Інтегрований захист озимої пшениці

Національний університет біоресурсів і природокористування України

РЕФЕРАТ

ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Виконала:

студентка IV курсу 1 групи

факультету екології та

біотехнології

Слобоженко Інна Сергіївна

Київ – 2009


ЗМІСТ

1. Місце, умови та характеристика господарства

1.1 Кліматичні умови території господарства

2. Особливості вирощування культури залежно від системи землеробства

3. Фітосанітарний стан культури

3.1 До сходів

3.2 Сходи

3.3 Кущення осіннє

3.4 Фаза осіннього кущення (II етап органогенезу) та протягом зими.

3.5 Відновлення весняної вегетації

3.6 Весняне кущення (III етап органогенезу)

3.7 Фаза виходу в трубку (IV—VII етапи органогенезу)

3.8 Фаза колосіння — цвітіння (VIII—IX етапи органогенезу)

3.9 Фаза формування зерна (X етап органогенезу)

3.10 Закінчення формування - наливання зерна (X—XI етапи органогенезу)

3.11. Достигання — повна стиглість зерна (XII етап органогенезу)

4. Сучасні методи і прийоми в захисті рослин

5. Інтегрований захист рослин

5.1. Основний обробіток грунту

5.1.1 Підготовка насіння

5.2 Допосівний період

5.2.1 За 1—15 днів до сівби

5.3 Догляд за посівами

5.3.1 Період сівби

5.3.2 Фаза сходів — третього листка (І етап органогенезу)

5.3.3 Фаза осіннього кущення (II етап органогенезу)

5.3.4 Фаза осіннього кущення (II етап органогенезу) та протягом

зими

5.3.5 Відновлення весняної вегетації

5.3.6 Фаза весняного кущення (III етап органогенезу)

5.3.7 Фаза виходу в трубку (IV—VII етапи органогенезу)

5.3.8 Фаза колосіння — цвітіння (VIII—IX етапи органогенезу)

5.3.9 Фаза формування зерна (X етап органогенезу)

5.3.10 Закінчення формування - наливання зерна (X—XI етапи

органогенезу)

5.3.11 Достигання — повна стиглість зерна (XII етап органогенезу)

5.3.12 Післязбиральний період

Висновки

Список використаної літератури


1. МІСЦЕ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

Аналізоване підприємство ВП НАУ „Великоснітинське” НДГ ім. О.В.Музиченка розташоване у селі Велика Снітинка, Фастівського району; відстань до районного центру 15 км., до м. Києва ― 60 км.

Господарство спеціалізується на виробництві сільськогосподарської продукції, зокрема основними напрямками діяльності є виробництво зерна, молока та м’яса. Питома вага у валовій продукції складає 45%, а в товарній – 64%. Бази постачання і реалізації продукції: м. Фастів – 15 км, м. Київ – 60 км.

Загальна площа земель, га

с.Велика Снітинкас. ГвардійськеРАЗОМ
Загальна площа190110592960
в т.ч.с/г угіддя17999882787
з них: рілля16389672605
сіножаті1592161
пасовища21921
Площа лісу44852
Під водою21324
Актуально: