Управління реальними інвестиціями на підприємстві

Інститут менеджменту та фінансів при

Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка

кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності


Випускна кваліфікаційна робота

бакалавра з менеджменту на тему:


“Управління реальними інвестиціями на підприємстві ”

студента 4-го курсу спеціальності

6.050200 “Менеджмент організацій”

Морозова Олексія Еріковича

Науковий керівник:

д. е. н., професор

Євтушевський В.А.

Київ – 2005 р.

Інститут менеджменту та фінансів при

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

«Затверджую»

Директор Інституту

менеджменту та фінансів,

д.е.н., професор

Д.М. Черваньов

” 2005р.

ЗАВДАННЯ

на випускну кваліфікаційну роботу бакалавра з менеджменту студента 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій” Морозова Олексія Еріковича

1. Тема роботи: “Управління реальними інвестиціями на підприємстві”

затверджена на засіданні кафедри менеджмент організацій

. 2005р., протокол № .

2. Строк завершення роботи 7 червня 2005 року .

3. Попередній захист роботи 26 травня 2005 року .

4. Предмет дослідження: напрямки управління реальними інвестиціями, оцінка ефективності реальних інвестицій;

5. Об’єкт дослідження: інвестиційна діяльність підприємства;

6. Мета дослідження: проявити розуміння особливостей інвестування в реальні активи, оволодіння навичками економічного аналізу інвестиційних проектів і способів його фінансування з використанням відповідних методів оцінки, для підготовки управлінського рішення про доцільність включення проекту в інвестиційний план (бюджет капіталовкладень) підприємства;

7. Перелік демонстраційного матеріалу для захисту роботи, результати розрахунків:

Зміст роботи; вступ; висновки; додаток Е: “Статистичні дані про реальні
івнестиції в Україні”; додаток К: “Індекси промислового виробництва”.

Подобные работы:

Актуально: