Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

ВСТУП

Серед сучасних матеріалів, які використовуються при виробництві різноманітних товарів народного споживання, важливе місце займають пластичні маси. Це новий самостійний клас матеріалів, які виготовляють головним чином з продуктів переробки нафти та природних газів. Вони мають характерний комплекс цінних властивостей, завдяки чому широко застосовуються при виготовленні товарів широкого вжитку.

Мета данної дипломної роботи-дослідження ринку виробів з пластичних мас в Україні.

Світове середньорічне виробництво пластмас складає біля 94 млн. тон. Приріст обсягів їх виробництва порівняно з 1999 роком досяг 37%.

Що стосується України, то виробництво пластмас в 1999 році скоротилось в 7,7 разів порівняно з 1985 роком. Такий стан пояснюється рядом причин, що привели до занепаду економіки держави.

Але не зважаючи на значний спад виробництва пластмас в Україні вони широко використовуються при виготовленні господарчих товарів народного споживання.

Виготовлення з пластмас господарських, галантерейних, канцелярських товарів, штучних взуттєвих матеріалів, а також іграшок стало вже традиційним.

Одни з них, зокрема посуд, іграшки, гребінці та інше, повністю виготовлено з пластичних мас, в інших пластмаси використовують для виготовлення окремих деталей виробів, наприклад, в де яких господарських виробах (ручки столових та перочинних ножів та ін.), в електро- та радіоапаратурі (корпуси рахувальників, штепсельні розетки, радіодеталі, корпуси і панелі радіоприймачів та ін.) .

Деякі товари народного споживання виготовляють з плівкових, листових та шарових пластиків, а також з тканин з полімерним покриттям. Широко застосовуються пластмаси при виробництві електропобутової техніки (пилососи, пральні машини, холодильники тощо). Тара і упаковка з полімерних матеріалів задовольняють високим вимогам з точки зору транспортабельності, портативності, вартості і гігієнічності, дають можливість скоротити втрати товарів при їх транспортуванні, зберіганні та реалізації, підвищити культуру торгівлі та ширше впроваджувати прогресивні методи обслуговування населення.

Поєднання багатьох корисних властивостей пластичних має дозволяє використовувати їх для виробництва легких, міцних, зручних, красивих і також дешевих предметів повсякденного вжитку, різноманітних по формі та кольору.

По багатьом показникам пластичні маси володіють безперечними перевагами по зрівнянню з традиційними матеріалами, поступово витісняючи з виробництва дерево, метал, скло, що дає значну економію коштів і матеріалів. Готові вироби з пластмас майже ніколи не потребують декоративних покриттів, бо як правило, мають гладку блискучу поверхність, яка надає їм красивий зовнішній вигляд. Трудомісткість виготовлення навіть самих складних деталей із пластмас дуже мала по зрівнянню з трудомісткістю виготовлення виробів з інших матеріалів механічною обробкою.

З появою полімерів і пластичних мас відкрились широкі перспективи для розвитку нових галузей промисловості, створення різних предметів та виробів. Розширення асортименту й швидке зростання виробництва синтетичних смол і пластичних мас пояснюється такими чинниками:

- економічною вигідністю ( багато виробів з пластичних мас дешевші, ніж такі самі вироби з традиційних матеріалів, вартість їх постійно знижується) та малою питомою вагою (деякі пластмаси в 25 разів легші за коркове дерево, у 100 разів легші за воду і в 800 разів за сталь);

- механічною міцністю багатьох пластмас, яка перевищує міцність дерева, скла і навіть металів та хімічною стійкістю до сильних хімікаліїв, води, кисню та біологічної дії;

- високими термо-, світло-, звуко- та електроізоляційними властивостями та стійкістю до зміни температур, опадів, сонячної радіації і т.д.

В даній дипломній роботі, на прикладі ЗАТ «Юність» м.Прилуки та ВАТ “Пластмас-Прилуки” будуть розглянуті питання щодо формування асортименту товарів з пластичних мас господарського призначення, їх оцінка якості, вивчення попиту населення на ці товари, будуть проведені санітарно-гігієнічні дослідження виробів з пластичних мас, дана характеристика їх споживчих властивостей і структури асортименту, а також організація просування цієї групи товарів на ринок.

На сьогодні асортимент виробів з пластичних мас українських і особливо зарубіжних виробників дуже швидко поширюється, але, на жаль, не завжди за рахунок якісної продукції. Зараз на ринок України за більш низькими цінами потрапляють вироби, які не відповідають діючим нормам і, преш за все, санітарно-гігієнічним. І саме тому в торговельних стосунках набуває важливого значення сертифікація продукції, яка є дійовим механізмом управління якістю.


Літературний огляд

Розділ 1

СТАН ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ТОВАРІВ З ПЛАСТМАС ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА УКРАЇНІ

1.1. Стан виробництва та реалізація товарів з пластмас господарського призначення на Україні

Виробництво пластичних мас та синтетичних смол і виробів на їх основі набуло розвитку, як в Україні так і в усьому світі в останнє 30-ти річчя. На сьогоднішній день світове середньорічне виробництво цих матеріалів складає приблизно 93,8 млн.т, в тому числі:

в країнах західної Європи - 29,5 млн.т,

в країнах північної Америки - 29,4 мнл.т,

в країнах Азії - 17,8 млн.т,

в країнах східної Америки - 11,3 млн.т,

в країнах Латинської Америки - 3,8 млн.т,

в країнах Африки і близького сходу - 2,0 млн.т.

Що стосується України, то за останні роки в цьому секторі хімічної промисловості спостерігається значний спад обсягів виробництва.

Рис. 1.1 Обсяги виробництва синтетичних смол і пластичних мас на України

Тобто ми бачимо, що в порівнянні з 1985 р. виробництво скоротилось в 7,7 разів , а в порівнянні з 1997 р. - на 13%. Крім того, значно скоротилось виробництво і багатотонажних полімерів.

Таблиця № 1

Виробництво багатотонажних полімерів

1995

1999

Поліетилен

218 тис.т2,3 тис.т
Полівінілхлорид і сополімерів вінілхлориду116,2 тис.т60,5 тис.т
Полістирол і сополімерів стиролу137 тис.т8,3 тис.т

В Україні значно зменшився обсяг виробництва пластмас і на душу населення. Так в 1990 році цей показник становив 15,9 кг, в 1995 р.- 3,4 кг, а в 1999 р. - 2,7 кг, що майже в п’ять разів менше ніж в 1990 р. Для того, щоб чіткіше уявити собі ситуацію згідно наведених вище даних можна скористатися такою додатковою інформацією. Перше місце по споживанню пластичних мас на душу населення займає Німеччина - 128 кг. Далі йде США -108 кг, Австрія -99 кг, Швейцарія -95 кг, Японія, Канада і Іспанія -50 кг.

Такий катастрофічний спад виробництва цих матеріалів в Україні пов’язаний з впливом ряду суб’єктивних і об’єктивних факторів, це:

- відсутність дешевої сировини;

- неспроможність розрахуватись за енергоресурси;

- несприятливі умови зовнішньої і внутрішньої кон’юнктури ринку;

- відсутність корпораційних зв’язків з підприємствами, партнерами і споживчими.

Крім цього знизилась рентабельність виробництва по зрівнянню з 1995 р. на 20%, а по зрівнянню з 1990 р. на 30 % (в 1990 р. цей показник дорівнював 50,7%) .

Крім зазначеного вище ряду факторів на спад виробництва виробів з пластичних мас мають вплив і проблеми в галузі переробки полімерів. Переробка полімерів є кінцевою стадією в ланцюгу фізико-хімічних перетворень, які проходить вихідна сировина до отримання готового виробу і саме на цій стадії визначається рівень споживчих властивостей виробів. Ситуація, яка на сьогоднішній день склалась в цій галузі суперечить світовим тенденціям. А саме, в галузі переробки полімерів на підприємствах зайнято науково-технічних працівників в 7 разів менше ніж в галузі синтезу полімерів. Технічних рівень існуючого обладнання ще на початку 90-х років в більшості випадків відповідав рівню аналогічного обладнання закордонних фірм 1980-1983 р.р. Більше 65% обладнання було введено в дію ще 1957-1963 р.р. Технологічні лінії випускались некомплектно, з низьким рівнем автоматизації і не достатньою точністю підтримки необхідних технологічних параметрів.

Слід зауважити, що на даному етапі виробництва полімерних матеріалів має місце використання наповнювачів мінерального походження, що дає можливість здешевіти сировину, підвищити міцність, тепло- та світлостійкіть виробів з них.

Кріт того, важливе значення мають збільшення випуску виробів з полімерізаційних пластичних мас, поліетилену, в тому числі з міцних плівкоутворюючих марок, поліпропілену та інших поліолефінів; широке використання сополімерів з цінними споживчими властивостями.

Загальна сума офіційно імпортованої продукції з пластичних мас в Україну в 2000 році склала 21,73 млн. доларів.

Поява в останні роки на вітчизняному ринку різноманітних, яскравих і небезкорисних в господарстві виробів з пластичних мас було одобрено споживачем, який забезпечив високий попит на цей товар. Широкий потік цієї продукції бере початок в Польщі. Також вони надходять з Німеччини, Італії, Кіпра та Туреччини.

Рис. 1.2. Обсяг товарів з пластичних мас господарського

призначення на Україні

Якщо з розвинутих європейських країн здійснюються офіційні постачання, то ввезення в Україну турецького і частково польського (не кажучи вже про Китай і Корею) товара здійснюється так званими «човноками». По оцінкам фахівців, приблизно 40-50% товара з пластичних мас потрапляє на вітчизняний ринок нелегально.

Ще одна особливість цього ринку полягає в тому, що залежність між «національністю» виробів і їх якістю не суттєва.

З однаковим успіхом можна придбати недорогий і високоякісний товар виробництва Туреччини або Польщі і недоброякісний з Німеччини.

Рис. 1.3. Нелегальний імпорт виробів з пластичних мас господарського призначення на ринок України

На сьогоднішній день пропозиція на ринку виробів з пластичних мас господарського призначення має наступний вигляд: 20% - товари українського виробництва, 80% - імпортні. Нажаль, вітчизняні виробники в меншості. Це в основному невеликі спільні, орендні та приватні підприємства. Не великі по потужності лінії є при заводах виробниках полімерних матеріалів («Стирол» м.Горлівка, «Тореласт» м.Славянськ, «Строб» м.Северодонецьк, ВАТ «Пластмас-Прилуки», «Завод полімерних матеріалів» м. Київ). Але приємно відмітити, що по зрівнянню з 1996-1998 роками їх збільшилось приблизно в 2,3 рази і вони починають твердо ставати на ноги. Спостерігається тенденція щодо розширення асортимента і постійного його поновлення. І це не дивно, адже по оцінкам фахівців рентабельність виробництва товарів з пластичних мас господарського призначення дорівнює 15-20 %.

На українському ринку на сьогоднішній день представлені побутові товари з пластичних мас під торговельними марками Dom Plast, AGD, OSP, Bentom, Karo Plast, Lamela, Bisk, Mulltiplast і деякими іншими.

Вважається, що основний «розділ» ринку відбувся в 1996-1997 роках і з тих пір значних змін ні в складі вагомих імпортерів, ні в представлених торгових марках не було. Проміжною ланкою між виробниками і кінцевими реалізаторами виступають оптові посередники. Тут також вже сформувався постійний склад учасників. Середня статистична оптова фірма працює в даній галузі 2-3 роки. Великим вважається оптовий посередник з річним обертом реалізації виробів з пластичних мас побутового призначення в 2-2,5 млн.грн.

Всі оптовики відмічають, що з початку їх роботи конкуренція в цьому сегменті ринка збільшилась , хоча і не досягла ще критичного рівня (представники київських фірм називають не більше двох-трьох фірм (компаній) в якості конкурентів).

Витрати на рекламу складають, як правило 0,5 -1,5% обігу.

Ємкість ринка оцінюється трейдерами мінімум в 20-25 млн. доларів. Але недавня криза досить суттєво відобразилась на попиті і пропозиції цих товарів і відповідно на ємкості ринку. Так по оцінкам суб’єктів ринку в хід пішла вітчизняна продукція, яка орієнтована на середньо- і малозабезпеченого споживача. До кризи багато оптовиків самі замовляли товар, тепер його приходиться «нав’язувати». Продаж господарських виробів з пластичних мас (крім одноразового посуду) знизився в 3 рази. До кризи через одну дрібну торговельну точку в день продавалось до двадцяти невеликих предметів і шість-сім крупніших. Тепер покупець звертає увагу лише на дрібнички. Вироби більш великі (універсальна підставка для посуду) купують вкрай рідко (частіше за для подарунку). Від кризи не постраждали лише ті підприємства, які пропонують дорогі елітні вироби.

Реалізація господарських товарів з пластичних мас підпадає під вплив сезонних коливань - це також одна з особливостей цього ринку - пік попиту припадає на весну - початок літа. В зимові місяці попит майже відсутній.

Фахівці вважають, що нинішній стан ринку господарських товарів з пластичних мас результат непродуманої економічної політики держави. Коли приблизно 40-50% товарів завозяться «човноками». Тиск з боку «човночних» поставок відчувають всі діючі суб’єкти цього ринку - від трейдерів до лоточників. Але саме роздрібна торгівля страждає більше всього - якщо на ринку в цілому співвідношення легально імпортованого і «човночного» товару оцінюється як 50/50, то на міських базарах, вулицях справжнє засилля «лівої» пластмаси.

До кризи все більше споживачів починали купувати подібні вироби в спеціалізованих магазинах - адже асортимент там значно ширший. Крім того, обов’язковою умовою права продажу господарських виробів з пластичних мас через торговельну мережу є наявність сертифіката якості. Також в магазині можна отримати кваліфіковану консультацію, а в разі придбання неякісного товару - провести його заміну. Сьогодні покупець знову віддає перевагу базарам, товари там хоча і не набагато, а все ж дешевші.

Розглядаючи сучасний стан ринку господарських товарів з пластичних мас, оператори вважають, що пропонуємий асортимент можна умовно поділити на три групи: товари для господарства, аксесуари для ванних кімнат та посуд.

В середині цих груп товари розрізняються ціною та строком експлуатації, що безпосередньо відображається на обсягах їх реалізації.

До товарів для господарства відносяться відра, корзини для білизни і сміття, етажерки, різноманітні ящики (для інструментів, розсади та ін.) . В середині цієї групи виділяють щітки і совки. Ці товари відрізняються невеликим строком служби (щітки доволі швидко зношуються, а совки під час прибирання ламаються і тріскаються). Отже, обсяги їх реалізації значно більші за інші вироби цієї групи і реалізують їх де це тільки можливо: в універмагах, магазинах господарських товарів, на базарах, а ларьках, підземних переходах. Продаються товари для господарства в основному по 4-7 грн. за 1 шт. (дорога продукція не пропонується).

В іншому є товари цієї групи важко віднести до тих, що часто купують - вони розраховані на значний строк експлуатації.

На ціни етажерок рішучий вплив має «етажність» (від двох до п’яти ярусів) і «мобільність» (деякі моделі мають коліщатка). Так, трьох-поличкова етажерка Bartek виробництва «Polimer» в опті реалізується по 13,89 грн., п’яти поличкова - по 17,98 грн. (продукція «Polimer» - одна з самих дешевих с своїй групі). Трьох’ярусна етажерка від Rubermaid (на коліщатках) оптом пропонується по 24, 32 грн., а чотирьохрусна (стаціонарна) - по 29,42 грн.

Роздрібна націнка, як правило, дорівнює 30-50% оптової ціни. Наприклад, при оптовій ціні кутової етажерки на коліщатках Rubermaid 16,51 грн. в магазинах їх можна придбати вже за 21,34 грн.

Ящики для інструментів розрізняються між собою розмірами - від 12 до 24 дюймів. А в тім, ціна в основному залежить не від розміру, а від фірми-виробника. Наприклад, 16-дюймовий Polimer в опті пропонується від 21,20 грн., а 14-дюймовий Rubermaid вже від 45,35 грн. основна причина такої різниці криється в тому, що при виробництві цих товарів використовуються різні матеріали і, відповідно, виріб може бути розраховано на різну вагу.

Товари цієї групи (крім ящиків для інструментів, сюди можна віднести корзини для білизни і сміття, відра та інш.) з погляду на досить великі габарити реалізуються в більшості в господарських і спеціалізованих магазинах.

Аксесуари для ванних кімнат та туалетів включають мильниці, полички, вішалки та гачки для рушників, сидіння для унітазів і щітки для них (можуть продаватися в роздріб і в комплектах). Цікаво, що при ціноутворенні товарів цієї групи різниця в ціні одноіменних виробів не завжди відповідає різниці в якості. Наприклад, набір для ванної кімнати китайського виробництва (поличка, вішалка для рушників, мильниця і стаканчик для зубних щіток) в магазинах пропонується по 29-32 грн. аналогічний польський набір Karo Plast продається вже по 60-63 грн. в даному випадку більш ніж дворазова різниця свідчить про якість і тривалість строку служби. А от при порівнянні такого ж Karo Plast з таким самим набором фірми Bisk (110-160 грн.) яку небудь різницю (зокрема цінову) помітити вже доволі складно. Нелегко також зрозуміти і суть різниці між кришкою для WC від EKA Plast за 30-34 грн. і набором від Karo Plast за тіж 30-34 грн. (кришка, щітка типу «Єрш», тримач для туалетного паперу).

Пояснюється це престижем товарів Bisk та EKA Plast, розрахованих на заможних покупців, згодних платити за елітність товару.

Доречі, в прайс-листках майже кожної фірми, яка реалізує подібні товари, можна знайти вироби без вказання фірми-виробника. Такі товари звичайно об’єднані в розділі «Різне» - всередньому по 2,05 грн.

Мильниці в опті пропонують по 0,98-3,3 грн за 1 шт. - недорого, 3-7 грн за 1 шт. - середньої вартості. Товар дорожчий за 7 грн., на думку реалізаторів, можна сміливо віднести до дорого. Більше всього в роздрібній торгівлі пропонуються дешеві мильниці по 1,8-10 грн за 1 шт. «нічійних2 фірм і продукція фірми Lamela. Більш дорогі вироби, наприклад, мильниці «Містраль» від Bisk по 50-80 грн., продаються в фірмових магазинах, як правило, у відділах супутніх товарів сантехмаркетів і т.п. ). По оцінкам реалізаторів, краще за все розкуповуються товари середньої цінової групи. .

До пластмасового посуду можна віднести найрізноманітніші ємкості: тазики, відерка, ванночки, миски. До цієї ж групи оператори ринку відносять дощички для розділу, сушилки для посуду, різні кухонні дрібнички, на зразок ситечка для раковини, а також одноразовий посуд.

Товари цієї групи відрізняються, по-перше, добре вираженою сезонністю продажу, і по-друге, відсутністю пропозицій елітних виробів.

Пік попиту приходиться на початок весни і восени (що пов’язують з активністю дачно-городньої діяльності). Особливо ходовими товарами весною є ящички для розсади і квітів, відра, друшляки, лійки. Балконні ящики дляквітів пропонують в опті по 2,8-6,3 грн. (залежть від довжини - від 40 смдо 1 м). Роздрібна наінка на них складає 45-55%. Відра оцінюються від об’ємаі наявності (або відсутності) кришки. Наприклад, 10-літрове відро без кришки в опті коштує 4-6 грн., якщо з кришкою - 5-7 грн. слід відмітити, що в роздріб торгувати відрами зараз досить вигідно - роздрібна націнка досягає ста відсотків. Але тут є одне «але», якщо таке відро нормально експлуатувати, то воно може прослужити багато років. Так, що по мірі насичення ринку даним товаром, попит на нього знижується, чого, доречі, не можна сказати про інші міцні конструкції, наприклад, ситечка для раковини. Оптом їх можна придбати по 12-18 коп., а от продати в магазинах - не менше чим за 50-65 коп. Роздрібна націнка в цьому випадку досягає 400-500%. В інших сегментах націнки не такі високі./5/.

Цікава ситуація склалася з одноразовим посудом. Спостерігачі відмічають, що обсяги реалізації цієї продукції зростають щорічно в арифметичній прогресії. Це пов’язують з розширенням мережі різноманітних бліц-кафе та закусочних, які користуються пластиковими столовими приборами і введенням в дію законів України «Про охорону здоров’я» (1993 р.) та інших нормативних актів, які регламентують роботу закладів громадського харчування і торгівлю харчовими продуктами. Одже, вартість одного предмета (стакан, тарілка, виделка, ніж і т.д.), який пропонується в партії з 100 шт. - 0,05-0,09 грн.

Розглянувши питання стану ринку виробів з пластичних мас в Україні можна зробити наступні висновки.

В основному переважає реалізація продукції, яка розрахована на середню і нижче середньої купівельну спроможність.

В 95% випадків споживач орієнтується не на конкретну марку товару, а на його ціну. Таким чином, можна відмітити, що продукція незнайомих на вітчизняному ринку торгових марок господарських виробів з пластичних мас має абсолютно рівні (по зрівнянню з «продвинутими» виробниками) шанси бути реалізованою.

Відмічають також можливість просування на український ринок дорогих товарів відомих фірм, але з урахуванням того факту, що коло споживачів цієї продукції поки що обмежене.

Вітчизняні виробники починають нарощувати обсяги виробництва господарчих виробів з пластичних мас, постійно оновлюючи і розширюючи асортимент (поки що це здебільшого недорогі вироби).

Сьогодні виробникам цього сектору хімічної промисловості необхідно:

- освоїти виробництво, головним чином, конструкційних полімерних матеріалів;

- значно підвищувати якість виробів;

- збільшувати термін їх служби;

- вдосконалювати технологію виробництва та переробки пластмас у вироби, в тому числі за допомогою лазерного променя;

- розширювати асортимент товарів народного споживання, зокрема, виробів пластичних мас з цінними споживчими властивостями.

Основними напрямками оптимізації асортимента виробів з пластичних мас господарського призначення має бути створення нових перспективних моделей і розширення функціональних можливостей випускаємих виробів, збільшення долі в виробництві господарських виробів удароміцних і термостійких пластиків (полікарбоната, поліакрилатів, АБС-пластиків та ін.), широке використання нових методів декорування виробів з пластмас (шовкотрафаретна печать, тиснення фольгою, декорування тканиною або папіром та ін.), збільшення випуску комплектних виробів.

На сьогоднішній день світове середньорічне виробництво пластичних мас та синтетичних смол і виробів на їх основі складає приблизно 93,8 млн.т. Приріст обсягів виробництва по зрівнянню з 1999 р. склав 38 %. За останні роки на Україні в цьому секторі хімічної промисловості спостерігається значний спад обсягів виробництва.

В Україні значно зменшився обсяг виробництва пластмас і на душу населення. Такий катастрофічний спад виробництва цих матеріалів пов’язаний з впливом ряду суб’єктивних і об’єктивних факторів: відсутність дешевої сировини; неспроможність розрахуватись за енергоресурси; несприятливі умови зовнішньої і внутрішньої кон’юктури ринку; відсутність корпораційних зв’язків з підприємствами, партнерами і споживчими.

Знизилась також рентабельність виробництва по зрівнянню з 1995 р. на 20%, а по зрівнянню з 1990 р. на 30 % (в 1990 р. цей показник дорівнював 50,7%) .

Крім цього, на спад виробництва виробів з пластичних мас мають вплив і проблеми в галузі переробки полімерів. Переробка полімерів є кінцевою стадією в ланцюгу фізико-хімічних перетворень, які проходить вихідна сировина до отримання готового виробу і саме на цій стадії визначається рівень споживчих властивостей виробів. Ситуація, яка на сьогоднішній день склалась в цій галузі суперечить світовим тенденціям. А саме, в галузі переробки полімерів на підприємствах зайнято науково-технічних працівників в 7 разів менше ніж в галузі синтезу полімерів. Технічних рівень існуючого обладнання ще на початку 90-х років в більшості випадків відповідав рівню аналогічного обладнання закордонних фірм 1980-1983 р.р. Більше 65% обладнання було введено в дію ще 1957-1963 р.р. Технологічні лінії випускались некомплектно, з низьким рівнем автоматизації і не достатньою точністю підтримки необхідних технологічних параметрів.

Важливе значення має збільшення випуску виробів з полімерізаційних пластичних мас, поліетилену, в тому числі з міцних плівкоутворюючих марок, поліпропілену та інших поліолефінів; широке використання сополімерів з цінними споживчими властивостями.

Поява в останні роки на вітчизняному ринку різноманітних, яскравих і небезкорисних в господарстві виробів з пластичних мас було одобрено споживачем, який забезпечив високий попит на цей товар. Широкий потік цієї продукції бере початок в Польщі. Також вони надходять з Німеччини, Італії, Кіпра та Туреччини.

На українському ринку на сьогоднішній день представлені побутові товари з пластичних мас під торговельними марками Dom Plast, AGD, OSP, Bentom, Karo Plast, Lamela, Bisk, Mulltiplast і деякими іншими.

На сьогоднішній день пропозиція на ринку виробів з пластичних мас господарського призначення має наступний вигляд: 20% - товари українського виробництва, 80% - імпортні. Нажаль, вітчизняні виробники в меншості. Це в основному невеликі спільні, орендні та приватні підприємства.

Нинішній стан ринку господарських товарів з пластичних мас результат непродуманої економічної політики держави. Коли приблизно 40-50% товарів завозяться «човноками». Тиск з боку «човночних» поставок відчувають всі діючі суб’єкти цього ринку - від трейдерів до лоточників. Але саме роздрібна торгівля страждає більше всього - якщо на ринку в цілому співвідношення легально імпортованого і «човночного» товару оцінюється як 50/50, то на міських базарах, вулицях справжнє засилля «лівої» пластмаси.

Розглядаючи сучасний стан ринку господарських товарів з пластичних мас, пропонуємий асортимент можна умовно поділити на три групи: товари для господарства, аксесуари для ванних кімнат та посуд. В середині цих груп товари розрізняються ціною та строком експлуатації, що безпосередньо відображається на обсягах їх реалізації.

Цікава ситуація склалася з одноразовим посудом. Спостерігачі відмічають, що обсяги реалізації цієї продукції зростають щорічно в арифметичній прогресії. Це пов’язують з розширенням мережі різноманітних бліц-кафе та закусочних, які користуються пластиковими столовими приборами і введенням в дію законів України «Про охорону здоров’я» (1993 р.) та інших нормативних актів, які регламентують роботу закладів громадського харчування і торгівлю харчовими продуктами. Одже, вартість одного предмета (стакан, тарілка, виделка, ніж і т.д.), який пропонується в партії з 100 шт. - 0,05-0,09 грн.

Розглянувши питання стану ринку виробів з пластичних мас в Україні можна зробити наступні висновки.

1. Ми бачимо, що переважає реалізація продукції, яка розрахована на середню і нижче середньої купівельну спроможність.

2. Можна відмітити, що продукція незнайомих на вітчизняному ринку торгових марок господарських виробів з пластичних мас має абсолютно рівні (по зрівнянню з «продвинутими» виробниками) шанси бути реалізованою, так як у 95% випадків споживач орієнтується не на конкретну марку товару, а на його ціну,

3. Існує можливість просування на український ринок дорогих товарів відомих фірм, але з урахуванням того факту, що коло споживачів цієї продукції поки що обмежене.

4. Вітчизняні виробники починають нарощувати обсяги виробництва господарчих виробів з пластичних мас, постійно оновлюючи і розширюючи асортимент (поки що це здебільшого недорогі вироби).

Для досягнення успіху на цьому ринку необхідно врахувати сезонність попиту на різні вироби, доступність ціни для споживача, якість товару, постійне оновлення асортименту, особливо дешевого «пластика» (це пов’язано з невеликим строком експлуатації) і добре продумане зовнішне оформлення виробу і упаковки.

1.2. Характеристика споживчих властивостей товарів з пластичних мас господарського призначення

Споживчі властивості товарів і їх показники визначають ефективність використання виробів по призначення, їх соціальну значимість, практичну корисність, надійність і зручність використання, естетичну досконалість, безпечність для людини і оточуючого середовища. Виявлення споживчих властивостей, з одного боку, залежить від речовинно(матеріально)-морфологічних, технічних і інших властивостей товарів (розмірів, конструкції, матеріалів і т.д.) а з іншого - від виду і характеру потреб, на задоволення яких вони спрямовані - утилітарних, естетичних і т.д.

Споживчі властивості поділяють на соціальні, функціональні, ергономічні, естетичні, екологічні, надійність і безпеки виробів.

Споживчі властивості підрозділяють на групи, підгрупи і ніші категорії класифікації. На нижчих ступенях класифікації знаходяться природні властивості (хімічні, фізичні, фізико-хімічні) і показники конструкції, які можуть бути безпосередньо змірені. Від природних властивостей багато в чому залежать показники вищележащих рівнів класифікації.

Показники властивостей і їх значення залежать від особливостей і призначення товарів, тому особливо важливо виділити з усього комплексу споживчих властивостей основні, які мають найбільше значення для конкретного товару.

Так, для таких виробів з пластичних мас господарського призначення, як вази і горщики для квітів, головними є естетичні властивості, а для посуду і виробів для приготування їжі - це вже показники безпеки (хімічні і біологічні), а для дитячих стільців і виробів для сервіровки столу - ергономічні (антропометричні). Тобто різним за призначенням виробам притаманні певні споживчі властивості.

Функціональність виробів з пластичних мас характеризує відповідність складу пластмаси та конструкції виробу своєму призначенню (кліматичні умови, район експлуатації, область застосування, температурний інтервал, контакт х харчовими продуктами, мильними розчинами, повітрям, нафтопродуктами, жирами, маслами тощо). Так, наприклад, розміри кришок поліетиленових повинні чітко відповідати кресленням, затвердженим у встановленому порядку, бо від цього залежить можливість виробу виконувати свої функції, а саме така властивість, як герметичність - кришка повинна щільно надіватись на банку або пляшку і рідина не повинна просочуватись через неї. Це один з показників досконалості виконання основних функцій.

Показник універсальності застосування визначає діапазон умов і можливостей застосування конкретного виробу за його призначенням з урахуванням допоміжних функцій. Так, терки з пластичних мас випускають як для овочів, фруктів і інших продуктів окремо, так і комбінованими: двох- і чотирьохсторонніми з отвірами різних видів, і універсальними з лотком. Це стосується і висічок для печива, вони також бувають одно-, двох- і чотирьохсторонніми.

Надійність виробів з пластичних мас господраського призначення обумовлена такими їх властивостями, як міцність, стійкість до різних впливів (до миючих засобів, хімікаліїв та інших агресивних середовищ, до гарячої води, світла, багаторазових деформацій тощо), міцністю декоративно-захисного покриття (до сухого тертя, миючих засобів) та інше.

Так, майже всі вироби з пластичних мас побутового призначення міцні до удару ( в межах розумного). При падінні вони не деформуються, не б’ються (особливо вироби з поліолефінів - поліетилену і поліпропілену) і не втрачають герметичності (каністри, фляги, бідони). Такі вироби, як овочерізки, терки, висічки для печива достатньої тверді. Ріжучі грані впродовж тривалого строку експлуатації лишаються гострими, що обумовлено, в першу чергу складом пластичної мас і способом формування. Це стосується і скалок та дощичок для розділу.

Предмети гігієни побуту (щітки, пиловибивальники, єрші тощо) відрізняються високими показниками стійкості до багаторазових деформацій. А стійкість до навантажень притаманна різноманітним вішалкам для рушників і білизни, кронштейнам і держателям, корзинам, ящикам та інш., це обумовлено в першу чергу відповідністю пластичної маси конструкції виробу.

Майже всі вироби з пластичних мас мають відмінні показники стійкості до різного роду агресивних середовищ. Це вироби для зберігання харчових продуктів (бочки, ящики для овочей, контейнери для ягід і т.д.) і для зберігання сухих хімікатів та нехарчових рідин, і вироби для розведення рослин та догляду за ними (граблі, лопати, сапки і т.д.). Вони не кородують, не вступають в взаємодію з контактними середовищами і не підпадають під вплив гнилісних бактерій. А вироби для гарячих харчових продуктів (блюда, друшлаки, кружки та інш.), які виготовлено з полікарбонату і термостійких сополімерів стиролу мають достатню термостійкість (мінімум 70+ 50 С ).

Показники гігієнічних властивостей характеризують гігієнічність, зручність і комфорт експлуатації виробу в системі «людина - виріб - середовище». Що стосується гігієнічних властивостей виробів з пластичних мас, то вони, нажаль, не завжди знаходяться на відповідному рівні. Деякі вироби здатні накопичувати на своїй поверхні заряди статичної електрики, що може негативно впливати на стан здоров’я людини і погіршувати загальний стан організму. Це також приводить до частого забруднення поверхні виробів (притягуються частки пилу), що може негативно впливати на стан здоров’я людини і погіршувати загальний стан організму. Це також приводить до частого забруднення поверхні виробів (притягуються частки пилу), що призводить до певних незручностей при їх експлуатації. Але можливість утримання виробів залежить не тільки від природи матеріалу, але й від форми виробу і характеру його поверхні. Вироби з пластичних мас господарського призначення, крім прямолінійної форми з гладкою блискучою поверхнею, яка вважається найраціональнішою з точки зору гігієнічних властивостей, можуть бути й складної форми з рифленою або складчастою поверхнею.

Антропометричні показники дуже важливі для таких виробів, як дитячі стільці ( в т.ч. туалетні) і горщики, корзини і відра та виробів для приготування їжі.

Стосовно фізіологічних показників, то вироби з пластичних мас, так би мовити, знаходяться на висоті, тому, що за рахунок свої невеликої маси вони не створюють жодних проблем навіть для дитини.

Естетичні властивості виробів з пластичних мас оцінюють по їх формі, кольору, малюнку, розмірам, які в сукупності характеризують такі комплексні властивості, як зовнішній вигляд, раціональність форми, цілісність композиції, інформаційну виразність, досконалість виробничого виконання. Вироби можуть бути ажурними, плетеними, з малюнком чи без нього, пофарбованими та інше. Поверхня виробів повинна бути гладкою або рельєфною, блискучою або матовою, без надливів, вздуть, тріщин, раковин, грат, гострих пружків і повинна відповідати вимогам стандартів. Форма, розміри і колір повинні відповідати зразкам-еталонам. Форма виробів повинна бути по змозі обтічною, кути та грані закругленими, а вигравірувальні та рельєфні малюнки - чіткими і ясними. В виробах, які складаються з декількох частин (наприклад, чашка і підставка тощо), ці частини повинні бути правильно підібрані по кольору та відтінку, добре пригнані по розмірам. Комплектні вироби (з декількох предметів) повинні мати однотонне забарвлення, за виключенням тих випадків, коли різне забарвлення передбачено завчасно. Можливості художньої обробки пластмас найрізноманітніші. А завдяки пластичності при виготовленні виробів, прозорості ( в деяких випадках), різноманітності забарвлень та гладкій блискучій поверхні, вони мають і необмежені декоративні властивості. Особливості конструкції виробів повинні підкреслювати ці характерні переваги пластичних мас. Наприклад, колір матеріалу виробів повинен бути в певній відповідності з характером їх поверхні. При твердій та блискучій поверхні полістирола більш доцільними будуть насичені, яскраві кольори, а от поліетиленовим виробам з їх матовою та відносно м’якою поверхнею, навпаки, краще підходять неяскраві, слабонасичені тона та полутона.

Оздоблення виробів з пластичних мас господарського призначення, може бути за рахунок двокольорового лиття або видування, декорування (шовкотрафаретний друк, декольманія, тиснення фольгою, запресовка паперу і тканини, гравіровка, оздоблення кольоровою плівкою).

Безпечність виробів з пластичних мас побутового призначення, а в особливості посуду (для сипучих, холодних і

Подобные работы:

Актуально: