Ремонт, наладка, защитной аппаратуры токарно-винторезного станка 163 модели

Міністерство освіти

України

Кременчутське ВПУ №7


КУРСОВА РОБОТА


ТЕМА: Обслуговування та ремонт силового електрообладнання

універсального токарно-гвинторізного станка 163


ПРОФЕСІЯ: електромеханік по засобам автоматики

та приборам технологічного обладнання


Виконав: Дядюшенко В. С.


Перевірив: Жосан В. А.


м. Кременчук

1998 р.


“Затверджую”

Заступник директора ВПУ №7

Несен Н. Г.
“ ” 1998 р.

ЗАВДАННЯ

На курсову атестаційну роботу учню

ВПУ №7 в 1998 навчальному році

Групи №Е-21 по спеціальності Електромеханік
Дядюшенко Володимиру Степановичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема завдання:Технологія обслуговування та ремонту апаратури керування та
захисту верстата
Викладач:Жосан Володимир Олексійович

(прізвище, ім’я, по батькові)
Зміст завдання

Розділ 1. Графічна частина

Принципова електрична схема токарно-гвинторізного
верстата 163 моделі.

Розділ 2. Пояснююча записка

Завдання. І Вступ. 1. Історія та перспективи розвит-
ку електроенергетики на Україні. 2. Призначення та коротка характеристика елек-
трообладнання станка. ІІ Основна частина. 1. Принципова електросхема верста-
та та її робота. 2. Призначення, будова, можливі несправності та ремонт апара-
тури керування та захисту. 3. Періодичність та об’єм, технічні огляди, ремонт
електрообладнання. ІІІ Розрахункова частина. 1. Розрахунок проводів, підводя-
ться до електрообладнання по допустимому струму та падінню напруги. 2. Вибір
апаратури керування та захисту. 3. Розрахунок котушки контактору. V Заключна
частина. 1. Основні правила техніки безпеки при обслуговуванні електрооблад-
нання верстата. 2. Список використаної літератури. VI Специфікація.


Додаткові вказівки

При виконанні атестаційної роботи належить виконати деталь, пристрій:

Консультації проводяться:

Дата видачі письмового завдання
Строк здачі виконаного письмового завдання
ВикладачЖосан Володимир Олексійович
Майстер В/НГолубев Віктор Миколайович

м. Кременчук

1998 р.
Розрахунок котушки контактору


Основною частиною багатьох апаратів, наприклад, контакторів, магнітних пускачів, реле, гальмуючих електромагнітів та інші, являється втягу-

юча котушка. При проходженні струму по котушці виникає магнітне поле, під впливом якого стальне осердя котушки намагнічується та притягує якір. Якір вмикає або вимикає відповідні контакти електромагнітного апарату.

Котушка являється відповідним вузлом апарату дистанційного або автоматичного керування, виходячи з цього при її зіпсуванні (що відбувається у виробничих


Мал. 1

умовах досить часто) дуже важко знати, як по ремонтувати цю котушку.

Встановити обмоточні дані котушки, якщо є паспорт, не складно. У цьому випадку намотують нову котушку, кількість витків, якої та переріз проводу повинні відповідати паспортним даним.

Інколи приходиться перемотувати котушки електромагнітних апаратів на напругу відмінну від паспортної. Кількість витків у котушці, при якій чітко спрацьовує магнітний пускач, можна рахувати прямо пропорційно напрузі підведеній до котушки, або на кожний виток повинна приходитись обмежена напруга для чіткості спрацьовування апарату, а переріз проводу котушки- обернопропорційно напрузі. При зменшенні перерізу проводи котушка може на-


Мал. 2

Подобные работы:

Актуально: