Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

Вступ

Автомобільний транспорт має важливе значення в загальній транспортній системі нашої країни. Автомобілі широко застосовуються в народному господарстві. Вони використовуються для доставки різної сировини на промислові підприємства і вивозу з підприємств готових виробів і конструкцій, при будівництві будівель та інших споруд, для масових перевезень сільськогосподарської продукції. Велику роль грає автомобільний транспорт при перевезенні пасажирів. Без автомобілів зараз неможливо уявити роботу жодного підприємства.

Робітники автомобільного транспорту повинні забезпечити повне задоволення потреб народного господарства в перевезенні вантажів та пасажирів. Це завдання можна вирішити при значному покращенні організації технічної підготовки автомобілів до експлуатації, що дозволить значно знизити втрати часу на простої автомобілів при технічному обслуговуванні та поточному ремонті, знайти більш ефективні шляхи підвищення рівня використання наявних матеріальних та трудових ресурсів. Для цього необхідний якісно новий підхід до питань організації процесів технічного обслуговування та поточного ремонту.

Характерною особливістю автомобільного транспорту на сучасному етапі являється неперервна концентрація рухомого складу у великих автотранспортних підприємствах та поглиблення спеціалізації. Це дозволяє використовувати на автомобільному транспорті всі переваги концентрації та спеціалізації, застосувати більш прогресивну технологію, підвищити якість виконання технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів, значно підвищити продуктивність праці, знизити всі витрати на утримання рухомого складу.

Велику роль у вирішенні цих завдань грає вдосконалення технології технічного обслуговування і ремонту автомобілів, яке залучається в розробці такої організаційної структури виробництва, яка б задовольняла основні принципи спеціалізації і кооперації, економічності, ритмічності, неперервності тощо.

Мета виконання даного дипломного проекту − систематизація, узагальнення і практичне застосування набутих знань для вирішення конкретних інженерних задач, що пов’язані з організацією технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів, проектування чи удосконалення підприємств автомобільного транспорту із впровадженням інноваційних і передових технологій, пристроїв і обладнання з ТО та ремонту машин, а також проведення аналізу техніко-економічних показників діяльності підприємства.


1 Пошуково-дослідницький розділ

1.1 Коротка характеристика проектованого автопідприємства

1.1.1 Тип, структура і виробничі функції підприємства

ВАТ "Вінницьке АТП-10554" − автотранспортне підприємство, яке забезпечує перевезення будівельних, промислових і сільськогосподарських вантажів та обслуговування підприємств і організацій, а також населення на території Вінницької області та у міжобласному сполученні. Дане АТП знаходиться у м. Вінниця на вулиці Максимовича 6.

Основними завданнями АТП-10554 є:

− організація та здійснення перевезень у відповідності із замовленнями та затвердженим планом;

− зберігання рухомого складу, а також його технічне обслуговування та ремонт;

− планування, облік і керівництво виробничо-господарської діяльності;

− матеріально-технічне постачання автомобільного парку деталями, ремонтними та експлуатаційними матеріалами;

− організація праці та заробітної плати працівників.

Зберігання рухомого складу здійснюється на відкритому майданчику, що розташований поруч з АТП.

Для проведення технічного обслуговування і ремонту автомобілів в АТП є майстерні з певними виробничими підрозділами, що забезпечують вчасне виконання вищезгаданих робіт. У майстерні АТП в наявності є зони ТО-1, ТО-2 і поточного ремонту; відділення: моторне, агрегатне, зварювальне, мідницьке, шиноремонтне, ремонту паливної апаратури, слюсарно-механічне, ковальсько-ресорне, акумуляторне.


1.1.2 Склад парку і режим його експлуатації

На основі даних переддипломної практики приводимо таблицю рухомого складу парку і режиму його експлуатації.

Таблиця 1.1 − Склад парку і режим його експлуатації

Марка

рухомого

складу

Інвентарна

кількість

автомобілів

Середньо-

добовий

пробіг

Категорія

умов

експлуатації

Д

Робота на лінії
1 Зміна2 Зміна
Поч.Кін.Поч.Кін.

ЗИЛ-431610

ЗИЛ-431410

ЗИЛ-433362

ЗИЛ-441510Г

ГАЗ-3307

ГАЗ-5320

ГАЗ-33021

ГАЗ-32112

ГАЗ-3102

КрАЗ-256

КамАЗ-5320

КамАЗ-5410

КамАЗ-5511

МАЗ-54323

МАЗ-5551

РАФ-2203

ИЖ-2715

ЄрАЗ-762

ВАЗ-21093

ВАЗ-21099

ВАЗ-21213

ВАЗ-21033

7

3

3

8

6

3

2

6

9

3

14

11

5

3

3

2

3

2

2

4

2

3

215

220

210

200

135

125

130

120

115

205

230

215

205

180

195

110

115

125

130

125

125

110

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

Актуально: