Економiчна ефективнiсть переробки молока та шляхiв її пiдвищення на прикладi ВАТ "Широкiвський сирзавод" Днiпропетровської областi

КУРСОВА РОБОТА

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ВАТ „ШИРОКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ

ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Народногосподарське значення та розміщення переробки молока

1.2 Сучасний рівень виробництва молочної продукції

1.3 Основні показники економічної ефективності переробки молока

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА НА ВАТ „ШИРОКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1 Організаційновиробнича характеристика переробного підприємства

ВАТ «Широківський сирзавод»

2.2 Забезпеченість ВАТ «Широківський сирзавод» основними виробничими

ресурсами та рівень їх використання

2.3 Економічна ефективність переробки молока на ВАТ «Широківський

сирзавод»

2.4 Фінансовий аналіз діяльності ВАТ «Широківськи сирзавод»

2.5 Схема продовольчого руху продукції на ВАТ «Широківський

сирзавод»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА

3.1 Удосконалення технології переробки молока

3.2 Державне регулювання галузі

ВИСНОВКИСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Агропромисловий комплекс України дає 95% продовольчих ресурсів, а в загальноєвропейському поділі праці, займаючи 19,4% площі сільського сподарських угідь, в тому числі 27,3% ріллі,вона виробляє 11,6% – молока. Отже, потенціал сільського господарства ще не вичерпаний, оскільки питома вага ріллі значно вища від питомої ваги основних видів продукції.

Актуальність теми курсової роботи полягає в необхідності оцінки причин, чому споживання молока та молокопродуктів з розрахунку на одного жителя України впало з рівня 373 кг/рік у 1990 році до рівня 246 кг/рік у 2000 році (при медичному нормативі 353 кг/рік).

Об’єкт дослідження курсової роботи – «Щироківський сирзавод» Дніпропетровської області.

Предмет дослідження курсової роботи – економічна ефективність переробки молока

Мети дослідження курсової роботи:

проаналізувати стан та динаміку розвитку сектору перероблення молока та виробництва молокопродуктів та його основних сегментів (виробництво, реалізація, імпорт, експорт, інвестиції тощо);

описати структуру виробництва у секторі, забезпечення сировиною та ресурсами; оцінити ефективність їх використання;

представити основних операторів ринку, визначити особливості конкурентного середовища та середню прибутковість виробництва за сегментами;

описати регуляторне середовище діяльності та стан запровадження стандартів якості сектору перероблення молока.

Інформаційні джерела – фінансово звітність «Широківського сирзавода» Дніпропетровської області за 2004 2005 роки, матеріали статистичних досліджень по Україні.


РОЗДІЛ 1 НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Народногосподарське значення та розміщення переробки молока

Сільськогосподарське виробництво є традиційною потужною галуззю української економіки. Родючі ґрунти, багаті традиції землеробства, сприятливий клімат, освідченні та працьовиті люди – все це є підґрунтям для того, щоб аграрний комплекс займав пріоритетне місце в економіці України, гарантував потреби населення в якісних і доступних продуктах харчування, забезпечував достойний рівень життя селянам та експортний потенціал держави.

Особливістю аграрного сектору країни є те, що він нині знаходиться в процесі трансформації від планової до ринкової економіки. Протягом 7–10 років в Україні було здійснено реформування відносин власності на землю та засоби виробництва. Внаслідок реалізації аграрної і земельної реформи за станом на 1 січня 2004 р. селянам та інших громадянам передано у власність і користування 36,2 млн. га сільськогосподарських угідь, у т.ч. 12,7 млн. га господарствам населення, з них 11 млн. га особистим селянським господарствам. Майже 4,9 млн. громадян одержали Державні акти на земельну власність. У складі сільськогосподарських підприємств тепер домінують недержавні підприємства (понад 98% їх загальної кількості). Створені та працюють ефективні сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, велика кількість продукції виробляється господарствами населення


Таблиця 1.1

Структура продукції сільського господарства, (%) (19)

1995

2001

2002

2003

2004

2005

Продукція сільського господарства

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Продукція рослинництва

56,7

60,4

61,6

59,9

56,7

64,6

Зернові культури20,919,528,327,315,828,5
Технічні культури7,76,75,56,07,45,9
Картопля, овочі та баштанні культури16,625,521,320,425,323,5
Плодовоягідні культури та виноград3,74,23,03,14,93,7
Кормові культури5,93,63,32,93,22,7
Інша продукція та зміни обсягів незавершеного виробництва1,90,90,20,20,10,3

Продукція тваринництва

43,3

39,6

38,4

40,1

43,3

35,4

Худоба та птиця21,319,218,619,320,416,0
Молоко16,915,014,515,016,213,9
Яйця3,33,83,84,44,94,3
Вовна0,10,00,00,00,00,0
Інша продукція1,71,61,51,41,81,2
Актуально: