Міжнародний маркетинг

“МАРКЕТИНГ”

1. Єдність та відмінність категорій “попит” і “потреба”

Потреба-це нужда,яка прийняла специфічну форму відповідно до культурного укладу і особистості індивіду.

(нужда-це відчуття нестачі чогось)

Піраміда потреб Маслоу:

1. Вторинні потреби

· Потреба в самореалізації

(самовиражені )

· Потреби в суспільному визнанні й отриманні належного соціального статусу

· Потреби в контактах

2. Первинні потреби

· Потреби в безпеці й захищеності

· Фізіологічні потреби

Попит-платоспроможна потреба.

Види попиту:

1. Негативний

2. Нульовий-відсутність попиту

3. Зменшуючийся

4. Непостійний(сезонний,нерегулярний)

5. Скритий(латентний)-попит,який може з’явитися в перспективі

6. Повний(повноцінний)

7. Надлишковий(ажіотажний)

8. Оманливий(50млн.телевізорів)

9. Нераціональний(всі курять,але це шкідливо)

10. Повсякденний

11. Особливий(на унікальні товари)

12. Інфляційний(на товари,які не знецінюються)

2. Сутність та сучасні визначення поняття "маркетинг".

Маркетинг-(від англ.market-ринок,торгівля,продаж,комерційна діяльність;за іншою версією,-від market getting- завоювання ринку)виник на початку ХХ ст. у США.

Існує багато визначень поняття “маркетинг”.Ітак,деякі з них: Маркетинг-це система взаємопов’язаних дій щодо планування та втілееня в життя задуму, ціноутворення, просування та розподілу ідей, товарів, послуг завдяки обміну,котрий задовольняє потреби.

Маркетинг-це процес вивчення і формування споживчих запитів і переваг, а також використання всіх ресурсів і засобів фірми для їх задоволення з метою отримання прибутку та для особливої користі споживачів (Ф.Котлер,1990)

Інакше кажучи, маркетинг-це аналіз, планування,реалізація та контроль за втіленням “суміші”маркетингових рішень стосовно продуктк фірми, його ціни, системи просування та розподілу, а також надій і сподівань фірми, тобто це ключ до досягнення цілей та завдань,що постають перед фірмою, яка прагне завоювати цільовий ринок.

3. Об”єкти та суб'єкти маркетингу.

Об’єкти маркетингу:

1) Споживачі (цільові покупці) – вони є головним об’єктом м.

2) Конкуренти;

3) Маркетингові посередники.

Актуально: