Подбор сечения для балки

Задача 3.

Для заданої схеми балки (мал. а) підібрати переріз (двотавровий, коритний, прямокутний, квадратний, круглий), якщо допустиме нормальне напруження для матеріалу балки складає (σ)=160 МПа. Порівняти вагу рівноміцних балок, двотаврового та прямокутного перерізів.

Розрахунок.

1. Визначаємо реакції опор балки

2. Будуємо епюри поперечних сил Q (мал. б) і згинальних моментів М (мал. в).

3. Знаходимо положення додаткового розрахункового перерізу

4. Небезпечний переріз, в якому Мmах=96,5 кН м

5. Із умови міцності за нормальними напруженнями знаходимо осьовий момент опору відносно нейтральної лінії Z

6. Підбираємо перерізи балки:

а). двотавровий, для якого має бути WZ=603,12 (см3)

Епюра σ рр

σmax=(σ)

t

h C н.л.

d

σmax=(σ) .

За таблицями сортаменту робимо висновок, що міцним є двотавр №36.


№ 36: WZтабл=743 см3, h=360 мм, b=145 мм, d=7,5 мм, t=12,3 мм, Pî=486 Н/м.

б). коритний (2 швелери), для якого має бути WZ=603,12 (см3)

Епюра σ рр

σmax=(σ)

t

C н.л.

h

d

σmax=(σ) .

За таблицями сортаменту робимо висновок, що міцним є швелер № 27.


№ 27: WZтабл=308 см3, h=270 мм, b=95 мм, d=6 мм, t=10,5 мм.

в). прямокутний для якого має бути WZ=603,12 (см3), (b/h=0,5)

Епюра σ рр

σmax=(σ)

C н.л.

h

σmax=(σ) .

в). квадратний для якого має бути WZ=603,12 (см3), (b=h=а)

Епюра σ рр

σmax=(σ)

C н.л.

h

σmax=(σ) .

Подобные работы:

Актуально: