Проект будівництва будинку експлуатаційної служби лінії метро

Содержание

Вступ

1. Архітектурно-будівельні рішення

1.1 Генеральний план

1.2 Опис функціонального процесу

1.3 Об’ємно-планувальні рішення

1.4 Конструктивне рішення

1.5 Теплотехнічний розрахунок зовнішніх стін

2. Розрахунково-конструктивна частина

2.1 Вихідні дані

2.2 Опис конструкції

2.3 Підбір перерізу балки настилу двотаврового профілю першого поверху Б4

2.4 Розрахунок сталевого настилу

2.5 Розрахунок колони К5

2.6 Захист від корозії металевих комунікацій і споруд

3. Технологія виконання робіт

3.1 Визначення загальної тривалості будівництва

3.2 Характеристика умов будівництва

3.3 Умови виконання земляних робіт

3.4 Визначення об’ємів робіт

3.5 Вибір способу проведення робіт і комплектів машин

3.6 Визначення техніко-економічних показників

3.7 Заходи з техніки безпеки при виконанні земляних робіт

4. Розрахунок локального кошторису будівництва

4.1 Кошторисна документація

5. Охорона прці

5.1 Організація будівельного майданчика

5.2 Заходи профілактики падіння людини з висоти

5.3 Заходи профілактики падіння матеріалів і конструкцій з висоти

5.4 Заходи профілактики враження електричним струмом

5.5 Освітлення робочих місць

5.6 Заходи профілактики метеорологічних факторів

5.7 Заходи профілактики шуму і вібрації

5.8 Заходи профілактики токсичного впливу на організм

5.9 Заходи профілактики враження блискавкою

5.10 Пожежна небезпека

Висновок

6. Організація і планування будівництва

6.1 Проектування будівельного генерального плану

6.1.1 Визначення потреби в адміністративних і санітарно-технічних будівлях

6.1.2 Визначення потреби в складських приміщеннях

6.1.3 Проектування транспортних комунікацій

6.1.4 Проектування мереж водопостачання

6.1.5 Проектування мереж електропостачання і освітлення будівельних майданчиків

6.2 Техніко-економічні показники проекту

6.3 Встановлення потреби будівництва в енергоресурсах

7. Проектування земляного насипу під’їзної колії

Список використаної літератури


Вступ

Архітектура - це матеріальна дійсність у вигляді різного роду будівель, споруд і їх комплексів призначених для забезпечення матеріальних потреб людства. Але архітектура також особливе мистецтво, здатне виражати великі ідеї і доставляти естетичну насолоду. В зв’язку під архітектурою розуміють наявність певних художньо-композиційних ознак залежності від призначення і містобудівельної ролі тієї чи іншої будівлі і споруди.

На кожному етапі історії людського суспільства архітектура розвивається в залежності від соціальних, матеріальних і кліматичних умов, а також в прямому зв’язку з національними особливостями устрою і художніми традиціями, що високо ціняться народом.

Матеріальний зміст та естетична форма в архітектурі тісно пов’язані між собою, відображаючи призначення споруд, їх соціальну функцію. Функціональна сторона архітектури (рівень комфорту) залежить від практичного призначення споруд, економічних можливостей і рівня розвитку будівельної техніки.

Таким чином, архітектура являє собою гармонійну єдність матеріальних благ і мистецтва великого соціального значення, які безпосередньо пов’язані з різноманітними підприємствами, установами, цивільними та адміністративними будівлями, зокрема і з підприємствами залізничного транспорту.

Архітектурні форми будівель на залізниці на кожному етапі розвитку архітектури створювались від призначення будівель, їх конструктивних схем з урахуванням можливостей матеріалів, а також від ідейно-художнього замислу. На сьогоднішній день ми маємо комфортабельні залізничні вокзали, які повністю задовольняють вимогам як пасажирів так і його робочого персоналу, облаштовані адміністративні будівлі, будівлі управління, структурні підрозділи тощо. Між вищими структурами управління і підприємствами існує система взаємної залежності, впливу і відповідальності, при якій досягається баланс економічної влади. На регіональні підприємства Укрзалізниці слід покласти такі функції:

Забезпечення плану і договірних зобов’язань;

Оперативне керівництво рухом поїздів;

Забезпечення безпеки руху поїздів, екології та охорони праці;

Організація пасажирської роботи, обслуговування пасажирів;

Утримання у справному стані колії, споруд, приладів енергозабезпечення, СЦБ та зв’язку, рухомого складу, інформаційних систем та інших приладів, які забезпечують перевізний процес.

Функції регіональних підприємств формуватимуться інтегруванням функцій залізниць та відділків залізниць. Неможливо ствердно відповісти на запитання, яка ланка в ланцюзі управління "Укрзалізниця - залізниця - структурний підрозділ" є найважливішою - відділок залізниці чи залізниця. Можна лише зробити висновок, що функції колишнього відділку залізниці і функції залізниці є однаково важливими і ліквідація відділків залізниці знижує ефективність управління структурними підрозділами і погіршує низки питань на місцях, у регіонах.


1. Архітектурно-будівельні рішення

1.1 Генеральний план

Генеральний план розроблено відповідно до існуючих будівельних і санітарних норм, архітектурно-планувального завдання, технічних умов, завдання замовника і технологічної схеми.

Генеральний план розроблений, з урахуванням захисту навколишнього середовища та забудови, що склалася і проектної забудови. Розташування елементів генерального плану забезпечують нормальні умови природного освітлення і провітрювання будинків і зелених насаджень.

Будови, споруди та інженерні мережі, що потрапили під плями будов підлягають зносу та перенесенню.

Усі будови та споруди, розміщенні на генеральному плані з дотриманням протипожежних та санітарних розривів відповідно ДБН 360-92 “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” та ДБН Б.1-3-97 “Склад, зміст, порядок порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів ".

Планування об’єкту забезпечує сприятливі умови для його експлуатації.

Розміщення будівель та споруд на генеральному плані обумовлено межами земле відведення та коліями метрополітену. Все це призвело до великої щільності забудови та блокування споруд, у зв’язку з необхідністю розміщення всіх споруд відповідно завдання на проектування.

Повний перелік будівель і споруд та черги будівництва наведені на генеральному плані (Аркуш 1).

По периметру території передбачено встановлення залізобетонної огорожі висотою 2м.


1.2 Опис функціонального процесу

Вимоги функціональної доцільності - максимальна відповідність приміщень будівлі тим функціональним процесам для яких вона призначена.

Конструктивна надійність будівлі забезпечується її міцністю, вертикальною стійкістю, просторовою жорсткістю, довговічністю та вогнестійкістю.

Будинок експлуатаційної служби призначений для розташування управлінських служб електродепо.

На першому поверсі проектується розміщення медпункту, адміністративно-господарського відділу та буфет. Всі приміщення мають підсобні кімнати з зручним доступом до них. На другому та третьому поверхах планується розміщення електромеханічної служби, третій - лабораторія метрології та стандартизації, п’ятий та четвертий - служби СЦБ та зв’язку, шостий - служби тунельних споруд та колії, сьомий - проектно-конструкторське технічне бюро, восьмий - ремонтно-монтажна служба, служба руху, дев’ятий - приміщення лабораторій та допоміжні приміщення. На кожному поверсі проектується розміщення чоловічих і жіночих санвузлів, гардеробних та душових приміщень. Будинок матиме коридорну систему з двома сходовими клітками та ліфтом, що значно покращує переміщення службовців.

Проектом передбачено ІІ ступінь довговічності. Всі матеріали приймаються згідно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Санітарно-гігієнічні вимоги виконано згідно СНиП ІІ-4-79 "Естественное и искуственное освещение", СНиП ІІ-3-79** "Строительная теплотехніка".

Було запроектовано нормовану кількість кімнат, з потрібними для подальшого використання розмірами, для зручного використання будинку в потрібній сфері.


1.3 Об’ємно-планувальні рішення

Об’ємно-планувальні рішення об’єкта електродепо "Харківське" враховують містобудівні вимоги - максимальне блокування виробництв різного призначення і формування містобудівного акценту - домінанта.

Будинок експлуатаційної служби метрополітену запроектований у вигляді прямокутної форми. Загальна довжина будівлі - 45 м, ширина - 14 м. Крок колон - 6 м. Монтується краном вантажопід’ємністю - 8-4,5 т. Висота будівлі - 36,800 м. В будівлі знаходяться всі необхідні побутові приміщення. Будинок має коридорну систему.

Виходячи з аналізу технологічних та вартісних характеристик варіантів,

до подальшої розробки в проекті рекомендовано варіант, що забезпечує найбільш раціональне розміщення приміщень, споруд та будівель, їх максимальне блокування, мінімальний обсяг планувальних робіт та прокладання інженерних комунікацій при безумовному забезпечені технології поточного ремонту та технічного обслуговування рухомого складу метрополітену.

На першому поверсі розташовані приміщення вахтерів, охорони та медперсоналу. На 2, 3, 4 та 5 поверхах розміщуються дирекції служби СЦБ та зв’язку. На шостому поверсі - служба тонельних споруд та служба колії. Сьомий поверх займає проектно-конструкторське технологічне бюро (ПКТБ). Восьмий - ремонтно-монтажна служба, служба руху, комерційна служба. На дев'ятому поверсі знаходяться технологічні приміщення. В підвальному приміщенні знаходяться: розподільний пункт, комора адміністративно-господарського відділу, склад запасних частин та матеріалів служби руху, насосна, ліфтовий хол та інші експлуатаційні приміщення.

За відмітку 0,000 прийнята відмітка чистої підлоги першого поверху. Вся будівля має повний металевий каркас. Покрівля двоскатна, несучі елементи перекриття - ферми, металеві балки.

Фундаменти під колони - стовбчасті залізобетонні, окремо стоячі. Глибина закладання - 3,7 м.

Зовнішні стіни цегляні, товщиною 250 мм. Обличкування стін виконується алюмінієвими панелями по утеплювачу (вентильований фасад).

Основним рішенням фасадів є використання фасадних панелей (780 х 1000 мм) із стального алюмінієвого листа товщиною 0,7÷1,2 мм, виготовлених в заводських умовах, з високоякісним полімерним покриттям.

Покрівля будівлі передбачена проектом з двох шарів "єврорубероїда" укладеному по мінераловатному утеплювачу "DACHROCK MAX" - 130 мм, який укладається по профнастилу.

Внутрішнє оздоблення приміщень прийнято за їх призначенням і має склад:

штукатурка цегляних стін та перегородок;

затирання і загальне вирівнювання стін оздоблювальними сумішами, облицювання керамічною глазурованою плиткою (санвузли);

пофарбування поверхонь стін клейовими, олійними та лакофарбовими сумішами;

підлоги - бетонні та мозаїчні покриття, керамічна плитка, полімерне покриття;

замовлення віконних прорізів - метало-пластикові вікна, вітряні заповнення дверних прорізів дверними блоками, олійне фарбування.

По периметру будівлі на ширину 0,8 м передбачене вимощення з асфальтовим покриттям на щебеневій основі.

1.4 Конструктивне рішення

Вся будівля має металевий каркас і складається з системи поперечних рам, з’єднаних між собою. Колони суцільні металеві з двотаврів. Покрівля скатна, несучі елементи перекриття - балки з прокатних двотаврів.

Жорсткість будівлі досягається в поздовжньому та поперечному напрямку системою горизонтальних в’язей по колонах і вертикальних в’язей по балках.

Поперечна жорсткість обумовлюється жорсткими з’єднаннями балки з колоною, та вертикальними в’язями по колонах.

Будівля експлуатаційної служби являє собою сітку колон з чарункою 6х6 м, що утворює балочну клітку.

Рис.1.1 Схема розташування фундаментів

Фундаменти під колони залізобетонні стовпчасті, окремо стоячі. З’єднання колони з фундаментом шарнірне на анкерних болтах.

Виходячи з глибини закладання фундаментів під каркас будівлі та кроку колон скрізь робимо окремі котловани під кожен фундамент.

Грунт, що розробляється для зворотної засипки складається в прольотах А-Б, В-Г. Надлишок ґрунту вивозиться з буд майданчику автотранспортом у місця розташування резервів ґрунту даного району.

Облаштування монолітних залізобетонних фундаментів під каркас будівлі передбачається здійснювати за допомогою самохідних стрілових кранів із застосуванням армопалубкових блоків і армостійок.

Зовнішні стінки з панелей типу "сандвіч", що кріпиться до стінових

прогонів вертикально. Кріплення виконується на болтах. Внутрішні стіни товщиною 250 мм, та перегородки 120 - цегляні.


Рис.1.2 Конструкція монолітного перекриття: 1 - легкий бетон; 2 - арматурна сітка; 3 - металевий профільований настил; 4 - вертикальний анкер; 5 - прогін.

Перекриття влаштовується монолітним по металевому профільованому настилу. Товщина бетонної полиці повинна бути не менше 30 мм. згідно діючим стандартам.

В відповідності з СНиП 2.03.13-88. "Полы" було підібрано наступні види підлог:

у всіх приміщеннях, окрім сан. вузлів, складів, харчових приміщень, пралень та інших допоміжних приміщень запроектований лінолеум;

в сан. вузлах запроектована підлога з плитки;

в харчових та допоміжних приміщеннях - лінолеум.

Вибір конструктивного рішення підлоги виконаний виходячи з економічної обґрунтованості та забезпечення надійності і довговічності.

Рис.1.3 Санітарні вузли: 1 - плита перекриття; 2 - гідроізоляція; 3 - стяжка з цементного розчину; 4 - керамічна плитка на цементному розчині.


Рис.1.4 Підлога з ліноулему: 1 - монолітна плита перекриття; 5 - звукоізоляційна прокладка; 6 - панель основи підлоги; 7 - лінолеум на мастиці.

Рис.1.5 Паркетна підлога: 1 - монолітна плита перекриття; 5 - звукоізоляційна прокладка; 3 - стяжка з цементного розчину; 8 - паркет на мастиці.

В будинку для переміщення між поверхами передбачено двоє внутрішніх сходів. Внутрішні сходи запроектовані збірними і складаються з збірних маршів, збірних площадок і збірних накладних проступів. Встановлюються з нахилом не більше 1; 2 для всіх сходів. Ширина маршів задовольняє вимоги пожежної безпеки (ширина маршів більше 1 метра).

Вікна запроектовані по ГОСТ 11214-78. Конструктивні розміри записані в таблицю 1.1

Таблиця 1.1

позначеннярозміри, мм
висоташирина
ОК124001900
ОК23000870
ОК317602070
ОК417602680
ОК517602370
Актуально: