Курсовик КУЕіТТ

Зміст курсового проекту

Зміст курсового проекту 2

ВСТУП 4

1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою: 5

1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива 5

1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу. 5

1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад розраховується : 6

1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ΣОlбр ведеться по напрямках для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних бригад: 6

1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою: 6

1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання локомотивів за формулою: 7

2 Техніко-виробничі показники роботи депо 10

2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою: 10

2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою: 10

2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні. 10

2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13) 10

2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за формулою: 10

2.6 Продуктивність локомотива дорівнює: 11

2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо: 11

З План по праці 12

3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (ΣОІбр) на контингент робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп): 12

3.2 Чисельність робітників локомотивного депо. 12

3.3 Розрахунок фонду оплати праці 15

4 План експлуатаційних витрат 22

4.1 Виробничі прямі витрати 22

4.2 Загально-виробничі витрати. 24

4.3 Адміністративні витрати. 25

5. Собівартість робіт локомотивного депо 27

6 Показники ефективності виробництва 27

6.1 Трудомісткість 27

6.2 Фондовіддача 27

6.3 Матеріаломісткість 27

6.4 Продуктивність праці визначена в формулі 3.1 (показати кінцевий результат). 28

6.5 Собівартість роботи депо визначається взагалі по депо згідно з формулою (5.1). 28

Вихідні дані 29

Література 31


ВСТУП

Планування - це вміння передбачити мету підприємства, оцінка результатів його діяльності та визначення необхідної кількості всіх видів ресурсів для досягнення поставленого завдання. Планування - одна із основних функцій менеджменту організацій. На підставі системи планів, складених на підприємстві в подальшому, здійснюється процес організації основних видів робіт, мотивація персоналу, що їх виконує, контроль результатів та їх оцінка з точки зору планових показників.

Мета даного курсового проекту полягає в розробці річного плану економічного розвитку локомотивного депо у вантажному русі.

Основними задачами локомотивного депо є: утримання локомотивів у експлуатаційному стані та їх обслуговування у всіх видах вантажного руху. Виконання першої задачі забезпечується проведенням технічного огляду локо мотивів і поточного їх ремонту; для цього локомотивне депо має всі необхідні види обладнання, матеріальних ресурсів, а також штат робітників пунктів технічного огляду і ремонту. Для виконання другої задачі локомотивного депо встановлюється штат локомотивних бригад, чисельність якого відповідає за планованим розмірам руху потягів на ділянках, що обслуговуються локомотив ними бригадами даного депо.


1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою:

(1.1)

1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива

(1.2)

1.2.1 Пробіг локомотивів у голові поїздів знаходиться окремо по напрямках і по ділянках обертання локомотивів і локомотивних бригад. При цьому необхідно врахувати, що у парному напрямку рушають вантажні і порожні поїзди, а у непарному тільки усі вантажні:

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

1.2.2 Пробіг локомотивів в одиночному проходженні визначається за формулою:

(1.7)

(1.7)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

(1.2)

1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу.

(1.3)

(1.1)

1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад розраховується :

(1.7)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

(1.2)

1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ΣОlбр ведеться по напрямках для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних бригад:

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою:

(1.12)

(1.13)

(1.13)

(1.12)

1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання локомотивів за формулою:

(1.14)

(1.14)

1.8 Локомотиво-години маневрової роботи визначаються згідно з парком маневрових локомотивів (ΣМман), часом роботи локомотивів 1: = 23-5 гол. і часом на його прийом і здачу t=0,5 год.

(1.15)

Локомотиво-кілометри маневрової роботи дорівнюють:

(1.16)

(1.15)

(1.16)

1.9 Програма ремонту поїзних і маневрових локомотивів визначається окремо за серіями локомотивів і видами руху. Програма технічного обслуговування і ремонту електровозів у вантажному русі розраховується згідно з загальним пробігом у межах обертання локомотивів і встановленими нормами пробігу між технічним обслуговуванням і ремонтами за формулами:

(1.17)

(1.18)

(1.19)

(1.20)

(1.21)

(1.22)

Розрахунок програми ремонту поїзних і маневрових тепловозів проводиться згідно з експлуатаційним парком і міжремонтними термінами за форм лами:

(1.23)

(1.24)

(1.25)

(1.26)

(1.27)

(1.28)

Програма ремонту поїзних локомотивів

(1.23)

(1.24)

(1.26)

(1.25)

(1.27)

(1.28)

Програма ремонту маневрових локомотивів

(1.23)

(1.24)

(1.26)

(1.25)

(1.27)

(1.28)

Розраховані показники заносяться до табл. 1 та 2.

Таблиця 1 - Об'ємні показники експлуатаційної роботи депо

Показники:Величина у межах обертання
локомотивівлокомотивних бригад

Вантажний рух

8086,213075,86
Локомотиво-кілометри в голові поїздів, тис. л-км
Локомотиво-кілометри одиночного проходження, тис. л-км-152,57-58,03
Лінійний пробіг локомотивів, тис.л-км7933,643017,83
Локомотиво-кілометри умовного пробігу, тис. л-км79,34----
Загальний пробіг локомотивів, тис.л-км8012,98-------
Тонно-кілометри брутто, млн.------9986,55
Експлуатаційний парк локомотивів,од32----

Маневровий рух

760-----
Локомотиво-години, тис.л-год
Локомотиво-кілометри, тис.л-км775,26------
Парк маневрових локомотивів18------

Таблиця 2 - Програма технічного обслуговування і ремонтів поїзних і маневрових локомотивів

Види ремонтів:Кількість ремонтів локомотивів, од.
поїзніманеврові
Капітальний - 231
Капітальний - 131
Поточний ПР - 375
ПР-2148
ПР-15315
ТО-3560195

2 Техніко-виробничі показники роботи депо

Техніко-виробничі показники, які характеризують якість використання локомотивів в експлуатації і на ремонтах, включають :

• середню масу поїзда брутто, т;

• середньодобовий пробіг поїзного локомотива, км;

• технічну швидкість, км/год;

• дільничу швидкість, км/год;

• коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива;

• продуктивність локомотива, тис.ткм,

• деповський відсоток несправних локомотивів, %;

• норми міжремонтного пробігу і простій локомотивів у ремонті.

2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою:

(2.1)

(2.1)

2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою:

(2.2)

2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні.

2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13)

2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за формулою:

(2.2)

(2.3)

(2.3)

2.6 Продуктивність локомотива дорівнює:

(2.4)

(2.4)

2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо:

(2.5)

(2.6)

(2.6)

(2.5)

(2.6)

(2.5)

(2.6)


З План по праці

Основними показниками плану по праці є:

• продуктивність праці;

• чисельність робітників за основними групами;

• загальний фонд заробітної плати;

• середньомісячна заробітна плата одного робітника.

3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (ΣОІбр) на контингент робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп):

(3.1)

3.2 Чисельність робітників локомотивного депо.

3.2.1 Розрахунок чисельності робітників депо ведеться за двома основ ними групами:

перша - виробничий контингент, який ураховується по прямим виробничим витратам згідно номенклатури витрат:

• локомотивні бригади поїзні і маневрові (ст. 61, 96, 98);

• робітники з ремонту локомотивів (ст. 67,68,73.102,103,104.108);

• контингент, зайнятий екіпіровкою локомотивів (ст.65, 100);

• контингент, який ураховується за загально-виробничими витратами (ст.500-529);

Друга - штат, який ураховується за статтями адміністративних витрат (ст. 550-562).

Ці дві групи робітників складають експлуатаційний контингент локомотивного депо. Потрібний контингент робітників визначається в явочній (прибутній) і середньосписочній чисельності. Середньосписочна чисельність більше явочної на коефіцієнт заміщення, який ураховує заміщення робітників на період відпустки (Квід), хвороби (Кхв) і виконання державних та службових обов'язків (Кдо):

(3.2)

(3.3)

Для всіх категорій робітників приймаються такі коефіцієнти: ;

Кдо = 0,01; для локомотивних бригад Квід =0,11; для решти Квід=0,07. Взагалі планування контингенту починається з явочної чисельності поїзних бригад, а потім списочної.

3.2.2 Планування явочної чисельності поїзних локомотивних бригад (ст.61, 96) виконується за ділянками у межах обертання локомотивних бригад за формулою:

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.7)

(3.6)

(3.5)

(3.4)

(3.3)

(3.2)

(3.1)

3.2.3Планування явочної чисельності маневрових локомотивних бригад (ст.98) виконується згідно з кількістю маневрових локомотивів (ΣМман)» кількістю бригад, обслуговуючих один локомотив при цілодобовій роботі (Кбр= 24 -ЗО, 1:169 = 4,33) , при роботі в одне лице (с==1).

(3.8)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

(3.10)

Використовуючи формулу (3.9), розрахунок контингенту проводиться в табл. 3.

Таблиця 3- :Розрахунок явочної чисельності робітників з ремонту локомотивів

Статті витратВид ремонтуКількість ремон-тів,одНорма трудомісткості, чол-годЗагальна витрата трудомісткості, чол-годРічний фонд робочого часу,год.Явочна чисельність, чол.
Електро возиТепловози

Поїзні локомотиви

ПР-3729002030019981011
ПР-214140019600199810
ПР-1532601378019987
то-з56010056000199828
Разом55

Маневрові локомотиви

ПР-351300650019983
ПР-28500400019982
ПР-115140210019981
то-з195701365019987
Разом13

3.2.5 Явочна чисельність робітників, які зайняті екіпіровкою в проекті приймається для тепловозних депо (ст. 100) - 4чол. в зміну; для тепловозних депо (ст. 100) - 4 чол. в зміну при цілодобовій роботі (3 зміни).

3.2.6 Штат робітників, які враховуються по статтях загально-виробничих витрат (ст. 500-529). По ст. 501 планується контингент на заміщення робітників. Розрахунок проводиться за формою табл. 4 згідно з формулами 3.2., 3.3. По останніх статтях, а також контингент по статтях загально-виробничих витрат приймається згідно з завданням. Весь розрахунковий контингент відображається в плані по праці (табл.7).


Таблиця 4 - Розрахунок контингенту на заміщення робітників (ст. 501)

Групи робітниківЯвочний контингент, чолКоефіцієнт на заміщення відпустокКонтингент на заміщення відпусток, чол.Коефіцієнт на заміщення хворихКонтингент на заміщення хворих, чол. ,
Поїзні локомотивні бригади790,1190,033
Маневрові локомотивні бригади780,1190,032
Контингент, зайнятий ремонтом локомотивів: поїзних550,0740,032
маневрових130,0710,031
Контингент, зайнятий екіпіровкою120,0710,031

Разом

237

Х

24

Х

9

3.3 Розрахунок фонду оплати праці

1.3.1 Фонд оплати праці планується по кожній групі робітників локомотивного депо на явочну їх кількість, згідно з тарифними ставками або окладами і відповідними доплатами. До доплат відносять надбавки за роботу у святкові дні, нічні години, клас кваліфікації, умови праці, поєднання професій. Розміри доплат визначаються згідно з діючими розпорядженнями.

1.3.2 Фонд оплати праці локомотивних бригад у поїзній роботі розраховується окремо для машиністів і помічників:

(3.11)

(3.12)

Покілометрові відрядні розцінки визначаються окремо для машиністів і помічників за формулами:

(3.13)

(3.14)

(3.13)

(3.13)

(3.14)

(3.14)

(3.11)

(3.11)

Окрім основного фонду оплати праці машиністам і помічникам необхідно запланувати доплату за роботу в нічний час, святкові дні і клас кваліфікації. Доплати за роботу в нічний час, святкові дні розраховуються у відповідь них відсотках від основного фонду оплати праці. Доплата за клас кваліфікації нараховується машиністам і помічникам у залежності від наявності прав управління локомотивами. Доплата за клас кваліфікації планується в таких розмірах: машиністам 1 класу - 15-25%, 2 класу - 10-20%, 3 класу - 5-15% від відповідної тарифної ставки. Помічники машиністів одержують доплату за клас кваліфікації у розмірі 5-10% від тарифної ставки.

Розподіл машиністів за їхкласом слідуючий: машиністів 1класу -15чол., 2класу-16 чол., 3 класу -16 чол., в розрахунках приймається 50% (24 чол.) контингенту помічників, які мають цю доплату.

)

3.3.3 Праця машиністів маневрових локомотивів (ст. 98) сплачується по відрядній формі:

(3.15)

Машиністам маневрових локомотивів необхідно запланувати відрядний приробок - 5% від основної заробітної плати, доплати за роботу в нічний час, святкові дні, клас кваліфікації, поєднання професії. Методика визначення цих доплат така ж, як і для машиністів поїзних локомотивів. Доплата за поєднання професії — 50 % від основного, фонду їх заробітної плати.

(3.15)

3.3.4 Праця робітників, зайнятих екіпіровкою поїзних локомотивів (ст. 65, 100) сплачується за ставками відрядників IV розряду. В рахунках приймається, що праця 50% робітників сплачується по ставках з нормальними умовами праці і 50% - по ставках на роботах з важкими умовами праці (доплата 12% до тарифної ставки). Плануються також доплати за роботу в нічний час і святкові дні.

3.3.5 Праця робітників, які займаються ремонтом поїзних локомотивів, сплачується по відрядній і погодинній формі оплати праці в залежності від виконаної роботи.

Розрахунок фонду оплати праці здійснюється множенням середньої тарифної ставки на трудомісткість і від соток розподілу робітників за професіями, при відрядній формі враховується відрядний приробіток 8% за перевиконання встановлених норм. Цей розрахунок зводиться в табл.5


Таблиця 5 - Розрахунок фонду оплати праці для робітників, які займаються ремонтом поїзних локомотивів

Групи робітниківВідсоток розподілу робітниківТрудо місткість, ЧОЛ-І:ОДСередня тарифна ставка, грн.Основний фонд. заробітної плати, тис. грн.Відрядний приробіток, тис.грн.
123456

ПР-3

Слюсарні роботи, які виконуються:
- комплексною бригадою;3858002,86,1710,493
- спеціалізованими відділеннями;1258002,81,9480,156
- в заготівельних відділеннях;3058002,64,5240,361
- підсобними робітниками2058002,22,552
РазомХХХ167,147,07

ПР-2

Слюсарні роботи, які виконуються:
- комплексною бригадою;4528002,83,5280,282
- спеціалізованими відділеннями;2328002,81,8030,144
- в заготівельних відділеннях;1228002,60,8730,069
- підсобними робітниками2028002,21,232
РазомХХХ111,547,42

ПР-1

Слюсарні роботи, які виконуються:
- комплексною бригадою;455202,80,6550,052
- спеціалізованими відділеннями;235202,80,3340,028
- в заготівельних відділеннях;125202,60,1620,013
- підсобними робітниками205202,20,228~
РазомХХХ79,985,39

ТО-3

Слюсарні роботи, які виконуються:
- комплексною бригадою;452002,80,2520,020
- спеціалізованими відділеннями;232002,80,1280,010
- в заготівельних відділеннях;122002,60,0620,004
- підсобними робітниками202002,20,088
РазомХХХ324,8920,84

Усього

Х

Х

Х

683,55

40,72

3.3.6 Для робітників, які зайняті ремонтом маневрових локомотивів, фонд заробітної плати визначається для кожного виду ремонту за формулою:

(3.16)

де Е — тарифна ставка відрядника IV розряду,

Чяв - явочна чисельність робітників з ремонту маневрових локомотивів.

Доплати плануються аналогічно, як і для робітників, зайнятих ремонтом поїзних локомотивів.

3.3.7 Додаткова заробітна плата (ст. 501) містить виплати виробничим робітникам за невідроблений, але за, законом сплачуваний час: сплата відпусток, вихідних, допомоги при звільненні, за час-виконання державних і суспільних обов'язків, проходження воєнних зборів та інше. Річна додаткова заробітна плата визначається по кожній групі робітників. Для цього річний фонд заробіт­ної плати по кожній групі робітників множать на відповідний коефіцієнт. Цей розрахунок наводиться в табл.6

Таблиця 6 - Додаткова заробітна плата (ст. 501)

Групи робітниківЗагальний фонд оплати праці, тис. грн.Коефіцієнт на заміщенняДодаткова заробітна плата
Локомотивні бригади: - поїзні514,20,1577,13
- маневрові442,920,1566,44
Робітники, які зайняті ремонтом локомотивів: - поїзних683,550,1175,19
- маневрових79,4970,118,74
Робітники, зайняті екіпіровкою68,1400,117,5

Разом

1788,31

Х

235

Розрахунок фонду оплати праці по інших статтях витрат, який подається в плані по праці, визначається відповідно до чисельності робітників та їх середньомісячної заробітної плати.

Після цього всі розрахунки фонду заробітної плати по кожній групі робітників локомотивного депо зводяться в табл.7


Таблиця 7 - План по праці основного локомотивного депо, тис грн.

№ стетейНайменування професійКонтингент , чолОсновний фонд заробітної платиВідрядний прироботокДоплатиЗагальний фонд заробітної платиСередньмісячна заробітна плата, грн.
Святкові дніНічний часКлас кваліфікаціїІнші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І. Виробничі

Прямі витрати
Вантажний рух:
61Машиніст40278,195,4432,660,175316,47659,3
Помічник машиніста40242,014,8429,040,088275,98574,95
65Екіпіровка Технічне обслуговування та ремонт тепловозів:1268,14034,07102,21
67ПР-310167,147,07174,211451,75
68ПР-211111,547,42118,96901,21
69ПР-1779,985,3985,371016,31
73ТО-331324,8920,84345,73929,38

Разом по роботі

151

1271,89

40,72

10,28

61,7

0,26

34,07

1418,92

Х

Поїзних комотивів

Маневрова робота тепловозів:
74Машиніст78442,91522,158,85853,150,15221,458527,22563,27
Технічне обслуговування та ремонт тепловоз
Актуально: