Впровадження технології експандування при виробництві кормів


ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ


Впровадження технології експандування при виробництві кормів


Зміст

Вступ

1. Аналіз виробничо-економічної діяльності господарства

1.1Загальні відомості про господарство

1.2 Виробничо-економічні показники роботи господарства

2. Огляд сучасних технологій і технічних засобів вологотеплового обробітку концентрованих кормів

2.1Необхідність обробітку концентрованих кормів

2.2 Літературний огляд перспективних методів приготування кормів

2.3 Обґрунтування процесу експандування

2.4 Перспективні напрямки удосконалення технології приготування кормів

2.5 Технічний та технологічний огляд вітчизняних екструзійних машин

3. Технологічні розрахунки впровадження нової технології в господарстві

3.1 Пояснення заміни обладнання

3.2 Розрахунок кількості сировини яка оброблятиметься в експантрудері

4. Формування математичної моделі експандуювання корму

4.1 Теоретичне обґрунтування пропонованої розробки

5. Методика і результати оптимізації

5.1 Обґрунтування методики і результатів оптимізації

6. Охорона праці

6.1 Загальні положення…

6.2 Розрахунок вентиляції

6.3 Інструкція з охорони праці оператору кормоцеху

7. Бізнес-план

7.1 Резюме

7.2 Характеристика заходів

7.3 Оцінка ринку збуту…

7.4 Стратегія маркетингу

7.5 План виробництва

7.6 Організаційний план

7.7 Юридичний план.

7.8 Фінансовий план.

7.9 Стратегія фінансування.

7.10 Розрахунок точки беззбитковості

7.11 Оцінка ризиків і страхування

Висновки

Література

Додатки


Вступ

Приготування кормів – найважливіший технологічний процес на фермах, так як на приготування кормів витрачається 20-60% всіх затрат праці по виробництву продукції.

Механізоване приготування кормів на основі раціональної технології - важлива умова підвищення продуктивності праці і зниження собівартості тваринницької продукції.

Механізація приготування кормів значно розширює їх асортимент для різних видів тварин. Виробництво і виготовлення брикетів, гранул, різних видів консервованих кормів, створення кормосумішей, підбір мікроіндігрієнтів до потрібної комплексності, покращення доступності живильних речовин, вимагає створення високотехнологічного обладнання, здатного замінити цілий комплекс машин і отримати високий економічний ефект.

Використання екструзійної технології відповідає вищевикладеним вимогам. Прес-експандери забезпечують механічну дію на сировину, ефективно руйнуючи структуру матеріала, тим самим, підвищуючи поживність і якість кормів. Такий обробіток пов'язаний з високими температурами до 130 оС і тиском до 3,0 МПа. Та ефективній роботі експандерів запобігає висока енергоємність процесу. Вивчення впливу комплексу різних факторів, на підвищення ефективності процесу експандування, представляє собою актуальну задачу.


1. Аналіз виробничо – економічної діяльності господарства

1.1 Загальні відомості про СВК "Світанок"

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Світанок" Комінтернівського району Одеської області, розташований в районному центрі смт. Комінтернівське, що в 40 км., від обласного центра портового міста Одеса.

До найближчої залізничної станції с.Кремидівка 17 км.

До обласного центра і найближчої залізничної станції прокладено автомобільні дороги з асфальтним покриттям.

На теперішній час господарство СВК "Світанок" має – 4779 га землі, з яких 4295 га сільськогосподарські угідь, в тому числі рілля – 3670 га.

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві – 140 працівників.

Землекористування СВК "Світанок" знаходиться в степовій зоні, що характеризується помірно-континентальним кліматом з теплою зимою та жарким літом.

За сумою активних температур та ступеню вологозабезпеченості територія відноситься до помірного агрокліматичного району області, що характеризується наступними показниками: тривалість вегетаційного періоду 200-210 днів, сума активних температур 3100-3200 річна кількість опадів 370-480 мм.

Рельєф місцевості слабосхилистий, є схили до 5º.

Головний тип ґрунтів – чорноземи сірі, глибина родючого шару гранту 650 мм..

Загалом природно-кліматичні умови є сприятливими для вирощування багатьох злакових, технічних і кормових культур, а також плодів і овочів.


1.2 Виробничо- економічні показники роботи СВК "Світанок"

Розміри сільськогосподарського кооперативу наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Розміри СВК "Світанок" та забезпеченість виробничими ресурсами

ПоказникиРоки2008р. до 2006р. ,відсотки.
200620072008
12345
Вартість валової продукції (в співставних цінах 2005р.), тис. грн.4188,82178,05241,9125,1
Виручка від реалізації продукції, тис. грн.4525,34650,75971,7131,9
Чистий прибуток(+), збиток(-), тис. грн.-282,5-5651480,9Х
Площа сільськогосподарських угідь, га.4295,04295,04295,0100,0
в т.ч.: - рілля3670,03670,03670,0100,0
- сіножаті289,0289,0289,0100,0
- пасовища265,3265,3265,3100,0
- багаторічні насадження70,770,770,7100,0
Середньорічна вартість основних виробничих засоби, тис. грн.3865,61491,11238,52,0
Фондоозброєність, тис. грн.17,78,38,849,7
Середньорічна чисельність працівників, чол.21817914064,2
у т.ч. в рослинництві73,062,073,0100,0
в тваринництві145,0117,067,046,0
Поголів'я тварин:
великої рогатої худоби, гол.637,0422,0294,046,0
свиней, гол.49,032,0-Х
Виробництво основних видів продукції, ц:
- пшениця22838,09098,038997,0170,7
- ячмінь озимий-4104,012306,0Х
- ячмінь ярий12870,02191,06223,048,4
- жито448,0140,0843,0188,1
- овес2055,0658,01953,095,0
- гречка716,076,0461,064,4
- горох3216,01296,04254,0132,2
- соняшник14358,08500,014062,097,9
- ріпак озимий-710,06720,0Х
- молоко11733,09149,02391,020,4
- м’ясо великої рогатої худоби814,0402,0366,044,9
- м’ясо свиней89,023,0-Х
Актуально: