Організація експлуатації автомобільної техніки

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення занять з навчальної дисципліни

“Автомобільна техніка”

ТЕМА Організація експлуатації автомобільної техніки.

Парки та внутрішній порядок в них


ТЕМА. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ.ПАРКИ ТА ВНУТРІШНІЙ ПОРЯДОК В НИХ

Навчальна та виховна мета:

1. Вивчити види, періодичність технічного обслуговування автомобілів, порядок планування, обліку та контролю за технічним станом машин.

2. Вивчити види парків, елементи парку, їх призначення; розміщення, обладнання і документацію приміщення чергового парку.

3. Формування у курсантів відповідального ставлення до правильної організацію експлуатації автомобільної техніки, підтримання її у постійній готовності до використання за призначенням.

Час: 8 годин.

Організаційно – методичні вказівки:

1. На тему виділено 8 годин. Тема є об¢ємною, дає знання з організації експлуатації автомобільної техніки та внутрішньої служби в парку.

По темі вивчається:

- види, періодичність технічного обслуговування автомобілів;

- порядок планування, обліку та контролю за технічним станом і експлуатацією машин;

- види парків, елементи парку, їх призначення і розміщення;

- обладнання і документація приміщення чергового парку;

- організація внутрішньої служби в парку.

Тема служить базою для вивчення розділу І «Будова і експлуатація автомобіля».

2. Розподіл часу по заняттям, послідовність занять, особливості організації та методика проведення.


№ п/пНайменування занятьВид занятьЧас (хв.)Особливості організації та методики проведення
12345
1.Види і періодичність технічного обслугову-вання, порядок вико-ристання і обліку машинЛекція2Читається батареї в лекційній аудиторії.
2.Парки і внутрішній порядок в нихГрупове2

Проводиться одним виклада-чем із взводом в класі.

70 хв. відвести на викладення навчальних питань, 10 хв на опитування

3.Організація експлуатації автомобільної техніки

Практич

не

4

Проводиться двома виклада-чами із взводом в парку.

Відпрацювати не менше 4 задач.

Актуально: