Прикладная теория цифровых автоматов

1. ПОБУДОВА ОБ'ЄДНАНОЇ ГСА


1.1. Побудова ГСА


По описах граф-схем, приведених в завданні до курсової роботи, побудуємо ГСА Г15 (мал. 1.1-1.5), додавши початкові і кінцеві вершини і замінивши кожний оператор Yi операторною вершиною, а кожну умову Xi - умовною.


1.2. Методика об'єднання ГСА


У ГСА Г15 є однакові ділянки, тому побудова автоматів за ГСА Г15 приведе до невиправданих апаратурних витрат. Для досягнення оптимального результату скористаємося методикою С.І.Баранова, яка дозволяє мінімізувати число операторних і умовних вершин. Заздалегідь помітимо операторні вершини в початкових ГСА, керуючись слідуючими правилами:

1) однакові вершини Yi в різних ГСА відмічаємо однаковими мітками Aj;

2) однакові вершини Yi в межах однієї ГСА відмічаємо різними мітками Aj;

3) у всіх ГСА початкову вершину помітимо як А0, а кінцеву - як Ak.

На наступному етапі кожній ГСА поставимо у відповідність набір змінних PnО {P1...Pq}, де q=)log2N(, N -кількість ГСА. Означувальною для ГСА Гn ми будемо називати кон`юнкцию Pn=p1eЩ...Щpqn еО{0,1}, причому p0=щр, p1=р. Об'єднана ГСА повинна задовольняти слідуючим вимогам:

1) якщо МК Ai входить хоча б в одну часткову ГСА, то вона входить і в об'єднану ГСА Г0, причому тільки один раз;

2) при підстановці набору значень (е1...en), на якому Pq=1 ГСА Г0 перетворюється в ГСА, рівносильну частковій ГСА Гq.

При об'єднанні ГСА виконаємо слідуючі етапи:

-сформуємо часткові МСА М1 - М5, що відповідні ГСА Г1 - Г5;

- сформуємо об'єднану МСА М0;

- сформуємо системи дужкових формул переходу ГСА Г0;

- сформуємо об'єднану ГСА Г0.


1.3. Об'єднання часткових ГСА

Часткові МСА М15 побудуємо по ГСА Г15 (мал.1.1) відповідно. Рядки МСА відмітимо всіма мітками Ai, що входять до ГСА, крім кінцевої Ak.


ПОЧАТОК A01

0 X1 1


2

A1

3

0

4 X2 A2 1

5


A3


6


A4


7


A58


A6


9


A7

10A8


КіНЕЦь Ak


Мал.1.1. Часткова граф-схема алгоритму Г1ПОЧАТОК A01


A1


2

A7


0 3 1

X3


4 5

A9 A6


6 7


A10 A12


8 9


A3 A22


10


A11КіНЕЦЬ Ak


Мал.1.2. Часткова граф-схема алгоритму Г2ПОЧАТОК A01


A11
0 2 1

X1


3 4


A15 A166

5 1

X3 A12

0


7 8A6 A13

КіНЕЦЬ АkМал.1.3. Часткова граф-схема алгоритму Г3


ПОЧАТОК A0


1

0 1

X1

2


A133


A94


A8
5

1 X2

6 0

A177


A6
8


A2


9


A18
КіНЕЦЬ Ak


Мал.1.4. Часткова граф-схема алгоритму Г4


ПОЧАТОК A0

1


A12


A6


3


A194

0 1

X1


5

0 X2

1

6


A207


A178


A29


A21
КіНЕЦЬ AkМал.1.5. Часткова граф-схема алгортиму Г5

Стовпці МСА відмітимо всіма мітками A, що входять до ГСА, крім початкової A0. На перетині рядка Ai і стовпця Aj запишемо формулу переходу fij від оператора Ai до оператора Aj. Ця функція дорівнює 1 для безумовного переходу або кон`юнкції логічних умов, відповідних виходам умовних вершин, через які проходить шлях з вершини з міткою Ai у вершину з міткою Aj.

За методикою об'єднання закодуємо МСА таким чином:

Таблиця 1.1

Кодування МСА

МСА

P1P2P3

М1

0 0 0 (щp1щp2щp3)

М2

0 0 1 (щp1щp2p3)

М3

0 1 0 (щp1p2щp3)

М4

0 1 1 (щp1p2p3)

М5

1 0 0 (p1щp2щp3)


Часткові МСА М15 наведені в табл.1.2-1.6


Таблиця 1.2

Часткова МСА М1A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Ak

A0

щx1

щx1щx2

x1x2A1


1


A2


1


A3
1
A4

1A5


1


A61

A7
1

A8

1

Таблиця 1.3

Часткова МСА М2A1

A3

A6

A7

A9

A10

A11

A12

A22

Ak

A0

1
A1
1

A31


A6
1

A7x3


щx3


A9


1A10


1A11


1

A12

1

A22


1

Таблиця 1.4

Часткова МСА М3A6

A12

A13

A14

A15

A16

Ak

A0
1


A61

A121A131

A14

щx1

x1


A15

x3


щx3

A16


1

Таблиця 1.5

Часткова МСА М4A2

A6

A8

A9

A13

A17

A18

Ak

A0щx1


x1
A21

A6

1


A8


x2


щx2

A91
A13
1A17


1

A18
1


Таблиця 1.6

Часткова МСА М5A1

A2

A6

A17

A19

A20

A21

Ak

A0

1


A11
A21

A6

1


A17


1

A19


x1щx2
x1x2

щx1


A20
1A21
1

На наступному етапі побудуємо об'єднану МСА М0, в якій рядки відмічені всіма мітками Аi, крім Аk, а стовпці - всіма, крім А0. На перетині рядка Аi і стовпця Аj запишемо формулу переходу, яка формується таким чином: Fij=P1fij1+...+Pnfijn (n=1...N). Де fijn-формула переходу з вершини Аi у вершину Аj для n-ої ГСА. Наприклад, формула переходу А0®А1 буде мати вигляд F0,1=щx1щp1щp2щp3+ щp1щp2p3+ +p1щp2щp3. У результаті ми отримаємо об'єднану МСА М0 (табл.1.7). Ми маємо можливість мінімізувати формули переходу таким чином: розглядаючи ГСА Г0 як ГСА Гn, ми підставляємо певний набір Pn=1, при цьому змінні p1..pq не змінюють своїх значень під час проходу по ГСА. Таким чином, якщо у вершину Аi перехід завжди здійснюється при незмінному значенні pq, то це значення pq в рядку Аi замінимо на “1", а його інверсію на “0". Наприклад, у вершину А3 перехід здійснюється при незмінному значенні щp1 і щp2, отже в рядку А3щp1 і щp2 замінимо на “1", а p1 і p2 на “0". У результаті отримаємо формули F3,4=щp3, F3,11=p3. Керуючись вищенаведеним методом, отримаємо мінімізовану МСА М0 (табл.1.8).

По таблиці складемо формули переходу для об'єднаної ГСА Г0. Формулою переходу будемо називати слідуюче вираження: Ai®Fi,1А1+..+Fi,kАk, де Fi,j-відповідна формула переходу з мінімізованої МСА. У нашому випадку отримаємо слідуючу систему формул:


A0®щx1щp1щp2щp3A1+щp1щp2p3A1+p1щp2щp3A1+x1щx2щp1щp2щp3A2+x1x2щp1щp2щp3A3+

+щx1щp1p2pA8+x1щp1p2p3A13+щp1p2щp3A14


A1®щp1щp3A+p1щp3A6+щp1p3A7


A2®щp1щp2щp3A6+щp1p2p3A18+p1щp2p3A21


A3®щp3A4+p3A11


A4®A5


A5®А6


Таблиця 1.7

Об`єднана МСА Мo
A1A2


A3


A4


A5


A6


A7


A8


A9


A10


A11


A12


A13


A14


A15


A16


A17


A18


A19


A20


A21


A22


Ak


A0

_ _ _ _

x1p1p2p3+

_ _

+p1p2p3+

_ _

+p1p2p3


_ _ _ _

x1x2p1p2p3

_ _ _

x1x2p1p2p3

_ _

x1p1p2p3

_

x1p1p2p3

_ _

p1p2p3A1


_ _ _

p1p2p3
_ _

p1p2p3

_ _

p1p2p3


A2


_ _ _

p1p2p3
_

p1p2p3_ _

p1p2p3
A3
_ _ _

p1p2p3_ _

p1p2p3


A4

_ _ _

p1p2p3
A5


_ _ _

p1p2p3A6


_

p1p2p3

_ _ _

p1p2p3

_ _

p1p2p3_ _

p1p2p3
_ _

p1p2p3


A7


_ _

x3p1p2p3


_ _ _

p1p2p3

_ _ _

x3p1p2p3
A8

_

x2p1p2p3


_ _ _

p1p2p3+

_ _

+x2p1p2p3


A9
_

p1p2p3


_ _

p1p2p3A10_ _

p1p2p3


A11_ _

p1p2p3


A12

_ _

p1p2p3

_ _

p1p2p3A13

_

p1p2p3


_ _

p1p2p3


A14_ _ _

x1p1p2p3

_ _

x1p1p2p3

A15


_ _

x3p1p2p3

_ _ _

x3p1p2p3


A16
_ _

p1p2p3

A17


_ _

p1p2p3
_

p1p2p3A18_

p1p2p3


A19


_ _ _

x1x2p1p2p3


_ _

x1x2p1p2p3

_ _ _

x1p1p2p3
A20

_ _

p1p2p3
A21_ _

p1p2p3


A22_ _

p1p2p3


Таблиця 1.8

Об`єднана мінімізована МСА Мo
A1A2


A3


A4


A5


A6


A7


A8


A9


A10


A11


A12


A13


A14


A15


A16


A17


A18


A19


A20


A21


A22


Ak


A0

_ _ _ _

x1p1p2p3+

_ _

+p1p2p3+

_ _

+p1p2p3


_ _ _ _

x1x2p1p2p3

_ _ _

x1x2p1p2p3

_ _

x1p1p2p3

_

x1p1p2p3

_ _

p1p2p3A1


_ _

p1p3
_

p1p3

_

p1p3


A2


_ _ _

p1p2p3
_

p1p2p3_ _

p1p2p3
A3
_

p3
p3


A4


1
A51A6


_

p1p2p3

_ _ _

p1p2p3

_ _

p1p2p3_ _

p1p2p3
_ _

p1p2p3


A7x3p3


_

p3

_

x3p3
A8


x2p2p3


_ _

p2p3+

_

+x2p2p3


A9

p2


_

p2A10
1


A11
1


A12

_

p2p3

_

p2p3A13


p3


_

p3


A14_

x1


x1

A15x3

_

x3


A16

1

A17


_ _

p1p2p3
_

p1p2p3A18
1


A19


_

x1x2x1x2

_

x1
A20


1
A21
1


A22
1A6®щp1p2p3A2+щp1щp2щp3A7+щp1щ

Подобные работы:

Актуально: