Личностные особенности пожилых людей как фактор их адаптации в посттрудовой период

ВСТУП

Сучасний мінливий і багатогранний світ ставить нові вимоги до спеціаліста у будь-якій сфері професійної діяльності. Ускладнення функцій, необхідність швидкої адаптації, постійне перенавантаження викликають потреби наполегливо поповнювати свої знання, аналізувати і творчо використовувати їх на практиці. Це особливо стосується фахівців, які працюють або працюватимуть з людьми: вони повинні бути свідомими тієї ролі, яку беруть на себe.

Гуманізацію визнали пріоритетним напрямком і принципом розвитку вищої освіти в Україні, а тому в учбові плани вищих навчальних закладів економічного спрямування ввели цикл психолого-педагогічних дисциплін. Одразу виникли нові проблеми. Одна з них - недостатня кількість навчальної літератури. Тому ідею створення посібника одностайно підтримали автори, які збирали і використовували необхідні матеріали при підготовці лекційних курсів.

Запропонована книга не претендує на вичерпність і повноту викладу матеріалу. Книга поділена на три розділи. Кожний розділ, що складається з лекцій, рекомендованої літератури і додаткової науково-популярної інформації після кожної теми може бути використаний автономно або вивчатися цілком самостійно. План, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю і, у деяких випадках, конкретні практичні завдання дають можливість перевірити себе, закріпити тему, сформулювати відповіді. Словник-довідник дає змогу глибше засвоїти психологічні терміни, а також ознайомитися з ширшим колом питань і понять.

Послуговуючись досвідом наукової і педагогічної діяльності, автори прагнули охопити якомога більше теоретичних і прикладних аспектів психології, викласти матеріал цікаво і доступно. З цією метою використано різноманітні схеми, малюнки, таблиці, діаграми.

Даний посібник є першою спробою співпраці авторського колективу, впевненого в актуальності та необхідності виходу в світ саме такої книги. Автори сподіваються через посібник позитивно опосередковано впливати на ситуацію, що склалася.

Обговорюючи останній варіант рукопису, робоча група вирішила зберегти авторські стилі та особливості, щоб не втратити їх, але утворити зворотний зв'язок з читачами -студентами економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачами магістратури, аспірантами, яким, в основному, адресована ця праця.

Усвідомлюючи, що посібник потребує обговорення і широкої апробації, автори заздалегідь вдячні за всі зауваження та побажання і запрошують до активної співпраці над його вдосконаленням.

Авторський колектив висловлює подяку студентам і студенткам Тернопільської академії народного господарства, співпраця з якими стала поштовхом до написання даної книги.

Наступна подяка адресується рідним, друзям, колегам, які підтримували ідею підготовки посібника та сприяли її втіленню.

Подобные работы:

Актуально: