Стратегія франчайзингового проекту побудови мережі дитячих перукарень в великих торгівельно–розважальних центрах м. Києва на основі франшизи "BEANERS - канадської мережі дитячих перукарень"

КУРСОВА РОБОТА

з курсу: "Стратегічний менеджмент"

на тему: "Стратегія франчайзингового проекту побудови мережі дитячих перукарень в великих торгівельно - розважальних центрах м. Києва на основі франшизи "BEANERS - канадської мережі дитячих перукарень""

Київ – 2010


Зміст

Вступ

1. Опис франшизи “BEANERS - КАНАДСЬКА МЕРЕЖА ДИТЯЧИХ ПЕРУКАРЕНЬ"

2. Стратегія франчайзингового проекту побудови мережі дитячих перукарень згідно франшизи "BEANERS"

2.1 Завдання етапу №1

2.1.1 Місія бізнесу "Мережа дитячих перукарень"

2.1.2 Франчайзинговий символ бізнесу "Мережа дитячих перукарень"

2.1.3 Стратегічні цілі рівня "володар бізнесу Мережа дитячих перукарень"

2.1.4 Стратегічні цілі структурних підрозділів "вищий менеджмент управління бізнесом Мережа дитячих перукарень"

2.1.5 Структура цілей проектів "нижнього рівня управлінської піраміди бізнесу Мережа дитячих перукарень"

2.2 Завдання етапу №2 - сутність та побудова матриці Ансоффа для бізнесу "Мережа дитячих перукарень"

2.3 Завдання етапу №3 - сутність та побудова матриці "Бостонська консалтингова група" (БКГ) для бізнесу "Мережа дитячих перукарень"

2.4 Завдання етапу №4 - Матриця S. W. O. T. аналізу бізнесу "Мережа дитячих перукарень"

Висновки

Перелік використаної літератури


Вступ

Цілісним підходом, що зводить воєдино стратегічне керування портфелями й керування проектами й ресурсами в масштабах підприємства, компанії Artemis є розроблена унікальна пропозиція, яка називається Архітектурою керування бізнесом (Business Management Architecture, ВМА) ™ - всеосяжне рішення, яке дозволяє об'єднати проекти й ресурси й одержати максимальну ефективність бізнесу компаній за рахунок використання масштабованих програмних продуктів і допоміжних служб.

Рис.0.1. Архітектура керування бізнесом (Business Management Architecture, ВМА) ™ (13)

Portfolio managementКерування портфелями
Project / resource managementКерування проектами / ресурсами
ActionДія
StrategyСтратегія
Executive team1 Рівень - Вище виконавче керівництво ("власник")
Governance body2 Рівень - Правління
Project management officeОфіс керування проектами
Project managers3 -Рівень - Менеджери проектів
Актуально: