Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика

Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика

ІГЕ-1 грунтово-рослиний шар товщиною 0,3 м

ІГЕ-2 грунт№100 – зв’язний ґрунт товщиною 1,3-2,2 м

Результати лабораторних визначень фізико-механічних характеристик цього ґрунту наведені в таблиці

Результати лабораторних визначень фізико-механічних характеристик грунту №100

№ ГРУНТУ

Фізико-механічні характеристики грунтів

Ps г/см

P г/см

W %

Wl %

Wp %

E мПа

град

c мПа

Відносне просіданні Esl при тиску мПа

100200300

100

2,68

1.90

21

22

17

10

25

14

----

-----

----

Актуально: