Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом


Зміст

1. Склад машинних агрегатів та їх експлуатаційні показники

3. Прямі експлуатаційні витрати

4. Транспортне забезпечення механізованих технологічних процесів

5. Методика багатокритеріальної оцінки технологічних систем

6. Оптимізація використання комплексів машин

6. Аналіз показників машиновикористання та оцінка технічного оснащення виробництва

Використана література


1. Склад машинних агрегатів та їх експлуатаційні показники

Розрахунки по використанню машин у механізованих технологічних процесах включають обґрунтування та визначення робочих швидкостей руху, питомого та загального опору, коефіцієнту використання тягового зусилля, ефективної потужності двигуна та ступеню її використання, змінної продуктивності агрегату, витрати палива та мастильних матеріалів на одиницю роботи, витрати праці та коштів, необхідної кількості основних та допоміжних агрегатів і транспортних засобів.

Робоча швидкість агрегату

Робоча швидкість повинна бути в межах агротехнічнодопустимої (Табл.1), забезпечуватись потужністю двигуна енергетичного засобу та конкретною його передачею.

Таблиця 1.

Рекомендовані швидкості руху машинних агрегатів

Основні операціїкм/год
Оранка4…12
Снігозатримання6…12
Лущення дисковими знаряддями8…12
Боронування зубовими боронами5…13
Боронування голчастими боронами8…12
Суцільна культивація6…12
Коткування6…15
Внесення мінеральних добрив8…20
Внесення органічних добрив9…13
Посів зернових7…14
Посів кукурудзи, соняшника4…12
Посів цукрового буряку5…8
Посадка картоплі4…10
Посадка розсади0,6…3,5
Міжрядна культивація кукурудзи, соняшника6…12
Обприскування6…10
Підгортання картоплі5…7
Збирання трав на сіно6…12
Збирання трав на зелений корм6…8
Скошування зернових у валки6…10
Збирання зернових3…8
Збирання кукурудзи: на зерно4…10
на силос5…12
Збирання картоплі: комбайнами1…5
копачами2…8
Збирання цукрового буряку3…9
Актуально: