Харакатхо

В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н

У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н

Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И


КАФЕДРАИ ФИЗИКА

Лабораторияи механика, физикаи

малекулави ва термодинамики

ХИСОБОТИ

Кори лаборатории № 6

______________________________

______________________________

______________________________

Факултаи энергетики, курси II , гурухи "6547А"

Ном, номи падар

Имзо

Таърих

Тахияи

Умаров Нозим Чамшедович

Санчид

Химояро кабул кард

ОМУХТАНИ КОНУНХОИ ХАРАКАТИ ЧАРХЗАНИ

ДАР РАККОСАКИ ОБЕРБЕК

Максади кор: санчиши тачрибавии муодилаи асосии инамикаи харакати чархзани ва муайяан кардани моменти инерцияи чисмхои сахт.

Лавозимот: раккосаки Обербек, штангенциркул, качмуйи борчахо.

Назарияи метод ва тафсири дастгох

Муодила асосии динамикаи харакати чархзании чисми сахт:

M = Áع (1)

Шабехи муодилаи асосии динамикаи харакати пешрави:

F = (2)

мебошад, ки дар он М – момменти гардишовари кулли куввахои ба чисм таъсиркунанда, Á -моменти инерцияи ин чисм нисбат ба мехвари чархзани, ع - шитоби кунчии

харакати чархзанист. Дастгохи ба

m1

Актуально: