Шпаргалка по формулам Макроэкономика

30ТЕМА 2 Основні МЕ показники:

ВВ=РП+З12

РП-варт реаліз прод-і

З1-варт пр-іі у запаси

З2-варт пр-іі зі запасів

ВВнеринкових послуг

ВВ=МВ+ОП+А+(П-С)

МВ-матер витрат

П- податки

ВВ за посередн дія-тю банків

ВВ=В12 (хто залучив в банк і банківські фін ресурси

ВВстрахових компаній

ВВ=СП-СВ+В-ТСР

СП-страх прем

ТСР-приріст техн страх резервів

· 2) ВВП

ВВП за виробн метод

ВВП=(ВВ-МВ)+ЧПП

ЧПП-чисті продукт податк=ПП-С

ВВПза метод доходів

ВВП=ЗП+ВКП+ЗД+ЧНП

ВКП=%на приб+Дивід+НрП+А

ЧНП-чист непрод подат=НП-С.

ВКП(ЗП)=ВВП-ОП-ЧНП

ВВП за метод витрат

ВВП=СВ+ВІ+ДЗ+ЧЕ

ВІ=А+ЧІ, ДЗ=ДВ-Т, ЧЕ=Е-І

· 3) ЧВП

ЧВП=ВВП-А

· 4) ВНД

ВНД=ВВП+ЧПДз

ЧПДз-чисті первинні доходи зовнішн

ВНДн=ВНД+ЧПТз\

ЧПТз-чист поточн трансфери зовн

=різн міжТ з\за кордон і за кордон

ЧНД=ВНД-А

ОД=(ЗП-ВСФ)+Р+ЧВ+Д+ЗД+СТВ+ЧСТЗ

ВСФ-відрах з\пл до страх фонд

СТВ+ЧСТЗ =Тр

ІД=ОД-ОП(особ податк)

Темп зростання

Тз= (ВВП р у пот р/ВВП рбазов р)100

Темп приросту

ТП=(ВВПР поточн р – ВВПр в попер р) \ ВВПр у попер р )* 100

Дефлятор Іц = ВВПн /ВВПр

ВВПР = (ВВПНЦ)100

ВВПн=Іц*ВВПр*100

Приріст ВВПн

ÑЦаа –100

ÑЦа=(ВВПН-ВВПР)/ВВПР *100

Тема3:МЕ нестабільність (безробіття, інфляція)

Акселератор – А=DЧІ\DД

РБ=ЧБ/ЧРС*100 –рівень безроб

ЧБ-чисельн б, ЧРС-чисельн роб сили

Закон Оуєна: В=(РБф-РБп)*2,5

В-відставан ВВПф від ВВПп у%%

ВВПф=(100-В)/100*ВВПп

ВВПф=ВВПр, ВВПп=ВВПн

ВВПп=ВВПф*100/(100-В)

ВВПв=ВВПп-ВВПф

ВВПв-втрати ВВП від циклічн безроб

ТІ=Іца-100 –темп інфл базовий період

ТІ= (Іца –Іц п)/Іцп )*100-попередн пер

РБф=РБпр Þ ВВПп

Тема3: споживання, заощадження та інвестиції

З=БД-СВ,

БД=СВ+З

СВ=БД З-немає

СВ=¦(БД), З=¦(БД;ВС) СВ=¦(БД;ВС)

ССС-середн схильн до сподиван

ССС=СВ\БД*100%

ССЗ- середн схильн до заощадж

ССЗ=З\БД*100%

ССС+ССЗ=100% або 1,0, ССС>ССЗ

ГСС-гран схильн споживан(додатк)

ГСС=DСВ\DБД*100%

ГСЗ=DЗ\DБД*100%

ГСС+ГСЗ=100% або 1,0

Ефект З: ССС>1 ГСС>1

ССЗ<0 ГСЗ<0

· недоходн фактори

DСВ=DСВа+ГСС*DБД (ВВП)

DЗ=DЗ+ГСЗа*DБД (ВВП)

СВа, За-автономні,-не залежить від доходу, БД=ВВП

· інвестиціі

ВІ=ЧІ+dКt, dK=A, ЧІ=Кt+1-K1

ВІ=Кt+1-(1-d)\Kt

d-коеф А

І=Іа-b*ВСр, b-коеф еластичн І від ВС

ЧП=D ВВ-(DПВ+DПП) ЧП=ВП-%

ЧП=(ВП-ПП)-І*ВСр, ЧП< ВП

ВП=І+НП(норма пр), ВП=ЧП+ПП

ОНЧП=ОЧП\ЧІ*100%

Очік норма чистого прибутку

ЧП=ВП-Тр, ВП- всі приб

· відсоткова ставка ВС

ВСр=ВСн-ТІ ВІ=-f(ВСр)

ІПо-інвест попит ІПо=І\ВСр

ІПо=1\ВС-обернен залежність

Іа-автономн, не залежать від ВСр

І=Іа-*ВСр - коеф еласт І від ВСр

І вплив на ВВП мультиплікативно

DВВП> DІа , Мі=DВВП/DВІп-початк зміна ВІз, Мі=1\ГСЗ, Мі=1\(1-ГСС)

DВВП=Мі*DВІп=1\ГСЗ*DВІп,Мі=Мв

DВВП=Мв*СуВп

ОНЧП­,ВС¯ÞВІ­,СуВ­

ОНЧП¯,ВС­ÞВІ¯,СуВ¯

ВВП від змін в сукупн видатк (DЕ)

Ціни стаб: ВВПр=DЕ\ ме= DЕ

Ціни при інфл: DВВПр=DЕ* ме

ВВПн а= ВВПб+DЕ* ме

DВВПр=(ВВПб+DЕ* ме)\Р-ВВПб

Сукупний попит СПо:

Цінов фактори: - ефект % ставки, - ефект багатства, - ефект чистого експорту

Нецінові: - очікування, - зміни в екон політики (ДЗ, приб подат, монет пол-ка), - зміни в світ екон

Сукупна пропозиція СПр

Класична: СПр=¦(Ц,Сев)

При СПо¯: Ц¯,¯попит на ринку прац, ¯ЗПн, ¯СеВ , але прибуток – const Þ

CПр не ¯, на рівні ВВПп

Кейсианськ теор: Ц¯, ЗП-const, СПо¯, СПр¯, прибуток ¯ СПр= ¦(Ц)

Нецінов фактори: - зміна Ц на ресурси (ЗП, сировина), - зміна в продукт ресурсів , - змін в полаткÞ

СеВ змін: СеВ¯, СПр­-вправо,

СеВ­СПр¯- вліво

Тема 6: СуВ приватн економ та економ рівновага

“витрати-випуск”

СуВ=ВІ+СВ, СуВ=ВВП, СуВф=ВВП

СуВ±ВІн=ВВП, СуВ±ВІн=СуВф

СуВ>ВВП-непл¯тов запас-вир-во­

СуВ<ВВП-неплан­тов зап-вир-во¯

“вилучення-ін”єкціі” ВІз=З, ВІф=ВІз±ВІн, СуВф=ВВП:СуВ±ВІн=ВВП

З<ВІз-неплан¯ВІ тов зап,недов-во,ВВПф<ВВПрівн-вир-во ­, З=ВІз-ВІн, СуВ-ВІ=ВВП, З>ВІз- неплан ­ВІ в тов запас, перев-во, ВВПф>ВВП рівн,вир-во¯, З=ВІз+ВІн,СуВ+ВІ=ВВП, З=ВІз, СуВ=ВВП, ВВПф= ВВП рівн

Подобные работы:

Актуально: