировини та сутність операцій з нею

Основні поняття операцій з давальницькою сировиною

Операції з давальницькою сировиною, що здійснюються за межами України, регулюються Законом України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" і мають більш складну схему бухгалтерського обліку, ніж подібні операції в межах України.

Давальницька сировина в зовнішньоекономічній діяльності - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробництві готової продукції з наступним поверненням продукції повністю або частково в країну власника (реалізації в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем), або вивезенням в третю країну.

Готова продукція може бути реалізована в Україні, якщо давальницька сировина, з використанням якої виготовлена ця продукція, ввезена іноземним замовником на територію України або закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в Україні. Право власності на імпортовану давальницьку сировину та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику.

Давальницькою сировиною можуть бути: сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії.

Операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах - операція по переробці (обробці, збагаченню або використанню) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників та виконавців, а також етапів (операцій) по переробці даної сировини), ввезеної на митну територію України (або закупленої іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезеної за її межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату (сировина замовника на конкретному етапі її переробки складає не менше 20 % загальної вартості виготовленої продукції).

Якщо питома вага сировини, що надається, в загальній вартості готової продукції складає менше 20 % (а сировина груп 1-24 ТН ЗЕД - менше 80 %), то така операція буде належати до товарообмінних (бартерних) операцій. Операція з переробки давальницької сировини може проводитися незалежно від кількості виконавців та замовників, а також етапів її переробки, але при цьому строк здійснення такої операції повинен бути не більше 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації на давальницьку сировину (за виключенням випадків, передбачених законодавством).

Отже, в операціях з давальницькою сировиною беруть участь замовник (власник) сировини та виконавець, який з такої сировини виготовляє продукцію.

Замовник - суб'єкт господарської діяльності, що надає давальницьку сировину.

Виконавець - суб'єкт господарської діяльності, що здійснює переробку, обробку, збагачення або використання давальницької сировини.

Готова продукція - продукція (товар), виготовлена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, яка використовується для проведення розрахунків за його переробку) та визначена як кінцева в контракті між замовником та виконавцем.

Законодавством передбачені операції з переробки давальницької сировини в різних митних режимах:

а) ввезення давальницької сировини іноземного замовника на митну територію України з метою отримання готової продукції;

б) придбання за іноземну валюту іноземним замовником давальницької сировини на території України з метою виробництва готової продукції;

в) вивезення українським замовником давальницької сировини замежіУкраїни з метою отримання готової продукції.

При експорті давальницької сировини готова продукція, в залежності від умов зовнішньоекономічного контракту, може бути:

Ø ввезена на митну територію України в повному обсязі;

Ø ввезена на митну територію України, крім тієї її частини, яка була використана для проведення взаєморозрахунків між виконавцем і замовником;

Ø реалізована за межами митної території України.

При імпорті давальницької сировини готова продукція, в залежності від умов зовнішньоекономічного контракту, може бути:

1) вивезена за межі митної території України у повному обсязі;

2) вивезена за межі митної території України у повному обсязі, крім тієї частини, яка була використана для проведення взаєморозрахунків між виконавцем і замовником;

3) реалізована в межах митної території України.

Таким чином, застосовуючи давальницьку схему при ввезенні давальницької сировини, а також при отриманні давальницької сировини, закупленої за іноземну валюту на території України, підприємство може використовувати наявні виробничі потужності для отримання готової продукції. За виконану роботу підприємство може отримати кошти, сировину, готову продукцію або, залежно від умов зовнішньоекономічного контракту, оплату в комбінованій формі.

Українським замовникам дозволяється вивозити давальницьку сировину за межі митної території України для виготовлення готової продукції. При цьому система оподаткування імпортних товарів побудована таким чином, що готова продукція у випадку її ввезення на митну територію України не оподатковується митом.

Контроль за проведенням операцій з давальницькою сировиною

При переміщенні проміжного продукту давальницької сировини, яку ввезено на митну територію України з-за кордону, контроль за проведенням операцій з давальницькою сировиною покладається на митницю, в зоні діяльності якої розташований перший виконавець, тобто особа, що виконує третій етап переробки Митниця, яка проводить митне оформлення експорту готової продукції, інформує митницю, яка здійснює загальний контроль, про обсяги експортованої продукції (шляхом надання копій ватажної митної декларації).

У випадку закупівлі давальницької сировини на митній території України контроль за виконанням таких операцій покладається на митницю, яка проводить митне оформлення імпорту готової продукції.

При здійсненні зовнішньоекономічних операцій необхідно враховувати, що законодавством України встановлено ряд обмежень на проведення операцій з давальницькою сировиною, наприклад: .

1) вивезення за межі митної території України давальницької сировини для виготовлення окремих видів готової продукції за переліком (товари, на які встановлений акцизний збір);

2) вивезення за межі митної території України лому або відходів чорних або кольорових металів як давальницької сировини, крім лому і відходів металів для виробництва готової продукції, яка не виробляється в Україні, з метою її використання підприємствами електротехнічної галузі.

Договір на переробку давальницької сировини

Зовнішньоекономічний контракт є основним документом, що визначає права і обов'язки замовників при переробці давальницької сировини в готову продукцію. З метою захисту українських учасників зовнішньоекономічної діяльності, проведення контролю за зовнішньоекономічними операціями державними органами законодавством регламентовані обов'язкові вимоги до зовнішньоекономічних контрактів на переробку давальницької сировини.

При виконанні операцій з переробки давальницької сировини зовнішньоекономічна операція ставиться на облік в державних органах, уповноважених законодавством здійснювати контроль за операціями з давальницькою сировиною.

Умови поставок визначають основні права та обов'язки сторін щодо транспортування, страхування сировини і готової продукції, оформлення супровідної документації, а також визначають місце і час передачі результату переробки і ризику його випадкового пошкодження або втрати.

Зовнішньоекономічний контракт на переробку давальницької сировини повинен визначати:

Ø конкретні обов'язки сторін контракту;

Ø якщо передбачається декілька виконавців - взаємозв'язок між ними та визначення підприємства, що буде відвантажувати готову продукцію;

Ø порядок взаєморозрахунків за проведену операцію з переробки та подальші дії виконавця з виробленою готовою продукцією;

Ø заставну вартість давальницької сировини, контрактну вартість готової продукції, яка має бути не меншою за митну вартість давальницької сировини, що вивозиться за межі митної території України;

Ø розрахунок виходу готової продукції в результаті переробки давальницької сировини;

Ø марку та сорт готової продукції, що виробляється;

Ø умови повернення готової продукції або коштів за її реалізацію;

Ø обов'язкова наявність технологічної схеми переробки.

Необхідність надання технологічної схеми пов'язана з необхідністю визначення повного технологічного процесу переробки сировини з наступним визначенням вартості одиниці готової продукції і проведення калькуляції затрат.

На виникнення зобов'язань з ПДВ будуть впливати форма розрахунків між учасниками, а також частка готової продукції, виробленої з давальницької сировини, з врахуванням умов поставок, передбачених у договорі.

При укладанні зовнішньоекономічних угод, включаючи угоди з давальницькою сировиною, використовуються затверджені індикативні ціни.

Документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною

Оприбуткування, зберігання та витрачання давальницької сировини здійснюється на підставі супровідних документів, до яких належать:

транспортні (морський коносамент, залізнична накладна, автомобільна накладна, поштова сертифікат якості, специфікація, страховий поліс, квитанція та інші), (якщо вантаж страхує постачальник), технічна документація на продукцію технічного призначення (техпаспорт, креслення, інструкція по збиранню, монтажу, налагодженню та експлуатації), інші документи, передбачені контрактом (сертифікат ваги, походження товару, пакувальні листи тощо); картки складського обліку матеріалів (М-12), акт про витрачання давальницьких матеріалів (М-23).

Специфічним документом є технологічна схема переробки давальницької сировини. Вона повинна відображати:

Ø всі основні етапи переробки сировини і процес переробки сировини в готову продукцію;

Ø кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з обґрунтуванням технологічних затрат сировини;

Ø витрати виконавця з переробки на кожному її етапі.

Оскільки митні органи не уповноважені законодавством України визначати зовнішньоекономічну операцію як операцію з переробки давальницької сировини, перед постановкою на контроль зовнішньоекономічної операції до митного органу необхідно подати висновок Торгово-промислової палати. Висновок приймається митними органами за умови, що аналіз даної операції базується на конкретних технологічних схемах переробки давальницької сировини, наданих до митного оформлення контрактів, і реальних витратах при виробництві готової продукції.

У разі необхідності, на запит митних органів або державних податкових адміністрацій, визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною, здійснює Міністерство економіки України на підставі акту експертизи, виданого Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами, які мають право зробити такий висновок.

Документи, якими оформлюються операції з давальницькою сировиною та виготовленою з неї продукцією в різних митних режимах наведено нижче .

Таблиця 1.1.

Документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною

Митний режим

Документи

При перевезенні в Україну давальницької сировини іноземного замовника
При ввезені в Україну давальницької сировини, що підлягає переробціВвізна вантажна митна декларація (ВМД) на давальницьку сировину, що підлягає переробці; вексель на сплату мита, за місцем державної реєстрації підприємства; контракт; рахунок-фактура (інвойс); товарно-супровідні документи; документ контролю доставки вантажу; дозвіл Держсанепідемконтролю на ввезення давальницької сировини у разі потреби; дозвіл інших органів на ввезення давальницької сировини; експертний висновок Торгово-промислової палати про вихід готової продукції з давальницькою сировиною, інші документи
При ввезенні в Україну частини давальницької сировини, яка ввозиться з метою взаєморозрахунків за виготовлення готової продукціїВМД на частину давальницької сировини, яка ввозиться з метою взаєморозрахунків за виготовлення готової продукції, оформлена як при бартерних операціях; рахунок-фактура (інвойс); ліцензія на імпорт (у разі потреби); інші документи
При вивезенні готової продукції, виробленої з давальницької сировини, з УкраїниВивізна ВМД на готову продукцію; копія векселя; контракт; копія ВМД на ввезення давальницької сировини; картка реєстрації контракту (у разі потреби); дозвіл Держсанепідемконтролю на вивезення готової продукції у разі потреби; дозвіл інших органів на ввезення давальницької сировини; експертний висновок Торгово-промислової, палати документи
При реалізації готової продукції, виробленої з давальницької сировини, на території УкраїниВвізна ВМД на готову продукцію (без фактичного ввезення надається покупцем готової продукції"); контракт на купівлю готової продукції; контракт на переробку давальницької сировини; копія векселя; копія ВМД на ввезення давальницької сировини; рахунок-фактура; акт здачі-приймання; експертний висновок про вихід готової продукції із давальницькою сировиною; інші документи
При закупівлі на Україні давальницької сировини іноземним замовником за іноземну валюту
При вивезенні готової продукції, виробленої з давальницької сировини, з УкраїниКонтракт на купівлю давальницької сировини; довідка уповноваженого банку про надходження валютних коштів на рахунок продавця давальницької сировини, контракт на переробку давальницької сировини; вексель на сплату мита, податків та зборів (векселедавець - український резидент-виконавець); вивізна ВМД на готову продукцію; картка реєстрації контракту (у разі потреби); дозвіл Держсанепідемконтролю на ввезення давальницької сировини у разі потреби; дозвіл інших органів на ввезення давальницької сировини; експертний висновок Торгово-промислової палати про вихід готової продукції з давальницькою сировиною; письмове зобов'язання державного податкового органу відносно вивезення готової продукції з митної території України: інші документи
Митне оформлення готової продукції, виробленої з давальницької сировини, яка продасться в УкраїніСвідоцтво про реєстрацію представництва в Україні іноземного замовника; контракт на купівлю давальницької сировини; контракт купівлі-продажу готової продукції; копія векселя на сплату мита та податків (векселедавець - український резидент виконавець); ввізна ВМД на готову продукцію (без фактичного ввезення надається покупцем готової продукції); рахунок-фактура; акт здачі-приймання готової продукції; експертний висновок Торгово-промислової палати про вихід готової продукції із давальницької сировини; інші документи
При вивезенні за межі митної території України давальницької сировини з метою використання у виготовленні ютової продукції
Митне оформлення давальницької сировини, яка вивозиться з метою використання у виробництві готової продукціїКонтракт на переробку давальницької сировини; письмове зобов'язання (вексель) на сплату мита, податків та зборів, взяте на облік (завізоване) у податковій адміністрації; вивізна ВМД на давальницьку сировину; товаросупровідні документи на вантаж; дозвіл Держсанепідемконтролю на вивезення давальницької сировини; дозвіл інших держорганів на вивезення давальницької сировини; експертний висновок Торгово-промислової палати про вихід готової продукції із давальницької сировини; інші документи
У разі декларування частини давальницької сировини, яка вивозиться з метою взаєморозрахунків з іноземним виконавцем за вироблення готової продукціїВМД на частину давальницької сировини, яка вивозиться з метою взаєморозрахунків за виготовлення готової продукції оформлена як при бартерних операціях; рахунок-фактура; ліцензія на давальницьку сировину; картка реєстрації контракту (у разі потреби); інші документи, необхідні при експорті товарів
При вивезенні давальницької сировини, яке передбачає продаж готової продукції за межами митної території УкраїниЛіцензія на давальницьку сировину (у разі потреби); картка реєстрації контракту
Митне оформлення готової продукції, яка ввозиться в УкраїнуКонтракт на переробку готової продукції; копія векселя; копія ВМД на вивіз давальницької сировини; ввізна ВМД на готову продукцію; дозвіл Держсанепідемконтролю на ввезення готової продукції; дозволи інших державних органів на ввезення готової продукції; експертний висновок Торгово-промислової палати про вихід готової продукції із давальницької сировини; інші документи
Актуально: